Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

K DOBĚ PORODU 2012-2016

Aktuálně :

Člověk se může mýlit dvěma způsoby.
Může věřit něčemu, co není pravda,
nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je

 

Skončila doba porodu a začíná dětství nové doby .... ano je to k nevíře ale z toho bahna, lží a nepochopení se zrodila kvalitativně vyšší úroveň bytí. Proto dále sledujte už rubriku Aktuálně 2017-2025.

Poslední odkaz kterým končí tato sekvence je "Nic není náhoda"........ a buďte bdělí, protože vyšší rada žreců chystá na tento rok (2017) světový konflikt (válku)!! Tak nepodlehněte slabosti a nevěřte poslednímu záchvěvu temnoty. Jste již ve světle tak překročte ten práh !

Nic není náhoda – čas Jarní transformace

 

Žijete v systému POLE transformované Matkou Přírodou jež bývá vždy spíše vysvětlována než definována, jako konečný, uzavřený systém, jako krásné hodiny, plné života, Gaii, energie, světla a temnoty, všech elementů, které jsou dokonale spojené dohromady – a když je životní prostředí nedotčené, pak je příroda rovnováze. A tato rovnováha, kterou můžete vidět na polích, u zvířat, v případě kyslíku a oxidu uhličitého, ve vodách, cyklu a oběhu života, u hmyzu… vás přiměje stát opodál a připustit, že je Matka příroda nádherná. A pak odejdete. Jak to můžete dělat bez toho, abyste se zeptali: “Co je to?Prostě předpokládáte, že rovnováha nastává jen tak normálně, sama od sebe, bez jakéhokoliv systému? Myslíte si, že rovnováha je dílem náhody? Že planeta prostě jen tak sklouzne do svého “optimálního bodu náhodnosti” a bude perfektní? Někde, nějak, určitým způsobem se někdo zeptá: “Odkud se vlastnosti rovnováhy berou? Kdo ji vyrovnává? Je to příliš perfektní!


Věděli jste, že oceány této planety mají schopnost se dokonce samy vyčistit od ropných skvrn? Nikdy jste si neuvědomili, že než zde vůbec bylo nějaké lidstvo, byly zde ropné skvrny. Obrovské ropné skvrny, kdy ropa vybublávala na povrch z hlubiny moře. Je to stejné, jako ji nalézáte dnes! (smích). A všechny ty miliony litrů samy od sebe vybublávají na povrch, pokryjí oceán a pak zmizí pryč. Prostřednictvím “sebe-nápravy”. Věděli jste, že tohle byla také rovnováha? Lidé o tom pravděpodobně nikdy nepřemýšleli, protože, když vy máte ropné skvrny, je to katastrofa. Nevidíte vůbec žádnou důvěryhodnost v přirozené nápravě, dokonce ani v její existenci. Skoro jako byste vy vynalezli ropu.


Co se stane, když se environmentalista rozhodne změnit rovnováhu určité oblasti z ekonomických důvodů? Předně, environmentalista by tohle pravděpodobně neudělal… Samozřejmě pokud by nepracoval pro vládu. Jakmile změníte jednu věc, hodí to všechno ostatní mimo rovnováhu, a vy to okamžitě uvidíte. Uvidíte, jak jedna věc na to reaguje a tím ovlivňuje něco jiného a ta perfektní rovnováha je pryč. A pak si teprve lidé uvědomí chybu a snaží se to napravit znovunastolením rovnováhy, ale to nikdy nefunguje. Musíte si položit otázku: “Co je to? Co tvoří tu dokonalou rovnováhu?

A nyní vám to povím. Matka příroda nefunguje nahodile. Matka příroda je název pro POLE! Pole opět představuje fyziku, která chce a vyžaduje synchronizované jednání harmonie a rovnováhy, kdy věci nejsou ponechány sobě jen tak náhodně, drazí, dostávají se do rovnováhy. Dostávají se do vyrovnaného stavu dle svého účelu. A Matka příroda je ten nejlepší příklad, jaký vám mohu dát. Je to všude. Hovořím o tom, protože toto pole nabírá na síle a svém přístupu. Pole se bude snažit, co to dá, aby spolupracovalo s tužbami lidských bytostí a dosáhlo harmonie. Toto je nový nástroj na planetě. Znamená to, že je to víc, než jen otevření dveří k vědomí. Dveře se nyní rozletěly dokořán a vy si uvědomíte určité věci daleko dřív než kdykoli předtím, protože pole bude vlastně tlačit samo sebe, neboť jste o to požádali. Jen si představte energii laskavosti, která chce jen vytvářet harmonii všude tam, kudy procházíte. A je to tady. Můžete toto pole použít? Drazí, nejen, že ho můžete použít, může tvořit váš život.

Je to běžná fyzika kolem vás. Pole chce jen přinést synchronicitu a vzájemnou rovnováhu.

Jestliže oslavujete svůj život, vytváříte NĚCO společně s polem.

 Abyste mohli oslavovat svůj život a vidět ho očima opravdového, zdravého, současného, laskavého člověka, budete muset vejít do této nové energie jako nový člověk beze strachu. Můžete říci: “Kryone, já nemám obavy”. Jestliže chcete oddělit strach, pak ano, máte obavy. Protože součástí strachu je to, o čem bylo řečeno, že leží “pod tím”, co vy dokážete vnímat. Věci, které se možná bojíte udělat. Možná je to pocit, ale je to strach. Věci, o nichž říkáte: “To nejsem já, nechci to dělat.” Takže se jich obáváte. A pak základní věc, kterou je nedostatek sebeúcty, říká: “Já si to nezasloužím”, to je strach, který pokračuje v tom, že si to nezasloužíte. Vidíte to? Budete muset všechno tohle vyčistit, abyste dosáhli “ryzího” oslavování a napojili se na pole. Ale až to uděláte, jestliže můžete, jednotlivé vrstvy možná časem “odloupnou” ten odpor… jakmile se konečně začnete napojovat a budete oslavovat to, kdo jste, přijdou vám na mysl slova: “Já Jsem” a začnete si uvědomovat, jaké máte spojení se všemi věcmi. Budete tam sedět a začnete oslavovat, jací jste – zdraví, živí, radostní, usměvaví a tančící.

Oslava je to, že jste vlastně součástí samotného vesmíru. Oslava je to, že patříte k planetě. Patříte sem, bez ohledu na to, co vám kdykoli kdokoli řekl o tom, jací jste a proč existujete. Musíte zahodit všechny ty předsudky o tom, co kdy kdo řekl. Kdokoli. I to, co vás učili rodiče. Budete to muset “přepsat”. A proces přepisování znamená, že zacházíte s fakty, kterými jdete proti tomu, co vám řekli. Protože oni to neměli kompletní. Ne ve staré energii. Opravdu ne. Můžete milovat své rodiče, respektovat je, opatrovat je. Ale můžete si představit, že jdete proti tomu, co vám řekli? Je to vše součástí toho, jak přemýšlíte a kdo jste. Začínáte odlupovat vrstvy. A v tom je ten „trik“ – představuje to, jak si věci představujete a jak na nich pracujete. Můžete si vizualizovat své rodiče před sebou a říci jim: “Neudělali jste nic špatně, jen jste nevěděli… Je ale něco, co byste měli vědět.A pak můžete své rodiče informovat metafyzicky, v metaforách, ve své vlastní mysli. Sdílíte tak své objevy s těmi, kteří vám říkají určitou věc, která není přesně taková, jak opravdu funguje.

Můžete říci, že je to trik mysli, ale všechno je trik mysli. Musíte přesvědčit sami sebe o své vlastní realitě. Jste to VY kontrolující SEBE. Je to to, co je označeno jako nejvyšší úroveň lidských bytostí, které mají absolutní kontrolu nad svým vlastním bytím, nad vlastním procesem myšlení, nad všemi emocemi bez jakýchkoliv zásahů a vlivů od kohokoli jiného. Co s tím uděláte? Právě jsem vám předal něco, co je velmi staré. Někteří z těch, kteří započali spirituální systém víry na této planetě, říkali po léta: “Očistěte vše a napojte se.” To není příliš nové. Ale nová je spolupracující energie. Protože pole je živé a harmonické. Rád bych, abyste si představili miliardy malých rukou, které čekají na to, až vás vezmou na výlet plný laskavosti a harmonie, na místo, o něž jste žádali. Ale tyto malé ruce vás musí vzít skrz vrstvy viny, pochyb, nedostatku sebeúcty, které pocházejí pouze z toho všeho, co vám bylo řečeno. Je čas otočit vypínačem a říci: “Vím, co mi bylo řečeno, ale chystám se vyklidit plochu a přemýšlet sám za sebe o tom, co je tam venku”! O tom, co je tam opravdu! To je ten trik.

Představte si, že je pravda to, co jsme vám dnes řekli. A taky je. Chystáme se o poli hovořit více. Pole je všude převládající systém, v rámci fyziky. Můj partner se dokonce zmínil o tom, co nazýváte evoluce, jak ji vidí současní experti, a že postupuje příliš rychle ve srovnání s tím, co je běžné. A mají pravdu! Vítejte v poli! Tlačí to kupředu neuvěřitelnou rychlostí, která není náhodná. To je pole! Je s vámi navždy. Pomohlo vytvořit lidské bytostí, které zde vidíte, které jsou připravené vejít do statutu vzestupu na této planetě a v této nové energii. Čím vyššího vědomí dosáhnete, tím více a lépe bude pole spolupracovat. Toto je kvantové tajemství-  čím vyšší bude vědomí na této planetě, tím více bude spolupracovat samo se sebou. A jakmile budete více propojeni s “elegantním” myšlením, tím větší budou nápady, které se objeví, protože pole je postrčí, harmonickým způsobem, sladí vše dohromady a předá je VÁM, protože máte vyšší vědomí. To jste nevěděli! Není to lineární úsilí jako dřív. Je to něco, co přichází a co přesahuje vše, co jste kdy skutečně očekávali. Představte si to. Čím víc pomůžete sami sobě, tím víc pomoci od pole dostanete.

Dnes sedím v chrámu moudrosti, protože toto jsou moudré informace. Jsou to nové věci, a jsou pro vás. Jsou to pokročilé informace, abyste mohli žít ve světě, který se rekalibruje a obsahuje mnoho věcí, které často zraňují vaše srdce. Nacházíte se ve světě, kde se mnozí učí, že už není možné “sedět na plotě. Nemůžete už sedět na plotě s tímto druhem věcí. Buď jste soucitní, nebo nejste. Buď jste ochotni kráčet s těmito ezoterickými věcmi, nebo nejste. A nemůžete tedy stavět plot a říkat jednu věc jedné osobě a jinou věc jiné. Budete z plotu strženi! Úplně. Musíte být v jednom táboře, nebo v tom druhém. Toto je nová energie. Zvláště pro staré duše. Takže vyhlížejte tyto události v této energii. Ale právě jsem vám nastínil budoucnost. Je to pole.

A tak to je, že vám předáváme tyto informace, abyste o nich věděli. A rozpoznáte je svým vlastním tempem. Rozeznáte, zda jsou přesné, nebo zda pochází od lidí. Budete cítit energii, nebo nebudete. To je svobodná volba, která je vždy vaše. Vzít si to, co je vám předáváno a vstřebat to, nebo nikoliv. Ale drazí, dovolte mi vám něco říci. Nemůžete vstřebat pouze část. Je to buď všechno, nebo nic.


Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/prechod-nic-neni-jen-nahoda/

 

 


 

Finále roku 2016 (prosinec)

Poselství na konci věku

To, co se dnes doopravdy děje, je to, že proměňování této planety se neděje v makrokosmu, ale v mikrokosmu vašich životů. Každý z vás má v uvnitř sebe kousek Stvořitele. To vytváří nádherné kvantové pole okolo vás, které cítí další lidské bytosti, ale i ta bytost, které říkáte Gaia /Země/.

Když se Stvořitel dívá na vás a na vaši duši, nevidí planetu, vidí vás. Jaký úžasný druh reality a inteligence to může ve skutečnosti být, když je schopen ve stejnou chvíli vytvořit miliardy duší a zároveň pečovat o každou z nich?

Je to nesmírně obrovská inteligence, která je více než inteligentní. Je to překrásný tvořivý systém, který vás zná. Kdybych se zeptal matky: „Staráš se o své dítě?“ Řekla by: „Víc než to!“ Řekla by, že neexistuje žádné slovo, které by vyjádřilo, co ke svému dítěti cítí. V žádném z jazyků této planety ještě nikdo neobjevil takové slovo, které by vyjádřilo TAKOVOU emoci a TAKOVÝ druh citu. Takové, které by mohlo popsat vztah mezi vámi a Stvořitelem. Tento mikrokosmos, který je nazýván vaší duší a vaším tělem, je to, co Bůh vidí. Ne ten makrokosmos, který jste si dohromady vytvořili vašimi společnými činy, ale tím kdo jste VY. Protože vy jste rodina.

Každá lidská bytost je nyní v  nové energii zvána k tomu, aby otevřela nové dveře. Někteří z vás ucítí silnou emoci, která je za tím a to bude vše, čeho si budete vědomi. Někteří, co právě teď čtou tato slova, potřebují cítit mír v každé buňce, který říká – všechno je v pořádku. Víme, kdo jste, víme, čím procházíte, držíme vás za ruku a vy jste… v pořádku.              

To, co je zapotřebí, abyste procítili, je tady pro vás. Existuje místo pro racionální a logické myšlení. Rovnováha tkví v této trojici – mozku, šišince a vašem srdci. To vše má své místo v udržování rovnováhy. Z toho vychází životní síla, která proudí vašimi životy. Mistři této planety, všichni, nebyli vůbec pomatení! Měli bystrou mysl, logiku lidské bytosti a měli intuici Stvořitele. Bůh se dívá na tuto Zemi a vidí jen jednotlivé duše této planety. Není zde něco jako skupina lidí, která by měla (jedno) intuitivní myšlení. Je to tak, že všechny jednotlivé lidské bytosti mají intuitivní myšlení, které je společné. Tohle není lineární a ani to nemusí zapadat do toho, co očekáváte.

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. A to, co bychom dnes rádi sdíleli, se některým z vás může zdát jako pohled zpět na vše, co zde již bylo řečeno. Poselství, ve kterém propojíme všechna témata, o nichž mluvíme již tak dlouho. Všechna se dotýkají jednoho základního elementu. Byl pojmenován již dříve – je jím zdravý rozum. A dokonce ho můžeme nazvat duchovním zdravým rozumem.

A představou, kterou vám teď předáme, abyste mohli přijmout tuto zprávu, je dítě sedící na pláži. Toto dítě představuje lidskou bytost. Ve skutečnosti toto dítě zosobňuje přesně tu část vědomí, ve které se teď jako společnost nacházíte. A to na raném počátku rozvíjení vnitřní moudrosti a poznání, avšak se zvídavostí. Pláž představuje Gaiu, nebo její část, ve které se teď nacházíte, která je teď vaší realitou. A toto dítě, které sedí na pláži, se najednou začíná ptát…

Povedeme vás skrze několik těchto otázek a v každém jednotlivém bodě vám ukážeme vaší mylnou představu, kdy zdravý rozum nepoužíváte a to zvláště ten, který nazýváme „duchovní“.  Vždy máte volbu - cítit pravdu nebo následovat to, čemu jste byli naučeni. Jeden bude používat tento zdravý rozum a druhý to, čemu byl naučen. A pro miliardy lidí může být někdy těžké – překročit tyto mosty.

Dítě sedící na pláži se ptá samo sebe: „Existuje Bůh?“ Dítě si neuvědomuje, že je zde vesmír, galaxie, velkolepost, božství, láska. Neuvědomuje si ten nádherný a dokonalý Zdroj Stvoření, který nepřichází od Stvořitele jinak, než jako laskavá energie, která ovlivňuje vše na úrovni atomu. Dítě si neuvědomuje píseň, kterou zpívá tento tvořivý Zdroj všemu živému a která opěvuje blaženost a nádheru Boha. Dítě sedící na pláži si neuvědomuje zázrak vytvoření planety ve správném čase na správném místě. Dítě si není vědomé zdravého rozumu, kdy se podíváte na lidstvo a ptáte se, co je intuitivní myšlení. Neví, že přes 80 procent obyvatel této planety věří v posmrtný život. A 80 procent planety také ví, že Bůh existuje – a není důležité, v jakou jeho podobu věří. Nevědí, že ve skutečnosti už samotné pokládání si otázky, je-li zde Bůh, je způsobeno tím, co je v dítěti. Část samotného Boha je v DNA tohoto dítěte – a právě to pak vede vědomí k tomu, aby si kladlo otázku: „Existuje Bůh?“ Zdravý rozum na to odpoví: „Kdyby nebyl Bůh, proč by ses ptalo.

Podívejte se kolem sebe, drazí, a řekněte mi, že zde není Bůh. A někteří řeknou: „Já jsem se díval a je to zlé, děsivé a strašné!“ A na to vám povím: „Nepodívali jste se na tu krásu všeho, neviděli jste okolnosti, nevěděli jste o správném načasování této planety a toho, v čem se teď nacházíte, nebo toho, co se bude dít jako další.“ Pokud následujete pouze to, čemu jste se naučili a nepoužíváte zdravý (duchovní) rozum, zůstáváte v krabici svých vlastních přesvědčení a některé tyto krabice jsou velmi temné.

Tohle je tedy první otázka. Dítě dojde k závěru – ano, Bůh existuje. A pak dítě položí další otázku, na kterou se všichni lidé ptají: „Je možné, že existuje ještě jiná forma života?“ Po staletí sedí lidé na pláži, dívají se na překrásnou čistotu písku, se kterým si hrají ve svých dlaních a nechávají ho protékat mezi svými dětskými prsty a používají svůj intelekt a logiku. Říkají: „Protože sedím pouze na této jedné pláži, nemám žádný důkaz, že by zde na planetě byli ještě jiné pláže. Proto se tedy spokojím s tím, že uvěřím tomu, že existuje pouze jedna pláž, jelikož tahle je jediná, kterou mohu vidět.“ A to je přesně to, co jste udělali. Protože nemůžete vidět jiný život a protože vás nikdo nenavštívil způsobem, který je očividný, viditelný, rozhodli jste se, že jiná forma života neexistuje. Díváte se na tento nekonečný vesmír a stále se sami sebe ptáte: „ Je tam život?“ A je to jako u toho dítěte, které sedí na pláži a říká: „Tady prostě nejsou jiné pláže, protože já je nevidím! Protože mě nenavštěvují. Neexistuje na to důkaz. Sedím na jediné pláži, co existuje.“

Chci, abyste začali používat zdravý rozum. Stvořitel všeho, ta překrásná, nádherná síla, Stvořitel nejenom lásky a života, ale všeho, co existuje; vědomí, které si vůbec zatím nedokážete představit, které proniká do molekulárních struktur atomů, ze kterých je vše stvořeno… když tato síla stvořila vesmír a vaší galaxii, opravdu si myslíte, že jediné místo, kde se nachází život, mezi těmi bilióny planet, je to vaše?

To přeci nedává smysl a není to podle zdravého rozumu, že byste byli sami! A nejste. Přijde den, kdy budete vědět, že jsem měl pravdu a nebude to tak, jak si to představujete. V této vaší galaxii jsou početné skupiny života, je ho zde tolik!! Ale je to tak ohromné, tak nekonečné.  Pochopitelně to nevidíte kvůli vašemu přesvědčení. Když dítě s tímto způsobem uvažování sedí na pláži, nemůže s tímto nastavením vidět jinou pláž. Protože oceány se takto neprojevují, pláže nepovstanou, aby se ukázaly jiné pláži. Dítě bude muset cestovat obrovskou vzdálenost, aby zjistilo, že se mýlilo, protože pláže jsou všude, úplně všude! A jak jsou překrásné! Je potřeba, aby dítě použilo zdravý rozum, který říká, že Země musí být plná pláží, jelikož takto to funguje. Tímto způsobem se jednotlivé části spolu setkávají a vytvářejí pláže! A znovu se spolu setkávají, aby vytvořily život, jako je tady. Stejný proces, který stvořil život zde (na Zemi), vytváří přesně totéž kdekoliv. Nejste sami.

A pak dítě řekne: „Jestli je to tak, chtěl bych vědět, jak tyto jiné formy života vypadají!“ A na to si hned dítě odpoví: „Samozřejmě, že nebudou jako my. Budou vypadat jako prapodivná pětiruká stvoření se čtyřmi nosy a dvěma páry očí, co jim budou viset nad lokty.“ (Kryon se směje.) Dítě má opravdu živou představu o tom, jak by měl vypadat jiný život v těch “jiných“ částech vesmíru a v “jiných“ částech galaxie. Nikdy nepoužilo zdravý rozum.

Dovolte mi, abych vám něco sdělil: Krása DNA je ve všem. Všude. Za čas dojde k objevu mikrobiologického života ve vašem vlastním solárním systému, a až jej začnete zkoumat, naleznete DNA. Struktura je možná odlišná, ale je to DNA. Dvojitá šroubovice je ve všem. A to kdekoliv, protože stejné principy fyziky, stvoření, laskavosti, světla a tmy, horka a zimy jsou stejné všude po celé galaxii. Pokud fyzika funguje stejně a život se rozvíjí stejným způsobem, bude se vše vyvíjet podobně kdekoliv. Nebuďte šokováni. Jednou, až bude správný čas, a vy na to budete připraveni, se setkáte s těmi, co zde zasadili vesmírná semena vašeho stvoření a kteří jsou z velké dálky. A přivítáte je s otevřenou náručí a láskou. A až se objeví, aby se s vámi setkali, budou nádherní a budou vypadat přesně jako vy! (Kryon dojatě a zároveň se smíchem.) Nebudou mít dva páry oči, co by jim visely nad lokty. Tohle vypadá jako duchovní zdravý rozum, že? Bude zde existovat rozmanitost, ale proces bude stejný! Pláže se samy sobě podobají, některé mají černý písek, některé bílý. Na některých je hrubý písek, na některých jemný. Ale ten proces, který stvořil písek z oceánu, je stejný kdekoliv na planetě a stejně tak i na jiných planetách. Očekávejte rozmanitost, ale také podobnosti. Zdravý duchovní rozum je ve všem, ale dítě se stále ptá, jako by ho nemělo. To protože dítě někdy uvažuje tak, jak je naučené. Místo aby otevřelo svou mysl tomuto zdravému rozumu.

Číslo 4: „Pokud existuje další život, jaké je načasování toho všeho?“ Pravděpodobně budou mít historii jako vy a tak dítě řekne: „Asi mají podobnou historii a pravděpodobně i stejné načasování.“ Ale dítě vůbec neuvažovalo o věku celé existence. Dítě vůbec neví o velikosti těch, kteří přišli ještě před ním, dítě ví jen o dítěti (o sobě). A historie lidstva nejde o moc dál. Vytvoří si tedy domněnku, že pokud je život všude stejný, tak bude mít i do značné míry stejnou dobu trvání – historii a stvoření. Co vám poví zdravý rozum o galaxii, která je 4 miliardy let stará? Sdělí vám, že celý ten vývoj probíhal stejně? Nebo vám řekne, že možná, jen možná, existují planety, jejichž společenství vypadají stejně jako to vaše, ale které existují již milióny let? A pokud o tom popřemýšlíte jinak a použijete zdravý rozum, tak potenciál, který z toho vzejde, bude ohromný. Stejně tak to poukazuje na to, že jste sem dorazili teprve před chvilkou. A má to svůj důvod.

Zatímco historie samotného solárního systému a galaxie, ve které se nachází, přesahuje 4 miliardy let, lidstvo zde existuje pouze pár set tisíc let. Již jsme o tom hovořili, drazí. Jaký to má smysl? Na chvilku se na to podívejte. Pokud trvání galaxie přirovnáte k 24 hodinám, pak vy jste dorazili teprve před dvěma vteřinami. Jaké jsou možnosti? Jestliže zde existovaly civilizace mnohem, mnohem starší – jaké jsou možnosti? Protože díky jejich stáří a díky tomu, co víte o vědomí Stvořitele, a z toho, že v jejich DNA byl Bůh přítomen po milióny let – jaká je šance, že to, co se děje tady a teď, se dělo tam a tehdy, když se vytvářela Země? A pokud to tak je, dává to smysl? Dává to mnohem větší smysl, než přesvědčení, že každý dorazil během posledních dvou vteřin. A pokud je to tak, je pravděpodobné, že hráli roli v příběhu o stvoření této planety. Ve své vlastní biologii máte semena, která jsou vyspělá, vznešená, velkolepá a stará miliony let. A možná je před tímto uvědoměním tato planeta dokonce chráněná – to proto, aby mohla poskytnout svobodnou volbu zvláště během tohoto posunu. Pokud se dějí určité věci zde na této planetě, bylo to tak naplánováno, aby se vám to stalo. Dává vám to smysl, nebo to popírá zdravý rozum?

Číslo 5. Dítě se ptá: „Kdo je Bůh? Jaký je jeho postoj (přístup)? Zná mě Bůh? Je Bůh potěšen nebo ne? Mohu Boha urazit, mohu zhřešit? Co se stane, když to udělám?“ A toto přitahuje mojí pozornost daleko víc, než cokoliv jiného, o čem jsem na této planetě dosud hovořil. Říkal jsem častěji než cokoliv jiného – lidské bytosti jsou tak omezeny svou představou, ve které stvořily Boha jako lidskou bytost. A již dříve jsme vám říkali o hlavních principech – pokud by existovala planeta psů, Bůh by byl pes. Jestliže by existovala planeta vačic, Bůh by byl vačice. To je vše, co znáte. Takže všechny “nedokonalosti“ lidských bytostí aplikujete i na Všemohoucího. A v tom není zdravý rozum. Vůbec ne.

Stvořitel vesmíru, tak obrovský, že si to ani nedokážete představit, a zároveň tak maličký, aby se do vás mohl vejít… s takovou velkolepostí, takovou nádherou… (Kryon dojatě, že téměř nedokáže najít slova), která je mnohem, mnohem větší, než si vůbec dokážete představit… A vy jste se rozhodli, že v nebi existují války, padlí andělé, trest a souzení? Je tohle opravdu duchovní zdravý rozum, nebo jste to vy, v krabici s Bohem, který je stejný jako vy? Co je to s lidstvem, že chce, aby byl Bůh tak nedokonalý a lidský? Bůh je láska a ne souzení. Není nic, co byste mohli udělat, abyste ho zklamali. Jste součást Boha. Je to tak kontroverzní kvůli tomu, co jste si pro sebe vytvořili a co nazýváte dogmatem o Bohu. Máte Boha, co straší děti, máte strašlivé vize toho, co přijde po smrti. A Stvořitel vesmíru vás i přesto tolik miluje! I když se to nemusí zdát jako zdravý rozum. Ten nejvíc zdravý rozum, jaký byste mohli mít, je už to, že teď posloucháte nebo čtete za určitým účelem, a drazí, počkejte si na vaše číslo 6!

Nejste zde jen z určitého konkrétního důvodu, ale jste součástí skládanky, protože máte duši. Duši stvořenou Centrálním Zdrojem. To, co nazýváte duše, tvoří kousky a části Tvořivého Zdroje, který je ve vás. Pokud jste tedy kouskem a částí Boha, dovolte mi, abych se vás zeptal: „Dává smysl, že byste poslali sami sebe do pekla, kde se budete 'smažit navěky'?“ To děláte sami sobě. Je to kontroverzní, ale zdravý duchovní rozum ví, že Bůh je láska a ne nenávist nebo souzení. Už samotná představa, že se musíte chovat určitým způsobem nebo budete trpět navěky, je tak lidské! Tak lidské. Pochází to z nízkého vědomí. To, které chce lidské bytosti řídit a ne je osvobodit.

Číslo 6. Dítě sedí na pláži a řekne: „Mám tento život, co se stane, až zemřu? Přicházím sem na okamžik, zářím jako slunce s vědomím, které miluje Boha, a pak zemřu. Takže vše, co jsem, je tu jen na chvíli a pak se v prach obrátím. A už zde nejsem nikdy víc.“ Pak se dítě začne probouzet a uvidí mnoho pláží. Dítě najednou rozvíjí zdravý rozum. Začne cítit Stvořitele uvnitř sebe, dokonce začne vnímat vědomí Stvořitele v sobě. Náhle uchopí své mistrovství a dojde k velkému AHA! Řekne: „Já jsem věčný. Věděl jsem to!“ A pak dítě řekne: “Já si vzpomínám! Sledoval jsem, jak se tvořila Země! Byla vytvořena pro mě, pro všechny se mnou. Viděl jsem to všechno, tu nádheru toho spojení! Přišel jsem jako lidská bytost a až zemřu, tak se jako lidská bytost vrátím zpět, protože má duše je VĚČNÁ. Já jsem věčnost. A až zemřu, znovu se vrátím. Protože je to cyklus. Je to nádherný koloběh, cyklus zdravého rozumu. Stvořitel veškeré existence nemůže vytvořit část sebe sama, která by skončila a zemřela. Smrt pro Stvořitele neexistuje! Čas běží v kruhu.“

Drazí, vy jste to dítě na pláži, které používá zdravý rozum a začíná se probouzet k pravdě. Tohle, jako všechno ostatní, je součástí cyklu. Až na to, že cyklus, ve kterém se nacházíte, se začíná posouvat. A s tím k vám přichází ještě mnohem víc tohoto zdravého rozumu. Možná tomu teď nebudete věřit, ale jednou budete. Každý, kdo tu teď sedí a toto čte, vydechne naposledy a opustí své tělo, každý z vás zde. Co si o tom myslíte? Považujete to za smrt, že? Povím vám něco. Je to cyklus omlazování, jelikož nežijete moc dlouhé životy. Po svém posledním vydechnutí a po krátkém mezičase se opět probudíte. Ne tady, ale v energii, která ani není místem, a uslyšíte závan písně, jenž zní touto galaxii a představuje lásku Stvořitele. A budete vědět, že všechno, co jsem vám říkal, je pravdivé a skutečné. A skrze systém, který tu je pro vás pořád, staré duše, se poté znovu vrátíte na tuto planetu, se svým plány, které jste tu vždy měli a se svobodnou volbou, kterou jste také vždy měli, abyste se stali znovu mladými. Všechno je cyklus. Ale tentokrát, jak už jsem vám dříve sdělil, vaše mládí sebou ponese zvláštní moudrost, v nové energii si to budete pamatovat. Omyly, které jste udělali, se již nebudou opakovat, budete mít moudrost, která na této planetě nikdy nebyla viděna! Protože to je NOVÉ. A tento život také skončí, ovšem s tím, že až příště vydechnete naposledy, bude to s úsměvem, protože si budete pamatovat, že to je cyklus! Nebude zde existovat strach a těm okolo vás se po vás bude stýskat, ale budou oslavovat tu skutečnost, že smrt neexistuje! Je to moudrost, kdy můžete obklopit umírající lidskou bytost a zpívat písně, které jsou povzbuzující. Protože je to koloběh. A vy víte, jaký je vás koloběh a jaký je jejich a že je překrásný! A tohle, drazí, je duchovní zdravý rozum.

6 bodů – můžeme to takto uzavřít? Co si odnesete z tohoto setkání? Zbožné přání nebo skutečnost? Jaký je váš zdravý duchovní rozum? Je to to, čemu vás učili, nebo to, o čem intuitivně víte, že je skutečné? Pokud začne být tohle skutečné, co s tím uděláte? Drazí, na této planetě jsou právě teď nástroje, které ve vás probudí zdravý rozum. Některé budou přímo „fackou do tváře“ tomu, co vás učili, ale stále víc lidí začne brát v úvahu zdravý duchovní rozum. Dává to smysl, že se ti, kteří rozumí Boží lásce, obklopují stejně smýšlejícími a bojují o to, kdo má pravdu? Odpověď je ne. To si protiřečí. Hledíte do tváře svým sousedům a stavíte si proti nim obranné zdi, poněvadž oni nemilují Boha stejným způsobem jako vy. Duchovní zdravý rozum zvítězí i u nich.

Nakonec, budete mít planetu plnou různých cest víry a uctívání, ale kde se všichni shodnou na tom, že existuje rozmanitost kultur a že Bůh je láska. A že není nic špatné ani nic dobré, že existuje jen svobodná volba.  To je moudrost. To je zdravý rozum a to je to, co přichází.

Jak vás to teď ovlivní? To je otázka, na kterou nemůžu odpovědět, protože máte svobodnou volbu. Svobodnou volbu opustit toto místo a dokončit čtení, a smát se tomu, co jste slyšeli. Nebo svobodnou volbu opustit toto místo a dovolit, aby se váš život zásadně změnil. Některým z vás jsem jenom potvrdil to, co víte. Vítejte na Zemi, která se mění. Jste na správném místě ve správný čas, o tom není pochyb. Běžte a ukažte ostatním své světlo. Když dostanete příležitost, ukažte jim zdravý rozum.


Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/duchovni-zdravy-rozum/

 

 

 

 

Poselství pro prázdniny tj. červenec- srpen 2016

Pracujte na pěti pilířích TEP TEPI:

1. UPEVNĚNÍ VÍRY V TO CO SE ZMĚNILO (viz změny spojené s posunem našeho slunečního systému a tím změny mřížky samotné Země i nás...)

2. UMOŽNĚNÍ ZMĚNY - dosud jsou věci pevně v nás zakořeněné jako třeba gravitace. Všichni znají toto pole přitažlivosti a nepřipustí si že by mohli snadno levitovat jen změnou stavu mysli. Nebuďte tak žárliví na své znalosti a uvolněte se!! Čas zázraků přichází !

3. SOUCITNÉ ČINY - váš soucit ovlivńuje synchronicitu událostí a mění jeho horizont. Stává se katalyzátorem změny všeho kolem. Není slabostí- ale SILOU !!

4. DUCHOVNÍ POSTOJ - učte se vidět Boha (Prvotní zdroj) ve všem, tzn. nejen ve všech lidech bez výjimky, ale i rostlinách, zvířatech a dokonce i třeba v zrnkách písku. Je všude a čeká na vaše odhalení. Poskytne vám SÍLU vyvolat ZMĚNU!!

5. ZMĚNA - vyvolání změny vyžaduje trpělivost. Když zasejete semínko nějaký čas to trvá než poskytne plody. Proto buďte trpěliví a zůstaňte silní ve víře.

Učte se aplikovat hlavně bod 1. a teprve pak současně všechny zbývající. Nelze je pojmout samostatně. Jako pět prstů tvoří ruku resp. dlaň ruky, tak všechny pilíře tvoří skutečného ČLOVĚKA ! (rozumněj k obrazu Božímu)

BUĎTE !! Vaše velikost bude světlem, která zaplaší temnotu. Není třeba s ní bojovat, ale stačí ji láskyplně obejmout. Vždyť i temnota je součástí celku. Proto buďte objímající místo bojující.

Děkuji za váš čas!

S láskou váš Propator

Vše je trochu jinak / poselství pro červen 2016/

V posledních letech a měsících jsme vám říkali o posunu a změnách. Předávali jsme vám nové koncepty, které zde dříve nebyly. Předali jsme vám ezoterické informace o tom, co nazýváme Akášou. Řekli jsme vám, že co se naučíte v tomto životě, to si přenesete do dalšího, a probudíte se s moudrostí a vědomím toho všeho. Řekli jsme, že cyklus reinkarnace se mění a posouvá, takže příště se probudíte odlišným způsobem, než jste se probudili v tomto životě.

Sdělili jsme vám, že se Země nachází v jiné oblasti vesmíru. Energie, které Země zažívá, obohacují heliosféru. Slunce změní svou energii a tím pozmění magnetismus Země. Probudíte se do polévky magnetismu, která naladí vaše vědomí na přijímání nových věcí, na posun. Přes to všechno se vám stále nevyhýbá pocit zmatení. Dnes ráno jsme řekli: „Nevíte to, co nevíte. Blázen neví, že je blázen.“ Důvodem pro vaše zmatení je to, že v dosavadním vývoji na Zemi tato vyšší zkušenost dosud neexistovala.

Když hovoříte o cyklech, drazí, vycházíte i ve vědě z předpokladu, že cykly jsou stále stejné. Ať už přemýšlíte o počasí, ekonomice nebo čemkoliv jiném, máte představu, že se budou opakovat stále stejné cykly. Je tomu tak ve fyzice – cokoliv v rámci cyklu se periodicky opakuje. Když se díváte na zvuk, na to, co je vibrací ve vzduchu, vidíte tentýž cyklus, jak se opakuje a opakuje a opakuje. Drazí, toto je jiné.

Je to tak, že cykly, které studujete, o jejichž existenci jste přesvědčeni, o kterých hovořily starověké národy – samotná energie roku 2016 – už není nastavená jako opakující se cyklus. Naprosto ne! Cykly nadále existují. Máte však volbu, jakou jste nikdy neměli. V sadě nástrojů těch, kteří se probouzejí k moudrosti, je nyní dosažitelné výše vibrující vědomí. Je to moudrost, která zde dříve nebyla. Není pouze v pracovníkovi světla, ale i v obyčejném muži a ženě. Moudrost, která se již reálně projevuje na planetě. Moudrost, která se připravuje na rok 2016.

Z numerologického hlediska vás čeká katalytický, urychlující rok. Avšak z pohledu toho, co je cyklické, co studujete na pohybech hvězd a co vidíte v cyklech na Zemi, toho je víc. Je to energie devítky, je to rok dokončení, dokončení mnoha cyklů ve stejný čas.

Rád bych hovořil o tom, že cyklus může být odlišný. Když nevíte, co nevíte, protože jste to předtím nezažili, může se věc jevit jako stále ta samá. Vše, co znáte z období konce cyklů a začátku nových, je zmatení, strach nebo temnota. Takže někteří řeknou: „A tady to přichází znovu – temnota, zkáza.“ Ale jiní vnímají a cítí a řeknou: „Je to jiné!“ Prožíváte cyklus, který se dříve objevil. To však neznamená, že se nyní objeví ve stejné podobě.

Před lety jsem navrhnul zveřejnit informace, které se týkají nových dětí. Bylo to více než před deseti lety. Byla to ta informace, že děti jsou jiné. Vědomí je odlišné! Babičky a prababičky v této místnosti o tom ví. Ví, že jejich vnuci a pravnuci jsou odlišní od toho, jaké byly jejich děti. Mají více moudrosti, více vnitřního klidu. Myslí odlišně. Změna už začala, drazí! Když se podíváte na to, jak probíhají změny energií, nestane se to za hodinu. Neproběhne to za rok! Tyto změny zaberou generace. Jakmile je potenciál pro změnu naplněn, ta začne probíhat. A už probíhá! Když tedy říkám, že rok 2016 bude odlišný, říkám tím, že zde byl mnohaletý vývoj k roku 2016.

V běžném životě existují lidé, kteří nesedí v místnosti, jako je tato, a nevěří v ezoterické věci. Přesto mají schopnost chápat, že je tato doba jiná. Co když vám řeknu, že jsou lidé, kteří se narodili do současné doby, protože se do ní potřebovali narodit, aby cítili změnu? Co když řeknu, že vaši milovaní, které jste ztratili, potřebovali odejít právě proto, aby se TEĎ mohli vrátit?! Zkusím to ještě více vysvětlit. Vnímám ty úvahy i v partnerově mozku. Pochopte, že některé věci jsou důležitější, než váš zármutek. Že dokonce i giganti hlubokého myšlení a moudrosti někdy musejí odejít dříve, aby mohli usnadnit to, co nastává.

Je to matoucí, když to prožíváte. Jak víte, že je to skutečné? Jak si můžete být jisti, že to nastane, když jste to nikdy neviděli uskutečnit? Když dojdete na hranu, prostě nevíte, co nastane. Jen si myslíte, že to víte. Povím vám příběh o „Skipperovi“. Je to metafora. Metafora, která popisuje, co se v současnosti děje.

Dejme tomu, že Skipper žije ve světě, který je odlišný od světa, ve kterém žijete vy. Skipperův svět je jiný druh reality, jiná kultura, jinak vypadá. Společnost Skipperů má odlišnou biologii. Jedna z vlastností této biologie je, že Skipper ve svém světě, ve svém společenství ví, kdy zemře. Představte si, že víte dny před tím, než se to stane, že odcházíte. Víte to tak jasně, že před tím máte čas se v klidu rozloučit a připravit se na konec.

Tak tomu bylo i u Skippera. Žil svůj život – byl to dobrý život – a pak dostal signál od své biologie, že je čas odejít. Skipper udělal to, co intuitivně věděl, že má udělat, a o čem všichni. Nejprve přestal jíst. Byla to součást spouštěče zabudovaného v jeho biologii, směřující k uzavření života. Nebylo okolo toho žádné utrpení. Prostě věděl, že tohle je konec. Bylo normální, že se to tak děje. Nevěděl přesně, co se děje, ale věděl, že odchází. Udělal další věc, která byla pro jeho druh, jeho společnost obvyklá. Může to znít divně, ale pamatujte, že kultury jsou různé – vyrobil si svou rakev.

Byla krásná. Všichni v jeho druhu to tak dělali. Nebyla ze dřeva, byla měkká, udělaná z látky a provázků, měkké hmoty a vláken, pozorně ji vytvořil se záměrem, že do ní vstoupí a zemře. Konec života, jak ho znal. To bylo vše, co věděl, a bylo to pro něj v pořádku, byl s tím smířený. Víc nevěděl – nevěděl, co nevěděl! Vyšplhal dovnitř do své rakve, utěsnil ji všude kolem sebe… a zemřel. Nebo snad ne?

Pojďte se mnou chvíli do jeho rakve, nebude to trvat dlouho. Jeho pouzdro se začalo pohybovat a pak vybuchlo v barvách. A Skipper se znovu narodil jako motýl**. (Kryon se směje.) On to nevěděl, že? Je to život po smrti, nebo je to život po životě? Byl tento vzorec skrytý záměrně? Co by udělal, kdyby o něm věděl? Byl by vůbec ochotný tím projít? Skipper zůstal Skipperem, ale nyní byl jiný, protože byl krásný a mohl létat. A tak je to i s vámi.

Změna, která je tak obrovská, že o ní nevíte. A nikdy dřív se to nepřihodilo! Ne lidstvu, ne tak, jak se to děje. A není zde žádná záruka. Říkáme to znovu – žádná záruka! Tato planeta má svobodnou volbu jít směrem, kterým chce. Ale VÁMI VYTVOŘENÉ potenciály začaly zapadat na místo takovým způsobem, že jsme mohli předpovědět, že se to vše stane. Tato doba, tento okamžik, je počátek společnosti, kterou jste neviděli v žádném cyklu. Nikdy. A stane se to pozvolna a bolestivě. Protože nevíte, co je na řadě, že? Rád bych vás požádal, abyste zůstali v klidu a míru ohledně toho, co se děje, ať už vidíte cokoli.

V interakci nízké a vysoké energie existují určitá specifika. Nízká energie nedokáže vidět „nad sebe“. Když je kultura, společnost nebo jedinec s nízkou energií vystaven kultuře s vysokou energií, nedokáže ji spatřit. Nechápe ji. Dokonce jsme vám řekli, že právě proto je temnota dysfunkční. Dali jsme vám příklady dění na planetě, které ve vás vzbuzují strach. Vypadá to, jakoby temnota náhle povstala. Říkali jsme vám, že to bylo předpovězeno. Drazí, když to je předpovězeno, můžete se na to připravit! Slyšeli jste to vy na určitém místě? Můžete to pochopit, můžete na to být připraveni, a nemusíte se toho bát!

Dnes vám ukážu ještě jeden příklad na současných událostech z lidského hlediska, jak dysfunkční je nízká energie. Jak je nelogická. Abych to mohl udělat, použiji informaci z channelingu, který jsem předal dříve, a který se nyní stal aktuální.

Před několika lety jsem vám sdělil informace o Severní Koreji. Řekl jsem, že poté, co jeho otec zemře, syn zdědí vše – včetně vzezření, armády, a egoismu, který se naučil od otce. Jeho otec byl egoista na druhou! Neustále byl obklopen kamerami, aby cokoli, co řekl nebo udělal, bylo zdokumentováno pro nějaké neznámé, historické příležitosti. Dmul se pýchou a říkal nesmyslné věci. Rezignoval na myšlení a sypal z rukávu proroctví.

Byl dysfunkční. Byl jako nějaký bůh, který stvořil sám sebe. Jeho syn tam byl a vše to viděl. Řekli jsme vám: „Pozorujte syna, protože má v sobě sílu udělat něco pozoruhodného. Může se mu to podařit, nebo také ne – podle toho, která energie nakonec převáží.“ Tento syn, mimochodem, poznal Západ. Má dokonce západní vzdělání. Syn, který „ví víc“. Bude pokračovat v otcových stopách, bude pokračovat v té šarádě? Bude stejným egoistou jako jeho otec, nebo se svým egem naloží odlišně? Tak odlišně, že to vytvoří na planetě velkou změnu?

Po smrti jeho otce proběhlo šedesátidenní období, kdy mohl učinit klíčová rozhodnutí. A on je učinil. Před několika dny jste viděli výsledky. Vidíte, jak egoista jako vítěz chce být zbožňován, chce mít každé své slovo nahráno, chce být tím, kdo překročí historii a stane se nejdůležitějším člověkem na Zemi. Všechno to zdědil. Přesto měl volbu. Poslouchejte! Mohl zůstat egoistou, dokonce takovým, který je trochu dysfunkční v psychologickém slova smyslu. Přesto zde byla jiná logika toho, co mohl udělat! Jako dědic absolutní, svrchované, totální moci ve své zemi mohl udělat cokoliv. Cokoliv, co by si zamanul. Co by měl egoista udělat? Co by mohl udělat, aby byl dokonce ještě větší, než jeho otec? Ale jeho to ani nenapadlo.

S podporou OSN to mohl celé ukončit. Nemusel se připojit k Západu, nemusel kapitulovat. Nic takového. Mohl si říct: „Naše země změní tuto planetu. Vytvoříme most mezi jižními Korejci a severními Korejci. Můžeme sjednotit rodiny, můžeme rozpustit jaderný arzenál. Můžeme našim lidem přinést hojnost. Můžeme se zbavit všeho toho strachu v naší zemi, můžeme to udělat okamžitě. Já můžu být ten největší, nejdůležitější mírotvůrce na Zemi! Ten plán přivítají v OSN, můj obraz bude v každičkém časopise, dostanu Nobelovu cenu míru!“

Ale neudělal to. Protože dysfunkční, nízké energie jeho ega neviděly nic vyššího, než byly ony samy, rozumíte? A tak zvětšil strach. Vydal se na cestu z kopce, drazí, která bude jeho záhubou, a může se to stát mnohem dříve, než si myslíte. Jako sultán staré energie, společně s jinými diktátory, co zotročili své lidi, musí mít víc zbraní. A s tím, drazí, Země nebude souhlasit. Protože planeta se již rozhodla, kam půjde. Bude to těžké? Ano. Bude další válka? Možná, ale bude rychlá, rozhodná, jiná než si myslíte. Protože tato planeta směřuje k něčemu, co můžete cítit. Cítíte to?

Někteří si to poslechnou, i v této místnosti, a řeknou, že tomu nerozumím. Díváte se na zprávy? Uvědomujete si, že máte dvě muslimské země, které se rozkmotřily – uvědomujete si dopad této skutečnosti? Kde je Mekka? Mohou tam jít všichni ti, kteří si přejí v pravý čas uctít Boha, a udělat to, nebo ne? Co to způsobí? Přemýšlejte.

Strany se rozdělují, a řekl jsem, že se to stane. Řekl jsem, že nebude možné žádné „sezení na plotě“ (pozn. překl.: odkaz na dřívější channelingy – není už možné sedět nerozhodně kdesi uprostřed, je třeba si vybrat). Nyní to začíná být vidět. Věci postupují kupředu. Nemůžete jen tak posedávat a nic nedělat. Musíte si vybrat. Ti, kteří nezaujmou stanovisko, budou vnímáni jako slabí. Rozhodnutí, která máte na výběr, je buď vyšší vědomí, zájem o to, co se děje na planetě – nebo to stejné staré, to stejné staré… Což je energie temnoty se všemi těmi způsoby, jak vždycky fungovala.

Cyklus se nebude opakovat způsobem, kterým se vždy opakoval! To je ta zpráva na planetární úrovni. Jak se to týká vás osobně? Podíváme se na to zítra. Co znamená cyklus pro vás, co přinese rok 2016 vám? Je to odlišné od toho, co jste si mysleli. Dnes ráno jsme řekli: „O čem si myslíte, že se pro vás nikdy nezmění? Čeho se nemůžete zbavit, protože minulé cykly to tak nastavily? Co existuje ve vašem těle, jaké přetrvávající zdravotní cykly? Věříte, že to je dáno cyklicky, a stavíte na tom do té míry, že se obáváte, že to nastane? Nebo nenastane?“ Chci, abyste si promluvili se Skipperem. Chci, abyste viděli jeho krásu, jak létá nad vašimi hlavami. Jak zpívá svou píseň o cestě. Řekne vám: „Já to nevěděl, já to nevěděl, nevěděl! Lehl jsem si, abych zemřel. Vyrobil jsem vlastní rakev. A jsem nádherný.“

TO je to, co předpovídáme! Přemýšlejte o těchto nádherných věcech. Buďte klidně nejistí, ale chápejte, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.


Kvantové probuzení / zajímavé video od italských kolegů/

 

 

Poselství Nové doby ZEP TEPI

Dnes se nacházíme na hranici dvou epoch - Kali Yugy, která končí a začínající Nové éry.

K postupnému zlepšování již dochází nyní, a to v myšlenkách, pocitech a činech lidí. Nicméně brzy budou všichni zasaženi Božím ohněm, který je očistí a připraví s ohledem na Nový věk. Tímto způsobem lidstvo dosáhne vyšší úroveň vědomí, které je nezbytné pro vstup do Nového života. To je to, co lidé vnímají pod pojmem "Vzestup".

Několik desetiletí ještě proběhne, než přijde Oheň, který přetransformuje svět do nové morálky. Tato obrovská vlna přijde z vesmíru a zaplaví celou zemi. Všichni ti, kteří budou odporovat, budou vzati a převezeni jinam.

I když ne všichni obyvatelé této planety se ocitnou ve stejné vývojové fázi, novou vlnu bude cítit každý z nás. Tato transformace se nedotkne jen Země, ale zasáhne celý vesmír.

Nejlepší a jediná věc, kterou člověk může nyní udělat, je obrátit se k Bohu, zlepšit v sobě vědomí k navýšení vibrační úrovně tak, aby byl v harmonii s mocnou vlnou, do které se brzy ponoří. 

Oheň, o kterém mluvím, bude doprovázet nové podmínky na naší planetě, bude omlazovat, očišťovat a také vše rekonstruovat. Hmota bude vyčištěná, vaše srdce budou osvobozena od úzkosti, trápení a nejistoty, a celá se rozzáří. Vše bude dokonalené, povýšené, negativní myšlenky, pocity a činy, budou spotřebovány nebo zničeny.

Váš současný život je otroctví, těžké vězení. Pochopte svoji situaci a osvoboďte se od ní. Říkám vám: Opusťte své vězení! Je smutné dívat se na mnoho nepochopení, mnoho utrpení. Na neschopnost pochopit, kde spočívá skutečné štěstí.

Všechno co je kolem vás, se brzy zhroutí a zmizí. Nic nezůstane z této civilizace, ani její zvrácenosti. Celá zem bude otřesena a nezůstanou na ní žádné stopy po této falešné kultuře, která lidi udržuje v nevědomosti. Zemětřesení jsou také mechanické jevy, jejichž cílem je probudit mysl lidí a vnímavost jejich srdcí, aby se mohli osvobodit od svých chyb a pošetilostí. Měli by pochopit, že nejsou jediní ve vesmíru.

Naše sluneční soustava v současnosti prochází oblastí vesmíru, ve kterém bylo zničené souhvězdí, které po sobě zanechalo stopu v podobě „vesmírného prachu“. Tento přechod z kontaminovaného prostoru je zdrojem otravy a to nejen pro nás lidi na planetě Zemi, ale i pro obyvatele jiných planet a galaxií. Pouze hvězdy nejsou ovlivněny vlivem tohoto nehostinného prostředí. Tato oblast se nazývá "Třináctá zóna", nebo také "Zóna protikladů". Naše planeta byla uzavřena po mnoho tisíc let v tomto regionu, ale teprve nyní, se blížíme k výstupu z tohoto prostoru temna do vyšší duchovní oblasti, kde žijí dokonalejší duchovní bytosti.

Země nyní následuje vzestupný pohyb a každý by se měl snažit harmonizovat sebe tak, aby byl v souladu s proudy tohoto vzestupu. Ti, kteří se odmítají podřídit této orientaci, ztratí výhodu dobrých podmínek, které jsou jim nabízeny na budoucí vzestup.

Zůstanou tak pozadu ve vývoji a budou čekat další desítky milionů let na příchod nové vzestupné vlny.

Země, sluneční soustava, vesmír, vše se nastavuje z popudu lásky na nový směr. Většina z vás stále ještě považuje lásku za nepatrnou sílu, ale ve skutečnosti se jedná o sílu největší ze všech! Peníze a moc budou nadále uctívány, ale jen podle toho, zda během vašeho života budete na nich lpět. V budoucnosti bude vše podřízeno Lásce a vše bude pod jejím vlivem. Skrze utrpení a potíže se vědomí lidí probudí.

ROSTOUCÍ KULT SATANA (DUBEN-KVĚTEN 2016)

maxresdefault.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme často svědky tragédií a nesmyslných úmrtí, které se udály v průběhu druhé poloviny dubna 2016, je jich opravdu hodně…….A za tím je TŘEBA VIDĚT KULT BOHA BAAALA!!

19. dubna je první z 13 dnů satanského rituálu připojeného k ohni - božský oheň (19.4. – 1.5.). Baal nebo Moloch / Nimrod (bůh slunce), nebo Satan. Tento den je dnem velkých lidských obětí, což vyžaduje oběť ohněm s důrazem na děti.

Tyto rituály jsou dokonce zmíněny v Bibli:

Jeremiáš 19: 5

Vystavěli také obětiště Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi – to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl!

Mnoho tajných společností a okultních skupin se i dnes těší na den, kdy se tato pohanská božstva vrátí vládnout světu ( "království šelmy").  Možná že si ještě vybavujete záběry, které byly tajně pořízeny při setkání skupiny Bohemian Grove, kde byla uskutečněna rituální oběť člověka na podporu Molocha. (Satan v mnoha podobách jmen.)
Je zajímavé, že těchto rituálů se zúčastňují nejbohatší a mocní muži světa a také bývalí prezidenti USA - Nixon, dynastie Reaganů, Bushů, stejně tak jako Hillary a Bill Clintonovi.

Připravuje se výstavba kopie 15 m vysoké a 7 m široké klenby, která tvořila vstup do Baalova chrámu v syrském městě Palmýra, který v loňském roce zničili bandité Islámského státu. Výstavba kopie vchodu do chrámu je společným dílem Institutu pro digitální archeologii (IDA), Harvardské university, university z Oxfordu a muzea v Dubaji. Je to výstavba s použitím největších 3D tiskáren na světě a nových typů lehkých kompozitních materiálů. Ano jsou to brány umožňující vstup ZLA!

Tyto kopie bran se plánuje nejdříve postavit na Trafalgarském náměstí (Trafalgar Square) v centru Londýna a na Times Square v New Yorku na Manhattanu. Později by však měly stát ve stovkách měst na celém světě. Zda tomu tak doopravdy bude ZÁLEŽÍ TAKÉ NA NÁS!

Harmagedon ?

Mnohdy jsem byl rád za povzbuzující slova díky kolegům, kteří pracně překládali náročné teleporty od Kryona.

Pokud bude z jejich strany problém šířit některá poselství dále pak začínám tušit zradu......

Chci však upozornit že je to poslední boj temných sil a rozhodně neskončí katastrofou, jak by někteří rádi, aby se splnila Nostradamova proroctví. Ostatně nikoliv překvapivě byl Nostradamus také žid a děděček hvězdopravec jej naučil číst ve hvězdách. Přesto jsem přesvědčen že náš OSUD není vepsán zrovna v nich a už vůbec že bychom tomu byli PODŘÍZENI!

Naše duše jsou svobodné - SKUTEČNĚ SVOBODNÉ ve smyslu Člověka jak jej stvořil Prvotní zdroj !! Ale dnešní fragment původního člověka byl manipulací a lživou ideologií zmrzačen na bio-robota.

A tak se zpomalila MYSL a v síti byl uvěžněn i žrec, který stál u zrodu. Protože jsem kdysi prožil pocity žreců ve své praxi, vím jak opojná tato moc mohla někdy být. Chápu je a je mi jich líto - pokud je to potěší již dávno jsem jim odpustil a tím i sobě. Nepřišel jsem nikoho soudit. Chci jenom napovědět kudy z té slepé uličky VEN. Vlastně chci upozornit na ty kteří  ač mnohem silnější našli CESTU. Nepodlehli volání svého Ega snažící se kralovat nad světem. Pochopil jsem proč takové osobnosti jako Budha, Kristus, Máří Magdaléna a jiní předali svůj Egregor dnešním lidem a proč jej vůbec vytvářeli.

Teď je čas se zamyslet!

A je to důležitější než jednat.... vytvořit obraz ve své mysli a odhalit PRAVDU !

CHCI VÁM JENOM ŘÍCI, ŽE VŠEM HLEDAJÍCÍM DRŽÍM PALCE, JSEM S VÁMI A BUĎTE OPATRNÍ - POZNÁTE JE PODLE OVOCE !!

Nová doba – pf 2016 (zkrácená verze od Kryona)

Tyto channelingy byly povětšinou převzaty a zkráceny z Kryon CZ 

   

Toto je poslední channeling, který bude v roce 2015 publikován. Je to zpráva o tomto roce pro staré duše. Mohl bych vám dát seznam a vy byste si ho mohli zapsat, ale chci, abyste to skutečně vnímali – ne jako intelektuální či politický seznam.

Nejprve chci, abyste poznali, že nejste sami. Staré duše, právě teď jsou s vámi v této místnosti energie, které nedokážete vysvětlit. A jsou laskavé. Je zde nádherná energie, která vás zná. Je tu Tvořivý Zdroj. Můžete ho pojmenovat, můžete mu dát všechna možná jména, ale je větší než kterékoli z nich. Mnozí z vás to cítí celý svůj život a jiní to necítili nikdy. Ne takto. Není to pocit přítomnosti rodiče, ale laskavého pomocníka, který je vaším bratrem, sestrou, vaší součástí. A tento pocit zaplavuje tuto místnost mírem poznání, že není žádná náhoda, že jste tady.

Pokud toto posloucháte později, pak chci, abyste věděli, že tento doprovod je i váš. Můžete se ptát: „Jak je to možné? Tohle poslouchám později a ty jsi tu teď.“ Opakuji, že je to vaše 3D předpojatost, když se domníváte, že se nemůžete naladit na energii, která není ve vašem čase. Můžete. Vy, kteří toto posloucháte později – slyšíte můj hlas? Ano. Proč tedy necítíte, co tu je? Tento multidimenzionální kousek Boha Stvořitele ví, že jste v místnosti, i když to posloucháte (nebo čtete) později. Jsme větší, než myslíte.

Nacházíte se na křižovatkách. A mnozí z vás jsou frustrovaní z podrobností, které tento posun přináší. Otázky, které kladete, jsou dobré. Velmi dobré. Zároveň však vedou k frustraci, protože lidská bytost ve společnosti, kterou chcete změnit, není příliš trpělivá. Občas frustrovaně lomíte rukama: „Proč jsou věci tak, jak jsou? Proč nemohou být lepší, když je tak ostatní vidí?“ Povím vám proč – protože staré duše v této energii jsou futuristé. Tady je to, co tím myslím: představte si právě teď všechny ty, kteří se na vás dívají s laskavostí a dodávají vám klid – fakt, že není žádná náhoda, že jste zde. Jste tu z určitého důvodu. Chci, abyste si něco představili.

Představte si, že se díváte na architektonické plány budoucí budovy. Díváte se na ty plány a říkáte: „Aha. Aha. Tohle jsem věděl, tohle jsem věděl. Tohle je dobré a tohle je taky dobré.“ A uvědomujete si, že se díváte na budovu, která vyrábí svou vlastní elektřinu a svou vlastní vodu. Dělá všechno. Ta budova je ekologicky fér a je spolehlivá. Ctí Gaiu a lidstvo. Je to budova, ve které můžete být a mít z toho dobrý pocit.

Některé z vás ale tyto architektonické plány frustrují, protože když se rozhlížíte kolem, tak vidíte, že jsou stavěny i jiné budovy. Ale ty budovy jsou špatně! A to není fér – pro lidi, kteří je stavějí ani ty, kteří v nich budou žít. Je to špatně! Vy máte plány pro novou budovu. Co s tím uděláte? Toto je frustrovaný futurista. Protože to, co nazýváme vaší Akášou, co přichází s vámi, co je vaší životní lekcí, co jste vy – to vidí, že existují lepší způsoby! Proto tu jste.

K čemu je dobré, když budete frustrovaní? Jak to komukoli pomůže? Existuje stará metoda – můžete jít ven, držet cedule a křičet na ty, kteří stavějí staré budovy, pokud chcete. Budete odmítnuti. Nebude to k ničemu dobré. Chci, abyste se soustředili na plány, které máte před sebou. Proto tu jste. A ten plán před vámi může být těžko uchopitelný, ale budete vědět, že existují lepší způsoby. Chci, abyste se soustředili nejprve na postavení prvního patra mrakodrapu. Jen na materiál, na shromáždění těch podobně smýšlejících, kteří mají lepší nápady. Pochopte, na božské úrovni, že to chvíli potrvá. A že vaše frustrace ničemu nepomůže, pokud nejste aktivní. Zaměřte svůj pohled na to, pro co jste se zrodili. Ne abyste byli frustrovaní, protože to víte lépe, ale abyste se soustředili na ten plán. Toto je metaforické, že? Před vámi přeci nejsou žádné plány. Ale dokážete vidět lepší způsoby dělání věcí. Dokážete vidět lepší způsoby, jak pracovat s planetou. Dokážete vidět vyšší vědomí v celé vaší společnosti.

To, jak sestavujete vládu, je vaše karma. To, jak strukturujete věci, je vaše věc. Není to věc Boha. Ale vědomí, které dnes máte a které je vyšší než kdykoli předtím, začíná odhalovat lepší způsoby. Vy se pak stanete novým systémem. Někteří s tím budou souhlasit, nepůjdou ven, aby zastavili to staré, ale místo toho budou tvořit nové, takže ostatní to pak uvidí a řeknou: „No páni! Uděláme to po tvém.“ Můžete odpovědět: „Jsem jen člověk, nejsem stavitel. Nemůžu změnit to a nemůžu změnit tamto.“ Pak jste ale nedávali pozor, když jsme vám říkali, co dokáže vědomí. Může ovlivnit zemi kolem vás, lidi kolem vás. Už jen vaše vyrovnané myšlenky ohledně budování prvního podlaží s pomocí nových architektonických plánů způsobí, že tyto plány budou realizovány se staviteli – s lidmi, kteří jsou za to zodpovědní, s čelními představiteli – ale ne protože si stěžujete. Ne protože jste frustrovaní, ale protože je zde přítomné nové paradigma, protože se soustředíte na realitu této země. Vidíte to a je vám v tom dobře. A tak se začínáte poohlížet po ostatních, kteří jsou jako vy – poměrně brzy dojde ke shodě.

Drazí, toto je jiné, než to bývalo. Jste na místě, které vytvořilo změny ve vaší zemi (USA), protože smýšlíte svobodně. A vytvořili jste tyto změny, protože se na vás lidé dívali a viděli, že to funguje. Jste na skvělém místě, abyste nemuseli být frustrovaní, ale abyste mohli ukazovat budoucnost. Postavte tu budovu. A tady je něco, co chci, abyste věděli – vy všichni. Máte podporu. Kolikrát vám to musím říkat? Ve staré energii byste prosili a žadonili kvůli realizaci každé myšlenky. Nyní jsou vaše myšlenky přitažlivé – přitahují ostatní. Jsou „chytlavé“. To znamená, že to, co navrhujete, ostatní nadchne a tak řeknou: „Ano, máš pravdu. Uděláme to tak. Aplikujeme to tady a tam a ještě támhle.“ A zatímco jste dříve byli sami, staré duše – zdálo se, že musíte bojovat se svou rodinou a s celou Zemí – nyní je to chytlavé. Ostatní to uvidí a řeknou: „Ano, máš pravdu. Tohle je skutečně lepší nápad. Vyzkoušíme to. Prima. Pojďme najít pár dalších.“ Najde si to cestu do všech oblastí vaší společnosti, ze kterých jste frustrovaní. Do energetiky, finančnictví, farmaceutického průmyslu i vlády. Najde si to svou cestu skrze váš laskavý, klidný postoj budování budoucnosti, místo abyste si stěžovali na staré způsoby. Frustrace? Ta nic nevybuduje.

Doprovod na tomto místě – a nazývejte ho, jak chcete – se na vás právě teď dívá. Chci, abyste právě teď, na tomto místě, cítili SKUTEČNOST laskavé energie toho, kdo jste. Chci, abyste vnímali hustotu lásky – říkejte jí láska, uznání či usmívající se energie, to je jedno – netlačí na vás, do ničeho vás nenutí, nic po vás nechce. Říká jen: „Chci, abyste se uvolnili a odpočinuli si v mé náruči. Chci, abyste cítili, že jste v pořádku. Ve správnou chvíli na správném místě. A že bitvy, kterými budete procházet v příštím roce, v tom dalším a ještě dalším, jsou bitvy, které můžete konečně vyhrát! Konečně! Kousek po kousku.“ Budujte první patro toho mistrovského díla zvaného mír na Zemi. Musíte to udělat pomalu. Děje se to jen po malých částech. Synchronicita vám přinese kousky a části, ovšem jen pokud se nebudete točit ve frustraci. Pak totiž budete sami ve své místnosti a točit se stále v tom samém, zatímco ostatní budou stavět budovu. To je nové paradigma. Nový způsob reakcí. Je to mistrovství. Vyspělost.

Je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jste? Ano, drazí. Oči celé galaxie, samotného středu Tvořivého Zdroje se na vás dívají. Vy jste jediní, kteří tím v této době a této galaxii procházejí. Chci, abyste se PEČLIVĚ dívali na všechno, co se děje na této planetě, a sledovali jste posun, který se zde odehrává. Lidé se začínají probouzet a odhalovat věci, které nejsou vhodné, ale dříve se o nich mlčelo. Začínáte otevírat konzervy a uvnitř nacházíte ošklivé věci. Budou ti, kteří ošklivé věci uvidí, prominou je a pak budou stavět. A pak budou ti, kteří uvidí ošklivé věci a použijí je jako výmluvu pro to, aby si na ně mohli stěžovat. Každopádně se ale ošklivé věci objeví. Ty konzervy nesou jméno každého ošklivého aspektu společnosti.

Pomalu začnete žádat o integritu. Přijde doba, kdy vaši politici pochopí, že nemohou být zvoleni, když uvidíte, co dělají. Přijde doba a systém, kdy budete sledovat, co dělají, a oni to vědí. Budou muset očistit své jednání, protože budou sledováni způsobem, který vám ještě nemůžu ani vysvětlit, protože jsou to nové technologie „pozorování“. Ještě ani netušíte… Před dvaceti pěti lety jsem vám říkal, že přijde něco, čemu se bude říkat sociální sítě. Pokoušel jsem se vám to vysvětlit. Nešlo to. Nemůžete vysvětlit věci, které jsou pět kroků vzdálené od toho, co máte teď. Když nemáte číslo dvě a tři, pak nemůžete pochopit to, co bude krokem čtyři – a v kroku čtyři bude systém, který vám umožní vidět, prozkoumat a sledovat vše, co vaši vůdci dělají. A oni to tak budou chtít. Nadejde den, kdy integrita bude věcí cti – bude to něco, na co vy i oni budete pyšní. Nebude to o tom, jak chamtiví mohou být a kolik toho dokáží skrýt. To vám bude připadat tak zastaralé a ošklivé… Budou to způsoby minulosti. Právě jsem vám řekl, že vám to historie ukáže – bude to doslova otočení stránky. Přechod od starých metod k novým. Přicházejí nové vynálezy, aby vám pomohly.

V USA máte struktury, které jim budou bránit v tom, aby se odehrály. Proto se mohou objevit v jiných zemích, kde není žádná struktura. Chci, abyste se na to připravili. Vaše struktury budou možná jednou zostuzeny, aby se změnily, protože to jiné země udělají lépe. Chci, abyste se na to připravili. Existují paradigmata, která nečekáte. Neuzavírejte tak těsně tu krabici, ve které si myslíte, že víte, kde co je, odkud co přijde a kde se to stane. Ale vězte, že se to stane. A až se to bude dít, poskytne vám to stavební bloky pro první podlaží. Nebuďte frustrovaní. Buďte v míru s tím, že jste ve správnou dobu na správném místě a přemýšlíte o správných věcech ze správných důvodů. Už za to nebudete biti. Už nebudete potlačováni, už na vás nebudou ukazovat prstem a říkat, že jste v nepořádku. Lidé začnou vidět smysl v tom, co říkáte.

Opět vám dám futuristický pohled, protože vy jste futuristé. Vaše Akáša se probouzí k lepším nápadům, staré duše. Jste ti, kteří ukazují cestu pro planetu. Jste moudrostí planety a jste takoví, jak se čekalo, že budete. To jsou dobré zprávy. Jsou to velmi dobré zprávy. Ale jak toho dosáhnete? Povím vám o staré předpojatosti – je to žití ve staré energii a myšlení ve stylu „takhle to funguje, vždy to tak fungovalo“ – pokud takto smýšlíte, pak žijete v krabici, kterou jste uzavřeli. Existuje nová krabice (Kryon se směje), která nemá žádné strany, víko ani dno – a my vás žádáme, abyste vstoupili přesně do takové, pokud už nějakou krabici potřebujete. Neomezené myšlení. Způsob hledání nových způsobů a hledání pomoci s jejich realizací. Ne frustrace.

Přichází rok 2016. Numerologicky představuje číslo devět – dojde k dokončení určitých věcí a odhalení jiných věcí, které nečekáte. Pokud vás zasáhne šokující odhalení, nepatlejte se v něm. Očekávejte ho a pak díky němu vybudujte nové věci, místo abyste trestali ty, kteří to udělali. Pochopili jste rozdíl? Kam vložíte svou energii? Můžete budovat na chybách nebo si v nich libovat. To je součást nového paradigmatu. Pohyb vpřed místo pronásledování a trestání. To je zcela nová myšlenka – kde by měla být vaše energie? Víte, že toto je urychlení budoucnosti – to, když začnete měnit paradigmata toho, co se stane, když objevíte chyby a vady. Na planetě se stane něco ošklivého – vy to vidíte v médiích. Točí se to ve spirále stále dokola. Stále dokola se díváte na stejné zprávy – den co den. A tak ta událost, která se stala jednou, se zopakuje stokrát. Vědomí ji uchovává do nekonečna. To je to, o čem mluvím. Místo abyste se pohnuli vpřed a uviděli jste, co je dál a co je nádherné, neustále se točíte v tom, co se stalo a v tom, jak moc byste se toho měli bát… Drazí, vy jste ti, kteří ukazují cestu. A máte pomoc.

Chci, abyste cítili, jak vás tento doprovod právě teď objímá. Chci, abyste vnímali fakt, že právě teď říká, že jste na správném místě ve správnou dobu. Skutečně jste. Každý z vás má jinou cestu. Každý z vás. A my víme, jaké cesty to jsou. Máte v sobě kousek Boha Stvořitele. Říkal to i každý mistr, který kdy kráčel po této planetě. Mistři vás žádali, ať v sobě najdete to, co je klidné a vyspělé – to, co nereaguje vztekem a činem, který by byl jiný než laskavý a krásný. Předkládali vám to znovu a znovu, ale byly doby, kdy to bylo potlačeno a nefungovalo to, ale tentokrát to fungovat bude. Protože vaše světlo bude na této planetě vidět. Paradigma klidných reakcí, posun vpřed a pokrokovější nápady budou vnímány jako nádherné a správné mnohem větším počtem lidí než kdykoli dřív. Jsou připravení na to, co máte vy. Mluvím k mnohem většímu počtu lidí, než kolik vás je v této místnosti.

To je naše poselství. Nemohlo by být jasnější. Časy se změnily. Ale co víc – poměr mezi světlem a tmou se začíná měnit tak, že světlo vítězí, a to, co se snažíte dělat, pracovníci světla, bude vnímáno velmi odlišně. Máte tolik pomoci! Přijdou někteří a budou vás financovat. Jsou připraveni a vy je objevíte. Bude to fackou do tváře starého paradigmatu, které říká, že se to nemůže stát, protože velké peníze jsou oddělené a zkorumpované. Počkejte a uvidíte. Peníze tam, kde jste si mysleli, že žádné nejsou – peníze, které budou podporovat věci, které nikdy dřív podporovány nebyly. To protože na ně posvítíte. A bude to dávat smysl – bude to dávat ekonomický smysl, bude to dávat smysl integrity, bude to dávat smysl pro měnící se planetu. Přicházejí věci, které vás překvapí. Vydržte. Ne všechno bude dobré. Přicházejí určité zvraty. Nedělejte však to, že byste se na ně podívali a vzdali to. Temná strana bude tlačit ještě více tvrdě, když na ní budete tlačit. Neskončilo to. Ale skončí to. Vytrvejte. Potřebujeme vaše světlo a jeho sílu. Teď ještě víc než kdy dřív.

Už dříve jsme sledovali planety v této fázi. Víme, co přichází. Přímo před vámi je bitva a vy ji vyhrajete. Jen musíte pevně nést světlo. Nenechte si ho vzít! Máte podporu, drazí. Stojíme přímo za vámi. A stejně tak i miliony dalších, kteří ještě nepředstoupili, ale které cestou potkáte a budete šokováni a překvapeni. I oni jsou s vámi. Toto je budoucnost. A takové je naše poselství.

Chci, abyste odsud odešli a smýšleli jinak, než když jste sem přišli. Chci, abyste hledali důkaz toho, o čem hovořím. Odlišné způsoby dělání věcí. Uvidíte zprávy o věcech, které jste nečekali. A pak si vzpomenete na má slova. Je to skutečné a děje se to. A není to nezbytně ezoterické. Vítejte na nové Zemi!

Vše nej do nového roku a na závěr moji oblíbenou.

„Světácký šat princ bloudil rád, přes pole lesy a lada a bloudil dál vstříc krajinám božského Eldoráda.

A když už byl na dně svých sil, on potkal stín jenž žádá-kudy má jet přes který svět do končin Eldoráda..

Tam přes ty hory měsíčné, údolím stínu jenž padá.Jeď, směle jeď zní odpověď tam je cíl Eldoráda.


A TAK TO JE.

 

Božský kuchař aneb jak připravit božský pokrm 

„Ano stále častěji slyšíme o vaření, zdá se že každý je doslova posedlý vařením, kdo se dnes nezajímá o snoubení jídla a vína, každý chce vytvořit něco co ohromí ostatní....

Tak nabízím jeden z channelingů Kryona letos v létě a myslím že s přicházejícími svátky vánočními jej mnozí dychtivě přijmou ...... aspoň tak jako já“.

            Drahá lidská bytosti, nejsi v naší dimenzionalitě a my to víme. Nemůžeš nás vidět tak, jak my vidíme tebe. Zdá se, že je na dosah zkouška, a ty si to uvědomuješ. Ale není to zkouška lidské bytosti, ale spíše zkouška energie. Jak daleko dojdeš s božskou energií, kterou jsi v sobě odhalila? Jak daleko napřáhneš svou ruku, aby ses setkala s rukou Stvořitele, který je ve tvém nitru? Jsi kouskem laskavého stvoření Země v přestrojení za lidskou bytost v tělesné formě, která si není vědoma svých tvořivých semen, dokonce ani toho, jak se sem dostala. Taková jsi. Ve své lineární formě si ale nepřestáváš klást všechny ty běžné lineární otázky: „Jak mám udělat tohle nebo tamto? Kolikrát bych to měl opakovat? Jak často? Jak dlouho?“

To všechno by byly skvělé otázky – kdybychom byli lineární. To ale nejsme. Mnoho z vás je zmateno tím, co dělat příště a jak to udělat. Také se stále ptáte na příslušné načasování. Není divu, že se ptáte na tyto lineární věci, protože to dokazuje, že si jste vědomi své duchovní stezky. Toho si vážíme! Ale znovu říkáme, že i když se ptáte lineárním, intelektuálním způsobem, dokážeme odpovídat pouze intuitivním, abstraktním způsobem. Ale protože slyšíte jen lineárně, všechno byste nepochopili, protože vaše anténa pochopení je lineární.

Čekáte 3D seznam toho, co máte dělat, nebo nějakou lineární, praktickou odpověď na praktický dotaz. Ale my vám předáváme systém, jak vám pomoci směřovat k věcem, které jsou za tím, na co se ptáte. Také vám neustále předáváme koncepty lásky, i když stále pokládáte otázky typu „jak, kolikrát, jak často, jak dlouho“. Chci, abyste se právě teď uvolnili – všichni – v náruči Boha.

Oddělenost od Ducha

Duchovní organizovaná víra na této planetě se nachází ve velmi staré, přežívající energii. Staví duši do izolované role v jakémsi lineárním lidském boxu. Vaše duchovní systémy vůbec nehledí na vaši duši jako na součást Boha. Je jaksi odložena na místo, kde buď přežije, nebo ne. Jestliže neděláte ty správné lineární lidské věci, vaše věčná duše bude příslušně potrestána nebo odměněna. Moji drazí, zní vám tato informace jako Stvořitel, nebo zní jako něco, co pro vás stvořil člověk? Chci, abyste se zbavili konceptu, že je vaše duše v temnotě a spojena s lidským chováním. Vaše duše je částí vás a mně. Jsme spojeni; jsme tím samým v průběhu celé historie, a na planetě je nová energie, která na vás doslova křičí přes vysílač, že na něj ještě nejste docela naladěni. Chci po vás, abyste se uvolnili a pocítili lásku tohoto velkého posunu v paradigmatu. Je pro vás velice důležité, abyste pochopili, že tvoříte nedílný celek!

Existuje tolik nedorozumění o skutečných vztazích mezi lidmi a Bohem. Když meditujete, vězte, že jsme celý den s vámi. Tomu rozumíte, že? Jsme si vědomi vašeho života a okolností, kterými procházíte. Bůh si je naprosto vědom a zná vaši existenci a vaši duši!

Chci, abyste přistupovali k těmto věcem jemněji a s větší trpělivostí a porozuměním. Možná byste mohli říci toto: „Drahý Duchu, nerozumím tomu, co se děje a nerozumím tomu, co mám dělat dál. Jsem trochu zmatený. Co bych měl dělat?“ Co si myslíte, že vám řekneme? „Udělej čtyři kroky, otoč se vlevo, a pětkrát se zhluboka nadechni?“ [Kryon se směje.] Tak tomu nebude. Naše odpovědi k vám přicházejí prostřednictvím synchronicity, změn a konceptů.

 „Kryone, jaké je načasování mojí situace?“ Odpověď na tuto otázku je vždy stejná. Buďte trpěliví, dokud se nerozvine synchronicita. Ale to není žádná lineární odpověď a mnozí jsou z ní frustrovaní. Konec konců, tato odpověď není ani kalendář ani hodiny. Moji drazí, je načase plněji pochopit synchronicitu.

Metafora kuchaře

Představím vám novou metaforu: Budeme vařit nějaké jídlo. A teď to velmi znervózní mého partnera, protože nemá o vaření ani potuchy. Jen se uvolni [mluví k Leeovi].

Vaření dobrého jídla je na této planetě umění. Užíváte si jídlo a ti nejlepší kuchaři začínají brzy. Připravují, připravují a připravuji. V profesionální kuchyni je mnoho kuchařů, ale v této metafoře vystupuje jen jeden.

Možná, že vaříte pro velkou rodinu, a teď chcete připravit nějaké exotické jídlo, které je trochu odlišné od jakéhokoliv existujícího receptu. Možná jste ten typ kuchaře, který si vymýšlí svůj vlastní recept a používá kuchařskou intuici? Ať už jde o jakýkoliv případ, často začínáte přípravou surovin. Někteří z vás si skutečně dají tyto suroviny do nádob, aby byly připraveny na zapracování do něčeho, co bude ve správný čas uvařeno. Za prvé, nesmícháváte je dohromady. Naopak, můžete mít mísu salátu, mísu rýže a možná i nějakou zeleninu. Potom tam jsou i omáčky a vlastní šťáva, ve kterých se bude jídlo vařit, a později budou zase přidány.

Některé suroviny budou vloženy na hlavní jídlo, které se vaří při nižší teplotě, potom vyjmuty, když se teplota zvýší. Mohou se dát bokem a potom nakonec dovařit, když je dokončeno hlavní jídlo. Potom tam máme koření – před, během a po uvaření. Dáte je do různých nádobek. Když jste dobrý kuchař, tak můžete koření dokonce předem namíchat.

Můžete si to připravit i večer předem, protože určitá část jídla má něčím nasáknout nebo určitým způsobem marinovat, možná že dokonce i předvařit, aby bylo dosaženo konečného požitku z jídla. Nakonec se to spojí v celé své kráse a eleganci. Aroma bude nádherné, připravené pro jídlo s báječnou chutí. Když se zkombinuje s určitými druhy omáček a nápojů, je to hostina, která je naplněná láskou a velkým oceněním. Blahopřejeme! Protože jako kuchař opravdu víte, co děláte.

Kuchyň ožívá

Teď se chystám změnit metaforu, tak se připravte. Náš metaforický příběh pokračuje a realita paradigmatu vaší kuchyně se jen posunula. Každá surovina v každé míse teď má vlastní vědomí. Žádná z ingrediencí v žádné misce ale nemá tušení, co děláte – naprosto netuší. Ingredience také nemají žádnou představu o výsledné podobě jídla. Jsou to jen ingredience, ale protože teď mají vědomí, tak také mohou mít i názor! No, ne nezbytně nějaký negativní názor, ale určitě takový, který je zvídavý.

Vy jste tím kuchařem a tvůrcem toho jídla. Jako kuchař jste dali ingredience kolem sebe do misek a uzavřených obalů, abyste je měli připravené. Řekněme například, že jedním z nich je salát. Může být i tou první ingrediencí, kterou budete připravovat, protože ho bude třeba vychladit. Můžete ho i hermeticky uzavřít a dát 24 hodin do lednice, než se bude podávat jídlo! Ale v té lednici se chladí úplně sáma najednou si začne stěžovat! „Proč jsem v té lednici? Podívejte se, nedokážu si pomoci, ale všiml jsem si, že se dějí nějaké další věci. Jsem úplně sám. Co se to děje? Proč jsem tady v lednici, a jak dlouho to ještě bude trvat, než se setkám se zeleninou? To je nepřijatelné.“

A teď blázní zelenina, protože taky předpokládala, že se začne něco dít (zelenina se tak chová často). Čeká a čeká, ale kuchař je pryč a připravuje něco jiného – omáčku. Omáčka nemá o ničem ani zdání (omáčka je už prostě taková). Je šťastná, že je tady, ať se děje cokoliv. Neví, proč ji někdo šlehá nebo co přijde potom. Je zvyklá na všechno, ale uvědomuje si podivné koření, které se do ní přidává. Je trochu nervózní (není nic horšího než nervózní omáčka)

Moji drazí, v této metafoře Duch vaří jídlo s vámi pro váš život, ale vždy to bude vaření s druhými. Metafora je tato: ve které misce s ingrediencemi nebo nádobě jste? Jak jste připravováni? Jak dlouho to bude trvat, než se s vámi určitým způsobem spojí ostatní ingredience, aby mohl být uvařen výsledný pokrm? Jste srozuměni se skutečností, že může existovat nějaká přípravná fáze? Můžete se teď spojit s některými jinými miskami, ale pořád to není hotové a věci jsou zablokované. Jak dlouho to potrvá? Někdy se misky zkombinují jen proto, aby tam mohla přibýt nějaká další!

Všechno to plánování s ostatními závisí na synchronicitě. Musí být také koordinována. Když se některé misky s ingrediencemi setkají a jsou připravené, pak jsou zpracovány. Ale pak ta směs možná bude muset být po nějakou dobu uchovávaná. Takže jestliže jste tím salátem a říkáte: „Drahý Duchu, já čekám! Jak dlouho to ještě potrvá? Co mám dělat? Jsi tam?“ Upřímná Smích.] odpověď zní: Saláte, modli se!“

To se stává často, že jste pobožní a frustrovaní a odříkáváte svoji „salátovou modlitbu“.

Ingredience tohoto báječného jídla jsou shromážděny a nádherně a s elegancí upraveny. Podílí se na načasování mistra kuchaře. Ale každá ingredience si naprosto není vědoma toho, jak se spojí nebo zda vůbec. Jste netrpěliví, že? Jako ingredience si přejete vědět, kdy, kde a jak dlouho. Kuchař to ví, protože má přehled o všech ingrediencích a zná plán. Když se spojí dohromady, moji drazí, stane se to nečekaně a najednou. Ale dokonce i potom existuje více akcí, protože jsou určitě ingredience, které musí být přidány do již rozvařeného jídla nebo dokonce až na stole!

Jak se s tím vyrovnáváte? Jste zapojeni do předpřípravy nebo až později během varu? Možná jste solí, která přijde na řadu poslední? Nevíte, že? A v tom to je. Jak velkou důvěru máte v kuchaře? Houstne to a je třeba, abyste důvěřovali Stvořiteli, mistru kuchaři, protože jídlo, které se vaří, je výsledným řešením, o které jste se žádali. Ať už během toho půjdete kamkoliv, ať už je to cokoli, bude to vždy zahrnovat i ty ostatní. Dokonce, i když žádáte o osobní léčbu, bude zahrnovat i ty kolem vás. Je to pokrm, který je připravován s mnoha ingrediencemi. Chápete, že abyste dostali nějakou odpověď, musí zahrnovat i jiné lidské bytosti? Chápete, že i oni mají svobodnou volbu?

Takže nyní nám dovolte toto jídlo ještě vice zkomplikovat! Každá jeho jednotlivá složka má nejen postoj, ale teď má i svobodnou volbu! Může říci ne. Představte si, čemu je teď kuchař při vaření vystaven! Zelenina utíká! Musíte sehnat novou zeleninu. Teď se příprava jídla trochu opozdí. Přichází nová zelenina a potom je připravena. Páni, a je ještě lepší! Takže všechny ostatní ingredience musí čekat o něco déle, ale nevědí proč. Teď je salát ještě frustrovanější – je zavřený a čeká ve tmě na vychlazení. Ale práce na přípravě jídla pokračuje, kuchař je velmi trpělivý, víte?

Je to elegantní systém. Nádherný a skoro všichni ho chápete špatně! Chcete, aby jídlo bylo hotovo teď! Vím, že té metafoře rozumíte: takže, kde se v tomto scénáři nacházíte? Jak dlouho se to jídlo připravuje? Je konec v dohledu? Jste už netrpěliví? Chcete konec hned teď? Připadá vám, že to jde oklikou? Chcete ochutnat, i když to jídlo ještě není hotové?

Kuchař zná vaše jméno, moji drazí. Kuchař vás miluje, moji drazí, a všechno, co jsme vám řekli, je laskavé a je to pro vás. Co když jste opravdu tím salátem a čekáte už tak dlouho! Jste vychlazení a možná i naporcovaní. Potom vás vytáhli, ale něco se stalo, a už vás zase chladí! Potom najednou kuchař zjišťuje, že ingredience byly dány dohromady nesprávným způsobem, a jídlo najednou změní směr. Bude to něco jiného. „Zpátky do lednice s tebou, saláte!“

Nakonec proběhne něco, co byste nikdy nedokázali vyprojektovat nějakým lineárním způsobem. Navzdory veškeré pravděpodobnosti může ten výstup nabrat jiný směr – možná dokonce lepší než to původně plánované jídlo, protože přišly nové ingredience, které je dělají kompletnějším. Víte, kuchař vidí všechny složky, všechny najednou. Vy vidíte jen jednusami sebe. Pro kuchaře není nikdy nic příliš složité.

Co s tím? Jste ochotní porozumět synchronicitě? Vidět, jak to všechno funguje, vyžaduje trpělivost a víru v kuchaře? Žádali jsme o to již dříve, dokonce ve věcech, které se zdály být okamžité, jako je léčení. Některé procesy na planetě, které vyžadují odpověď rovnou, jsou prostě částí většího obrazu. Někdy nechápete, proč by zelenina měla utíkat, nebo proč by dokonce smrt měla zdánlivě triumfovat. Výsledný pokrm je lepší než si umíte představit, moji drazí. Ale přes to všechno chceme, abyste věděli, že jsme se od vás nikdy neodtrhli – nikdy, nikdy. Víte, my známe vaše jméno. Jste naše rodina. Mohlo by být jasnější, že naše ruka je natažena směrem k vám? To jídlo je dobré. Důvěřujte kuchaři. Trpělivost!

A tak to je.

Uprchlíci (říjen 2015)

Ještě pár slov k tomu co se právě děje. Překonali jsme posun pólů který nám slibovali a vyhrožovali smazáním paměti a všech elektronických nosičů se záznamy... Země však vstoupila do nové radiace a ta ovlivnila sluneční mřížku. jelikož Slunce ovládá počasí na zemi přestali předpovědi podle starých modelů fungovat.

ZEMĚ SE ZMĚNILA !

Je třeba pochopit že matka Země je živá a reaguje na vše velmi citlivě. Jenže nová mřížka planety Země ovlivňuje a mění i vaše VĚDOMÍ ! To je evoluce! Vystoupení z módu přežití do módu tvoření ! Prvním VAŠÍM krokem NECHŤ JE SOUCIT.....

Vykonejte obřad a ctěte své předky a planetu, vzdejte jim díky a mějte s nimi pochopení... Udělejte to nejen pro sebe, ale hlavně pro svá vnoučata a děti, aby mohli a hlavně chtěli mít své vzory.

VYTVOŘTE VÍCE SVĚTLA !

LIDÉ UTÍKAJÍ PŘED TEMNOTOU A HLEDAJÍ OCHRANU. BUĎTE SOUCITNÍ bez ohledu na to co říkají ekonomové a politici..... Temnota vede svůj poslední boj....

Ve staré energii byste začali stavět ploty nebo se postavili na druhou stranu a poskytli utečencům azyl. NYNÍ VÁS ŽÁDÁME ABYSTE POUZE "PEVNĚ DRŽELI" SVÁ SVĚTLA. A pak to světlo pošlete těm co jsou posedlí strachem a bojují s temnotou....MÁTE VÍCE SÍLY NEŽ TUŠÍTE ! Když to udělá jen každý desátý pomůžete mnohem více než si můžete představit...

JE ČAS !

A nezapomeńte sledovat své děti a svá vnoučata neboť oni už to vědí ! Oni přinesou nová paradigmata protože jsou nositeli NOVÉHO VĚDOMÍ!

 

ŘÍJEN 2015     

mnohým se vybaví Velká říjnová revoluce, ano toto je REVOLUCE

 

Co je třeba vědět ?

 

Aktuálně bych rád sdělil všem co je nejvíce potřeba, ale nemám dar channelingu a mnozí jsou příliš zahleděni do sebe a stejně nebudou vnímat co potřebují vědět. Přesto to zkusím.....

Žijete ve světě a jste lidmi. Opustíte toto místo a ponesete si tolik různých druhů vědomí ve formě energií. A mnoho z vás bude stále přesvědčeno, že musíte bojovat s temnotou.  Pokud se budete šikovat k bitvě stejným způsobem, jak jste to dělali posledních 20 let, ještě jste to nepochopili. Jste od tohoto osvobozeni! Můžete říci: „Ale oni tu pořád ještě jsou...“ Chci vám říci, pokud cítíte negativitu, je to vaše negativita, kterou vnímáte, protože světlo v této místnosti právě teď vše omývá a čistí. Světlo je aktivní, temnota  je pasivní. To znamená, že když rozsvítíte světlo v temné místnosti, temnota je pryč. Uvědomujete si, že temnota nemá svou vlastní energii? Musí tam být absence světla, aby vyhrála. Chtěl bych, abyste o tom chvíli přemýšleli.

Co se děje právě teď? Prostřednictvím svého záměru jste rozsvítili světlo. Můžete být negativní osobou, která zde sedí. Řeknu vám, světlo kolem vás tlačí tak daleko, právě teď je ten správný čas pro probuzení. To je to, co se děje. To je to, co je odlišné. Možná jsi léta pracoval určitým způsobem. Můžeš být hrdý na způsob, jak jsi pracoval, abys bojoval proti tmě tvým způsobem. A já ti teď říkám, přestaň bojovat s temnotou a rozsviť své světlo. Protože to je jediná věc, která teď bude fungovat. To je nové.

Další otázka, která byla položena, se týká buněčného vývoje, fyzičnosti lidského těla. Začnete změnu cítit fyzicky? A odpověď zní: samozřejmě. Pokud se chystáte vědomě změnit svou buněčnou strukturu, co si myslíte? Myslíte si, že budete jen tak chodit kolem jako vždycky, nebo by mělo dojít doslova k fyzickému posunu a změně v tom, jak se cítíte? A odpověď zní: ovšemže k tomu dojde.

Jak budete pracovat na svých buňkách, první věc, kterou ucítíte, je mír. Mezi vámi jsou ti, kteří nejsou v klidu a míru, ti odejdou, nebudou klidní. Vždy je něco, s čím bojujete. Já vím, kdo tu je! Poslouchejte mne. Nejste už z toho unavení? Nebo si myslíte, že je to váš odkaz? Nebo jste na to hrdí?  Je to zbytečné. Toto je nová lidská bytost: ten, kdo se bude držet Boha uvnitř a kdo bude mít světlo tak mocné, že všude tam, kudy chodí jeho světlo září, tak negativita běží na druhou stranu. To je nové. Není načase, abyste se uvolnili, abyste si odpočinuli? Zažeňte obavy pryč a buďte ve svém životě klidní, abyste se mohli zvednout a cítit jiné fyzické „já“.

A s tím přijde lepší zdraví. Chtěl bych, abyste mne chvíli poslouchali. Někteří z vás chtějí změnit některé věci v rámci svých těl, určitou chemii. Už jste zkoušeli některé věci a ty nepomohly, nefungovaly. Víte, co je katalyzátorem pro všechno, co jste kdy chtěli? Uvolnit se a být klidný!  Věděli jste to? Protože tak dáte svému tělu šanci, aby s vámi mohlo mluvit. Aby se váš metabolismus začal měnit, aby vaše buňky fungovaly takovým způsobem, který by vám přinesl lepší zdraví, lepší energii, žádné obavy. Můžete chodit zpříma, protože jste více součástí světla na planetě. Neexistuje žádné další břemeno. Já vím, kdo jste !

Chci vám říct o něčem velkém. Co děláte se světlem, když mluvíte se svými buňkami, když procházíte těmito procesy – ať už se jedná o rozmlouvání s tělem, poklepávání nebo dekódování? Jakýkoliv druh zpracovávání, který jste dělali, zvyšuje vibrace vaší DNA a způsobuje její lepší účinnost. Cokoliv děláte, mění něco, o čem jsme v podstatě nikdy moc nemluvili. Co se stane, když vaše buněčná struktura začne zvyšovat své vibrace? Odpovědí je, že vibruje výše. No jo, jenže vy nebudete mít nějaký nástroj či nebudete moci jít do nemocnice, kde vám změří vibrace vašich buněk.

Drazí, to je metafora, ale zároveň je to multidimenzionální. Říkali jsme to už dříve. Vy všichni máte multidimenzionalitu. Kráčíte v multidimenzionálním poli, které se nazývá Merkaba. Je to „vozidlo“, ve kterém, v duchovním slova smyslu, jezdíte. To dosud žádná věda nevidí. Je multidimenzionální. Je v něm něco, co nazýváme „vibrace vaší buněčné struktury“, kterou lze také vyjádřit procentem efektivity. Říkali jsme vám, že se pohybujete za hranici třetiny – z 33 na 44 % účinnosti (DNA). To změní vaše děti, změní to, jak myslíte a další věci. Uvědomujete si, že nemoc je nízká vibrace? A co si myslíte, že znamená, když zvýšíte svou buněčnou vibraci ze staré úrovně do nové?  Stará úroveň tu novou nemůže napadnout! Měníte a rušíte starou buněčnou strukturu a doslova vytváříte novou lidskou strukturu, k níž se staré nemoci nemohou dostat. Hádejte, co prastaré archetypy nemocí hledají? Nižší vibrace, negativitu, strach. Tak co, kde jste? Čeho se bojíte? Právě jsem vám předal tajemství zdraví.

Pokud budete pobývat ve strachu, je to skoro jako byste otevřeli dveře. Jak začnete vzestup, už jste to slovo slyšeli dříve, budete vzestupovat tím, jak vaše buněčná struktura bude zvyšovat své vibrace. Když to uděláte, tak mnoho starých věcí odpadne. Vaše tělo je chytré a chce, abyste byli v rovnováze. Ptali jste se: „Jak mám tento proces začít? Co mám udělat?“ Záměr. Když slovně vyjádříte svůj záměr, a pokud to tak skutečně myslíte – protože nemůžete podvádět sami sebe – pokud to tak myslíte, pak existuje proces, který jsme vám odhalili a diskutovali o něm už dříve. Je to proces, který nemá žádný název. Vaše innate (vrozená vnitřní moudrost vašeho těla ) vycítí váš záměr a začne měnit vaše tělo ještě dřív než vy. Dívali jste se na to dlouhou dobu a nevíte, jak se to jmenuje.

Už někdo z vás přišel na to, jak funguje homeopatie? Mám na mysli její mechanismus. Když předáte svému tělu úmysl pomocí malé tinktury, chemikálie, kterou spolknete, která je příliš malá pro tělo, aby vytvořila jakoukoliv alopatickou reakci, tělo vidí záměr tinktury a začne se samo léčit, protože jste pro to právě vyslali signál. Tělo je chytré. To je popis, jak to funguje. A opravdu to funguje. A teď si představte, že děláte totéž s vědomím. Předáte svému tělu tinkturu záměru: „Tohle je to, co chci. Skončil jsem s obavami. Skončil jsem se strachem ze všeho kolem mne. Skončil jsem s dramatem. Skončil jsem s pomluvami. Skončil jsem se špatným zdravím.“ A vaše tělo uvidí realitu tinktury pravdy a začne se samo opravovat ještě předtím, než začnete s afirmacemi. To je pomoc.

Jste v nové době, nikoli ve staré době, která se jen trošku změnila. Jste v úplně nové době, kde staré vzory nebudou fungovat. A tato doba s sebou nese nové procesy, které mohou být skutečně kontroverzní ve srovnání se starými procesy. A budou zde ti, kteří už vyrůstali v novém věku, kteří uvidí a budou předpokládat, že to nemůže být pravda, a nebudou tedy pokračovat v souladu s tím. Někteří z nich kvůli tomu i  brzy umřou. Prostě nebudou schopni to přijmout. Vidí, že to přichází. Někteří léčitelé zastavili léčení. Je to skoro, jako byste překalibrovali všechno, co jste věděli o temnotě a světle, a teď začínáte znovu a světlo je silnější. Není jen silnější, vítězí. Staré národy to viděly. To není nové poselství, vážení. Staré národy viděly, že to přichází. V mayském kalendáři viděly, že to přichází. Domorodé kmeny na Zemi viděly, že to přichází a nazývaly to tím, co to bylo, je a bude – nové vědomí lidstva. Jsme nadšeni za vás. Někteří to přijmou a někteří ne. Tak nové to je.

Máte odvahu odhodit to, co si myslíte, že víte, a podívat se na něco nového? Staré duše, někteří jste se zasekli. Tak dlouho jste se potýkali s tím či oním, že bez ohledu na to, co říkám, a bez ohledu na to, co vidíte, budete pokračovat v boji. Ale musíte vědět, že se změnila armáda. Změnily se nástroje. Světlo vítězí! Budete vytvářet světlo nebo budete pokračovat starým způsobem?

Hledáte nové diety, drazí, abyste změnili své tělo, nebo chcete změnit svůj metabolismus, který vám pak poskytne novou dietu? Je to změna VE VŠEM. Chcete mít víc energie ve svém životě? Přestaňte se bát. Nemůže to být jednodušší. A přesto je to obtížné, protože některé z těchto věcí jsou do vás zaseklé takovým způsobem, že i právě teď můžete vznášet námitky.

 Proto jsme tady – abychom vám ukázali lásku a světlo Božího zdroje, abyste pochopili, že je VÁŠ. Že o něj nemusíte usilovat, protože žije ve vás.  Jediné, co musíte udělat, je odhalit ho, přijmout jej a uvěřit tomu a pak se zbavit té staré veteše.

Kde jste v tomto plánu v tuto chvíli? Ať už jste kdekoliv, je tu natažená ruka Boha, světlo, které chce vzít tu vaši do své a všechno změnit. To je příslib nového „Nového věku“. Neodcházejte zmatení, ale osvícení, vědomí a připravení k posunu.

 

Já jsem a miluji lidstvo.

 

 

Zpráva uprostřed roku 2015 – hovoříme k celému lidstvu i ke starým duším.

Je v tom rozdíl, neboť nová energie s sebou nese rysy, které pocítí všichni na celé planetě – pomalu, aby je to nevyděsilo… a pak jsou zde atributy, které cítí staré duše velmi silně a velmi rychle; a vědí to. Se změnou vašeho způsobu myšlení mluvíme o mentálních rysech vědomí a říkáme, že začínáte myslet jinak. To je těžké, protože to skutečně zahrnuje vědomí.

Teď to shrneme, abyste rozuměli, o čem mluvíme… Před nějakou dobou jsme hovořili o tom, že se nacházíte v nové oblasti vesmíru; jak se vaše sluneční soustava pohybuje středem galaxie, vstupuje do odlišného prostoru, který v sobě obsahuje odlišný druh energie. Zeptejte se nějakého astrologa a astronoma, neboť oba chápou důsledky tohoto jevu. Astronom vám řekne, že to může de facto ovlivnit heliosféru Slunce – ta potom ovlivní vaši magnetickou mřížku, která pak ovlivní vás.

Proto může nastat jiné myšlení a přichází přesně podle plánu... Je možné, že Země a Sluneční soustava se pohybují do jiného druhu prostoru s energií, kterou jste dosud neviděli a která je naplánována, na trati, vhodně a se záměrem načasována.... Přemýšlíte jinak.

Kde jste vy v tomto okamžiku? Jste v roce DVA, už jsme vám to říkali dříve, drazí, že tato nová energie se měří od roku 2014. Rok 2013 se nepočítal. Byli jste příliš zaneprázdněni svou vlastní rekalibrací. 2014 byl rokem JEDNA. Toto je rok DVA. Jak si vedete? Mluvili jste někdy nedávno s dvouletým dítětem? (Smích).Jste na začátku a vedete si dobře.

Jaké jsou zásadní záležitosti, kterými procházíte?

Strach – to je první věc. A zvládáte ho dobře. Navzdory všemu vidíte, co je před vámi a začínáte si uvědomovat a poznávat, že to je důvod, proč jste naživu. Staré duše, to je to, na co jste čekaly. A přestože může být hodně těžké tím procházet, konečně je to tady! Takže jak to využijete? Jak to poznáte? A co to znamená? Můžu vám všem něco říci? V tomto okamžiku historie vaší planety – uvolněte se.

Postupem času začnou být tyto věci jasné. Součást duševního přenastavení neboli evoluce vědomí všech lidí na Zemi znamená, že začnou chtít, aby jejich spiritualita dávala smysl, místo aby se jen slepě řídili pravidly svých rodičů. Bude to muset dávat smysl. Uvidíte odhalení velkých duchovních skupin. Uvidíte ty, kteří tvoří rozdíl, a budou to dělat novým způsobem. Uvidíte probuzení dokonce i v rámci církve – všech církví – až uvidí, že se jejich základna (počet členů) zmenšuje, protože to nedává smysl. A tehdy začnou věci měnit. Jiní prožijí obrodu. Rozdíl bude v tomto: sledujte, jak dochází k nárůstu u soucitného duchovního systému. Pokud zjevně zahrnuje soucit a lásku, bude na vzestupu. Nedělejte tu chybu, abyste ho spojovali s mistrem nebo někým z minulosti – o tom nemluvím. Pokud je tam soucit a láska, bude to znamenat růst. To je nové paradigma – kde není soucit a láska, ale zřejmě je tam něco jiného, to bude na ústupu. Je to prosté. Sledujte to. Uvidíte to. To je posun v myšlení.

Fyzickyjak si vedete?

 Drazí, fyzické tělo lidské bytosti bude procházet obrozením v uvědomění. Dovolte, abych vám to řekl srozumitelněji. Lidské bytosti začnou dbát více na to, co jedí, co dávají svému tělu a začnou si uvědomovat, že to, co bylo nazýváno alternativní medicínou, nemusí být alternativou. Místo toho to může být prostě další možnost, která funguje. Začněte si toho všímat, protože to může být blíže hlavnímu proudu, než si myslíte.

Dovolte synchronicitě, aby vám přivedla do cesty věci, které vás udrží déle naživu. Fyzické tělo člověka se začíná vyvíjet skrze DNA a v tomto procesu je to právě stará duše, která z toho bude mít užitek jako první.

Třetí je spiritualita.

Vy totiž ve skutečnosti bojujete s dualitou. Poprvé v dějinách je na této planetě válka tmy proti světlu, ne země proti zemi. Vidíte to? Říkali jsme vám, že se to blíží, řekli jsme, že bude existovat organizace temnoty – jedinců, kteří budou usilovat o to, aby věci zůstaly tak jak jsou. Pod maskou duchovního systému budou vytvářet temnotu a zastrašovat vás – a to se teď děje. Řekli jsme vám také, že ten strach, který vytvářejí, vás může zastavit, pokud to dovolíte. To je vše, co mají. Vedete si dobře, neboť to vidíte tak, jak to je. Někteří mají skutečně strach; ale stará duše to už kdysi viděla, a také ví, že jí to nemůže ublížit. Neboť světlo nakonec zvítězí.

To, co probíhá právě teď, je velmi zajímavé, dovolte, abych vám to vykreslil. Nepřipadá vám zajímavé, že se taková síla může shromáždit tak rychle a přesunout se do tolika oblastí, a vlády s tím nic nedělají? To protože se díváte na paradigma, které je všechny zaskočilo. Jsou zvyklí bojovat proti jazykům, zemím a ideologiím – ne proti tomu, co je temné. Dělá jim potíže dokonce se shodnout na tom, že to je problém, protože si myslí, že to pomine, ale to se nestane. Bude se to zhoršovat, než se to nakonec zlepší. Přijde bod zvratu, kdy jim to konečně dojde a spojí se dohromady – bude to vědomí planety proti několika. Nebudou mít šanci.

Temnota bude přitahovat sama sebe, neboť temnota kolem sebe nemá ráda světlo.

Takže znovu opakujeme: světlo je aktivní, tma nikoli. Proto světlo převládne, pokud se rozsvítí. Zatím není rozsvícené. Ale bude. Nezaměřujte se příliš na to, co vidíte v budoucnosti

Nakonec je zde divoká karta. Vše, co vidíme – tedy potenciály planety z celkového pohledu – nás vede k tomu, abychom řekli toto: divoká karta není špatná karta. O nic víc, než byla ta poslední, která přivodila pád Sovětského svazu. Divoká karta může být ve skutečnosti něčím, co nikdo podle starého modelu neočekává – něco, o čem nikdo nevěděl, že to tu je. Má to co do činění s vynálezy. Můžou se začít objevovat některé vskutku neobvyklé. Nejsou v plánu. Ale když to tak vezmete, to nebyl žádný z těch, které jste dostali. Dovolte, abych to doložil. A vy mě sledujte a spojujte body.

Drazí, ty největší vynálezy, které lidstvo dostalo, vám byly předány ve chvíli, kdy jste je potřebovali. Možná řeknete, že vynálezy postupují kupředu logickým způsobem – když objevíte jednu technologii, tak vede k další a další. V zásadě byste měli pravdu; ale ne s divokými kartami. Jednou z posledních divokých karet, které jste obdrželi a na které jste byli připraveni, bylo létání. Vidíte to už více než sto let, že? A přece – lidé pouštějí draky už tisíce let. Pozorují ptáky po celou dobu jejich existence. Vzhlížejí k obloze a říkají si: „Kéž bych uměl létat.“ A přece něco tak snadného jak to znáte teď – létání – bylo tak neskutečné. A pak jste to najednou dostali.

Drazí, vynálezy jsou předávány této planetě, jakmile je na ně vědomí připraveno. Stejné to bylo s rádiem. Také vám bylo dáno, když jste ho potřebovali. Nebylo to jen přirozené rozšíření jiného vynálezu. To samé platí pro Teslův střídavý proud. Nikdo by na to nemohl nikdy přijít, dokud nepřišel mistr, který měl tyto znalosti už před svým příchodem. Mimochodem, když se podíváte na jeho život, má toho mnohem víc, co vám může dát. A nic z toho nezapadlo. Když vidíte něco takového, musíte vědět, že vynálezy jsou něco, co obdržíte ve chvíli, kdy to potřebujete.A přicházejí další.

 Z našeho pohledu není v roce dva žádné překvapení. Dospívání, rozeznávání nových energií, zbavování se tyranů, růst…

Mír na Zemi není konec, je to začátek.. Mír přichází s vědomím, které obsahuje moudrost. Je to součást nového člověka.

 Objevujete soucit na Zemi.

Staré duše se probouzejí do nových energií – temnota s vámi bojuje, protože se vás bojí. Vaše zprávy a vaše média jsou staré energie a vy to víte. Přicházejí nové druhy zpráv a médií, na která se můžete obracet, a která jsou vyvážená – přinášejí programy, které chcete sledovat, místo těch, která jsou vám vnucována. Všechny tyto věci jsou před vámi

Můžu vám říci, že jste nezměrně milováni a nechceme, abyste byli frustrovaní. Pokud procházíte rekalibrací, poslouchejte toto: všechny tyto věci nic neznamenají. Je to pro vás tak tvrdé. Vydržte. A vězte, že existuje část, která ví, čím procházíte. Která vás drží za ruku a říká vám „vydrž“ – je zde láska, je zde soucit. Má to smysl. Zvládnete to !

A tak to je
 

 

 

 

Duben 2015 :..

Až se propojí srdce všech přítomných andělů,
v tento okamžik Země vystoupí z pole transformace
a vstoupí do pole Božské magie skutečnosti.

Dne 31. října 2012 ve 12:45 SEČ planeta Země opustila pole transformace a vstoupila do pole Božské magie skutečnosti.

 Zvýšená intenzita pak bude v místech, kde se nachází energetická místa Země, dračí linie a proudy, průsečíky posvátných prvků v geometrii Země. Tato místa se budou očišťovat postupně, den za dnem stále víc a víc. Budete moci zřetelně vnímat, jak místa začínají zvýšeně vysílat vlny energie do svého okolí. Při návštěvě těchto míst snadněji procítíte všudypřítomnou, živou energii a snadněji se napojíte na své nitro, na zdroj své moudrosti uvnitř sebe sama. Tato místa jsou všude po světě, v mořích i na pevnině, neb pevnina byla kdysi mořem a moře pevninou.

Některá z míst dobře znáte jako například Stonehange v Anglii, Angkor Wat v Kambodži, Machu Pichu v Peru, Luxor v Egyptě, Salt Lake City v Kanadě nebo Katedrála Svatého Víta v Praze. Jiná jsou vám méně známá nebo jste dosud nevěděli o jejich síle – z okolní krajiny lze jmenovat Žďár nad Sázavou, Kunětickou horu, Obelisk u obce Podivín, obec Nová říše, obec Hromoš, Lom nad Rimavicou, Mokrá na Šumavě… A těchto míst jsou po světě tisíce. Jejich síla se různí, všechny však pojí jedno společné, v určitých souřadnicích těchto míst vznikne světelný pilíř, kterým budou proudit stabilizační energie po vzestupu Lady Gaia. Když se na ně energeticky zaměříte, vycítíte je.

Nehodnoť to, zda je místo ve tvém okolí svou intenzitou rovno jiným místům. Energie 12ti hlavních světových pilířů se nedá přirovnat k žádnému z pomocných pilířů.

Dovol sám sobě, aby se i tebe a tvé duše dotkly energie skutečnosti. Můžeš přitom provést krátké meditační cvičení. Svou mysl zaměř na své nitro. Naslouchej, co ti chce říct, jaké zprávy pro tebe má. Vnímej, co ti radí hlas tvého srdce. Zároveň otevři svou alfa a omega čakru a nechej skrze sebe proudit energii skutečnosti. Tyto čakry jsou čakrami nové doby. V hustotě duality zakrněly, aby se se vzestupem opět probouzely k životu.

Alfa čakra se nachází asi 10 centimetrů nad tvým temenem hlavy a spojuje tě s vesmírem, spojuje tě s mřížkou lásky, na kterou je napojena, pakliže je v harmonii.
Omega čakra se nachází asi 10 centimetrů pod tvým rozkrokem a propojuje tě s centrem Lady Gaia, pakliže je v harmonii. Má vliv i na tvé uzemnění.

Dovol mi nyní, abych tato tvá 2 energetická centra vyrovnal a napřímil tak paprsky energie, které z nich míří. Lépe pak budeš přijímat energii skutečnosti, která k tobě přichází a lépe si vychutnáš vlny energií, které Zemi svlažují. Mé působení můžeš v obou oblastech vnímat jako jemné mravenčení, možný je však i krátkodobý tlak nebo svědění. Vše se děje tak, jak je to pro tebe správné a dobré a k mému působení postačí tvůj čistý úmysl.

Jsi-li připraven, uvolni svou mysl i tělo a oddej se vlnám energie skutečnosti, které osvěží tvé buňky a zároveň zharmonizují tvou alfa a omega čakru.

 

Den, kdy Země vstoupí do určitého energetického pole, je velmi silným dnem. Na tento den je možné se naladit kterýkoli den po uplynulém datu. Stačí se zklidnit a přát si pocítit vibrace, které k Zemi tento den začaly směřovat. Energie očistí tvé tělo i tvůj jemnohmotný systém. Je to jeden ze způsobů, jak si udržet či zvýšit vibrace v běžném dni.

 

Všechno, co jste se naučili ve svých tzv. minulých životech můžete znovu mít a stát se tím. V kvantovém světě /za závojem/ všechno existuje stále a teď. Jedním příkladem využití a změny vašeho vlastního naprogramování a otevření se všem kvantovým atributům vaší DNA je uzdravení: mluvte se svým Vyšším Já. Pamatuje si všechny vaše minulé životy. Bylo tam s vámi. Pamatuje si ten, kdy jste byli zdraví. V meditaci mluvte se všemi svými  vrstvami vaší DNA. Postupně se spojte s minulými životy, ve kterých jste byli zdraví...

Nastávají změny Vaší DNA, kde základní bude nejen rostoucí počet vláken ale hlavně změna struktury základního prvku kterým je uhlík C12 ze současného 666 na 661 (Carbon 7). Pochop kdo můžeš !


Dám vám informaci, kterou jsem přijal od Kryona (duben 2012).

Ten, který je mezi vámi největší „abstinent“ víry a myslí si, že vzestup je podvod, je nejstarší duší mezi vámi. A důvod, proč je v něm tento blok – blok ve víře – pochází z tolika dřívějších životů, že ani nemohou být spočítány. Tolik životů plných bolesti a utrpení! A někteří z vás zde sedí a říkají: „Už se tam nikdy nevrátím. Už tomu znovu neuvěřím. Už ne… Podívej, jsem probuzený! Jsem šťastný tam, kde jsem.“ Vím, kdo tu je. Strach z Osvícení je to, o čem mluvím. Můžete říct: „To není o mně, Kryone.“ I to vím. Jsou zde mnozí. Tolik stádií starých duší…

Staré duše budou probuzeny jako první, aby se mohly vydat na cestu k multidimenzionálnímu vztahu se Stvořitelem. Jakmile to udělají, přinesou na Zemi takové světlo, které by zde jinak nebylo. Staré duše se probudí první. Staré duše natáhnou své ruce a řeknou „Chci vhodné nástroje. Teď.“ Staré duše nastraží uši, když říkám: „Změňte své DNA.“ A je zde důvod, proč vás to tolik zajímá. Je to vyzvánění pravdy. A vy si vzpomínáte. Země nebyla vždy jako teď, staré duše. A vy to taky víte. Není to tak dávno a dokonce i Svatá písma vám vyprávěla příběhy mužů a žen, kteří žili stovky let. A vy čtete tato slova a říkáte si: „To musí být metafora.“ Není. A bylo to jen před několika tisíci lety. Lidé žili dlouhá léta. DNA pracovala lépe než dnes. Před válkami na této planetě. Energie se však změnila na to, co vidíte dnes. A to, co říkám je, že staré duše, které se tolik zajímají o změnu DNA, jsou ty, které si pamatují, jaké to bylo. Ty, které si pamatují sté narozeniny jako bod na půli cesty. Ty, které si pamatují zdraví třeba i v divočině (na poušti) bez moderních nemocí, rakoviny a všech dalších věcí, které vás trápí. Ty, které si pamatují, jaké bylo kráčet životem plní síly, energie, s duchovními znalostmi… Jaká to výzva dostat se tam! Vzpomínáte si na to ve svých snech, meditacích, když zavřete oči… A jste tím nadšeni, protože to je to, kam jdete dál. A nemusí to být v tomto životě. Ale budete zde, abyste to viděli.

Rád bych ještě jednou řekl, že celé paradigma spirituality a systémů, o kterém jste si mysleli, že jej znáte, se mění. Stává se kontroverzní, protože staré duše, které se probudily dříve a jsou trénované v pravidlech, která se nazývají metafyzika, si myslí, že vědí, jak věci fungují. Ale ony už tak nefungují. Už ne. Takže hovořím nejen ke starým duším, ale i ke „starým metafyzikům“. Jste ochotni to přijmout a být flexibilní při změně energie, která přepíše to, o čem si myslíte, že znáte? A stále zde ještě budou tací, kteří řeknou: „Bůh se nikdy nemění! O čem tohle je? Bůh je stejný – včera, dnes a navždy. O čem to tedy je? O čem jsou všechny ty řeči o tom, že se věci mění? Říkáš, že vztah se mění, paradigma se mění, jednání se mění a meditace se mění…“ A já říkám: „ANO! Mění.“ Vy se zeptáte: „Jak je to možné?“ A já vám říkám: „Bůh je stejný – včera, dnes a navždy – ale lidská bytost ne! Lidská bytost se vymaňuje ze staré energie. Pomalu se blíží k cíli.“ Někteří z vás nevěří, že by to bylo vůbec možné. Plejáďané zde v místnosti si to pamatují. Každý jeden z vás má Plejádskou DNA. Každý! Ptáte se na tolik věcí, které jsou tak nejasné! „Kdo skutečně byli? Co dělali?“ A já vám to povím: „I oni žili na Zemi, jako je tato. Prošli přechodem, jako je tento. I oni měli svobodný plán. A když prošli osvícením, byl to počátek tisíciletí kvantového učení. A když jím prošli, drazí, dokázali být na dvou místech ve stejném čase. Mohli prožít život, jaký mohou mít pouze planety. Mohli být Jedním s Duchem. A vy v sobě nesete jejich setbu. První věc, kterou udělali, bylo že přišli sem.“ Je toho před vámi tolik skrýváno!

Dám vám instrukce. Drazí, nebojte se Tmy! Existuje staré paradigma, které říká, že na této planetě existuje Temnota a že si na ní máte dát pozor. Někteří z vás ji vnímáte jako entity, někteří z vás ji připisujete jiným lidem, někteří ji vnímáte prostě jako Temnou Sílu. A nechcete s tím nic mít, že? Pokud jste ji viděli přicházet, raději jste se otočili na druhou stranu, mám pravdu? Chci, abyste na to zapomněli. Tyhle instrukce jsem vám dal už dříve a chci, abyste je slyšeli i teď: Co v sobě nesete dnes je mnohem kvalitnější (silnější) energie než jakákoli temná věc na planetě. Je dokonce mnohem silnější než jakákoli temná skupina na této planetě. Není nic, co by se vás mohlo „dotknout“ dokud vyzařujete světlo. Zapomeňte to paradigma, které říká, že je zde temnota a že si na ní máte dát pozor. Pokud si budete přát to na sebe nalepit a být celý život opatrní, pak říkám, že se nikdy nezměníte. Protože nové paradigma je o Světle a to se právě teď děje. Posun, který umožňuje jednotlivým starým duším vytvořit kolem sebe pole, které je tak obrovské a kvantové, že vnese světlo a posvátnost kamkoli, kde jste. A nemusíte se cítit jako maják. Toto je paradigma, které jsme začali před 23 lety. Dnes vnášíte světlo. Temnota je ve své definici absencí světla. Není to jednotlivá a oddělená síla sama o sobě. Rozumíte tomu? Nemá žádnou moc! Pokud je přítomné světlo, temnota zmizí. Není to entita, která by mohla vyvinout svou vlastní sílu. Je pouze absencí světla. Pokud máte světlo, pak toto světlo zažehná tmu.

V této místnosti jsou ti, kteří to potřebují slyšet. Učí je to, jak se pohnout vpřed, protože se toho bojí. A můžete říct: „No, to je všechno pěkný, Kryone, ale ty neznáš mou rodinu!“ (Kryon se směje.) „Ale ano, znám.“ Řeknete: „Oni jsou velmi temní.“ Ano, jsou. Řeknu vám ale: „Co se stane, až budete stát mezi nimi a rozsvítíte své světlo?“ Už tam nebude žádná temnota – a na okamžik mohou přemýšlet jinak.

V tomto procesu není žádný individualismus. Je zde ale posun a změna. Tam, kde se nacházíte, nemůže být temnota. Pokud jdete do práce, nemůže tam být temnota, která by vám ublížila a mohou to zkoušet jakkoli chtějí. Může tu být manipulace a drama a emoce, ale ne s vámi/ve vás – pokud si to nebudete přát. Nakonec budou lidské bytosti, které si všimnou, že je s vámi něco jinak. Uvidí, že nemáte žádnou „agendu“. Uvidí, že vaše ego je poslušné lásky. Nebojte se toho, co vytváříte. Můj partner byl dnes velmi citlivý a my jej přes to přenesli, aby mohl být nyní zde – s otevřeným „filtrem“ a říci vám tyto věci – abyste se nebáli věcí, o kterých si myslíte, že existují, jelikož ony možná vůbec nejsou.

Předám vám toto poselství: Je pro ty zde, kteří to tolik potřebují! Pokud se ocitnete v situaci, o které si myslíte, že je duchovním kompromisem – pak vám říkám: „Vaše víra není vírou druhých.“ Chcete vědět, co v takové situaci udělat. Tak tedy říkám: „Seďte (setrvejte) a jednoduše milujte Boha.“ A světlo, které je ve vás uvidí všichni. Protože neargumentujete. Netlačíte. Nereagujete. Vše, co děláte je, že Milujete. Neexistuje větší nástroj než tento. Mlčení Pracovníka Světla. Nespěchejte s odpověďmi těm, kteří vás chtějí tlačit do sporu o duchovní znalosti. Bude lepší, když zůstanete tiší. Nechte je, ať si myslí, že vyhráli a milujte je. Nesete světlo. Držíte všechny karty. Používejte tento nástroj milosrdně, pokojně, tiše a s velikou moudrostí.

Období 2013 - 2025


1. - změní se způsob, jakým přemýšlí společnost, změní se energie toho, jak pracujete. Už se to děje. Vaše kolektivní lidské vědomí, vyšší lidské vibrace vytváří nové paradigma uspořádání finančního světa.
2. - očekávejte změny ve vládách, očekávejte vůdce, kterým záleží na vás, lidech. Změní se politika a stane se to ! Staré energie vedení se neudrží. Začnou fungovat nové energie, kterým záleží na veřejnosti, na lidu. Očekávejte to. Stane se to na počátku této poslední fáze.
3. - Bude uzdraven celý kontinent. Dojde k velkým změnám v Africe, která se stane významným partnerem ve finančním světě.
4. - Dojde k dalšímu posunu ve vaší DNA.  To je důvod, proč směřujete k pokoji.
Nebojte se, nemějte strach z těch, kdo šíří a předpovídají drama. Jste tady, abyste měnili ENERGII ZEMĚ.

Cvičení pro tápající :

Opři se uvolněně a zavři oči. Polož ruku na srdce a vědomě dýchej. Po chvíli se zklidníš a ucítíš hlubokou čistotu. Po další chvíli ucítíš příjemný hluboký pocit kolem srdce a silné spojení mezi rukou a srdcem, pomalu se tento pocit rozšiřuje po celém těle. Zůstaň s tímto krásným pocitem, tak dlouho, jak je ti příjemné.

Je to dobré cvičení pokud máš strach, starosti, jsi unaven a přesně nevíš v životě jak dál. Také, pokud jsi trošku unaven životem-  najdi kontakt ke svému srdci a k Bohu v Tobě. Pokud máš chuť a odvahu, nech si pošeptat milá slova síly. Bůh v tobě je vše a zná vše. Otázkou je jen, jestli to dovolíš, zdali se zbavíš svých pochybností a zda vlastní osobnosti upřeš trůn.

 

Poselství od Archanděla Michaela
 
Milovaní mistři, na cestě k větší moudrosti a Vlastnímu Mistrovství je pro vás životně důležité porozumět živlům OHNĚ, VZDUCHU, VODY a ZEMĚ. Jsou to jedinečné součásti, díly či projevy přírody našeho Otce/Matky Boha ve zkušenosti tohoto Pod-vesmíru. Tyto čtyři hlavní živly byly zakódovány do tělesného systému původního lidského druhu, aby napomáhaly Sebe-realizaci a dosažení Mistrovství na hmotné úrovni bytí. Tyto živly jsou obsaženy ve veškerém hmotném stvoření v tomto Pod-vesmíru skrze vznešené Archanděly, kteří Vyzařují dvanáct Paprsků Božího Vědomí z Podstaty Středu Srdce našeho Otce/Matky Boha.

* Éterické Tělo a Já vaší Duše jsou naladěny na Živel VESMÍRNÉHO OHNĚ a jsou jím vyživovány.
* Mentální Tělo je posilováno Živlem VZDUCHU/ÉTERU.
* Emocionální Tělo je ovlivňováno Živlem VODY.
* Fyzické Tělo je ukotveno v Živlu ZEMĚ po dobu trvání cesty každé Duše sférou hutné hmoty, od první do čtvrté dimenze.
 

Vlastnosti, ctnosti a atributy Sedmi Paprsků Božího Vědomí byly v této sluneční soustavě umístěny do Světelných Koulí. Tyto koule jsou známé jako čakry a byly vytvořeny, aby měly schopnost velmi rychlé rotace. Proto se jeví jako rotující kužely Světla, které vyzařují z přední i zadní strany fyzického těla. Do hmotného světa tedy soustavně vyzařujete frekvence Světla. Síla vibračních vzorců a frekvenční úroveň vámi vyzařované tóniny určují, zda prožíváte radost, mír a hojnost, nebo omezení, stres a nesoulad. Každá živá buňka ve vašem těle je jakýmsi kondenzátorem, ve kterém jsou přechovávány vzpomínky a energetické vzorce. V souvislosti s každým vaším pocitem produkují vaše endokrinní žlázy sekrety, které odpovídají vámi vyzařovaným vibračním vzorcům. Dá se tedy říci, že existuje přesně daný energetický vzorec nenávisti, energetický vzorec lásky a podobně; tyto vzorce se na své stupnici liší podle síly, intenzity a stálosti energií, které vyzařujete.


Když vykročíte na cestu vzestupu, zpět vstříc sférám Světla, vaše tělo postupně ztrácí svou hutně hmotnou konzistenci – tím nemusíte ztrácet na váze, ale vaše tělesná schránka začne souznít s čím dál vyššími frekvencemi Světla. Nikdy předtím se nestalo, že by na Zemi žilo mezi lidmi tolik mistrů Světla. Mnoha odvážným Duším byla dána možnost opustit tuto planetu a pokračovat ve své práci/poslání v Nebeských Městech Světla, případně dále sloužit ostatním lidem v pozemské sféře, kterou si sami vyberou. Vězte, že máme velikou radost z vás, Světlonošů, kteří odvážně kráčíte hutnými, stinnými údolími temnoty a vytváříte stezku Světla, po které vás ostatní mohou následovat.


Když dosáhnete mistrovství všech čtyř živlů Božího vědomí, pomůže vám to vytvořit ve vašem čakerním systému i v tělesné schránce stálý proud energie Posvátného Ohně.

ŽIVLEM OHNĚ je tvořeno vaše éterické tělo. V počáteční fázi vašeho procesu vzestupu musí jemnější vibrační frekvence Božího vědomí nejprve prostoupit Éterickým Tělem, pak teprve začnou volně proudit fyzickým tělem. Na takto vysoké frekvence Božího Světla si musíte postupně navyknout, aby vám nezpůsobily příliš mnoho nepříjemných pocitů, nebo aby vám dokonce neublížily. Energie Posvátného Ohně, Pevné Adamantinové Částice, musí nejprve projít Srdeční Čakrou – než totiž může tento Elixír Života volně proudit vaším tělem, musí být aktivován vaším láskyplným záměrem. Postupem času, až se zvýší frekvence Písně vaší Duše, získáte schopnost přijímat Vesmírnou energii na vyšších úrovních a tím také větší množství Pevných Částic Světla.


ŽIVEL VZDUCHU je spojen s Mentálním Tělem, se sférou vědomí mysli. Vaše mysl je ve své přirozenosti živena Posvátným Dechem Božího Vědomí. Proto je tak důležité provádět dechová cvičení, ke kterým jste dostali návod. Duševní uvědomění je stěžejní počáteční fází probuzení se do vlastní Božské Podstaty. Důležitými součástmi Mentálního Těla jsou Třetí Oko, Šišinka, Podvěsek Mozkový a Svatá Mysl.


Emocionální Tělo je vyživováno ŽIVLEM VODY. Mentální Tělo vytváří zárodečné myšlenky a Emocionální Tělo jim dodává E-moci, neboli hybnou sílu. Často vám opakujeme, že vaše tvoření je buď dílem těla tužeb ega, nebo tužeb a inspirace Duše. Pro Emocionální Tělo jsou nezbytnými zdroji síly Hrdlo a Solar Plexus. Avšak k plnému projevení dochází, až když se napojíte na Kundalini, Posvátný Oheň neboli Pevné Částice Božího Světla, jež sídlí ve vaší Kořenové Čakře. Také se musíte zcela spojit s Hvězdou své Duše a s Já vaší Nad-duše a získat tím přístup k Řece Života, nazývané Antakarana. Aktivace a harmonizace Mentálního a Emocionálního Těla a spojení vyšších a nižších čaker prostřednictvím Srdeční Čakry vede ke splynutí vlastností, ctností a schopností Otce Boha a Matky Bohyně ve vašem fyzickém těle. Úroveň vašeho božství závisí na harmonické zvučnosti Písně vaší Duše, neboli na tom, na jakou jste naladěni dimenzionální úroveň.


ŽIVEL ZEMĚ je pro vás zároveň ukotvením i způsobem, jak se znovu vznést do sféry Světla prostřednictvím hmotného těla. Pokud nebudete věnovat pozornost svému hmotnému tělu, nemůžete splnit své pozemské poslání. Popřením svého hmotného těla byste popřeli také svou Bohem danou jedinečnost a výjimečnou, složitou schránku, kterou jste si zvolili pro tuto životní pouť do hmotné sféry bytí. S pomocí svých strážných andělů a své Rady Světla jste si sami přesně zvolili svou DNA/linii předků, svou rasu, kulturu a okolnosti, do kterých jste se v tomto konkrétním životě narodili. Abyste měli tu nejlepší možnou příležitost k Duchovnímu růstu, byla vytvořena široká škála zkoušek, překážek a příležitostí. K těmto událostem dochází ve vhodné chvíle v průběhu vašeho života. Jako vždy přitom platí zákon svobodné vůle a každý člověk se může rozhodnout, jak se zachová při svých zkouškách a jak využije svých příležitostí. Uvědomujete si, že každý jednotlivý člověk nepřetržitě uvolňuje nebo vyzařuje energii, která pochází z Božského Zdroje? Tento dar Světla/Života, pocházející od Boha, využíváte buď pozitivním, nebo negativním způsobem. Skrze svou svobodnou vůli jste spolustvořiteli, tvoříte si svou vlastní realitu.


Mnozí z vás zažívají proces transformace, vzestupu vědomí a fyzického vývoje, kdy Oheň Kundalini, uložený v Kořenové Čakře, stoupá s rychlostí vzhůru čakerním kanálem a fyzickým tělem. Toto je také dynamickou a nedílnou součástí procesu vzestupu.
 
BOŽSKÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ OHEŇ, POSVÁTNÝ BÍLÝ OHEŇ A OHEŇ KUNDALINI JSOU VŠECHNO VÝRAZY PRO PEVNÉ ČÁSTICE SVĚTLA, VÝŽIVU, KTERÁ JE NÁM VDECHNUTA ZE STŘEDU SRDCE NEJVYŠŠÍHO STVOŘITELE.
KUNDALINI: Slovo ze sanskrtu, které znamená „stočený“. Tento Posvátný Boží Oheň leží stočený na konci páteře a než je aktivován, je nečinný, bez vědomí, odpočívá. Často je zobrazován jako spící had, proto pro něj bylo vytvořeno mnoho souvisejících názvů, jako například „hadí síla“. Podle našich starodávných předků je Kundalini ukryta v Kořenové Čakře na konci páteře, stočená ve třech a půl smyčkách. Bývá popisována jako pozůstatek či zásobní zdroj čistého Božího Ohně. Podle starodávných učení jsou v páteři dva nervové proudy, tedy obtočená dvojitá šroubovice v dutém kanálku podél přední strany páteře, někdy nazývaném „Prut Síly“. S tím souvisí symbol caduceus neboli heroldova hůl, symbol léčitelství a lékařství, tedy hůl se dvěma výběžky na vrcholu, obtočená dvěma hady.
Pomocí meditace nebo různých jiných duchovních cvičení je síla Kundalini probuzena a začíná stoupat čakerním kanálem podél páteře. Jak oheň Kundalini prostupuje jednotlivými čakrami, dochází k různým stupňům probuzení a mystických zážitků. Když pak oheň Kundalini nakonec dosáhne horní části hlavy, korunní čakry, vede to někdy k výjimečnému mystickému zážitku, neboť tímto způsobem se znovu spojíte se všemi součástmi svého Vyššího Já.


PRVNÍ VÝZNAMNÁ AKTIVACE je většinou pociťována na zádech, mezi lopatkami. Můžete v této oblasti cítit tlak, což může být docela nepříjemné. Znamená to ale, že se otevírá zadní brána vašeho Svatého Srdce. Jak často říkám, „když se toto děje, narůstají nám andělská křídla“.

DRUHÁ AKTIVACE: Oheň Kundalini stoupá na vrchol páteře, kde se spojí s prodlouženou míchou, které se někdy říká „Boží Ústa“. Když k tomu dojde, znamená to, že byla aktivována čakra vzestupu. Tato aktivace má také vliv na krční čakru. Provádění Dechu Věčnosti a celková harmonizace tento proces urychlí a mohou napomoci v odstranění nesouladných energetických bloků podél páteře a v čakerním systému. Krční čakra je v rámci těla v tomto procesu kritickým bodem, protože se často snažíme ve svém rozrušení znovu získat svou osobní sílu prostřednictvím mluveného jazyka.


TŘETÍ AKTIVACE: stimulací Šišinky a Podvěsku Mozkového jsou vysílány podněty k otevření brány Svaté Mysli, abyste mohli získat plný přístup ke svému osobnímu chrámu moudrosti. Navíc znovu dosahujete pevného spojení s Hvězdou své Duše a se svou Nad-duší či Vyšším Já. Když se vám to podaří, začíná opravdová duchovní pouť zpět do vyšších sfér. V této fázi jste také připraveni přijímat Posvátný Oheň Ducha. Pevné Částice Světla Stvořitele začnou s každým vaším dechem přirozeně téci do vašeho Svatého Srdce. Síla Hadího Ohně, tekoucí vzhůru, je také doplněna opačným tokem Pevných Adamantinových Částic skrze vaši Nad-duši neboli Vyšší Já, sídlící ve Hvězdě vaší Duše. Tyto částice Světla Stvořitele musíte aktivovat svým láskyplným záměrem. Budou proudit vaším fyzickým tělem a zbytek odteče do Země a do celého světa pro dobro Země a celého lidstva. Když vaší páteří začne stoupat Posvátný Oheň Kundalini, můžete pociťovat silný pocit vnitřního tepla, zatímco na povrchu těla můžete cítit chlad nebo vlhko. Proto je vhodné se alespoň ze začátku snažit o růst Ohně Kundalini z Kořenové čakry pouze postupně, abyste si pomalu zvykli přijímat vyšší a vyšší frekvence Božího Světla.


Pamatujte, drazí přátelé, více a rychleji nejsou zásady pro transformační proces vzestupu. Jako Mistři začnete pociťovat stálý rostoucí tok vnitřního Posvátného Ohně a dolů směřující tok Božských kódů Duchovního Ohně. Tento proces vás donese k vyššímu, rozšířenému uvědomění, k inspirativním myšlenkám, a aktivuje ve vás schopnosti, o kterých jste dosud vůbec netušili. Hojná požehnání, zázraky a pomoc přicházející od našich přátel z vyšších sfér budou na denním pořádku. Dostanete příležitost stát se aktivním, silným Služebníkem Světa spolu s nespočtem Služebníků Světa ze všech koutů planety. Já sama jsem moc zvědavá, co nás Světlonoše v budoucnu čeká. Mojí mantrou pro rok 2012 je: LETOS MŮŽEME ZÁŘIT!
Milovaní mistři, je nezbytné, abyste si uvědomili, že každá fáze Božského Plánu je holograficky zaznamenána v aurickém poli Země. Stejně tak se uvnitř každého z vás ve správný čas zažehnou Paměťové Kódy a podněty. Ať je vaše přesvědčení jakékoli, nebeský vítr přináší změnu, vane čím dál silněji a prostupuje vším a všemi lidmi na Zemi. Vše se musí buď vyvíjet, nebo slábnout, nic nezůstane beze změny. Rádi bychom vás povzbudili, abyste využili všech dříve netušených příležitostí, které se před vámi otvírají. Vězte, že jsme s vámi na každém kroku směrem dál a směrem výš.

 


Co se děje s Vaší genetikou ?

Změna DNA (spontánní genetická mutace) vlivem Centrálního slunce ALKYONU nejen zvýší počet vláken (3-12) zvýší se i počet aktivních kodonů, potažmo chromozomů na 24 !

Vývoj změny :

od r.1974 se rodí děti co vidí ušima - tzv. superpsychické děti

od r.1984 se rodí tzv. indigové děti (dnes je to již téměř 100%)

od r. 1994 se rodí děti co umí vytlačit virus HIV z krve (změna struktury DNA)

od r.2000 již prošel každý desátý člověk planety změnou struktury DNA na vyšší úroveň

    Velkým vývojem prochází endokrinní žlázy, zejména epifýza (ovlivňuje vyšší já) přes vibrační pole působí na zvýšenou emoční citlivost (zdegenerovaný orgán velikosti hrášku (8 mm) se začíná zvětšovat - tzv. orgán TŘETÍHO OKA - neboť je citlivý na světlo, kdy se tvoří serotin, který se ve tmě rozkládá na melatonin (podobného efektu lze dosáhnout drogami viz ayahuasca, LSD etc.).

 

NASTAL ČAS SE ANGAŽOVAT PRO NAŠI BUDOUCNOST

STAŇTE SE MISTRY "ALFA" (10-14 Hz) a sjednotíte MYSL a otevřete přístup k Nové formě vědomí (do r.2024 )

Pomocí Multidimenzoonálnímu Operačnímu Systému (MOS) dojde k posunu MYSLI od Osobního vědomí (Id, ego, superego) ke Kolektivnímu vědomí (tzv.Genetická mysl) a dále přes Planetární Mysl, Galaktickou Mysl až po Kosmické Vědomí.

SOUSTŘEĎTE SVÉ SVĚTLO (VĚDOMÍ) DO SVÉHO SRDCE

                                      

POUZE ZMĚNOU ROZSAHU VAŠEHO VĚDOMÍ DOSÁHNETE CÍLE !!

VY JSTE SVĚDOMÍM ZEMĚ !

 

 

https://youtu.be/MGDg41GNGfk


https://youtu.be/MGDg41GNGfk

TOPlist