Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PÍ-VODA

Pí-voda

Pokud je běžná voda z kohoutku nucena protékat keramickým potrubím, které obsahuje prvky periodické soustavy, dostáváme vodu se zvláštním účinkem, která se nazývá pí-voda nebo živá voda.

V roce 1964 japonský vědec prof. Shoi Yamashita objevil, že voda, která se nachází v rostlinách, se významně liší od všeobecně užívané pitné a pramenité vody. Její složení je podobné vodě v buňkách našeho těla.
Rozdíl mezi biologicky aktivní tekutinou v buňkách a normální vodou spočívá v její fyzikální struktuře, v prostorovém uspořádání (geometrickém) jejích molekul. Narušení uspořádání (klastry) může mít souvislost s nemocemi.
Kromě čištění pomocí filtrů je také průtok mezi různými minerály náhradou za kontakt přírodní vody s horninami. V důsledku toho je voda naplněna energií a je pak podobná vysoce čisté přírodní vodě, což je pramenitá voda. Prof. Shoi Yamashita ji pojmenoval „živá voda“ PÍ® - voda, což bylo v roce 1985 patentováno jako obchodní značka.

Lidé si pí-vodu kupují díky jejím dvěma důležitým vlastnostem. Jednou z nich je to, že údajně obsahuje druh energie označovaný pí-energie. Díky této energii má několik příznivých účinků, například prodlužuje život. Další je to, že nezávisle na pí-energii je čistší a zdravější než voda z kohoutku a protože prochází zvláštním filtračním procesem, je z ní většina nečistot vyloučena.
(Dr. József Kohán však pomocí elektrolytické analýzy objevil také druh pí-vody, která byla více znečištěna než voda z kohoutku.)

Je zajímavé, že vaření pí-vody trvá kratší dobu a je k němu potřeba o 8,2 procent méně energie. Pí-voda, na rozdíl od vody z kohoutku, která zamrzá při 0 stupních Celsia, zamrzá mezi 1 ºC a -7 ºC. To je, když se v ní začnou formovat malé jehličky ledu. Úplné zmrznutí nastává při -7 ºC. Pokud máme kusy ledu o stejné hmotnosti a teplotě, ty, které jsou z vody z kohoutku, roztají za kratší dobu než ty z pí-vody.

Pro lidi však není pí-voda lékem, ale je vhodná pro uchování optimálního zdraví. Snižuje náchylnost ke stresu. Díky tomu roste tolerance sportovců ke stresu. Podle vědců mohou ti, kteří ji konzumují od dětství, očekávat velmi aktivní, dlouhý a zdravý život. Existuje několik kosmetických přípravků k regeneraci pleti a odstranění vrásek, ve kterých je pí-voda, navíc jsou i takové, které hojí rány bez jizev. Osoby, které pravidelně konzumují pí-vodu, by neměly dostat chřipku a měly by být odolné vůči infekčním onemocněním. Voda života byla úspěšně testována proti maligním chorobám (v Japonsku a USA).

 Pí-voda není lék, který by léčil choroby jednotlivých částí a orgánů lidského těla, lépe je chápat ji a brát ji jako prevenci proti všem chorobám, prevenci, která dodává vitalitu všem buňkám tvořícím lidský organismus.
Fyziologický roztok, který ovlivňuje metabolismus všech lidských orgánů a tělesných buněk, nelze považovat za léčebný prostředek. U pacientů trpících těžkými chorobami je moudřejší užívat originální Pí-vodu souběžně s předepsanými léky od lékaře.
Koncentrovaná pí-voda (Vital Organic Water – VOW) je však v současné době využívána v Japonsku k pomocné léčbě velmi vážných nemocí s vynikajícími výsledky.
Originální Pí-voda je podobná fyziologickému roztoku, a proto ovlivňuje všechny choroby, které v lidském těle vznikají. Originální Pí-voda má překvapivé účinky i na tak závažné choroby jako jsou vysoký tlak, choroby srdce, cukrovka, hepatitida, rakovina žaludku, rakovina plic, rakovina jater a podobně. Obzvláště příznivě působí proti tzv. civilizačním chorobám (chorobám životního stylu) a účinkuje i na atopické ekzémy, plísně nohou, chudokrevnost atd. Je to celkem přirozené, že se oživení buněk projeví zlepšením všech chorob.

Charakteristické zvláštnosti originální Pí-vody

A. Voda v malých shlucích

Uvádí se, že jedna molekula vody se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku, ale také že jednotlivá molekula nemůže existovat izolovaně. Molekuly vody se spojují do skupin neboli shluků. Čím menší jsou takto vytvořené shluky molekul vody (water cluster), tím snadněji a rychleji se voda v lidském těle vstřebává. Originální Pí-voda je voda s malými molekulárními shluky.
Velikost shluků molekul vody se zjišťuje pomocí přístroje měřícího jadernou magnetickou rezonanci (NMR); experiment ukázal, že velikost molekulárního shluku v běžné pitné vodě dosahuje hodnoty zhruba 128 Hz (hertzů), zatímco po průchodu zařízením na úpravu pí-vody se velikost pronikavě zmenšila na hodnotu přibližně 53 Hz.
Voda, která dosahuje hodnot 53 Hz, je voda s nejmenšími molekulárními shluky, jaká se na Zemi vyskytuje.
Voda z vodovodu 128 Hz, stolní voda 116 Hz, destilovaná voda 117 Hz, dešťová voda 119 Hz, minerální voda 94 Hz, , Pí voda 53 Hz
Není úplně přesně známo, proč u obyčejné vody s velkými molekulárními shluky dochází v zařízení na úpravu pí-vody k náhlému zmenšení těchto shluků molekul (clusterů), ale předpokládá se, že clustery molekul vody se štěpí působením energie aury vycházející z pí-procesem upravené keramiky, která je součástí zařízení.
Je velmi pravděpodobné, že spojení mezi molekulami vody se samovolně přerušují působením Pí - energie.
To znamená, že voda (obyčejná voda) s molekulárními shluky sestávajícími z velkého množství molekul je působením energie aury rozštěpená do velmi malých skupinek molekul.
Jsou dokonce i vědci, kteří se domnívají, že pokud by existovala voda obsahující pouze minimální celky spojených molekul vody, byl by to v zásadě lék na většinu chorob.
Pokud by taková voda byla vynalezena, pravděpodobně by mnoho léků ztratilo smysl.
Odedávna je známo, že čistá a průzračná voda, z toho především voda s malými molekulárními clustery, má vynikající farmakologické účinky. Originální Pí-voda je voda s nejmenšími molekulárními shluky (clustery) na světě.

B. Voda s živočišnou (aura) energií

Je potvrzeno, že z originální Pí-vody a zvláště z vysoce energetické (VOW) Pí-vody vychází silná aura.

Zachytíme-li kirlianovou fotografií auru keramiky s vloženou informací Originální Pí-vody, objeví se fantastický obraz, jak je vidět na obrázku. Černá skvrna uprostřed je keramika o průměru cca 5 mm.

image

2 a 3-mocné železo, obsažené v originální Pí-vodě je ovlivňováno zemským magnetickým polem; dochází ke srážkám kladných a záporných pólů, k neustálému pohybu a vyvolávání vlnění, proto Pí-voda se také nazývá vlnová voda. Jelikož jsou jeho molekuly malé a lehké, tak ať je umístíme na zemském povrchu jakkoliv vysoko z vlivu zemského magnetického pole se nemůže vymanit.Kladné a záporné póly 2 a 3-mocného železa obsaženého v pí-vodě do sebe neustále narážejí a dochází tím k jiskření. Toto jiskření se projevuje aurou, a proto jde o vodu, která vydává živočišnou energii. Pokud se v blízkosti originální Pí-vody nachází magnetická látka, energie aury zesílí a vlnění zmohutní.
Jediná voda na světě, která vydává auru, je originální Pí-voda; je o ní známo, že vydává energii aury a vykonává tak v živém organismu řadu prospěšných funkcí.

image    image
Kirlianova fotografie. Porovnání stolní vody a originální Pí-vody ve zkumavce

C. Voda s vysokým obsahem rozpuštěného kyslíku

Voda s vysokým obsahem rozpuštěného kyslíku se snadno nekazí ani po dlouhém skladování, při jejím požívání dochází k hladkému zásobování kyslíkem, a tím je tělu dodávána vitalita. Originální Pí-voda obsahuje velké množství rozpuštěného kyslíku.
Krystalizační struktura molekul obyčejné vody se rozbíhá od centrálních molekul a nezbývá tedy příliš volného místa pro obsažení rozpuštěného kyslíku.
Krystalizační struktura molekul originální Pí-vody má formu tu a tam rozptýlených tyčinek, a proto může v mezerách docházet k maximálnímu uskladnění rozpuštěného kyslíku.
Na rozdíl od obyčejné vody originální Pí-voda neustále kmitá a vyvolává vlnění, proto je krystalizační struktura nepravidelná s mnoha volnými mezerami.
V originální Pí-vodě je obsah rozpuštěného kyslíku – více než 21mg/ 1l.

D. Krystalizační struktura molekul vody ve formě tyčinek

V originální Pí-vodě rozpuštěný 2 a 3-mocný chlorid železa se, podobně jako železné piliny přilepené k magnetu, polarizuje vlivem zemského magnetického pole, tvoří se na něm kladné a záporné póly a dochází k jeho spojování. Následně i molekuly originální Pí-vody obklopující 2 a 3-mocný chlorid železa se vlivem železné složky zformují do krystalizační struktury protáhlých tyčinek.
Toto je však jen model teoretické fyziky, který nelze ve skutečnosti ověřit. Velikost jediné molekuly vody je krajně nepatrná, a proto nemůže být její vzhled přímo pozorován ani kdybychom vyrobili sebevětší mikroskop. Molekuly vody existují ve spojení mnoha částic, a při teplotě 25°C se údajně vodíkové vazby opakovaně spojují a rozpojují deset- až stomiliardkrát (popř. bilionkrát) za sekundu.
Zvláště originální Pí-voda se bez ustání pohybuje ještě energičtěji a k tomu je to vlnová voda; proto by tedy nebylo absolutně možné sledovat statický obraz, ani kdyby se v budoucnu objevil mikroskop schopný pozorovat krystalizační struktury molekul vody, které ji tvoří.

Originální Pí-voda tedy vytváří tyčinkovou molekulární krystalizační strukturu a je to voda s vysokým obsahem rozpuštěného kyslíku.

Lidské tělo a Pí-voda

Po celou dobu života naše lidské tělo bez ustání vytváří magnetické rezonance díky vodě, kterou obsahuje.
Aby mohlo docházet k magnetickým rezonancím, je třeba magnetická látka reagující na zemský magnetismus. 2 a 3-mocný chlorid železa, obsažený ve vodě v lidském organismu, je právě tímto magnetickým materiálem, který má hlavní podíl na rezonancích.
Skrze rezonanci s magnetickým polem Země má fyziologický roztok (Pí-voda) za úkol vytvářet buňky a umožňovat výměnu informací mezi buňkami.
Pokud v živém organismu nedochází k magnetickým rezonancím bez problémů, hladký přenos v systému informací na jednotlivých úrovních atomu-molekuly-buňky-lidského těla je narušen, nebo se úplně zhroutí, což se projevuje nemocí.

Jakým způsobem se voda v lidském organismu podílí na přenosu informací mezi buňkami?

Předávání informací údajně umožňuje 2 a 3-mocný chlorid železa obsažený ve fyziologickém roztoku. Podobně jako na povrchu magnetofonové pásky či pásky videokazety jsou médiem záznamu různých zvuků a obrazů elementy železa, tak i v lidském těle si 2 a 3-mocný chlorid železa pamatuje a předává informace.
Objevitel Pí-vody, Prof. Shoji Yamashita, přidal do určitého bílkovinného roztoku 2 a 3-mocný chlorid železa, poté bílkoviny odstranil, očistil alkoholem a dostal tak původní železitou sloučeninu. Tu dal do nové vody a přidal k ní aminokyseliny. Výsledky tohoto experimentu prokázaly, že 2 a 3-mocný chlorid železa si pamatuje informace o bílkovinách obsažených v bílkovinném roztoku a podle zapamatovaného programu může tuto informaci pomocí bílkovin reprodukovat.
Proto tedy pokud dojde v organismu k nedostatku 2 a 3-mocného chloridu železa, nebo pokud dojde k omezení jeho funkce, má to za následek zmatek v systému předávání informací, které udržují organismus při životě, což se projeví vznikem nemoci.

Buňka a úloha Pí-vody

Na Zemi žije spousta živých organismů. Bez ohledu na to, jde-li o rostliny nebo živočichy, se všechny organismy skládají z buněk a po celou dobu růstu dochází u všech rostlin a živočichů k buněčnému dělení.
Existují sice i jednobuněčné organismy sestávající pouze z jediné buňky, ovšem pokud jde o pána tvorstva – člověka, jeho tělo se údajně skládá ze zhruba 60 bilionů (popř. 100 bilionů) buněk. (odhady celkového počtu buněk lidského těla se jednotlivých vědců liší)
Vlastnosti tohoto ohromného počtu buněk se sice liší podle orgánu, k němuž v lidském těle náleží, ale vezmeme-li to v průměru, tak prý zhruba jednou za den u nich dochází k buněčnému dělení, což znamená, že každý den by se nově rodily buňky v počtu desítek bilionů a zároveň by desítky bilionů buněk odumíraly.
Jsou ovšem i výjimečné případy. Nervové buňky mozku mají ve srovnání s ostatními buňkami lidského těla mnohem delší životnost; poté, co člověk dospěje u nich přestává docházet k buněčnému dělení, a pouze odumírají v počtu 130-150 tisíc denně.
Když malé dítě roste, počet tělesných buněk se každý den zvětšuje. Není to tedy tak, že by jednotlivá buňka neomezeně rostla, ale z jedné buňky se stanou dvě, ze dvou čtyři... Tímto způsobem roste dělením počet buněk.
Je známo, že v průměru umírá buňka lidského těla po zhruba 50 děleních. Buňky embrya však podle programu určeného buněčnou DNA procházejí značně velkým počtem opakovaných dělení (cca 70-80), a pak teprve ztrácejí svou schopnost a umírají, zatímco o buňkách v těle starého člověka je známo, že ztrácejí schopnost buněčného dělení a odumírají už po malém počtu opakování (cca 20-30).
S tím, jak lidské tělo stárne se postupně zkracuje životnost buněk, a stále se zvyšuje počet odumírajících buněk v poměru k počtu buněk nově se rodících. A tak se kůže svrašťuje, kosti řídnou a svaly ochabují.
Fyziologický roztok (Pí-voda), který je součástí buněk lidského těla, brání stárnutí buněk a tudíž jejich předčasnému odumírání. Úlohou fyziologického roztoku je také vytvářet buňky, spojovat je a předávat mezi nimi informace, čímž přispívá k oživení buněk v jednotlivých orgánech.
Fyziologický roztok nevyvolává ionizující nebo odkysličující reakce, a tím organismus chrání před škodlivými látkami a mikroorganismy, které se do těla dostávají potravou. Jednobuněčné mikroorganismy nemají systém mezibuněčného propojení, a proto jsou fyziologickým roztokem (= Pí-vodou) odmítány.
Pí-voda tedy zabraňuje stárnutí buněk a doslova omlazuje organismus, který ji přijímá v dostatečné míře.
Originální Pí-voda je nejlepší voda, kterou může člověk pít a tím přispět k celkovému a velmi znatelnému zlepšení svého zdraví.

TOPlist