Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

OBSAH NEBO FORMA

OBSAH NEBO FORMA

HYBNOU SILOU JE TVÉ VĚDOMÍ

Přijmi minulost

Éterické jedy jsou tóny stvoření, které ustaly v energetickém pohybu pole, světelného těla, raketního systému spolu s pohybem energie v rozvodné síti éterického těla. Jinými slovy, éterické jedy jsou destruktivní tóny stvoření. Během doby a volbou způsobit určitému druhu vymření, byly škodlivé vibrace použity na Zemi. Nejjedovatější tóny pocházejí z vašich ledovců; vaše ledovce obsahují vše, co zbývá z vypuštění toxických substancí zmražených v éterický plyn, podobný oxidu siřičitému, který se objevil před 6 milióny let, kvůli při Arkturianů. V plynu byly zmraženy entity nejnebezpečnějších rozměrů, které roztříštily Arkturianský sluneční systém. Ti zde byli bleskově zmražení se silně účinnými éterickými jedy. Později tajná vláda Země podnítila tyto jedy, aby způsobily vyhynutí dvou druhů.

Prvním druhem, pro nějž tajná vláda Země zvolila vyhynutí, byla Dinosauří říše. Tato říše čerpala z genetických plánu z paralelního stvoření, jež mělo křemíkovou podstatu. Křemičitá životní forma není kompatibilní s životní formou na bázi uhlíku a na Zemi nejsou žádné prostředky k rozložení takové buněčné struktury. Z tohoto důvodu dinosauři zůstávají během doby nerozložení jako nadehtovaní. Přítomnost dinosauří říše způsobila, že se první toxiny (jedy) na Zemi staly rozšířenými u žijících druhů. Z tohoto důvodu tajná vláda Země určila, že Dinosauří říše vyhyne. Přítomnost Dinosauří říše byla snem vysílaným na Zem tvůrčími dušemi z Alfa Centauri, domova Graysianů (Šedých) a Reptilianů (Plazivých). Nejdříve si Země zvolila zastavit vysílání snu jeho přesměrováním do jiného stvoření. Pak byly škodlivé tóny stvoření dány do správy shromážděným Dinosaurům, což započalo ochlazování a narušování jejich polí. Jako odraz jedu v éteričnu, srazil se brzy potom meteor se zemským povrchem, což ve fyzičnu zchladilo masu Dinosaurů.

Docela zajímavé je, že se v posledních stoletích lidé na polo-křemičité bázi, začínají zamilovávat do sběru zbývajících prehistorických zvířat na bázi křemíku; můžeme říci, že nejspíš podobné přitahuje podobné. Nicméně fosilní paliva při jejich spalování produkují emise, jež jsou škodlivé pro Zemi i lidstvo stejně jako známý kysličník uhelnatý. Kysličník uhelnatý připojený k červeným krvinkám je činí nezpůsobilými ke konání jejich práce, což je přenášení kyslíku a cukru do buněčné struktury. Ti, kteří žijí v oblastech s vysokými obsahem emisí nebo ti, kteří jsou v práci, jež je tomu vystavuje, jsou zbaveni kyslíku, což mnohem rychleji způsobuje, že forma degeneruje a stárne.

V současnosti lidé vnitřní Země začínají přidávat určité substance do ovzduší a vody, aby zrušili znečištění kysličníkem uhelnatým, jenž zabíjí Zemi, a aby pomohli s rovnováhou příliš kyselých vod, které se vyskytují, jak déšť sbírá kysličník uhelnatý a dostává se do rostlinného života. Očekává se, že tyto substance proniknou všemi vodními cestami (veškerým vodstvem)  a pomohou především oceánům dostat se do stavu rovnovážného pH.

Lidstvo je NEMOCNÉ

Kromě pH vyžaduje tělo také specifickou teplotu k zaručení pokračujícího života buněčné struktury. Teploty, které jsou příliš vysoké směřují k upečení buněk a spálení molekulární struktury, jež je základem života, což způsobí degeneraci příslušné oblasti (těla). V Čínské medicíně, by se dala taková oblast označit jako příliš „ohnivá“. Teploty, které jsou příliš chladné zahajují degeneraci (hnití) neboli rozklad. Proč tomu tak je? Tělo je naplněno bakteriemi a  červy od narození navrženými k posmrtnému rozkladu formy. Jakmile nějaká část formy dostatečně poklesne v teplotě, bakterie a červi začnou pracovat na rozkladu příslušné oblasti formy, myslíc si, že je mrtvá.

V extrémních případech to člověk zná jako malomocenství, v níž teplota části formy klesla tak nízko, že tato oblast začíná hnít, jako by tělo zemřelo a někdy uhnije prst, ruka nebo upadne celý úd. Ačkoli člověk léčí takový fyzický projev antibiotiky, které zabíjí příslušné bakterie, základní příčina, proč oblast „vychladla“ může nebo nemusí stačit k nápravě problému.

STÁRNUTÍ A ZTRÁTA ROZVODNÉ SÍTĚ

Malomocenství je extrémní případ toho, co se stane při ztrátě rozvodné sítě. Nicméně Tao zjistilo, že veškeré stárnutí je výsledkem ztráty rozvodné sítě v průběhu daného života. Během doby se lidská forma připojuje k více a více lidem, místům, předmětům a majetku. Když se to stane, odchází rozvodná síť z formy do připoutání; a příslušné oblasti formy chladnou v malých kapsách a začínají být rozkládány bakteriemi a červy, rozkládajícími formu, jako když by zemřela. Časem se vnitřně rozpadne více a více formy až do chvíle, kdy se jeden či více hlavních systémů stane dysfunkčním, což vede ke smrti.

Při vzestupu člověk uvolňuje připoutání a vnitřně znovu vetkává rozvodnou síť do éterického těla; avšak člověk musí také odstranit hady, nesoucí škodlivé tóny stvoření, aby se v krystalickou buněčnou strukturu vzkřísilo to z formy, co se rozpadlo. U těch, kteří jsou nemocní v určité části formy, v celém éterickém orgánu, žláze či systému mohou být usazeni škodliví hadi. Uvolnění karmy pro to, jak se hadi dostali do určité oblasti, poskytuje možnost úplného vyléčení.

Forma je tvořena hady, kteří jsou světlí a tmaví, vetkanými do tkaniva, známého jako éterické tělo, čakerní systém, světelné tělo, jemnotělo a aurické pole. Hadi tkají formu, andělé vedou hady na základě obdrženého holografického plánu, a duše sestrojuje a opravuje holografický plán pro vzestup. V dřívějších materiálech se mluvilo o významu toho, aby pravá nefyzická bytost, dělala svou pravou práci.

 VADA TKANIVA A PŮVODNÍ KARMICKÁ PŘÍČINA

Člověk se musí dostat na původní karmickou příčinu toho, jak se škodliví hadi dostali do jeho éterického těla, aby mohl tuto karmu uvolnit, a to může být složitá část pro ty, kteří během doby onemocněli. Nezřídka může být původní příčina neznámá; nebo může být obsažena ve vadě tkaniva v jádru hynutí a nemoci. Jak člověk může vzkřísit určitou oblast natolik, aby se dostal na záznamy uchované ve vadných buňkách formy, jestliže je obklopují nemocné buňky, které musí být vzkříšené jako první? To je jádro problému pro ty, kteří touží vzestupovat z jakékoli nemoci.

 

PŮVODNÍ KARMICKÁ PŘÍČINA OTRAVY

Karma pro otravu je opravdu smutnou věcí. Tajná vláda Země, která před nějakými 6 milióny lety obsadila a nahradila svůj oduševňující faktor, byla zapojena i do vyhasnutí dalšího stvoření, známého jako Albyreon. Stvoření vyhaslo kvůli lidským pádům ve vědomí. Když bylo lidstvo vysazeno na Zem, a zvláště pak velcí mistři ze Síria s velkými hlavami a velké duchovní vědomí, tajný řád Země pro ně zvolil vyhasnutí, stejně tak jako způsobil vyhasnutí dinosaurů. Byly založeny roviny pro vyhasnutí a destruktivní tóny stvoření podány jejich polím ve formě škodlivých hadů.

Hadi se zapletli s poli Velkých Mistrů, zpomalující tím rotaci čaker a jemnotěl. Když se zpomaluje pole velikosti velikého slunce, začíná kolísat a s kolísáním se éterické tělo začíná trhat a rozbíjet. Pak více škodlivých hadů spravovalo jejich éterické pole, zastavující tok veškeré energie celých oblastí. Každý ze 48 Velkých Mistrů zemřel během 8 měsíců a ve velké bolesti, jako výsledku škodlivých hadů. Lidstvo také jako výsledek ztratilo své duchovní vedení a vládu. Delfíni a velryby udržovali otevřené časové trhliny z potenciální budoucnosti na Zemi, v níž by rodina Anu neboli Annanuki jednoho dne dorazila nějakých 6000 let do budoucnosti; bylo to Rodinou Anu, že škodliví hadi připluli z Plejád. Protože incident byl v budoucnosti a potenciální budoucnosti, které si Velcí Mistři nemohli všimnout, nemohli vykompenzovat manipulaci a všechnu smrt. To je původní důvod karmické příčiny přítomnosti otravy v lidském druhu na Zemi.

Delfíni a velryby nejsou nevinní. Značně jsme psali o tom, jak byli delfíni a velryby používáni k ničení raných lidských přistěhovalců a Velkých Mistrů z touhy být jediným vědomým druhem na Zemi. Dalo by se říci, že delfíni a velryby chtěli být v tomto nejvyšším druhem. Avšak jejich destruktivní karma roztočila v nedávných stoletích všemi směry karmická kola, díky nimž lidé začali lovit a zabíjet delfíní a velrybí říši. Původní příčina jak delfíni a velryby zničili lidi byla dlouho zapomenuta, což je nechalo cítit se jako oběť vlastního osudu.

Jak byla odkryta původní příčina, delfíni a velryby nyní rozumí tomu, proč byli terčem zla skrze lidské zdroje; je to návrat jejich karmy. Jakmile je karma zcela odpuštěna, takový tanec v budoucnu ustane a oba plně vědomé druhy se budou moci naučit žít společně v harmonii a jednotě.

JAK SE LIDÉ NAVZÁJEM OTRAVUJÍ

Po zhroucení ledového štítu, ztratila rudá rasa schopnost vědomě opustit fyzickou rovinu. Až do tohoto bodu a doby, jestliže bylo tělo příliš nemocné, mohl si člověk vybrat jít spát a neprobudit se, smrtí v rovině snu díky vědomému výběru. Jak lidé ztratili schopnost vědomě zemřít, vtělení, která přišla ve velké bolesti kvůli nemoci, hledala kvůli bolesti, v níž byla forma, cestu smrti. Protože existovat ve formě, která je nemocná, je bolestná zkušenost a zkušenost, která duši nedává radost.

Myšlenka, která pak duši napadla, byla otrávit hlavní systém již nemocné formy až do bodu úplné poruchy, a pak by forma zemřela a bolest by ustala. Dohody byly vytvořeny s přáteli a rodinou sousedící s nemocnou osobou, aby otravovali takový systém až do té doby, než by forma opustila fyzickou rovinu, kvůli selhání systému. Duše očividně neznala jinou cestu, jak ukončit život v bolesti způsobenou nemocí. Takové dohody k vzájemným otravám se v lidské historii začaly objevovat před asi 38 000 lety (152 000 lidských let).

Nemocnice jsou nejlepším místem kam jít, chcete-li zemřít. Jsou zde celé éterické mašiny k vysávání chi pro rychlou smrt těch, které lékaři a sestry nemohou zachránit; kromě toho jsou rozvodná síť a informace potom přeneseny z těch, kteří umírají do těch, kteří je mohou zachránit, kteří si pak mohou začít prohlížet nemocnici. Takoví lékaři a sestry a nemocnice posílají obrovské dávky éterické otravy do těch, kteří vyžadují rychlou smrt, což zastaví energetický tok v tak velké míře, že tělo odchází na svou smrt připravené a vysílá hormon smrti do každého systému, orgánu a žlázy.

Hormon smrti pak zastavuje život každé buňky formy ve zhruba 20 minutách a forma přestává dýchat. Hormon smrti je pro všechny záměry a účely odrazem fyzické roviny éterické otravy.

Každý člověk, který je nemocný se může prostřednictvím vzestupu uzdravit uvolněním základních dohod pro příjem éterické otravy, která byla přijata nejspíše nespočetným množstvím lidí v jeho životní zkušenosti. Jakmile jedovatí (škodliví) hadi opustí éterické tělo, a dohoda je také uvolněna, může být vnitřně znovu utkána rozvodná síť a bude dostatek ohně a chi poskytnuté ke vzkříšení rozložené a nemocné buněčné struktury na krystalickou formu. Krystalická forma je zdravější, než jakákoli jiná struktura, kterou člověk zná v tomto životě, protože je ve své podstatě regenerativní.

NUKLEÁRNÍ OTRAVA

Zde je druhá forma otravy ve vaší lidské historii, o níž bychom také rádi hovořili a která je v současné době také spojená s určitými nemocemi. Tato otrava nezchlazuje tělo nebo nemrazí pohyb energie, způsobující degeneraci, ale spíše zahřívá systém natolik, že způsobuje spálení molekul. V extrémních případech molekulární vzplanutí, člověk jej zná jako současnou nemoc MS (Multiple Sclerosis) – „Násobná skleróza (ale i kornatění)“, v níž se celá forma zhroutí, zchřadne a zemře. Karma pro MS nebo jinou poruchu, při níž nadbytek tepla způsobuje vzplanutí a kolaps molekulární struktury orgánu či žlázy, souvisí s nukleární otravou a hady, kteří přenášejí radioaktivní tóny stvoření. Hadi, kteří udržují radioaktivní nálož přenášejí nukleární otravu. Veškerá karma nukleární otravy se vrací k nukleárnímu zničení Rodiny Anu před zhruba 30 000 léty (120 000 lidských let). Zhruba 1/3 světa se v okamžiku přeměnila v písek ve válce Anu díky nukleární výzbroji. Zbytky takového písku existují na Sahaře a Poušti Gobi a také pod Atlantským oceánem. Jakmile bylo fyzično rozfoukáno, hadi kteří tkají pozitivní a negativní rozvodnou síť a kolektivní energetické pole 1/3 Země, byli náhle osvobozeni (uvolněni) a nevěděli kam jít; takoví hadi se vplazili do rozvodné sítě každé zbývající žijící věci na Zemi, způsobující tím nukleární otravu; kvůli hadům, kteří byli nabití radiací kvůli radioaktivnímu odpadu, který je roztříštil. Ti, kteří trpí lupénkou či ekzémem v současné době zakouší takovou karmu.

Kromě nukleární otravy, změnila radiace DNA všeho živého na Zemi. Radioaktivní hadi, kteří se nastěhovali mezi genetickou rozvodnou síť a éterickou rozvodnou síť, způsobili, že se DNA stočila do spirály, kdežto veškerá DNA byla před nukleárním zničení Anu držena v přímé trubce informací. Jak se DNA stočilo, roztřepila, způsobující ztrátu genetických informací a připoutání mezi lidmi a formou. Roztřepené konce DNA se navzájem spojily; to způsobilo, že éterický plán také způsobuje éterickým tělům a energetickým systémům spojení mezi lidmi spolu se všemi druhy na Zemi. Při tom nejenže lidstvo kleslo ve vědomí, ale upadlo do větší úrovně bolesti a nemoci, než jaká se kdy předtím vyskytla do této doby historie. Bohužel, nukleární zničení Anu způsobilo prostě největší úpadek ve vědomí všech druhů na Zemi v jediné generaci. Karma pro nukleární otravu se vrátila 18krát od zničení Anu. Pokaždé se část Země opět rozfoukala na kousíčky, rozpoutávající radioaktivně nabité hady, aby se vplazili do těch, kteří poblíž zůstali naživu. Pokaždé vstoupilo více radioaktivních hadů do pole, způsobující větší roztřepování DNA. Poslední zkušenost, která byla dostatečně velká na to, aby způsobila pád ve vědomí se objevila před 10 000 léty(40 000 lidských) při pádu Atlantidy. Nukleární zničení způsobilo, že DNA poklesla ze zhruba 5000 vláken zbývajících informací na 2 vlákna, což ponechalo lidstvo bez dostatečného vědomí k vyvolání jejich historie. Lidstvo potom upadlo do většího stupně barbarismu, návratem k lovu, shromažďování a životem v jeskyních.

Nyní si přejeme jít do větších detailů s energetickými hybnými silami onemocnění a co zamýšlet za účelem překročení takových vzorů. Ti, kteří vzestupují, i když třeba jsou více méně v dobrém zdravotním stavu podle současných lidských standardů, stále ještě udržují tyto vzory, protože všichni předkové zakusili nukleární zničení nebo otravu v té či oné době. Při vzestupu za takové vzory, člověk méně pravděpodobněji vzestoupí do nemoci.

1. MOLEKULÁRNÍ ZTRÁTA

Základem mnohých onemocnění je ztráta molekulární struktury. Molekuly mohou vzplanout kvůli přítomnosti radioaktivních hadů, kteří způsobují kolaps rozvodné sítě, což vede k onemocnění v příslušné části formy. Molekuly také mohou být prodány v karmických srážkách s „molekulovými dohazovači“. Molekuloví dohazovači nevědomě stahují z jedince jeho molekulární strukturu a prodávají ji jiným.

Pro ty, kteří mají zhroucený molekulární systém, je často molekulární zprostředkování metoda praktického dosažení odpuštění nebo uzdravení; molekuly jsou odebrány od někoho jiného či od mnoha jiných a vsunuty do majitele a v oblastech, které zkolabovaly, což umožňuje poli opět řádně udržovat rozvodnou síť, a to způsobuje uzdravení. Avšak to může být také učiněno těmi, jejichž molekuly byly v průběhu doby přivlastněné z onemocnění paralelním způsobem, opouštějící ty, kteří znovu nabyli karmu. Karma způsobuje obrácení vzoru v následujících generacích a kolo se točí a točí bez konce; jeden rod se uzdravuje a druhý churaví, protože byli oběťmi své molekulární struktury, aby zachránili druhé.

Při vzestupu člověk nevyžaduje molekuly jiných ve svém pole, protože to pouze způsobuje dlouhodobý nesvár. Molekuly rotují v určité vibraci, která je ryze jedincovy vlastní signatury. Molekuly jiných signatur jsou disharmonické nejsou-li samy se sebou, a umožňují jiným, připojit se do jedincova pole, což se potom stává smrtelnou cestou, v níž člověk může ztratit informace nebo pohyb energetických systémů. Vzestupující iniciáti se učí předělat svou molekulární strukturu ze své vlastní genetiky a holografického plánu, aby byli zcela ve své vlastní signatuře, jež časem vzkřísí vše, co se ztratilo. Základní linií je, že člověk nepotřebuje žádné výměny s temnem kvůli jeho molekulární struktury a zdraví; vyžaduje to pouze vzestupování a rekonstrukci a reorganizaci těch částí, které pochyběly nebo se během doby spálily. Energie může být vzkříšena a reorganizována právě tím, jak člověk vzkřísí buněčnou strukturu formy. Jak člověk uvolňuje karmu pro nukleární otravu, pak může vystrčit ze své rozvodné sítě hady, dlící v radiaci; jakmile jsou radioaktivní hadi pryč, molekuly přestávají hořet a člověk pak může vzkřísit a reorganizovat všechny molekuly. Jakmile jsou molekuly na svém místě, noví hadi, dlící ve Světelném jazyce mohou být zavoláni do přetkané rozvodné sítě. Jakmile je nová rozvodná síť na svém místě, bude poskytovat dostatek chi, aby příslušné buňky, které hynuly, mohly být vzkříšené do krystalické formy. Takto člověk může vzestoupit z nemoci, způsobující molekulární ztrátu, ať už byly molekuly ztraceny obchodem nebo shořením.

2. NÁRŮST HMOTY ČI MOLEKUL

Hmota je molekulární materiál. Hmota se může ztratit, ale také se může získat. Zmrzačení, jako jsou hrbatá záda či výrůstky jakéhokoli druhu včetně rakovinných výrůstků, jsou spíš výsledkem nabytí hmoty či molekul od jiných, než jejich ztrátou u ostatních. Mnoho lidí má dohody k předání hmoty jiným z jedné oblasti a k získání molekul či hmoty u ještě někoho jiného; zpravidla budou v transakci zapleteni „dohazovači hmoty či molekul“, tak jak jsme o nich již psali.

Dohody k přebírání si na sebe hmotu jiného původu ve skupině vzestupujících se provozovaly během éry Mahavishnu a mezi Egyptskými Faraóny. Faraóni se pokusili vzestoupit a využít k tomuto záměru zbytky Pyramid. Bohužel, jejich vzestupy byly nekompletní a většina formy shořela, místo toho, aby vzestoupila do další dimenze. Shoření zesílilo myšlenkovou formu jaderného štěpení, což způsobilo další závažnou nukleární válku mezi východem a západem na konci éry Mahavishnu; to vedlo k dostatečně velkému pádu ve vědomí, aby se potom přestali rodit lidé s většími hlavami, mozkovou dutinou a vědomím.

Vzestupy Faraónů zahrnovaly sjednocení mnohých lidských polí smíšením (propletením) molekulární struktury, aby byl způsoben skupinový vzestup. Bohužel, rozvodná síť, pohybující se vně formy, pouze opustila nestejný energetický tok; a když se vznítila kundalini, aby vzestoupila, nestejný tok způsobil shoření; v nejhorších případech se celé hlavy, ruce, nohy či jiné části těla proměnily v hromadu popela. Jako výsledek takového vzestupování, Faraóni nakonec přestali praktikovat vzestup, protože ostatky byly příliš rušící. Avšak ukotvení myšlenkové formy jaderného štěpení se již objevilo, což nakonec vedlo k nukleární válce a k dalšímu pádu v lidském vědomí.

Při skupinovém vzestupu se molekuly jednoho člověka přesunují k molekulám druhého člověka. Člověk zjistí základní příčinu dávání svých molekul jiným, nebo přebírání hmoty jiných - že každá taková výměna souvisí s podobnými zkušenostmi předků v chrámech vzestupu ze starého Egypta. Uvolněte karmu a budete mít příležitost vrátit hmotu, která vám nepatří, což umožňuje, aby se rozpustily jakékoli výrůstky prostřednictvím vzestupu, a nebo znovu nabytí hmoty, která vám patří, což rozšiřuje váš vzestup.

3. ZTRÁTA GENETICKÝCH ZÁZNAMŮ

Rozpad nebo problematický systém může být výsledkem ztráty genetických záznamů. Zatímco ztráta molekul způsobuje pokřivení z vnějšího nitra, kvůli kolapsu rozvodné sítě, ztráta genetických záznamů způsobuje pokřivení z vnitřního nitra. Genetické záznamy jsou v genetické rozvodné síti na povrchu éterické kůže (obalu).

Jakmile záznamy pochybnou, začínají andělé a dévové postupem času přepisovat plán v pokřivení, protože se ztratila paměť, jak si udržet plán prostý pokřivení. To vede k pokřivení formy, následkem čehož je ve formě nemoc nebo něco jiného.

Vědci dnes našli genetický základ pro nespočet nemocí a více či méně jsou přesně přesvědčeni o tom, co zjistili. Avšak nakonec se genetické kódování ztratilo, což pak během času skončilo nemocí. Takové nemoci zahrnují většinu forem rakoviny, padoucnice, artritidy, lupózy, „Epstein bar“ (angl.), „Alzheimer´s“ (angl.), srdeční onemocnění, cukrovky, imunitní dysfunkce a dysfunkce většiny systémů, které selhávají při vykonávání své práce – udržování života, zdraví a dobrého stavu formy. Uvolněte původní karmickou příčinu, získejte genetické kódování a máte vzácnou možnost úplného uzdravení prostřednictvím vzestupu.

Nalezení chybějících genetických informací je pokračující částí procesu vzestupu. Jakmile člověk uvolňuje karmu ze své minulé rodové zkušenosti, v níž se zakódování ztratilo, mohou být informace znovu získané a pak vetkané do rozvodné sítě vzestupu. Jak se tak stane, je pouze otázkou času, než nové genetické zakódování sestoupí do genetické rozvodné sítě a pak do fyzické formy. Chybějící genetické zakódování souvisí zejména s nukleární otravou. Jak radioaktivní hadi vlezli mezi genetickou rozvodnou síť a éterickou kůži, těch kteří zbyli po každém nukleárním dopadu, staly se genetické informace ohroženými. Radiace způsobila, že se genetické kódování stočilo do spirály a ve spirále se mnoho informací roztřepilo. Roztřepení DNA způsobilo pád ve vědomí v každé následující generaci po nukleárním dopadu. Tam, kde se DNA roztřepila, neměli již andělé přepisující formu žádný plán, který by následovali. Výsledkem byla vada tkaniva, která je ztvrdlou formou buněčné hmoty, která nemůže přijímat kyslík či cukr a nemůže odstraňovat svůj odpad a stává se stále ztvrdlejší dokud forma žije. Země odhaduje, že průměrný člověk narozený se 2 vlákny má z 80% vadné tkanivo. Vzestup uskutečňuje vzkříšení vadného tkaniva, jakmile jsou genetické informace znovu získané a karma pro nukleární zkázu je uvolněna.

Jakmile člověk uvolňuje karmu pro nukleární výpadek ve svém rodu, genetické materiály, které se ztratily roztřepením, jsou znovu získány (obnoveny). Přitom člověk vytváří svazky genetických materiálů, které již nejsou ve spirále, ale zůstávají v rovném válečku. Vzestup ke 3000 buduje jeden z dvanácti válečků nezbytných k plně vědomé formě. Vzestup k 6000 vytváří druhý váleček informací. Rozumějte, že to vyžaduje pouze dva válečky k vybudování dostatečného pro regenerativní formu, aby člověk přestal stárnout prostřednictvím vzestupu a mohl vzestoupit z nemoci.

 4. ZTRÁTA ROZVODNÉ SÍTĚ

Kromě molekulárního dohazování je zde také dohazování rozvodné sítě, které zahrnuje přesun rozvodné sítě z jedné smluvní strany ke druhé. Jakmile je rozvodná síť odstěhovaná, příslušná oblast formy přestává přijímat dostatek chi a začíná se rozkládat, protože vychládá kvůli bakteriím a červům, kteří stravují formu, myslíc si, že již zemřela. Kromě rozvodné sítě mohou či nemusí být přesunuty i molekuly a i když mohou nepřestávat rotovat, chi nemá cestu, kudy by protékala, což vede k rozkladu příslušných buněk.

Při vzestupu se kundalini postupně vrací ke stále se zvyšujícímu teplu. Nicméně teplo vyžaduje, aby molekuly a rozvodná síť proudily v jednotě s každou buňkou formy. Je to teplo, jež způsobuje nárůst tělesné teploty při vzestupu; je to také teplo, které poskytuje vzkříšení zkažených buněk. Bakterie zničily každou rozloženou buňku v kterékoli vzestupující formě. Nejdříve je teplo použito k zabití bakterie, jakmile je rozvodná síť dostatečně obnovena, k převodu dostatku chi do příslušné oblasti. Pak mohou být buňky regenerovány na nový plán, který je krystalický.

Proto je při vzestupu pohyb kundalini meridiány a ležatým vedením formy tak důležitý.

Každá rozvodná síť, která se ztratila v denní či týdenní karmické srážce se zaplete do tohoto procesu. Jestliže nějaká oblast selže v dostatečném znovu utkání rozvodné sítě při vzestupu, stane se časem tato oblast nemocnou. Avšak každý člověk je také příbuzný s dalšími vzestupujícími lidmi po celé Zemi. Může se napojit v době snění (v rovině snu) na lidi z kterékoli části světa, souvisejících s jeho rodem, protože si pravděpodobně nemůže dovolit cestovat do dané země ve fyzičnu. Prostřednictvím holografických styků roviny snu, se člověk může setkat se svými předky, kteří v současnosti vzestupují v jiné části světa, a kteří možná odkryli původní příčinu problematické nebo nemocné části formy. Pak člověk porozumí původní příčině a může uvolnit karmu, čímž vzestupuje z nemoci.

Většina připoutání, které vedou ke stárnutí a nemoci se objevuje v šesti hlavních oblastech éterického těla, z nichž tři mají největší převahu. Je to zpravidla jedna či více z těchto tří oblastí, která natolik narušuje formu, že časem ukončí život. Základem připoutání je vlastnická signatura (značka), která může být přeměněna, jakmile jsou při vzestupu uvolněna pouta a pak může být znovu utkána rozvodná síť v éterickém těle, což vede ke vzkříšení příslušné buněčné struktury.

Připoutání je také zaháknuto ve strojích smrti a nemoci, jež jsou mimo formu. Tyto stroje jsou používány ke sbírání chi z lidského druhu a k jejímu posílání do vyšších dimenzí za vaším stvořením. Stroje nemoci také slouží při způsobení smrti, vysáváním takového množství chi, aby mohla forma zemřít. Jakmile člověk uvolňuje karmu pro podílnictví svých předků na tomto systému, může to všechno stáhnout z tance a zavést na jeho místo regenerativní éterické tělo. To je cílem plánu po Bodhisattvu, vytvořit plán pro regenerativní formu, která bude žít dostatečně dlouho, aby zakusila vstup do fotonového pásu a ještě více.

5. ZTRÁTA CHI

Ztráta chi nastává mnoha způsoby (ztráta molekul a ztráta rozvodné sítě), ale může také probíhat skrze nějaké díry v poli. Někdy mohou tyto díry souviset s trhlinou v éterickém těle, nebo trhlinou v aurickém poli, světelném těle, jemnotělech nebo čakerním systému. Ztráta chi během jakkoli dlouhé doby v kterékoli části formy způsobí, že celé pole začne kolabovat nebo klesat ve vibraci. Celkově vede během doby ztráta chi ke stárnutí, nemocím a smrti.

Současná lidská forma je navržena ke plynulé ztrátě chi, protože takto je chi posílána do Plejád, na Sírius, Andromédy, Alfa Centauri, Albyreon či Orion a také do vyšších dimenzí falešné intervence nebo Řádu Rize. Je zde mnoho dohod, které podporují takový sběr chi a úplné uvolnění karmy vyžaduje vzestup do plného vědomí. Jak lidé vzestupují, uvolňují své dohody a připoutání k zařízením, které sbírají chi v daném šířkovém pásmu frekvence. Jakmile lidé přestávají dávat svou chi pryč, objevuje se vzestup přirozeně, protože pády ve vědomí souvisí s pokračující ztrátou chi. Ve vašem stvoření si nefyzický život zvolil udržet se bez vtělení. To se stalo tak dávno, že 8 miliard stvoření již vyhaslo a mnoho nefyzických vtělení vzrostlo do takové míry, že Tao dokonce nemůže ani odhadnout, kolik jich je v současné době. Hodně podobný parazitům, vyžaduje každý nefyzický poživot chi pro svou existenci a rozvodnou síť ke znovu utkání toho, co se začalo rozpadat bez formy, aby to udržel při životě. Stvoření za stvořením se rozpadlo v tomto tanci nefyzické nesmrtelnosti.

Uvnitř Taa není žádná energie bez fyzické existence nebo plán k jejímu udržení. Nehmotné a hmotné bylo navrženo, aby spolupracovali k zakoušení vývoje. Zachování nehmotného poté, co forma zanikla je  pro Tao nová zkušenost k pochopení; podobně jako touha po nesmrtelnosti si takové vědomí zvolilo udržet se po smrti při životě. Bez vzestupu je to asi schůdná možnost, je to pouze další možnost stojící za zábavu; tak se to alespoň jeví z perspektivy Taa. Avšak takový tanec ničí Tao a je bolestivý k zakoušení; a nyní přijde ke svému konci při cyklu vzestupu vašeho stvoření.

Aby mohl vzestoupit, musí člověk vyžadovat odpojení od všech forem nefyzického poživota, který si přeje brát bez toho, aby něco výměnou dal. Andromédy, Orion, Plejády a tak dále jsou pouze cestou pro chi, aby byla sbírána nefyzičnem; proto jakmile se člověk odpojuje od takových dalších planet třetí dimenze, používaných k těmto účelům, je také falešná intervence odpojena od svého hlavního způsobu sbírání chi.

Dohody k dávání chi na Alfa Centauri (Šedí a Plaziví) byly zpravidla vložené v praktikách únosů, které převládaly po minulých 60 plus několik let. Většina takových dohod je uvolněna při vzestupu k 1024. Dohody s Andromédou, Plejádami a Orionem pochází z rodových linií, které jsou otrocké povahy, nebo rudé rodové linie, která se promísila, zplozena nebo přiženěná do rodiny vědců Anu nebo Orionu. Jakmile je uvolněn každý segment karmy, připoutání k jiným lidem v takových hvězdných systémech se uvolní a člověk přestane dávat chi do takových zdrojů.

Dohody k dávání chi na Albyreon pocházejí z rodové linie a DNA Albyreonu, kterou člověk může mít, protože rodové linie Albyreonu jsou nyní přítomné v jeho rodu. Jakmile člověk uvolňuje DNA a značky rodové linie, přestane dávat Albyreonu svou chi.

6. ZTRÁTA ČAKER A UZAVŘENÝCH MERIDIÁNŮ

Čakry generují chi jako pohyblivý energetický systém, který obklopuje éterickou nádobu i světelné tělo. Jakákoli chybějící čakra nebo část čakry vytvoří ztrátu chi v příslušné oblasti. Všeobecně řečeno, čakry jsou považovány za pohyblivý energetický systém a člověk je může ztratit díky dohazovačům s pohyblivými energetickými systémy, kteří převádějí čakry z jedné smluvní strany ke druhé nebo části něčí čakry k někomu jinému. Proto by mohlo být prospěšné denně zamýšlet nápravu všech čaker či částí čaker jako vzestupující iniciát nebo prostřednictvím svého rodu a při jakékoli karmické srážce během jedincovy meditace pro syntézu. Jsou zde také čakry spojené se systémem meridiánů, které plynou éterickým tělem a světelným tělem. Často, když se meridián nebo soubor meridiánů zablokuje nebo uzavře v éterickém těle, spojené čakry přestávají rotovat. Spusťte čakry nebo je znovu získejte, jestliže se ztratily, a meridiány se vědomým záměrem otevřou. V Čínské medicíně jsou v těchto oblastech vloženy akupunkturní jehly, aby podnítily čakry, aby se opět začaly točit, což pak dá impuls meridiánům. Avšak vzestupující iniciát nepotřebuje žádné jehly, protože on otevře jakoukoli čakru nebo řadu čaker vědomým záměrem a soustředěním se na to.

Meridián, který zůstává v průběhu doby uzavřený nebo oslabený, vede ke stárnutí nebo možné nemoci příslušné žlázy, orgánu nebo systému. Člověk si proto může vybrat otevřít všechny čakry v meridiánech během své meditace a především tehdy, pracuje-li s kundalini. Pak může posoudit chybějící čakry nebo čakry, jejichž části či kousky chybí v souvislosti se systémem meridiánů a vybrat si opravit je, aby mohl plněji nabudit éterickou nádobu.

Meridiány jsou  hlavní cestou, kterou chi prochází ze Země skrz éterické tělo; meridiány jsou také hlavní způsob, kterým jsou všechna ležatá vedení v éterickém těle plněna chi k udržení vlastní tělesné teploty. Uzavírání meridiánů opakovanou cestou způsobí snížení tělesné teploty, což opět dovolí bakteriím v růstu a rozkladu těla. Tělesná teplota je udržována dvěma způsoby; rotací molekul a čaker spolu s pulsací chi ze Země, která plyne skrze otevřené meridiány. Proto jakékoli poškození rozvodné sítě, molekul či meridiánů nakonec vede k nemoci a smrti kvůli snížení tělesné teploty.

Nejsou zde jen meridiány, které procházejí formou vertikálně, ale také meridiány, které  vyvažují levou a pravou stranu formy. Ty se začínají otevírat okolo 1024 a nejsou úplné dokud není zvládnuto 36 000. Při 1800 je zde 800 nových meridiánů, které křižují přes hlavní čakerní centra, jež začínají u nohou (chodidel) a končí v koruně, spojující pravou a levou stranu éterického těla. Tyto meridiány poskytují vzkříšení v krystalickou formu. Při 3000 je zde 1200 nových meridiánů a při 6000 je zde 1800 nových meridiánů paralelní (obdobné) podstaty.

V podstatě to vyžaduje 500krát více chi ke vzkříšení než k udržení při životě toho, co již bylo vzkříšeno v krystalickou formu; to je důvod, proč se křižující meridiány staly přístupnými, aby kterákoli část formy, která je na řadě se vzkříšením, byla při vzestupu vzkříšena. To je také důvod, proč je to tak obtížné, žít za určitou vibrací, když člověk pobývá v husté oblasti, protože chi prostě není dostupná ze Země, aby tuto vibraci udržela. Z tohoto důvodu vedeme vzestupující iniciáty, aby se stěhovali na venkov, je-li to vůbec možné.

7. ZTRÁTA ROZVODNÉ SÍTĚ VZESTUPU

Při vzestupu člověk buduje novou sadu rozvodné sítě přímo zvenku genetické rozvodné sítě, která je na povrchu éterické kůže. Rozvodná síť vzestupu je nová šablona, kterou člověk buduje pro krystalickou formu založenou na informacích, jež člověk vytahuje ze svého rodu. Člověk více méně vzestupuje vytahováním rodových genetických záznamů vpřed v čase, jakmile karma pro to, jak se takové informace ztratili, byla uvolněna. Při tom člověk vždy skládá novou rozvodnou síť vzestupu, která pak časem sestoupí do genetické rozvodné sítě a pak do buněčně struktury formy.

Je to nová genetická informace, jež instruuje anděly a dévy v novém plánu, kteří požadují kompletnější přetkání éterického těla, systému meridiánů a hlavních či minoritních čaker, obklopujících formu. Jsou to nakonec andělé, kteří vytahují rozvodnou síť, která je mimo formu a vetkávají ji, jak to vyžaduje nový genetický plán. Jakmile je rozvodná síť přetkána, pak se stává dostatek chi dostupnou pro příslušné části formy ke vzkříšení buněčné struktury na krystalickou formu. Jestliže člověk ztrácí části rozvodné sítě vzestupu, pak část éterického těla, které se stalo přetkaným je bez dozoru opuštěno; to může vést k onemocnění při vzestupu, není-li to časem napraveno. Člověk musí stejnoměrně vzkřísit formu nebo se stane tělesná teplota nevyváženou. J

Jestliže se tělesná teplota stane dostatečně nevyváženou, ty oblasti, které příliš vychládají, začnou být stravovány bakteriemi. Proto je pro vzestupující iniciáty důležité vzkřísit každou část formy na paralelní stupeň jako jsou všechny ostatní části, aby zajistil vyrovnanější tělesnou teplotu. Chybějící rozvodná síť vzestupu je proto něco, co je moudré denně posoudit a opravit během meditace pro syntézu k napomáhání předcházení takovému výsledku.

8. DYSFUNKČNÍ ANDĚLÉ A DÉVOVÉ

Andělé a dévové se časem při dohlížení na lidskou formu znudili a opustili ji, nechávající mechanizovanou formu spirály, která přenáší genetické informace nezbytné k utkání rozvodné sítě a budování buněk kterékoli oblasti formy, s níž jsou takoví andělé a dévové spojeni. Mila přivolala tyto mechanizované dévy a časem se naučila je nahrazovat vědomými dévy a vědomými anděly, aby byly nové genetické informace, které obnovuje při svém vzestupu, využity ke vzkříšení takových oblastí na krystalickou formu. Proto může být rozumné, aby vzestupující iniciáti denně kontrolovali mechanizované dévy a anděly v celé genetické rozvodné síti a skrze záměr je nahradili vědomým protějškem.

Jsou to mechanizovaní dévové, kteří přepisují stejně dysfunkční genetický materiál v témže vzoru znovu a znovu, což vede k onemocnění a neschopnosti vzkřísit formu nebo se vyléčit z jakéhokoli poškození ve fyzičnu. mechanizovaní dévové jdou ruku v ruce s otrockou rodovou linií, protože Annanuki vytvořili otroky, aby byli neschopní komunikovat se svými vlastními buňkami. To bylo k zajištění nevývoje; bohužel to také zajistilo nemoc a neschopnost pracovat svou cestou z biologického poškození.

Všichni otroci měli 100% mechanizované dévy. Ti, kteří mají takové rodové linie, část formy vytvořená v děloze a před tím, než se tito narodili z takových rodových linií, budou mít mechanizované dévy. Jakmile člověk uvolňuje karmu z příslušných otrockých rodových linií, mohou být dévové a andělé nahrazeni vědomými protějšky spolu s novým genetickým plánem pro oblast z jeho rudého rodu.

Krystalické buňky jsou vědomé; člověk může komunikovat se svou krystalickou buněčnou strukturou a přesně určit případnou dysfunkci a pak s ní pracovat na změně genetického kódování, opravující dysfunkci. Nejproblematičtějšími buňkami ve zkušenosti Mily a Oy byly sdruženými s otroctvím, protože nejenže udržovaly mechanizované dévy a anděle, ale také neschopnost komunikace. Řešení našla Mila v přeskupení buněk, aby se podobaly ostatním krystalickým buňkám v dalších částech formy v éteričnu a ve vědomém a záměru a zaměření se na to; a pak v nahrazení příslušných andělů, dévů a DNA rudou krystalickou DNA a vědomými anděly a dévy. To postačilo, aby to od té doby umožnilo všem otrockým buňkám být vzkříšenými ve formách Mily a Oy; člověk si také může přát zamýšlet totéž na denní či týdenní bázi.

Andělé také byli známi zaprodáváním temnu za cenu či slib vyššího postavení autority. Na to Mila narazila mockrát a jak je nějaký anděl přistižený jak stěhuje informace či překrucuje genetický materiál, není odstraněn pouze z jejího pole, ale také ze Země. Nefyzično není vždy spolehlivé; člověk si musí uvědomovat, že andělé, stejně tak jako dračí duše a hadi hráli průběhu doby svou roli v mnoha pádech ve vědomí lidského druhu. Mohou chtít pokračovat v hraní této role i do budoucna, dokud si nezvolí vzestoupit z ní; mnoho z nefyzických oblastí si nevybírá vzestup a přejí si pouze zachovat na věky tento tanec destrukce nebolí vyhasnutí. Takové duše, hadi a andělé musí být nahrazeny, jestliže jsou zapleteni s jedincovou volbou vzestupovat, a člověk to tak může přikázat skrze záměr během své denní meditace nebo před tím, než večer usne.

9. DYSFUNKČNÍ STRÁŽCE ZÁZNAMU AKASHIC

Strážce Záznamu Akashic („Akašik“) je odpovědný za sledování plánu formy v lidském hologramu spolu s genetickými materiály nabytými z jedincova rodu, jak jedinec vzestupuje a rozvodné sítě vzestupu. Je to také hlídač záznamu Akashic, který udržuje knihovnu všech informací neboli tónů stvoření, známých jako Světelný Jazyk. Jestliže se anděl stává dysfunkčním (je nahrazen nevědomým strojem) nebo se zaprodává temnu, může se člověk ocitnout se ztracenými tóny stvoření, částí lidského plánu neboli lidského hologramu nebo rozvodné sítě vzestupu. Člověk také může odhalit, že svůj hologram s někým vyměnil. Pak může zamýšlet nahradit strážce záznamu Akashic novým ze svého zdroje a zamýšlet znovu nabýt a/anebo opravit cokoli ztracené nebo špatně spravované.

Lidský hologram udržuje celkový plán pro formu. Je to hologramem, že je DNA natažena a sestupuje do rozvodné sítě vzestupu a později do genetické rozvodné sítě, z níž andělé a dévové přepisují informace do tkaní světlých a tmavých hadů, kteří tvoří éterické tělo, čakerní systém, jemnotěla a světelné tělo. Jestliže je s hologramem manipulováno, může DNA pocházet ze špatného souboru rodových původů.

Každý hologram je spojen s četnými rodovými liniemi, které mohou být vysledovány v čase až ke svému původu na Zemi. Hovořili jsme o 18 Rudých Hologramech, 12 Annanuki Hologramech a 12 Polo Anu a Polo Rudých Hologramech ve dřívějších materiálech z roku 2002. Ti, kteří jsou s Anu hologramy, jsou v této době udržováni na 1800 vláknech, protože mají pouze lidský plán, který je na bázi křemíku a ve vašem stvoření nemůže vzestoupit. Ti, kteří jsou s Polo Rudými a Polo Annanuki hologramy, jsou spojení s otrockou rasou, kterou Anu množili v laboratořích; ti s Polo a Polo hologramy jsou Zemí udržováni na 3000 vláknech, protože mají k použití nějaké magnetické dědictví z rudé poloviny tkaniva.

Rudé hologramy spojené se Sírijanskými vědci, kteří před nějakými 75 000 lety vyseli na Zemi částečně vědomou rasu jsou také udržovány na 3000 vláknech, protože v současné době takoví lidé pokoušející se vzestupovat prokázali, že je u nich pravděpodobnější, že pak nepůjdou do bolestných nevědomých vzorů. Tito zahrnují hologramy #1 až #8, které jsou z Rudého spojení. Rudé hologramy #9 až #18 udržují rodové linie velkých mistrů. Jsou to pouze tito z takového dědictví, kterým Země dovolila vyřezávat plán cesty k Bodhisattvě. Proto může být vlastnění vyměněných hologramů problematické pro vzestupující iniciáty, protože člověk může být používán špatnými rodovými liniemi a uvolňovat špatnou karmu pro své dědictví. Před iniciací 1800 neboli 1800 vlákny DNA, člověk musí mít pouze Strážného Anděla Záznamu Akashic, který monitoruje všechny knihovny formy. Po 1800 se Strážce Záznamu Akashic rozštěpuje na dvě další knihovny a knihovníky neboli anděly; jednoho, který monitoruje genetické záznamy biologie, známého jako Strážce Biologického Záznamu a jednoho, který monitoruje rodovou karmu a rovnováhu stupnic při vzestupu, známého jako Strážce Rodového Záznamu. O těchto bude níže pojednáno ve větších detailech.

Před iniciací 1800 mohou mít někteří iniciáti vůbec žádného Strážce Záznamů Akashic. Je velice obtížné vzestupovat bez strážce záznamů. To je proto něco, co by měli chtít léčitelé hledat po celou dobu práce se svými klienty a iniciáti, kteří čtou tento materiál mohou chtít nahlédnout do svého nitra sami. Jakmile je Strážce Záznamu Akashic obnoven, může vzestup začít nebo se znovu rozjet.

 Člověk může vyžadovat odkrytí karmické příčiny ztráty strážce záznamu, kvůli tomu, aby se úplně uzdravil. Ve spojení s onemocněním vytváří bytí bez Strážce Záznamu Akashic nemožnost uzdravení, protože je to strážce záznamu, který povede uvolňování karmy nemoci a náhradu dysfunkční DNA, aby vytvořil možnost uzdravení. Proto ukotvení strážce záznamu Akashic u těch, kteří jsou nemocní, vytváří možnost uzdravení.

Strážce Záznamu Akashic sedí na levé straně krku před iniciací 3000. Po 3000 jsou Záznamy Akashic a Strážce záznamu přestěhováni do srdce a blízko dutiny duše. Duše se pak znovu chopí odpovědnosti za údržbu záznamů z nitra éterického těla, usuzujíc, že budou méně předmětem manipulace. Často je bolest v krku před iniciací 3000 signálem, že byly zpřístupněny záznamy Akashic a záznamy jsou z jedince stáhnuty neboli, že se jedincův Strážce Záznamu Akashic stal zmanipulovaným. Jakmile se člověk snaží uvolnit karmu s pachatelem a nahradit Strážce Záznamu Akashic, pak bude schopný znovu získat to, co se ztratilo a pak se utiší i bolest v krku.

Člověk také může vzpomínat na všechny nemoci jeho dětství, rýmy, chřipky, angíny a tak dále během nichž byly jeho záznamy odstraněny. Je to jednoduše proto, že po roce 1944 lidstvo vstoupilo do cyklu vyhasnutí a shození jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki; lidstvo se od tohoto bodu navzájem trhalo ve větší míře až do nedávné historie. Při vzestupu člověk nejenže znovu nabývá to, co ztratil v tomto životě, ale ve všech životech svého rodu, který upadl ve vědomí v určité vlnové délce vibrace, skrze níž člověk vzestupuje. Při tom, obnovuje své záznamy, aby více a více úplněji obklopovaly krystalickou genetickou strukturu a ještě regenerativní biologii, když člověk vzestupuje.

10. DYSFUNKČNÍ STRÁŽCE BIOLOGICKÉHO ZÁZNAMU

Po 1800 je vytvořena nová knihovna, známá jako Biologické Záznamy. Strážce Biologického Záznamu je odpovědný za údržbu genetické rozvodné sítě přímo nad kůží éterického těla spolu s knihovnou všech současných DNA a změn DNA při vzestupu. Strážce Biologického Záznamu přijímá plán DNA od Strážce Záznamu Akashic a z Lidského Hologramu. Jestliže se Biologický Strážce Záznamu stává dysfunkčním (je nahrazen strojem) nebo smluvně obchoduje s temnem, může člověk zjistit, že ztrácí genetické informace spolu se svou genetickou rozvodnou sítí. Jakmile člověk uvolňuje karmu s pachatelem, nahrazuje Strážce Záznamu a znovu získává to, co ztratil, uzdravuje se z takového střetu.

Strážce Biologického Záznamu sídlí na pravé straně krku až do iniciace 3000. Od 1800 do 3000 vláken je bolest v krku na pravé straně indikátorem, že někdo zpřístupnil vaše biologické záznamy v karmickém střetu. Jakmile je karma uvolněna, příslušná vlákna a připoutání se také uvolňují, což umožňuje uzdravit se z bolesti v krku (angíny) a záznamům to umožňuje obnovení prostřednictvím vědomého záměru. Po 3000 je tato knihovna a anděl přestěhována do srdeční čakry a opět k dutině duše, což pak zmírňuje mnoho problémů souvisejících s dohazováním informací.

11. DYSFUNKČNÍ STRÁŽCE RODOVÉHO ZÁZNAMU

Od iniciace 1024 do 1800 člověk prochází rodovým ohodnocením kvůli stanovení, zda má tento jedinec hologram a rodové linie pro vzestup ke 3000 a dál. Má-li člověk hologram a rodové linie pro další vzestup, je vytvořen Strážce Rodového Záznamu. Strážce Rodového Záznamu má odpovědnost za skládání všech rodových záznamů a karmy, a určuje, která karma může být uvolněna a která má být vrácena do svého zdroje původu a při vzestupu udržuje záznamy všech karem odkryté a uvolněné.

Je to prostřednictvím záznamu veškeré uvolněné karmy, že je vytvořen plán vzestupu; protože takový záznam může být podán ostatním, aby následovníci zplodili plán vzestupu. Proto je Strážce Rodového Záznamu vyžadován s tvořením plánu vzestupu pro všechny, kteří jsou spojeni s následováním jedincova dědictví. Jestliže se Strážce Rodového Záznamu stává dysfunkčním (je nahrazen strojem) nebo obchoduje s temnem, může člověk nalézt ztracené rodové linie nebo že má rodové linie přemístěné či prodané a nebo je nějakým způsobem karma zmanipulována v jedincově vzestupu. Jakmile se to stane, může člověk uvolnit karmu s pachatelem, nahradit Strážce Rodového Záznamu a znovu nabýt vše, co tím ztratil, osvobozením se od takové karmické srážky. Strážce Rodového Záznamu sedí na zadní straně pánve. Po iniciaci 1800 může být bolest spodní partie zad známkou toho, že jedincův strážce záznamu může být poškozen a jedinec může ztrácet rodové záznamy nebo může být manipulováno s jeho rodovými liniemi. Jakmile člověk uvolňuje karmu, měla by bolest zad ustat. Pro ty s pokračujícími problémy nižších zad, je to známka vady tkaniva, která může souviset se ztrátou rodových záznamů během doby v jedincově historii.

Při vzestupu může být vada tkaniva vzkříšena, což vede k vyléčení tkaniva. Záměr uvolnit vadu tkaniva v dané oblasti je dostačující, aby začal proces pátrání v první řadě po původní příčině, proč se oblast poškodila. Vada tkaniva je výsledkem chybějících genetických záznamů. Jakmile zde nejsou žádné záznamy, andělé neví, jak udržovat plán pro buňky, jestliže chybí a místo něj vytváří vadu tkaniva. Vada tkaniva je ztvrdlá neboli zvápenatělá forma hmoty, která nemůže ani trávit živiny ani se detoxikovat a proto má sklon k oslabení příslušné oblasti formy. Všechny vady tkaniva také obsahují původní záznamy o tom, jak na prvním místě určitá oblast ztratila genetické záznamy a proto volba vzkřísit takové tkanivo většinou odhaluje původní příčinu určitého pádu ve vědomí v jedincově rodu.

12. MANIPULACE JEMNOTĚLY

Jemnotěla rotují okolo formy, což poskytuje rovnováhu pole. Od 1800 do 3000 vláken člověk znovu nabývá ztracené části svých jemnotěl a znovu utkává je tak, aby Mentální, Emocionální, Intuitivní a Tvořivé aspekty byly přítomné a mohly rotovat v dostatečné míře, aby se člověk vznášel mimo čas. Je to jen díky tomu, že se člověk pohybuje mimo čas, že přestává stárnout a pak může vzkřísit zkažené části formy a zbavuje se tím stáří (odstařuje se).

Během této fáze vzestupu od 1800 do 3000 si člověk může být vědom toho, jak dal části některých jemnotěl jiným a ukládal si na sebe ještě jiné formy toho samého protějšku. Většinou si člověk všimne, že emocionální a intuitivní těla jsou obvykle ztracena nebo získána společně a že mentální a tvořivá těla jsou také ztracena nebo získána společně. Například člověk může mít mnoho intuitivních a emocionálních těl od mnohých jiných ve svém tanci života, což způsobuje, že bude schopný hlouběji cítit, ale nevyjádří či nevytvoří nic snadno. Za takových okolností člověk zjistí, že také dal mentální a tvořivý aspekt jinému či mnoha jiným; jakmile člověk znovu získá mentální a tvořivé aspekty svých jemnotěl a vrátí emocionální a intuitivní aspekty těm, jimž patří, vklouzne do rovnováhy, kdy bude mentální, emocionální, intuitivní i tvořivý současně.

Po 3000 a jakmile jsou všechna čtyři jemnotěla znovu utkána, mohou začít rotovat spolu dostatečně rychlým tempem, aby způsobily rychlejší navýšení vibrace. Jakmile člověk dostatečně navyšuje vibraci, opouští čas a ocitá se ve věčnosti. Věčnost je stav, v němž člověk přestává stárnout a minulost, přítomnost a budoucnost jsou sjednocené. Je to stav věčnosti, který je vyžadován ke vzkříšení zkažených buněk při vzestupu k 6000 a výše. Aby člověk mohl vzestoupit za 3000, musí zvládnout bytí ve věčnosti více než mimo ní v daném dni, protože je to stav věčnosti, který umožňuje vzkříšení. Avšak jakmile se část jemnotěl stává roztříštěnou nebo dohozenou po 3000, začne jedincovo tělo kolísat; je-li kolísání dostatečně velké, může se člověk vrátit zpět do času; je-li kolísání příliš velké, může člověk ztratit své uzemnění a spojení se zdrojem. Jakmile člověk ztrácí své uzemnění, pak je větším objektem, z jehož pole budou odstraněny informace nebo s nimi bude manipulováno, což proti němu páchá temno. Kdysi dávno jedincův rod onemocněl kvůli pokračujícímu kolísání jemnotěl, protože byli rozbití kvůli manipulacím silami temna. Jak se to stalo, následoval pád ve vědomí. Veškerá ztráta uzemnění k Matce Zemi a oddělení od jedincova zdroje souvisí s manipulacemi jemnotěly v jedincově rodu. V podstatě původní příčina smyslu oddělení neboli osamělosti se jeví, že souvisela s jemnotělem.

V oddělení již nebyla žádná spojení k duši, která by vyřešila, proč je zde problém nebo opravila a znovu získala to, co se ztratilo. Je zde 18 časových údobí, v nichž se objevilo větší a větší smyslové oddělení v lidské historii; každé z těchto údobí je spojeno s roztříštěním jemnotěl a ztrátou uzemnění a spojení se zdrojem. Jakmile se člověk snaží uvolnit karmu pro takové manipulace, zůstane ve větší rovnováze ve své pokračující rotaci pole. Jakmile je rovnováha udržena, je rovněž udrženo i uzemnění a spojení se zdrojem.

13. MANIPULACE SVĚTELNÝM TĚLEM A ZHROUCENÍ VELKÝCH ČAKER

Při vzestupu od 1 do 1024 člověk buduje světelné tělo a aurické pole globální velikosti. Při tom se člověk navždy rozpíná co do velikosti směrem ven. Schopnost rozpínání pole přímo souvisí s množstvím chi, kterou může produkovat molekulární struktura a s tím, kolik  chi mohou udržovat meridiány, jakmile je to Zemí nabídnuto. Větší břemeno, více se pole může rozpínat, protože člověk produkuje chi pro běh takového pole z nitra ven. Z tohoto důvodu stěhování se na vesnici z měst je naléhavé pro vzestupující iniciáty za určitým bodem, protože město prostě v této době nemůže vygenerovat dostatek chi k udržení pole více jak nad 1800 vlákny. Při 1800 se světelné tělo v rotaci stává tří sférovým mezi těmi s polo a polo nebo rudým hologramem a rodovými liniemi. Tří sférová rotace umožňuje další úroveň pravdy k vyjádření a to pravdy, která se může stát pravdou s podstatou světelného jazyka neboli na bázi jednoty. Světelná těla jsou v podstatě zdvojené tělo, které sídlí uvnitř tří sférového toku energie; zdvojené tělo má své vlastní éterické tělo a čakerní systém spolu s jemnotěly. Světelné tělo neboli zdvojené tělo je 800 krát větší než fyzická forma při 3000 vláknech, 1200 krát větší při 6000 vláknech a 14 000 krát větší při plně vědomé vývojové úrovni.

Jaký je účel světelného těla? Jedincovo světelné tělo je jedincova vlastní rovina snu (dreamtime). Velikost světelného těla při plném vědomí je navržena pro zapojení se v nefyzické realitě, která má kosmickou velikost a velikost stvoření; proto velikost může být velká v perspektivě Země, ale není velká ve spojení s kosmem neboli stvořením dimenzí 25 až 144. Bylo to tím, jak lidé poklesli ve velikosti světelného těla, že upadli ve schopnosti přístupu ke knihovnám a radám kosmické úrovně a úrovně stvoření a při tom byli neschopni opravit jejich pád ve vědomí. V současné době to vyžaduje vědomé světelné tělo k tanci s radami úrovně kosmické a stvoření; avšak rady k řízení vzestupu lidstva k 3000 a 6000 byly zřízeny; a člověk nemůže přistoupit k těmto, dokud nebude ztělesněna příslušná vývojová úroveň, tímto i rozpínání světelného těla na správnou velikost a energetický pohyb. Jedincova zakoušení života roviny snu nejsou nepodobná každodennímu životu. Má své přátele a spojence pro svůj vzestup; jsou zde také ty bytosti a duše nebo dokonce lidé, kteří nepracují v nejlepším zájmu vzestupu Země. Člověk se musí naučit rozeznat jejich společnost v rovině snu, jakkoli může vyžadovat vytváření oddělení fyzické roviny, aby vzestoupil za určitý bod, zvláště, když je vztah energeticky škodlivý. Ti, kteří nemohou rozeznat nebo selhávají ve vytváření změny, zpravidla selhali ve složení dalšího souboru testů vzestupu a jsou zadrženi v dalším postupu.

V kterémkoli bodě, je-li světelné tělo nebo větší aurické pole roztříštěné, člověk se začíná rapidně hroutit ve vibraci. Je-li kolaps dostatečně rychlý, může člověk zemřít. Takto Velcí Mistři, kteří měli jed vsunut do jejich srdečních čaker, zemřeli tak rychle; pole zkolabovalo z velikosti solární na velikost kůže éterického těla v rychlém sledu, vyjádřeným tím, že tělo zemřelo v některých případech ve 48 hodinách. Mila několikrát málem zemřela tímto způsobem, a doufá, že taková zkušenost je opravdu jedna z minulosti od tohoto bodu dále.

V každé fázi pádu ve vědomí, zbývá méně a méně pole do té doby, dokud nejsou všechny informace znovu nabyté. Je to díky kolapsu aurického pole a světelného těla, že začal každý z pádů ve vědomí v lidské historii. Člověk to může vidět i dnes ve starém konsensu; pole, která jsou menší než místnost znovu zkolabují; srdeční oblast byla ohrožena kvůli nukleární energii a implozím, vedoucím k odolnosti souvisejících nemocí. Pro ty, kteří jsou ve starém konsensu, je budoucností zánik. Jediným řešením je vzestupování a oprava pole nejen z  současného pádu ve vědomí, ale z každého pádu, který se objevil během jedincova rodu dokud tento jedinec nemanifestuje regenerativní formu. Při kolapsu pole se člověk zpravidla bude cítit nemocný. Řešení je vyhledat příčinu, opravit roztříštění, trhliny a díry, znovu utkat pole a pak pustit čakry a světelné tělo zpět na jejich původní rozšířenou velikost. Ti, kteří jsou pod 3000 méně pravděpodobně zakusí kolaps pole, než ti, kteří jsou výše. Příčinou tohoto je mechanizace; pole ve 3000 je z 80% mechanizováno éterickými stroji, které udržují rotaci pole, světelného těla, jemnotěl a čaker. Stroje dělají tutéž věc znovu a znovu a je u nich méně pravděpodobný kolaps. Po 3000 člověk zapomíná na éterické stroje, protože ty jsou zkonstruovány s elektrickými tóny stvoření. Jak se toto děje a při vzestupu k 6000, může být kolaps pole problematičtějším, jak se člověk učí vědoměji udržovat své rozšířené aurické pole a světelné tělo. Vědomý energetický pohyb se může přirovnat k tomu, že máte spíše než stroje, andělské a dračí duše, roztáčející čakry, světelné tělo a jemnotělo. Později, jak vzestupuje, postupuje člověk stále více k vědomému řízení pole. Při 6000 je člověk z méně než 20% mechanizován a vyměňuje stroje, které jsou radioaktivní spíše než elektrické ve vibraci. Při 36 000 neboli plném vědomí jsou odstraněny všechny radioaktivní stroje a člověk má od tohoto bodu dále pouze vědomý energetický pohyb pole.

14. JED NEBOLI DESTRUKTIVNÍ TÓNY STVOŘENÍ

Jakmile byla zjištěna přítomnost člověka na Zemi, bylo vytvořeno rozhodnutí, způsobující, že lidstvo vyhyne. Toto rozhodnutí bylo vytvořeno odděleně od vědomí Země a tajnou radou neboli vládou, která se chopila kontroly nad Zemí o nějakých 6 milionů let dříve. Tato rada duší roztrhala mnoho stvoření k zániku a rozhodla se nařídit takový tanec opět na Zemi obdobně jako v jejich dřívější historii.

Tyto duše vytvořily roviny zániku a jakmile se tyto roviny objevily, byl Lucifer andělem, přiřazeným k udržování těchto rovin. Všichni lidé byli zachyceni do těchto rovin zániku, následující smrt Velkých Mistrů skrze rodinu Anu. Sen pro příchod rodiny Anu na Zem pocházel z tajné vlády Země; Země neměla žádné znalosti nebo povědomí o jejich plánech a v podstatě byla tak jako lidstvo zmanipulovaná do destruktivního tance.

Jakmile se lidstvo chytilo do rovin zániku, začaly být do jejich kolektivních i individuálních polí dávány tóny destrukce neboli jed. Jakmile se tak stalo, lidstvo vychládalo, onemocnělo a pole začala praskat (lámat se). Když popraskala kolektivní a individuální pole, roztříštily se kousky a kousíčky informací a rozvodná síť byla roztrhána a to vše bylo posláno do rovin Mahatma, kde byly prodávány falešné intervenci a Řádu Rize.

Roviny zániku a otrava začaly být používány v každém cyklu lidského pádu ve vědomí spolu s globálním pádem ve vědomí. Roviny zániku se rozšířily při vzestupu nanebevzatých mistrů (kteří ve skutečnosti nikdy nevzestoupili) na solární velikost a pak byly použity k otravě Země. Jak Země vychládala kvůli aplikované otravě, zlomilo se její pole a bylo roztrháno a posláno do kosmických rovin Mahatma. Z kosmických rovin Mahatma byly rozvodná síť a informace Země prodány falešné intervenci. Takto se stvoření stalo obnaženým, milovaný.

Jak otrava ochladila pole a formu? Otrava (jed) jsou tóny stvoření spravované skrze hady, které mají vliv na zastavení energetického toku v systémech pohybující se energie. Takoví hadi se zapletou v jemnotělech, světelných tělech a čakrách, aby začali se zasahováním (interferencí) do energetického toku. Jakmile se energie nepohybuje rychlým tempem kvůli jedovatým hadům, začíná kolísat pole. Jakmile pole dostatečně kolísá, začíná být trháno éterické tělo; pak je více jedovatých hadů posláno do éterického těla skrze jeho nynější popraskaná místa a  tito hadi blokují energii v meridiánech a ležatých vedeních rozvodné sítě. Jak se přestává pohybovat dostatečné množství energie v meridiánech a ležatých vedeních, forma vychládá a bakterie se začínají množit, přičemž požírají živé tělo, což způsobuje onemocnění a smrt ve fyzičnu. Hadi také způsobují, že je rozvodná síť přesunuta mimo formu, odkud může být mnohem snadněji přemístěna do rovin Mahatma a používána k udržení nefyzického poživota. Otrava z bodu pohledu Taa je úplné zneužití informací a síly stvoření. Informace a síla stvoření by neměly být použity k záměru destrukce, ale spíše k záměru evoluce. Ti, kteří tanči v destruktivním zneužití síly a informace, si způsobili velkou karmu; a budou velice trpět následkem své příčiny. Avšak není zde asi jiná cesta pro takové duše, jak se naučit nebo zapamatovat pravdu stvoření.

Lidští vzestupující iniciáti budou muset uvolnit karmu spojenou s otravou, aby ji překročili. Původní příčina souvisí s rovinami zániku a s tím jak potomstvo velkého mistra souhlasilo spojit se (přivázat) k takovým rovinám. Uvolněte holografické dohody k připoutání se k rovinám zániku a vzestup může vstoupit do popředí.

15. OTRAVA MEZI LIDMI

Kdysi dávno toužili předci zemřít, ale nemohli to vědomě přikázat. Proto si předkové zvolili otrávit důležitý systém formy, aby zdraví a dobrý stav formy již nemohl být dlouho udržován, což poskytlo tělu smrt. Takto se zrodily reinkarnační cykly, milovaný; a je to smutné svědectví části Taa.

Lidé se navzájem otravují. Většinou je taková otrava vykonávána kvůli dávným rodovým dohodám a způsobům, jakým si navzájem způsobovali smrt ve svých žádostech; neboli byli zabíjeni prostřednictvím druhých, protože toužili zemřít. Ti, kteří mají silnější tělesnou konstituci, mohou zkřížit cestu mnoha jiným, kteří aplikují otravu mezi příslušnými částmi formy, která začíná selhávat. Avšak se starším věkem, si člověk zkřížil dostatek cest s těmi, kteří otrávili ten či onen orgán v jeho rodu, že náhle nyní člověk onemocní a nemoc je nakonec způsob, jímž člověk umírá. Tak to dodnes chodí ve všech lidských životech.

V nemoci dětství na sebe dítě bere karmické rodové smlouvy pro otravu od mnoha lidí v rodině nebo v sousedství. Náhle jsou všechny jedy pro játra přeneseny z 18 rodinných členů na dítě a dítě skončí s rakovinou jater a umírá. Taková je podstata tance otravy. Člověk také proto může mít otravu, která patří jinému a musí být vrácena kvůli vzestupu z nemoci, nebo vzestupu ne do nemoci.

Ti, kteří si přejí uzdravit se z nemoci, mohou uvolnit karmu, související s dohodami k přijímání jedu od druhých nebo vrátit tyto dohody, které na sebe vzal pro jiného nebo skupinu jiných lidí. Jakmile jsou dohody uvolněny, odejdou jedovatí hadi, což umožňuje vzkříšení části formy a člověk vzestupuje z nemoci. Avšak, jestliže člověk, který vás stále otravuje je váš druh či šéf, měli byste opustit manželství nebo práci, abyste se uzdravili.

U těch, kteří vzestupují, dokonce i u těch, kteří se cítí dobře a nemají narušené zdraví, budou kapsy v éterickém těle s absolutně žádným energetickým pohybem. Někdy se takové kapsy jeví jako černé kazy, trhliny nebo díry nebo klíny v rozvodné síti. V trhlinách, kazech, dírách či klínech je zavěšeno nespočetně hadů, kteří udržují škodlivý tón stvoření, jenž zabraňuje proudění energie skrz tuto oblast. Energie je pak tlačena do oblastí obklopujících tyto trhliny, kazy, díry nebo klíny, které se potom nadměrně zahřívají, někdy až do bodu vznícení spodní molekulární struktury. To je obrazně rozpad; větší velikost děr, kazů, trhlin či klínů, více buněčné struktury je v ohrožení a je tu větší pravděpodobnost rozkladu v příslušné části formy. Ti, kteří vzestupují, mohou překročit tento typ otravy, mohou zamýšlet uvolnit karmu mezi těmi, kteří dopravili takové jedovaté tóny stvoření do oblastí éterického těla, které udržují otevřené trhliny, kazy, díry nebo klíny. Pak člověk může použít světelný jazyk nebo zlaté a stříbrné tóny, aby probudil hady a vytlačil je z formy a do Aurory nebo Slunce. Jakmile hadi odejdou, konec éterického těla, který byl oddělen, může být znovu připojen. Jakmile se tak stane, bude zde dostatek dostupné chi v příslušné oblasti vtělení ke vzkříšení jakéhokoli rozkladu nebo příslušné vady tkaniva. Každá fáze vzestupu umožňuje uvolnit jinou úroveň otravy z éterického těla, což skýtá nové tkaní a postupně vzkříšení formy. Proto člověk bude uvolňovat éterickou otravu pokračujícím způsobem skrze své vzestupování. Světelný Jazyk je navržen k přeměně jedů souvisejících s 3000 vlákny a níže. Zlaté a stříbrné tóny stvoření jsou navrženy k přeměně otravy při vzestupu k 6000.

16. NUKLEÁRNÍ OTRAVA

Zatímco otrava z ledovců, které mrazí, způsobuje pokles tělesné teploty, nukleární otrava způsobuje nárůst tělesné teploty, ale nárůst tempem a stupněm, které způsobují spíše než zdraví vznícení. Jak Anu shodili dvě hlavní jaderné bomby na Zemi, začala nukleární otrava zapouštět kořeny do veškeré genetické struktury všech pozemských druhů, včetně lidstva. Nukleární otrava jsou vibrace, které smaží nebo spalují rozvodnou síť a molekulární strukturu; jakmile se rozvodná síť a molekuly vznítí, jsou také neschopné udržovat chi a tělo opět chladne, což umožňuje bakteriím růst a nemoci či smrti následovat.

Radioaktivní hadi budou sedět v kterékoli oblasti formy, do níž vstoupili v těch předcích, kteří přežili nukleární radioaktivní spad z tří období, o nichž je pojednáno výše. Člověk může uvolnit karmu z těchto časových období ve svém rodu a zvolit si vystrčit radioaktivní hady z pole a formy prostřednictvím vědomého záměru. Je-li tak učiněno, ty oblasti, které jsou příliš horké nebo spálené v jedincově molekulární struktuře nebo rozvodné síti, mohou být přetkány hady na bázi světelného jazyka, což umožňuje částem formy, které vnitřně zkolabovaly, aby se také vzkřísily a zrekonstruovaly na krystalickou strukturu.

17. NYNĚJŠÍ JEDY

Toxické látky, které lidstvo používá, na celé Zemi převládají. Používání fosilních (zkamenělých) paliv omezuje množství kyslíku, který by byl jinak přítomný k udržování zdraví a dobrého stavu buněčné struktury. Emise se připojují ke zdravým červeným krvinkám, jakmile jsou vdechovány a činí je nepoužitelnými pro přenos kyslíku a cukru. To je zase další důvod k životu mimo hustotu vašich měst, které jsou plné většího množství emisí než je tomu na venkově nebo v přímoří. Připojení těžkých kovů a pesticidů do vodních toků a jídla ničí lidský druh skrze jeho vlastní zdroj jídla. Řešení pro vzestupující iniciáty je pít filtrovanou vodu a vyhledat organické formy jídla spolu s volbou života na venkově.

Mnoho onemocnění je založeno na příliš toxických oblastech těla. Každá forma skladuje toxiny (jedy) na jednom z šesti míst a je těch samých šest oblastí, u nichž člověk má sklon k připojení je na jiné v éterickém těle. Toxiny inklinují k toku do hustější oblasti těla, neboť tam je místo, kde rezonují. U těch, kteří jsou nemocní, toxiny pouze přidávají na váze a hustotě do opravdu problematické oblasti (těla).

Detoxikace začíná soustavou odpadového hospodářství formy (vylučovací soustava). Člověk může začít konzumací  ovocných a zeleninových džusů ve větším množství, aby propláchl ledviny a pomohl s vyčištěním krve. Může používat bylinky k podpoření přestavby nejslabších oblastí. Může vyčistit střevní trakt konzumací čerstvého ovoce a zeleniny ve větším množství. Detoxikační čaje a dietní čaje také pomáhají střevům v jejich frekventovanějším pohybu skrze jemné bylinky, které to povzbuzují a mohou být v případě potřeby použity.

Člověk se může koupat s častějším používáním substancí, které vytlačují toxiny z pórů pokožky. Kůže je nejrozlehlejší (co do plochy) orgán těla a skrze ní se nejsnáze netoxikuje. Denní koupání je asi nejsnazší  a nejúčinnější způsob detoxikace pro vzestup a zvláště pro vzestup z nemoci. Člověk si buď může dát bahno do své vany nebo je smíchat s horkou vodou a použít je na celou formu, nechat to uschnout a pak to spláchnout. Oba způsoby jsou rovnocenně efektivní ve vytahování toxinů skrz kůži. Zelený i bílý jíl je zpravidla dostupný u průmyslu zdravé výživy.

Člověk může propláchnout svá játra jaterní očistou. Je mnoho způsobů, jak propláchnout játra, ale v podstatě člověk pije na jedno posezení šálek oleje, který způsobuje, že se kanálky v játrech doširoka otevírají a vylučují při tom všechno.

18. NAHROMADĚNÍ SLIZU A HNISU

Jak teplota části formy klesá a bakterie se množí, začínají pohlcovat syrové maso v příslušné oblasti. Odpad, který bakterie produkují při svém trávení těla, je jako hnis nebo forma slizu (hlenu). Ve formě jsou pozitivní formy slizu, které tvoří mazání a ochranu a tyto si nepleťte se slizem produkovaným bakteriemi a parazity. Pozitivní sliz existuje v trávicí soustavě k umožnění průchodu jídla krkem, přes žaludek a střevní trakt a ven z konečníku. Sliz chrání žaludeční výstelku před způsobilejšími zažívacími enzymy produkovanými v krystalické formě. Ledvinové a jaterní kanálky mají také paralelní typ slizu k umožnění snadnějšího pohybu substancí skrze ně a ven ze systému. Lymfa a artérie (tepny) mají také formu slizu, který pokrývá stélku a umožňuje snazší pohyb krve či lymfatické tekutiny v krystalické buněčné struktuře. Tyto formy slizu jsou nezbytné pro zdraví a dobrý stav krystalické formy.

Sliz produkovaný bakteriemi či parazity způsobuje, že se tekutiny a substance spíše přilepí, než aby snáze procházely systémem. Jestliže pokryje dostatečné množství slizu soubor buněk v dostatečně silné vrstvě, přestávají buňky být schopné přijímat dostatek kyslíku nebo cukru vyžadovaného pro existenci nebo detoxikaci, protože hnis kazí proces osmózy (druh mezibuněčného předávání látek). To je základní příčina rakoviny; sliz, který byl vybudován kvůli požírání živého masa bakteriemi a kvůli odpadu, který produkují a jenž pokrývá skupinu buněk nebo celý orgán, žlázu nebo systém. Červi a červí vajíčka jsou v každé zelenině a ovoci. Jakmile se červi dostanou do střevního traktu, způsobují neschopnost zažívacího ústrojí, neboť blokují mnoho procesů, které by jinak absorbovaly živiny. Jakmile červí vajíčka vstoupí do krevního řečiště, mohou se zde vylíhnout a ubytovat se v každém hlavním orgánu, žláze a systému formy, čímž způsobují poškození a dysfunkci. Odstraňte červy a tělo má příležitost regenerovat se.Vzestup také produkuje sliz na vracející se (periodické) bázi.

SHRNUTÍ

Karma tvoří základ všech projevení (manifestací), ať už jsou obtížnou situací v jedincově životním tanci, nebo problémem s fyzičnem. Nejdříve musí člověk určit, zda je problém přímo jeho vlastní karma, nebo kvůli karmické manipulaci jakéhokoli druhu. Jak je vše odpuštěno, zvláště sobě, pak je zde příležitost pro nový vzor a nový generický materiál, aby nahradili to, co se stalo dysfunkčním.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist