Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

odkazy

Vývojový cyklus podle Mayského kalendáře

 

S blížícím se rokem 2012 se proroctví a téma Mayského kalendáře stává čím dále více aktuální. Jako Planeta a Lidstvo vstupujeme 3. listopadu 2010 do poslední 13. fáze probíhajícího 8. Galaktického Podsvětí - Sedmého Dne.Níže je podrobnější a ucelená informaci o tomto vývojovém cyklu.

    Podle zatím nejznámějšího interpreta Mayského kalendáře - C.J.Callemana - v průběhu tohoto 7. Dne proběhne paralelně i všech 13 fází posledního 9. Vesmírného Podsvětí a tím se celý vesmírný vývojový cyklus od Velkého Třesku před 16 miliardami let až dosud - uzavře - a to nikoliv až v prosinci 2012, ale již 28. 10. 2011! Po tomto datu by měla následovat jakási mezifáze přeskládávání reality a příprava na závěrečné vyvrcholení cyklu v roce 2012 - sjednocení s Galaktickým centrem.

    Podle Mayského kalendáře roku 2012 skončí 26.000 let dlouhý cyklus. 26.000 let je čas potřebný k tomu, aby naše Sluneční soustava udělala úplný kruh kolem Galaxie Mléčné Dráhy. Druhý cyklus, který zároveň skončí v roce 2012, je tzv. Galaktický Rok trvající 225 miliónů pozemských let, které Galaxie Mléčné Dráhy potřebuje k oběhu kolem Velkého Centrálního Slunce - Středu našeho Vesmíru. V tomto roce 2012 se ale dále zakončí také 75.000 let trvající Galaktický Cyklus a 26 - milionů let dlouhý Zemský Cyklus.

 


    Vývojové cykly Evoluce vesmíru od Velkého Třesku symbolizuje známá mayská pyramida, která je rozdělila do 9 vlnových posunů vědomí - tzv. 9 Podsvětí (Underworlds). Jsou to postupně aktivované krystalové struktury ve vnitřním jádru Země. Zkušenost a vývoj předcházejícího Podsvětí (neboli Vědomí) se stalo součástí pozdějších Vědomí. V tomto časovém cyklu je každé Podsvětí vždy 20x kratší než předcházející Podsvětí. Vzhledem k tomu, že každý cyklus je 20x kratší než předcházející, čas se během otevírání každého Podsvětí zrychluje násobkem 20. V době posledního Vesmírného Podsvětí se budeme tedy nacházet v prostoru velmi zrychleného času , kdy prostor a čas začne postupně splývat - v bezčasovosti. První "ochutnávku" světelné před-vlny frekvencí Jednoty Vesmírného Podsvětí jsme zažili během Druhé Harmonické Konvergence za úplňkové magické noci v květnu (28. 5. 2010) a během Kosmické Konvergence 17. - 18. července 2010.


    Každé Podsvětí je spojeno s vývojem vědomí a všech 9 Podsvětí vrcholí současně. Nyní se nacházíme na konci Osmého Podsvětí (Galaktického), které začalo v 1999 a blížíme se k začátku posledního Devátého Podsvětí (Vesmírného). Zatím se rozchází počáteční datum zahájení Vesmírného Podsvětí podle původního Mayského výkladu (11. 2. 2011) a podle C.J. Callemana (9. 3. 2011). V roce 2011 očekáváme, že všechna stadia evoluce proběhnou najednou. To stanovuje mayský kalendář.


9 Podsvětí

- Vesmírné ( deváté ) - 260 dnů - evoluce kosmického vědomí - žádné omezující myšlenky, nadčasovost, žádné organizační hranice
- Galaktické ( osmé ) - 12,8 roků (od r. 1999) - evoluce galaktického vědomí - překročení materiálního rámce, telepatie, život ze světla, genetická technologie
- Planetární ( sedmé ) - 256 let ( od 1769 n.l. - spouštěcí jev industrialismu ) - evoluce globálního vědomí - materialismus, industrialismus, amerikanismus, demokracie, republiky, elektrotechnologie
- Národní ( šesté ) - 5125 let ( od 3100 př.n.l. - spouštěcí jev psaný jazyk ) - evoluce civilizovaného vědomí - psaný jazyk, velká výstavba, historická náboženství, věda, krásné umění
- Regionální ( páté ) - 102 000 let ( od 100 000 př.n.l. - mluvený jazyk ) - evoluce lidského vědomí - výroba složitých nástrojů, mluvený jazyk, umění, raná náboženství
- Kmenové ( čtvrté ) - 2 mil.let - první lidé - evoluce hominidního vědomí - lidské bytosti schopné vyrobit složité nástroje a vést primitivní ústní komunikaci
- Rodové ( třetí)- 41.mil.let - první primáti - evoluce antropoidního vědomí - lemuři, opice, australopitéci se schopností chodit vzpřímeně a používat nástroje
- Savci ( druhé ) - 820 mil. let - první zvířata - evoluce vědomí savců - pohlavní polarita
- Buněčné ( první ) - 16,4 miliardy let - hmota "Velký třesk" - před 15-16 miliardami let - evoluce buněčného vědomí - postupný vývoj fyzického vesmíru - galaxie, hvězdy a planety, evoluce chemických prvků. Sluneční soustava vznikla před 5-6 miliardami let během 5. Dne Buněčného Podsvětí

http://www.calleman.com/content/pyramid_of_consciousness.htm


Každé Podsvětí je dále rozděleno do 13-ti fází růstu, tzv. Dnů a Nocí (v angličtině 13 Heavens): 

- 7 Dnů ( tvoření )

- 6 Nocí ( integrace )


    Mayské pyramidy mají 6 schodů nahoru, 1 nahoře a 6 dolů. Každou úroveň ovládá bůh (božský princip). Ti, kteří vládnou sudým číslům, jsou zralejší a více ženští a ti bohové, kteří vládnou lichým číslům, mají více válečnický a mužský charakter.    Prvních 6 čísel je vyhrazeno pro tvoření a posilování věcí Sedm je tvůrčí exploze (před vrcholem se vyskytují často masová vyhynutí - např. dinosauři ). Posledních 6 dodává složitost, která vede k novému tvoření.  Na začátku každého Podsvětí se vyšší formy života dávají dohromady se složitějšími mozky, aby získaly větší informace z vesmíru. I když evoluce předchozího podsvětí pokračuje, nové podsvětí přináší změny, protože zrychlení času je enormní.

 

Jednota a Dualita vědomí

Dnes jsme radikálně odděleni od přírody. Každé Podsvětí dává přednost jedné mozkové hemisféře. Mozek a mysl lidských bytostí jsou v holografické rezonanci se Zemí. Rámce vědomí jsou ovládány polaritami jin/jang. Jak Podsvětí postupují časem, vědomí jde od stavu sjednocení ke stavu duality a zpět k sjednocení. Na základě toho jsme schopni předvídat, co bude. Např. vědomí Národního Podsvětí fungovalo v naprosté dualitě. Proto jsme se za posledních 5000 let radikálně oddělili od Přírody, protože dualita upřednostňuje výraznou mužskou dominanci.

    Během Buněčného Podsvětí ( 16,4 miliardy let ), 102.000letého Regionálního Podsvětí a 260denního Vesmírného Podsvětí je vědomí jednotné a celomozkové bez oddělení mužského a ženského principu. Jsme současně v různých fázích prvních osmi podsvětí a Vesmírné podsvětí přijde teprve v roce 2011.

    Během Buněčného podsvětí jsou osvíceny buňky, a proto buněčné léčení je pro nás nyní nejsilnější ( vrcholí Buněčné podsvětí ). Například nemůžeme vyhrát proti rakovině, ale můžeme sladit emoce a myšlenky se svými buňkami, aby léčily celé naše tělo, a ono se tak mohlo vypořádat s rakovinou. Je potřebné léčení přírodou, aby se zvládlo dvacetinásobné zrychlení v roce 2011.

    Během 260-denního Vesmírného podsvětí v roce 2011 se na Zemi vrátí sjednocené, celomozkové vědomí potřetí a my budeme spojeni s Galaxií. Budeme se snažit o integraci, která je vstupem k osvícení.

    16,4 miliardy let vývoje na Zemi vrcholí v roce 2011 a vyrovnává se v roce 2012. Je zde myšlenka, že evoluci řídí duchovní síly, které působí v materiální říši:
- je zde 9 dimenzí, každá má Strážce - druh vědomí, který je udržuje a každá dimenze má své místo v prostoru, v hvězdných systémech Plejád, Siria a Orionu.

4 horní dimenze:

  • 6D - tvoření pomocí geometrie a morfické rezonance
  •  7D - tvoření pomocí zvuku
  •  8D - tvoření světlem
  •  9D - tvoření časem, nachází se v Černé díře ve středu Mléčné dráhy (9 podsvětí )

 

Vstup do Galaxie Mléčná Dráha

    V roce 1998 se Slunce o zimním slunovratu maximálně přiblížilo k rovině Mléčné dráhy. Máyové vypočítali, že v roce 2011-2012 Slunce protne Galaktický Střed - mýlili se jen o 14 let. Způsobilo to fyzické změny na Zemi - zrychlení našeho vědomí 20x.  Galaktické přiblížení má obrovský vliv na stále pokračující přizpůsobování se kataklyzmatu, zejména s ohledem na naše vědomí Sedmý Den jakéhokoli Podsvětí je významným milníkem - 7. Den Planetárního Podsvětí ( 1992 ) byl začátkem počítačové sítě, atd. 1998 kosmologové zjistili, že se náhle zrychlila expanse vesmíru. Kvintesence - zvláštní druh antigravitační energie - se přepnula.

 

Galaktické Podsvětí

    upřednostňuje přístup duchovní pravé hemisféry - zájem o duchovno. Zrychlení Planetárního podsvětí ( 1755 - 2011 ) bylo příčinou:
- vzniku telegrafu, telefonu, rozhlasu, televize, internetu, mobilních telefonů (jsou však ovládány globální elitou)
- do 2011 se objeví nové technologie
- zvyšují se telepatické schopnosti lidí - není možné zastavit informace
- je předpoklad, že v roce 2011 budeme mít všichni jasnovidné schopnosti
- většina lidí se od 1999 cítí zvláštně
- vzrůstá agresivita Západu proti Východu ( USA napadly Irák )


Od roku 1998 ( kdy jsme se přiblížili ke galaktickému středu ):
- masa Země se postupně přesouvá k pólům
- vzrostlo gravitační pole na rovníku + otáčení Země se zpomalilo
- bylo vytvořeno nové magnetické pole pro změny
- mohlo dojít k vyhynutí některých forem vědomí

 

Černá Díra

- hvězda se zhroutí do sebe a je vsáta do trychtýře, který vytvaruje zakřivení časoprostoru
- dochází tak ke stlačení hmoty do nepředstavitelné hustoty
- z bývalé hvězdy se stává singularita - bod nulové velikosti, který se objevuje v jiném vesmíru ( novém )
- v 2012 podle jedné představy budeme směřovat k singularitě, náš časoprostor expanduje ( se zrychlením 20 x 20 ) a v největší míře expanze hmota obrátí směr
- černá díra je ve středu naší Galaxie a je zdrojem času na vertikální ose devíti dimenzích, je točící se gravitační jádro, které se projevuje v časových vlnách tvořících události na Zemi - začala se aktivovat v roce 1999.

Mayští šamani cestovali svým vědomím do černé díry a viděli budoucnost.

Původně byla zemská osa vertikální, ale před 11500 lety se naklonila ( 23,5°). Příčinou byla katastrofa. Tak vznikla precese. Plejáďané v roce 1995 umístili čas do 9.dimenze a nazvali jej tzolkin (tzn. že Velký Stvořitel je čas, který je podle Plejáďanů v nejvyšší dimenzi). Mayské učení vychází z Véd ( zrychlení času atd.... ).RG-véda vznikla po kataklyzmatu 9.400 př.n.l.    Souhrn: Lidská evoluce je spojena s pohyby Galaxie. Informace získáváme skrze energetické pole, které je nad Zemí. Sem přicházejí paprsky z Galaxie ( ty v určitých intervalech způsobují kataklyzmata, evoluci a vývoj vědomí Lidstva.


    (Převzato 10.11.2010  z různých informačních zdrojů: www.calleman.com, www.matrix-neo.cz, www.ee.dunres.sk, www.osud.cz, kde najdete další podrobnější informace k tématu.)

Další odkazy :

http://www.harmonic.estranky.cz/clankyhistorieaudellidstvaplanetyzemevelkytreskandelskevalkyevoluce.html

http://mystudies.ic.cz/prace/inanna.pdf - Venuše = Inanna

http://www.rahunta.cz/news/multidimenzionalni-meditace-a-spojeni-1-arturiani-/ - Poselství Arkturiánů

http://www.gabrielangel.estranky.cz/clanky/andele/emil-pales--sedm-archandelu.html

http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/ufo-a-vesmirni-lide/dianne-robbins_-telos_-prenosy-z-podzemniho-mesta-pod-mt_shasta.html

http://ee.dunres.sk/ - novinkyEncyklopedia Esoterica

 

 

 

Ayahuasca  a třetí oko

 

 droga, která se používá hlavně při náboženských obřadech mezi indiány v západní části Amazonské nížiny a mezi izolovanými kmeny žijícími na západních svazích kolumbijských a ekvádorských And.

                                                               Historie

V roce 1841 byl ze syrské routy izolován poprvé harmalin, alkaloid, který se dnes považuje za hlavního nositele účinků ayahuascy. V roce 1927 byl tento alkaloid vyroben také uměle. V roce 1923 izoloval německý chemik Rolf Fischer z ayahuascy jiný alkaloid a nazval jej telepatin. Zájem o ayahuascu propukl až na přelomu 50. a 60. let. V roce 1967 odjel do Amazonie chilský psychiatr, který se zabýval léčbou duševně nemocných pomocí kyseliny lysergové. Na doporučení šamanů krátce poté s experimenty s LSD úplně přestal a věnoval se pouze liáně smrti. V roce 1977 vyslovil švédský lékař Bo Holmstedt zajímavou myšlenku, že některé látky – tzv. endogenní mozkové produkty velmi podobné harmalinové řadě alkaloidů.

 

                                                               Rostliny

Ayahuasca, kterou používají šamani v Ekvádoru, Kolumbii, Brazílii, Peru a Bolívii, je silný vývar z lián rodu Banisteriopsis. Používají se tři nebo čtyři druhy, většinou jen kmeny, někdy také kořeny – to chce-li šaman umocnit účinek. Pro zesílení účinku se přidávají do odvaru také listy z rostliny Psychotria viridis. Nejlepší ayahuasca se získává z rostlin starých deset až patnáct let. Tyto rostliny jsou velmi citlivé, a vyskytují se jen na určitých místech.

Příprava a účinky

Indiáni připravují z kůry Banisteriopsis caapi halucinogenní nápoj, známí jako „ caapi“ či „yagé“. Réva se nakrájí na kousky a poté se odrolí nebo oloupe. Na desetilitrový kotlík je potřeba asi tři kila liány. Ta se zalije vodou a vaří. Když se celý objem téměř vyvaří, zalije se čerstvou vodou a opět se přivede k varu. Tento postup se opakuje asi 7x během 12 hodin. Účinky hořko-slaného nápoje se projevují již několik minut po perorální aplikaci příjemným stavem opojení, doprovázeným barevnými halucinacemi trvajícími 3-4 hodiny a následným hlubokým spánkem plným snů. Zajímavé je specifické působení vizí na psychiku. Převládajícími barvami halucinací bývají modrá, purpurová a šedá. Při současném podání triptaminové drogy se dostavují halucinace také v barvě zářivě žluté a červené.

 

                                                      Chemické složení

Halucinogenní aktivitu způsobují indolové alkaloidy b - karboliny /harmin, tetrahydroharmin, harmalin/ a DMT. DMT je mocný halucinogen přítomný v četných druzích rostlin rostoucích v tropických oblastech. Předtím, než byla objevena přítomnost tohoto alkaloidu v ayahuasce, byl s jinými indolovými deriváty identifikován v doutnících používaných v Jižní Americe již v předkolumbovské době. DMT je pozoruhodná sloučenina díky své farmakologické charakteristice. Po intravenósním podání se projeví silný efekt téměř okamžitě, při intramuskulární aplikaci během 10 minut. Kupodivu, při orální aplikaci nevyvolává žádné psychoaktivní efekty, dokonce ani při dávce 1 gram. Příčinou je enzym monoamin-oxidáza, který chrání mozek před účinky škodlivých látek. Pokud se kombinuje DMT s b - karboliny, dochází k zajímavému efektu. b - karboliny se váží na monoamin-oxidázu a vyřazují ji z činnosti, takže následně umožňují účinek DMT na nervový systém. 

                                                                 Šamani

Nedílnou součástí celého obřadu pití ayahuascy je přítomnost šamana. Mnozí z nás si představují šamana jako starce žijícího v pralesní chatrči, ale málokdo si ho umí představit, jak obdělává své malé políčko, které je prakticky jediným zdrojem jeho příjmů. Člověk, který se chce stát šamanem, musí nejprve projít velmi složitým zasvěcením. To trvá zhruba rok a je spojeno s přísnou dietou všeho druhu, během níž se zhubne až 30 kilogramů. Říká se, že během změny normálního smrtelníka v šamana musí dotyčný prokázat, že v pralese je jako doma. Čtrnáct dní musí přežít jen s mačetou, bez ohně a pitné vody /jediným zdrojem potravy jsou mu kořínky a voda získaná z některých druhů rostlin/. Na konci šamanského zasvěcení se šamani testují tak, že uléhají během rituálu do mravenišť s velmi jedovatými mravenci.

 

                                                           Léčivé účinky

I když se o ayahuasce tvrdí, že to je droga, ve skutečnosti tomu tak není. Ayahuasca totiž nevytváří závislost, naopak drogové závislosti léčí. A ne jen ty, ale má spoustu jiných léčebných účinků. Šamani tvrdí, že za většinou našich chorob stojí psychika. Ayahuasca je jedním z prostředků, jak se vevnitř úplně očistit, a tím se zbavit třeba alkoholismu, migrén nebo vředů. Ve městečku Chazuta žije dokonce šaman, který léčí ayahuascou dokonce i hadí uštknutí a má téměř stoprocentní úspěšnost.

Jediné co šamani léčit nechtějí nebo nemohou je rakovina a AIDS. I když jak známo výjimka potvrzuje pravidlo. Je znám případ profesora z havajské univerzity , který onemocněl rakovinou jater a lékaři mu dávali 15-20% na vyléčení. Podstoupil operaci, při které mu byl odebrán pravý jaterní lalok i následnou chemoterapii. Sám se ovšem zajímal o jiné alternativní metody, které by napomohly jeho úplnému vyléčení. Tímto způsobem se také dozvěděl o ayahuasce. Odjel do amazonského pralesa, kde podstoupil několikrát rituál pití ayahuascy. Po návratu a následné prohlídce u lékaři byl ujištěn, že je zcela zdráv.

 

 

Tajemství dechu

 Podvěsek mozkový  je žláza, která je opředena tajemstvím již tisíce let. Všechna mystéria ji používala ke svému prospěchu.  Staří egypťané ji účinně stimulovali dřevěným kolíkem zaváděným skrze nosní přepážku, indické ženy si lepí na střed čela bindu – posvátné znamení. Tato tradice má původ právě ve zvědomění třetího oka a božského vědomí, i když dnes spíše ukazuje  na společenský status ženy. Ajurvéda používá speciální olejové masáže Širodhara, kdy nechává stékat teplý olej na místo třetího oka, staří tibeťané používali speciální mantry, dále upřený pohled do svíčky tzv. tratak, dále soustředěné kroužení očí, aby aktivovali třetí oko, neboli šestou čakru, neboli Oko Šivy –Oko tantry. Podvěsek mozkový se jim za to bohatě odmění. Dokáže totiž řídit chod celého organismu, dále všech žláz s vnitřní sekrecí, je v podstatě zodpovědný za celé chemické fungování těla. Je plně autonomní a dá se říci, že je nezávislý ředitel našeho těla co se týče hormonů a chemických poslů. Má li dostatek energie, okamžitě se zlepšují funkce celého těla. Dalo by se říci, že podvěsek mozkový je generál, který má shora vliv na celé chemické a hormonální fungování těla. Kosmická energie vstupuje spirálovitě do těla vrcholem hlavy. Vstupuje dolů do hlavy a nabíjí a aktivuje střední mozek a hypofýzu. Zemská energie vstupuje do těla skrze plosky nohou a skrze pánevní dno. Dokážeme li pracovat s těmito dvěmi vstupními místy, navzájem je propojit, potom máme veliký potenciál, jak zemský, tak nebeský.  Princip tantra jógy Mohendžodáro stojí na znalosti pracovat s pánevním dnem jako s účinnou pumpou zemské energie, dále je důležitý jazyk jako propojovací most a hypofýza, jako zástupce nebeské energie.

Všechno co je přítomno v koncentrované podobě v naší hlavě se následně objevuje v našem těle a to v rozvolněné podobě. Mozek a tělo jsou dva protiklady, které se navzájem doplňují. To platí i pro žlázy s vnitřní sekrecí, to znamená pro hypofýzu v mozku a pro všechny endokrinní žlázy v těle. Všechny žlázy v těle vznikly vlastně jako obraz ( diferenciace) hypofýzy. Jsou s ní ve velmi těsné vazbě. Tantra jóga Mohendžodáro není jediná. Když se podíváme do čínské kultury, nalezneme čchi-kung a jeho dechové a energetické působení na třetí oko, čchi-kung je stár přes osm tisíc let. Tantra jóga se traduje na čtyři tisíce let. Nesmíme se divit, že v tak odlišných tradicích nalézáme podobné principy. Vždyť fungování těla je universální a jakmile se člověk hlouběji zabývá energetickým systémem člověka, dospěje k podobným poznatkům. Jenom je nakonec jinak vyjádří a dá jim jiné místí názvy. Jinak podobnost je obrovská v celém popisu energetického systému, jak v Indii, tak v Číně, Tibetu, Jižní Americe….

Tantra jóga Mohendžodáro za 1. působí pomocí dechu, za 2. pomocí energie, za 3. pomocí vizualizace a dále pomocí pozice očí, jazyka a celkové pozornosti.

Magická moc dechu

 

Mohendžodáro používá nejčastěji výrazný nádech nosem pro vedení energie. Nádech by měl být výrazný, slyšitelný a aktivizující. Výrazný nádech nosem nejen dokáže vést účinně energii tělem, ale hlavně při každém cviku aktivizuje podvěsek mozkový a dodává mu energii. Zkuste se výrazně nadechnout nosem od těla k hlavě. Mezi vaší nosní přepážkou a podvěskem mozkovým není skoro žádná překážka. Je zde pouze velmi tenká a velmi proděravělá kost, kudy vstupují do mozku čichové nervy. Tato kost je tenká skoro jako papír, není tak silná jako lebka. Skrze tento podlebeční cedník komunikuje zkušený praktik tantra jógy přímo s podvěskem mozkovým a to pomocí svého dechu. Dech působí přímo na podvěsek mozkový a tím jej neskutečně aktivizuje a posiluje. Pomocí dechu také prostupuje energie. Tím, že přiložíme v určitých pozicích jazyk na patro, otočíme oči vzhůru směrem k třetímu oku, tím účinně vedeme veškerou energii do třetího oka. Dále působí naše schopnost vést energii od pánve a také pozice rukou. Není to nic, co by kdokoliv nezvládl již po úvodním čtyřdenním kursu.

Tímto způsobem při každé pozici znovu a znovu aktivizujeme podvěsek mozkový. Ten zase zpětně působí na naše žlázy a to : štítnou žlázu, příštitná tělíska, brzlík, nadledviny, dvanáctník, slinivku, pohlavní žlázy a eventuálně na placentu v těhotenství. Podvěsek mozkový pokud má dostatek energie, udržuje naše tělo silné, pružné, zdravé a vitální. Je li tok energie obleněn, je člověk skleslý, jako bez života, všechny žlázy s vnitřní sekrecí pospávají, upadají do letargie a začínají fungovat pouze na poloviční úvazek. To je běžný stav naší populace. Proto většina lidí žije svůj život jaksi přiospale, jako by ani nežili, spíš přežívali. Nejlépe je potom například sníženou štítnou žlázu doplnit nějakým lékem, nejčastěji euthyroxem,  a tak natrvalo otupit celé naše tělo. Nejčastěji a jako první se úbytek energie projevuje právě na štítné žláze u žen a následně na pohlavní žláze – vaječníky nebo varlata.

Proto se každému zdají adepti tantry živí a jako mladí. Možná, že je to opravdu relativní stav. Adepti tantry jsou spíše normální a mají energii, kterou si organismus sám produkuje a zaslouží,  a zbytek populace je tak trochu spící a tak trochu sužován nemocí a nedostatkem energie. Takže první tajemství zní: aktivujte svůj podvěsek mozkový, není to dnes již žádné tajemství, a vaše tělo se pomalu vrátí ke své energii a ke svému životu !!

Projekt Ancient Arrow

http://www.wingmakers.com

 

            Tajná organizace známá pod jménem Advanced Contact Inteligence Organization (ACIO) učinila objev (1972), který byl nazván Projekt Ancient Arrow, obsahoval dvacet tři komor s propojovacími chodbami, které byly vyhloubeny v obrovské, přirozené skalní struktuře v jednom vzdáleném kaňonu v Novém Mexiku. Uvnitř této masivní a velice dobře ukryté struktury byly neuvěřitelné artefakty kultury, neurčitého původu. V každé komoře se našla nástěnné malby, různé cizí technologie a zvláštní, zašifrované hieroglyfy. Objev vypadal v mnoha směrech jako muzeum historie cizí rasy. Mezi výzkumníky se mu začalo říkat "Mimozemská časová schrána" (Extraterrestrial Time Capsule - ETC).

Kvůli radiokarbonovým rozborům bylo zpočátku předpokládáno, že tuto časovou schránu zanechali mimozemšťané, kteří navštívili Zemi v osmém století našeho letopočtu. Nicméně, až do roku 1997 šifrovaný jazyk a další předměty nalezený v lokalitě odolávali každému pokusu vědců z ACIO o rozluštění. Teprve po rozluštění písma bylo zjištěno, že časovou schránu postavili bytosti z budoucnosti lidstva, kteří byli znalí interaktivního cestování časem. Tyto bytosti samy sebe nazývají  Tvůrcové Křídel (WingMakers).

 

V hloubce této jeskyně výzkumný tým objevil dobře ukrytý vstup do interiéru stěn kaňonu, či kamenné struktury lokality Ancient Arrow. Uvnitř objevili systém chodeb a komor vytesán v masivu skály. Celkem tam bylo 23 komor, všechny složitě napojené do vnitřního koridoru. Každá komora obsahovala zvláštní nástěnné malby, sérii kreseb, psaných hieroglyfů a zdálo se, že obsahuje skryté cizí technologie. Dvacet tři oddělených komor se zdálo být propojených formou specifického odkazu, či smysluplné mise. V poslední 23 komoře objevili malý optický disk, o němž se předpokládalo, že nese digitální záznam, jenž by mohl být klíčem pro rozluštění artefaktů. Vědci brzy disk přezkoumali ale nemohli vyřešit, jako otevřít jeho obsah. Jednoho dne, v pozdním létě roku 1996 jeden z vědců (jazykový specialista) pronikl k pochopení způsobu, jak odemknout optický disk zmenšením symbolů nástěnných maleb do jejich zmenšených kopií, nalezených ve starých sumerských textech.

Prostá sada 23 slov umožnila získat přes 8000 stránek dat z optického disku. Naneštěstí, data byla nesrozumitelná, protože v žádném počítači nebyla k dispozici znaková sada, jež by napodobovala hieroglyfy a neobvyklé symboly tohoto jazyka. Takže bylo potřeba vyvinout překladový index, což zabralo dalších 6 měsíců. Při překladu prvních dvou komor, bylo zjištěno, že každá jednotka obsahuje filosofická a vědecká pojednání, poezii, hudbu a úvod do kultury a původu jejich tvůrců. Tvůrcové časové schrány používali pro sebe název Tvůrcové Křídel (WingMakers). Reprezentují se, jako budoucí verze lidstva, jež pochází z období o nějakých 750 let později, tedy z naší budoucnosti. Prohlašovali o sobě, že jsou nositelé kultury, nebo ti, jenž přináší semeno umění, vědy, filosofii do humanity. Zanechali celkem sedm časových schrán v různých částech světa, které mají být objeveny podle dobře sehraného plánu. Jejich zřejmým cílem je pomoci několika následujícím generacím lidstva vyvinout globální kulturu; sjednocený systém filosofie, vědy a umění.

Nanebevstoupení je často vykládáno jako přirozený výsledek vývoje. Že všechny planetární systémy a druhy se vyvíjejí do bodu, kdy stoupají mimo omezení a že nakonec časoprostorové vesmíry budou nějak pohlceny Zdrojovou Realitou a přestanou existovat jako vibrační pole. Je to však úplně opačně.

„Technologie čisté tabule“ BST - Blank Slate Technology je formou cestování v čase, která umožní přepsat historii a to, co se nazývá „Intervenčními body“. Intervenční body jsou kauzální energetická střediska, které vytváří důležitější událost, jako je např. rozpad Sovětského Svazu, nebo hvězdný program NASA. BST je nejpokročilejší technologií a je jasné, že kdo ji vlastní, může se účinně bránit jakémukoliv útočníkovi. Je to, jak Fifteen rád říkal, klíč ke svobodě. Pamatujte, že ACIO byla určena jako prvotní rozhraní pro použití a aplikaci mimozemských technologií a to jak jejich přizpůsobením „hlavnímu proudu“ společnosti, tak i pro vojenské použití. Byli jsme odhaleni mimozemšťanům a znali jsme jejich velení. Někteří z těchto mimozemšťanů se ACIO velice báli.“ Dále ještě, technologie Cortea byla v mnohých ohledech dokonalejší, než Šedivácká... snad s výjimkou jejich technologie implantace paměti a technologie genetické hybridizace.

„ACIO má přístup ke mnoha starým textům, jenž obsahují proroctví o zemi. Tyto byly sesbírané v průběhu posledních několika set let naší sítí tajných organizací, kterých jsme členem. Tyto staré texty nejsou známy v akademických kruzích, médiích, či hlavnímu proudu společnosti; a docela sugestivně vykreslují dvacáté první století. Fifteen byl informován o těchto textech ještě dříve, než se stal ředitelem výzkumu ACIO a toto poznání jedině podpořilo jeho přání vyvinout BST.“ (pozn.:Proroctví pozbyla platnosti zásahem!!) Zprávy a proroctví, které zanechali, mají několik souhlasných pramenů, či témat, které se mají stát na začátku 21. století, kolem roku 2011. Hlavní z nich je infiltrace větších vlád světa, včetně Spojených Národů, cizí rasou. Tato cizí rasa je dravá rasa, s velmi rafinovanými technologiemi, které jim umožňují splynout s lidským druhem. To jest, mohou se tvářit jako lidé, ale budou vskutku směsí člověka a androida. Bylo prorokováno, že tato cizí rasa ustanoví světovládu a zákon, jako svou výkonnou moc. Bude to konečná výzva lidskému společenství a inteligenci, výzva k přežití, jako druhu. Tyto texty jsou drženy před veřejností v tajnosti, protože jsou příliš provokativní a mohly by způsobit apokalyptickou odvetu a masové šílenství...“

„Zpočátku jsme nevěděli, jaká je spojitost mezi projektem Ancient Arrow a BST. Musíte pochopit, že časová schrána je soubor 23 komor, přesně vyfrézovaných ve zdi kaňonu uprostřed ničeho, přibližně 80 mil severovýchodně od kaňonu Chaco v Novém Mexiku. Je to bezpochyby nejúžasnější archeologický objev všech časů. Jestliže bylo vědcům dovoleno zkoumat tuhle lokalitu, se všemi jejími nedotčenými artefakty, jímala je z toho objevu nepopsatelná úcta. Prohlašovali, že časová schrána je mostem ze třídimenzionální a pětismyslové domény do multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí. Možná není jejich prvořadým zájmem poskytnout nám BST, ale spíš pomoci nám přesunout se z třídimenzionální a pětismyslové do multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí.

Například, víme, že pochází z jedné z galaxií, kterou Hubblův teleskop prozkoumal tak důkladně, jak to jenom bylo možné a tím pádem je velice popsána podrobně. Víme, že je vzdálena 2,6 milionu (??snad 37!!) světelných let a že ten druh bytostí (Animus) je umělou rasou, směsí genetické tvorby a technologie. Corteum pochází z planety vzdálené 15.000 světelných let a mohou cestovat na svou planetu a zpět v čase, ve kterém my cestujeme na Měsíc - který je vzdálen pouhých 400.000 km. Čas, ani prostor není lineární. Prostor je zakřiven, jak vaši fyzikové v poslední době učili, ale může být uměle zakřiven přemístěním energetického pole, které způsobí zhroucení prostoru a iluze vzdálenosti. Světelné částice nepřemisťují prostor a nezpůsobují jeho zhroucení, ale pohybují se přímočaře prostorem, ale jsou formy elektromagnetické energie, pomocí kterých je toto možné provádět. A tato technologie umožňuje cestování prostorem - také mezi galaxiemi - relativně snadno.“

„Nejlogičtějším přístupem bude cestovat do času a prostoru, kde se zrodila příčinná myšlenka prozkoumat Mléčnou dráhu, a skrze MRP (Memory Restructure Procedure – procedura restrukturalizace paměti, pozn. překl.) vymazat tento okamžik z paměti této rasy.

 

 Jazyk Tvůrců je založen na devadesáti osmi různých symbolických obrázcích a v naší abecedě se nachází pouze dvacet šest znaků. Překladové indexy, založené na počítačové technologii se aplikovaly na celý text, ale objevilo se tak mnoho nesrovnalostí v sémantice, že se stalo doslova nemožné spoléhat se na počítačovou verzi. Jejich jazyk je omnoho přesnější, než náš a proto daleko citlivější k sémantické přesnosti.

Bylo nás několik, kteří byli schopni zažít první a druhou komoru ve zcela sjednocené formě vyjádření a byl to velmi mocný zážitek...přinejmenším. Když se poslouchá ta hudba v 384 bitovém vzorkování s původními obrazy, stojíc ve správné komoře, ve které je tento obraz umístěn, je to velice dojímavá a duchovní zkušenost. Hudba a obrazy jsou pouze dvě umělecké formy, ta třetí, poezie, je také částí tohoto zážitku. Vlastně jsou dvě básně pro každou komorovou malbu, takže celkem jich je 46. Optický disk je jediný předmět nalezený ve 23. komoře, který byl ACIO úspěšně rozluštěn.

Tato lokalita v Ancient Arrow sestává z ohromné kamenné struktury, která byla přesně vyhloubena ve tvaru točitého schodiště, která má každých 30 m oddělenou komoru - celkem 23, abych byl přesný. Celá tato struktura musela být postavena s použitím neuvěřitelných technologií. Podařilo se nám pouze určit, kdy byly vytvořeny malby v komorách, bylo to určitě v devátém století a jsme si jisti, že taková technologie tehdy neexistovala.

Labyrinth Group používá ve svém identifikačním znaku tři soustředné kružnice kolem kruhu. Jejich obrazy obsahovaly hojná vyobrazení tohoto symbolu.

„Kvantové objekty se pořád dělí a zjemňují až se z nich stane energie čistého světla a přestanou mít hmotnost. Již nejsou fyzikální povahy, ale spíše povahy energie čistého stavu. Tato energie se dále dělí do vibračních oktáv. Jinými slovy, tato světelná energie vibruje a má stejnou harmonii a základy, jako hudba. Harmonie rezonuje vibrací základní energie a celý energetický paket zní jako sbor... jejímž zvukem je světlo. Tento zpěv, jestliže chcete, je ekvivalentem vědomí, který proniká vší hmotou... každý fyzický objekt v celém vesmíru. Fifteen úspěšně prokázal existenci tohoto všepronikajícího vědomí, nebo, jak ho nazýval - Matrice světelně-kódované reality (LERM - Light Encoded Reality Matrix, pozn. překl.). Když se hmota nakonec rozplyne do oktáv světla, a světlo se rozpustí do oktáv vědomí, a vědomí rozplyne do oktáv reality, potom hmota, světlo, vědomí, realita jsou ve vzájemné závislosti, jako ekosystém. A jako ekosystém, jestliže změníte jeden prvek působíte na celek. Takže izolováním a změnou kteréhokoliv prvku, obsaženého v LERM, se dá měnit realita. A to je základní konstrukce BST. Vědomí prýští, nebo pochází z bezčasovosti a bezprostorovosti, jako forma energie, která je základním stavebním kamenem LERM-u. Vědomí se stane ohraničeným tehdy, když se stává fyzickým. Jinými slovy, vědomí se stává člověkem, nebo zvířetem, nebo rostlinou, nebo jiným fyzikálním objektem, který má fyzikální charakteristiky. Jako se vědomí stává lokalizovaným fyzikálním objektem, v podstatě řídí LERM, aby se přizpůsobilo realitní matrici, která byla zakódovaná do genetických a fyzikálních vlastností objektu, jímž se má stát. Jinými slovy, vědomí, aby se stalo hmotou, se pohybuje z bezčasovosti a bezprostorovosti a pak řídí LERM, aby vytvářelo fyzikální realitu, shodnou se zakódovanými genetickými vlastnostmi fyzikálního objektu, který má tvořit. Jestliže je tím objektem lidská bytost, pak nástroji vědomí, ze kterého si toto vědomí vybuduje realitu, se stávají genetické spoušti, které jsou jedinečné pro člověka.LERM je v podstatě nekonečné pole možností, Aristoteles mu říkal Potentia. Tato Potentia je úrodnou půdou, ze které jsou vytvořeny všechny fyzikální předměty. Ti, kteří mohou řídit LERM použitím svého vědomí, jsou schopni projevovat realitu a ne pouze na ni reagovat.

 Toto projevení může být okamžité, protože a to opět zdůrazňuji, kvantové objekty pochází z bezčasovosti a bezprostorovosti.“ Je to skutečná víra v LERM a jeho neomylné a dokonalé procesy tvorby - přesunutí kvantových objektů z bezprostorovosti a bezčasovosti do světa hmoty v našem čase a prostoru.

"Bůh je sjednocující sílou, prvotní a věčnou. Je to ta původní síla, jenž vyvolala život ze sebe, aby mu byl společníkem a současně cestou. Vzniklý život prováděl mnohé experimenty, než zformoval nosiče duše, který by byl schopen nést částici této síly do vnějších, rozpínajících se vesmírů."- nosičem duše je Centrální rasa, která jde spíše přirovnat ke genetickým plánovačům a vesmírným architektům. Nejsou moc známí ani pochopeni. Centrální rasa je pouze časově posunutá varianta lidské rasy. Tato rasa udržuje genetický archetyp lidských druhů, bez ohledu na to, jakou na sebe berou formu. Bez ohledu na to, v jakém čase ty formy žijí. A bez ohledu na to, jakou část vesmíru obývají. Tento archetyp je jako magnetická síla: táhne méně vyvinuté druhy k sobě. Všechny varianty humanoidních druhů jsou pouze časově posunutými verzemi Centrální rasy. Jsme vyrobeni ze stejné DNA, jako bytosti Centrální rasy. DNA nepřenáší pouze fyzikální vlastnosti a predispozice. Přenáší také naše pojetí času, prostoru, energie a hmoty. Rovněž přenáší naše vědomé a nevědomé filtry. Stejně tak přenese naši vnímavost na vnitřní impuls původního záměru a tato vnímavost je tím, co definuje pohyb bytosti. Všechny bytosti jsou v pohybu. V každém okamžiku svého života někam jdou.  Jestliže nejsou fyzicky v pohybu, pohybuje se alespoň jejich mysl. Jejich podvědomí je vždy v pohybu, ve vzájemné interakci s datovým tokem Univerza. Pohyb bytostí je prostě termínem, který jsme použili v ACIO, abychom definovali vnitřní kompas tj. "radarový" systém jednotlivce, který vymezuje jeho stezku životem, jak v makroskopických, tak i mikroskopických úrovních a také mezi nimi. V naší DNA jsme si uložili již před  narozením obraz, jenž definuje pohyb naší bytosti. A tímto uložením, si sami definujeme svůj vlastní pohyb. Ne někdo jiný. Žádná vnější síla nedělá vaše rozhodnutí, vnější síla může pouze informovat a aktivovat rozhodnutí již udělané. Bylo uděláno každé příčinné (kauzální) rozhodnutí. Do šablony DNA může obraz uložit pouze beztvaré vědomí. Beztvaré vědomí je to, co pozoruje a zakouší skrz formy nebo struktury, nejen fyzická ztělesnění. Například vědomí může být obsaženo uvnitř struktury či formy, ale nemusí být ztělesněno. Mysl je takovou strukturou, jelikož není tělesná a vědomí, když je fyzicky vtěleno vyhlíží ven skrze strukturu mysli, jako někdo, kdo se dívá z okna. Duše je z mysli často zmatená a naopak. Beztvaré vědomí je tou částí Boha, která je zpomalená z frekvence Božího stavu do individuality, kde se může stát samostatnou a trénovat svobodnou vůli. Představujte si to jako foton, nebo subatomární částice, která je vržena do sítě vzájemně propojených částeček, které jakoby měli svůj záměr. To jest, všechny částečky mají podobnou frekvenci a spin, a jsou schopny snížit svou frekvenci, když chtějí vstoupit do membrán vědomí, do kterých se dá vstoupit pouze tím, že vezmou na sebe formu.  Takto se beztvaré stává formou, a těsně předtím, než vstupuje do těla, vědomí aktivizuje šablonu DNA podle svých požadovaných zkušeností uvnitř membrány reality, kterou si zvolí. Vesmír je kolekcí membrán realit, seskupených dohromady v dimenzionální matrici, která odpovídá myšlenkovým okruhům a gravitačním polím našeho beztvarého vědomí. Evolučními obdobími jsme byli cvičeni  přijímat trojrozměrný svět jako naši realitu. Tyto membrány reality nejsou strukturovány (vrstveny, pozn. překl.) jako souběžné plány, či příčky žebříku, ale spíše jako mřížka, jenž propojuje buňky navzájem. Naše beztvaré vědomí je jako koule s mnoha loukotěmi,  jenž vedou zvenčí do jádra. Každá z těchto loukotí je napojena na vertikální časové kontinuum skrze formy, a tyto formy, ať již lidské, nebo jiné, plní beztvaré vědomí vhledy o různých realitních membránách, ve kterých ono má své formy. Tímto způsobem formy beztvarého způsobují uvědomění odlišných membrán reality, kteréžto uvědomění je následně zpracováno beztvarým a postoupeno skrze jednotící sílu Bohu.

Vesmír potřebuje nespočitatelně komplexní systém vzájemně propojených principů a pravidel, za účelem expanze a konečné podpory rozmanitých živých forem.  Čím složitější je tento systém, tím dynamičtější jsou jeho póly vzájemného působení. Složitost funguje podobně s vědomím. Vybrousí lidskou zkušenost a rozšíří světlo vědomí na všechny zdi zkušeností,  včetně nevědomosti, hlouposti, zkaženosti, krásy, dobroty, na jakoukoliv jinou lidskou zkušenost. Beztvaré vědomí není hloupé při volbě takového zážitku, který bychom my mohli považovat za obtížný, či nudný. Je to pouze přiznání, že realitní membrána země tuto zkušenost potřebuje.

Každý, kdo žije v této realitní membráně, musí být dotčen dynamikou lidské zkušenosti. Nikdo není vyňat z potíží anebo bolesti. Dokazuje to snad, že každý z nás dělá hloupá rozhodnutí? Ne, to pouze dokazuje, že žijeme ve složitém světě. Pouze to, a nic víc! Bůh, který pracuje skrze svou sjednocující sílu,  řídí vzájemné promíchávání života, za tím účelem, aby ve vesmíru způsobil proměnu. Bůh je jako kosmický alchymista, který přetváří sobecké zájmy jednoho, na transformativní podmínky mnohých. Naše realitní membrána má formu přizpůsobenou složitosti našeho vesmíru, který na oplátku vytvořil prostředí Země a její různé životní formy. Ano, naše chyby, naše individualita, tvoří hlavní součást naší schopnosti, jako druhu, udržovat sebe sama, tváří v tvář složité, vzájemně propojené struktuře kvantového světa a kosmu. Sobecká motivace sklízí zkušenosti, která tříbí naše vědomí, které je dále sklízeno jednotící sílou a použito k přetváření realitních membrán v průchody přes které se bytosti mohou navracet do Božího stavu. V tomto procesu se všechny omyly měří stejnou měrou, co se týče obětavosti a nesobeckosti. Nic se neztrácí.

Animus (Lucifer) není napojen na sjednocující sílu (M51)- jednotící síla je tím, co přináší spojitost do nespojitosti a smysl do chaosu. Bez ní mají fyzické struktury sklon k úbytku a plynou do stavu, kdy takřka nepodléhají transformaci.

Centrální rasa navrhla vyšší živé formy, které zahrnují množství bytostí které fungují uvnitř množství světů, a jejich realitních membrán. Mezi těmito bytostmi jsou také ty, které nazýváme běžně anděly, kteří jsou prostředníci mezi nosiči duší humanoidů, a Centrální rasou. Uvnitř andělské sféry byly některé bytosti, které věřily, že Centrální rasa nadměrně ovlivňovala složení nosiče duše. Cítili, že by se mělo vytvořit takové složení nosiče, které by umožňovalo andělům inkarnovat se uvnitř realitní membrány Země a jiných planet, schopných nést život. Trvali na tom, že by to ve velké míře zdokonalilo tyto planety a potažmo fyzikální složení vesmíru. Nicméně, Centrální rasa odmítla tento návrh a nechala odpadlickou skupinu navrhovat nosič duše nezávisle od Centrální rasy. Lucifer byl velice oddaným služebníkem Centrální rasy. Byl jedním z předchůdců andělských druhů, vládnoucí silami, jenž pak byly v dalších prototypech tohoto druhu Centrální rasou omezeny. Luciferova osobnost obsahovala silný smysl pro nezávislost od svých stvořitelů a dokonce silnější, než měli jeho stvořitelé, kvůli jejich trvání na tom, že humanoidní nosič duše by měl být výlučně domem beztvarého vědomí, a ne andělské formy. Luciferovi se to zdálo nepromyšlené, protože andělská forma měla větší schopnosti a mohla výt velkou pomocí fyzickým životním formám na zemi, a jiných planetách, vhodných k životu. Z Luciferovy perspektivy lidé a bytosti vyššího řádu by nebyly schopny přetvářet se kvůli přísným omezením jejich nosičů duše, čili tělesné formy. Lucifer spolehlivě cítil, že bez spolupráce andělů  humanoidní bytosti v celém vesmíru se postupně stále více oddělí od svého účelu být duchovními bytostmi, a uvrhnou vesmír do zmatku, jenž by pak v důsledku způsobil zánik jak samotného vesmíru, života v něm a také andělů samých. Lucifer chtěl inkarnovat do této realitní membrány stejnou cestou, jako lidé. Chtěl se stát spolupracovníkem lidstva, aby zajistil jeho vzestup. I když Centrální rasa považovala jeho záměr za šlechetný, obávali se, že by andělské inkarnace lidé považovali za bohy, a spíše, než by působili jako spolutvůrci žebříku do božského stavu, neúmyslně by lidi svedli z této cesty.

Tato záležitost způsobila ohromný spor, který nakonec vedl k oddělení andělské sféry od Centrální rasy. Andělé, jenž zůstali věrni Centrální rase argumentovali, že Lucifer a jeho přívrženci by měli být vyhoštěni za své radikální názory, které by mohly způsobit trvalé oddělení jejich realitní membrány, a způsobit jim hrozný zmatek. V rozsáhlých diskusích s Centrální rasou Lucifer vyjednal kompromis, který umožňoval jemu a jeho přívržencům dokázat hodnotu svého plánu na osamocené planetě. Lucifer vytvořil syntetickou fyzickou strukturu, která mohla splňovat množství požadavků anděla. Ta struktura byla velice efektivní, ale mezi druhy vynikala silným pudem sebezáchovy, který nakonec převládl nad andělským sklonem k altruismu a spolupráci.

Když beztvaré vědomí vstupuje do realitní membrány skrze strukturu nosiče duše, okamžitě se cítí být odpojeno od všech ostatních sil, mimo své vlastní. Je doslova vržena do odloučení. U lidí je tento pocit odloučení mnohem menší. Je to způsobeno tím, že člověku zůstává určité zbytkové vědomí propojení skrze sjednocující sílu. Toto vědomí propojení je vlastností DNA, jenž byla navržena tak, aby ho neustále podvědomě vyzařovala. Nicméně, v případě nosiče duše, navrženého Luciferem a jeho následovníky, bylo pocit spojení oddělen vědomě i podvědomě, protože tato struktura nebyla založena na DNA, kterou striktně řídí Centrální rasa. Výsledkem bylo, že tyto experimentální druhy vyvíjely velice silný pud sebezáchovy, protože se hluboce obávaly svého zániku, což bylo důsledkem úplného oddělení od sjednocující síly. Tento pud sebezáchovy vytvářel druhy, které kompensovali svůj strach ze zániku tím, že vyvinuli velice silnou skupinovou mysl. Skupinová mysl zas kompenzovala svou ztrátu spojení se sjednocující sílou vytvořením fyzického a mentálního důsledku.  Bylo to vytvoření jednoty druhů ve hmotné realitní membráně jejich planetárního systému. Takže ti andělé, kteří vstoupili do tohoto systému ztráceli paměť své andělské povahy a začali se více zajímat o fungování jako jeden kolektiv, než jako jednotlivé bytosti. Centrální rasa se začala o ně zajímat, a Lucifer byl vyzván, aby předložil výsledky svého experimentu. Nicméně, Lucifer se stal přivázán k druhům, které pomáhal vytvořit. Tyto andělské bytosti vyvinuli v průběhu generací velice dokonalé technologie, kulturu, a sociální řád. Byli v mnoha ohledech jako Luciferova další rodina. Takže on pak vyjednal úpravu svého stvoření tak, že ty bytosti dále nebudou mít andělskou frekvenci, či kvantovou strukturu, ale že by se mohly oživovat samy (androidi bez ducha). Není zlo proti dobru. Animus se nepovažuje za činitele zla, když vpadnou na planetu. Podle jejich názoru pouze provádí svůj plán, aby se znovu napojili na svůj smysl pro individualitu a stali se tak duchovnějšími. Chtějí zavést DNA do svých nosičů duše, aby dosáhli transformaci svého druhu-bez DNA nejsou prostě schopni napojit se na sjednocující sílu. To je přesně ono, co by udělala jakákoliv jiná rasa za stejných okolností. Dalo by se to dokonce nazvat šlechetností. Neexistuje žádný protipól Boha. Bůh zahrnuje celou dynamiku vesmíru. Nemá proti sobě žádný protipól, který by byl mimo jeho dosahu, anebo svůj zosobněný vnějšek.

Agresivní mimozemšťané hledající doslova "svou zemi", navštívili naši planetu před jedenácti tisíci lety. Tito mimozemšťané vložili svou genetiku do naší přirozené DNA, a tím změnili lidskou přirozenou DNA, přidáním agresivnějšího, despotického náboje k našim osobnostem. Tato predispozice rozdělila lidský druh na dobyvatele a dobývané. Tělesná forma těchto mimozemšťanů nebyla natolik rozdílná od lidské, a kvůli svým nadřazeným technologiím a schopnostem byli považováni za bohy. Obcování s těmito bytostmi bylo považováno za velkou čest. Jednou z ještě neobjevených vlastností DNA je to, že může přenášet určité zvláštní vlastnosti, zejména agresivního charakteru, a to bez fyzické interakce. Uvnitř DNA existují nosné obvody, které přenášejí tyto vlastnosti a dokonce formy inteligence přes membránu reality, jíž jsou podmnožinou. Jsou přídavnou složkou sjednocující síly, která rozšiřuje nové vlastnosti a nová porozumění směrem od menšiny k většině.

Umožňuje tak přenos nových vhledů, anebo také silné vlastnosti skrze celou škálu druhů, které rezonují s touto vlastností, či vhledem, a děje se tak bez fyzické interakce. Přenáší se to selektivně k DNA s rezonančními vlastnostmi a tento jev není závislý na tom, jestli se to příjemci líbí, nebo jestli je podobný dárci. Závisí to na schopnosti DNA vnímat. Někteří lidí otvírají svou DNA novým vylepšením, jiní nikoliv. Toto je podstatný faktor pro úspěšné přenesení vlastnosti, nebo myšlenky.

Bůh je všude, protože je sjednocující sílou, ale paradoxně jsouce sjednocující sílou, je také jedinečný, či jediný. Fyzikové by vám vysvětlili, že ve vesmíru existují čtyři základní síly: silná jaderná interakce, slabá jaderná interakce, gravitace a elektromagnetická síla. Tyto síly jsou ve skutečnosti aspekty jediné prvotní a absolutně příčinné síly. Labyrinth Group objevila tuto sílu, použitím technologie LERM. A není vůbec žádných pochyb o tom, že tato síla je vědomá. Takže není ani chaosem, ani řádem. Je oběma z nich, a plyne mezi dvěma světy chaosu a řádu tak, jako sinusoida mění svou kladnou amplitudu na zápornou a opačně.

Z nejvyššího bodu dvacáté třetí komnaty bylo dolů do předsíně kolem padesát metrů. Věděli jsme, že na optickém  disku je dvacet čtyři částí, ale předpokládali jsme, že do tohoto počtu byla zahrnuta předsíň, i když neobsahovala žádný artefakt. "Na podlaze dvacáté třetí komnaty bylo značné množství kamenných úlomků. Byly zde všechny znaky toho, že nebyla dokončena, jakoby stavitelé museli náhle odejít, anebo prostě, jakoby jim došla trpělivost před dokončením tohoto díla. Investovali jsme spoustu času a analyzovali jsme zdi a sutiny z této komnaty, doufajíc, že zjistíme použitou technologii stavby, ale nikdy bychom nebyli předpokládali, že pod sutinami, na podlaze komnaty byl ukrytý vchod. Dvacátá čtvrtá komnata je oddělena čtyřmi metry kamene od nejbližší zdi předsíně. Průchod byl velice těsný(1m)pro dospělého člověka a byl velice dlouhý (50m) pro slezení. Byla podobná dvacáté třetí v tom smyslu, že její vzhled byl také nedokončen, ale rozměrově byla asi třikrát větší. Na zdi, protilehlé obrazu, byla vytesána řada piktografů, uspořádaných po pěti znacích v sedmi skupinách. komnat bylo dvacet tři - což je přesný počet chromozomů, nebo jejich párů v normální lidské buňce. Tyto skutečnosti, spolu s některými detaily, obsaženými na malbách a také v souvislosti s filosofickými texty, které jsme rozšifrovali, nás vedly k závěru, že to místo bylo navrženo, aby vyprávělo příběh o lidském genomu. dvacátý třetí chromozom se vztahuje k pohlaví jedince. Obraz z dvacáté třetí komnaty je jediným obrazem, který ukazuje - i když abstraktně - pohlavní orgány obou, muže a ženy. Domnívali jsme se, že je to záměr. To, že dvacátá třetí komnata je nedokončená naznačovalo, že dvacátý třetí chromozom je také nějakým způsobem nedokončen, co vede k domněnce, že genom pohlaví by mohl mít ještě nějakou jinou funkci, která dosud není dokončena. Mysleli jsme si, že má nějaký význam to, že komora je ukryta, a že je propojena pouze úzkým, svislým průchodem do dvacáté třetí. Teoreticky je možné, že dvacátý čtvrtý chromozom není molekulární genovou schránkou. Může být genetickou mutací, naznačenou do naší budoucnosti. Anebo je tato komnata jakousi metaforou pro novou funkci lidského druhu, která je doposud v latentním, anebo neaktivovaném stavu. Zavedli jsme index Komplexní souvztažnosti (iks), kdy větší než 15 ukazuje na kódování objektu. Artefakty dvacáté čtvrté komnaty mají nejvyšší iks ze všech ostatních komnat: 94,6 Líčový význam-účel). Pro srovnání, další nejvyšší iks má šestá komnata a to hodnotu 56,3.

Význam ANCIENT ARROW

Není to jednoduché dynamické jádro, ale spíš integrální součást většího dynamického systému, který napojuje jednotlivce ne jenom na jeho vědomí lidské duše, ale také jeho genetickou mysl. Uvnitř thalamického komplexu existuje podskupina, která se jmenuje intralaminární jádro (ILN). Neurony ILN extenzivně prorůstají mozkovou kůrou, a nervově propojují všechny kortikální části. Rozšiřují se z centrální části každé poloviny mozku (thalamu) v toroidním tvaru (tvar koblihy), a široce ovlivňují thalamický systém. Aktivace ILN je významným klíčem k objevu Velkého portálu. Hudba, obrazy a slovní symbolika Tvůrců křídel je navržena tak, aby stimulovala oblast ILN, za účelem povzbuzení synchronizace lidského vědomí a genetické mysli. Vím, že je to těžké pochopit, ale do dvaceti let se rozvine výzkum těchto mozkových funkcí, který prokáže, že ILN je klíčovým "nástrojem" při synchronizaci vědomí lidské duše a jemnozrného vědomí genetické mysli a provede její náhlé zpřístupnění. Uvnitř thalamokortikálního systému vědci objevili takzvané síťové thalamické jádro* (reticular thalamic nucleus - NRT). Neurologové obecně akceptují skutečnost, že NRT hraje životně důležitou roli při rozvážném řízení proudu nervových vzruchů mezi thalamem a mozkovou kůrou. Nechápou ale, že určité smyslové informace (světelné frekvence, zvukové frekvence,  rytmická synchronizace, symbolické obrazy) mohou ovlivňovat způsob, jakým systémy ILN a nRt spolupracují při tvoření hybridního funkčního svazku, který prohlubuje fluidní inteligenci a schopnost dosahování genetické mysli.

Existuje sedm podpůrných zón, ze kterých překládám, z jejich časoprostorové dimenze, která je, lidsky řečeno, mimo lidskou úroveň časoprostorového kontinua. Lokalita Ancient Arrow je jednou z těchto sedmi "interdimenzionálních" lokalit, která byla přeložena do lidských pojmů (smyslových informací, které může přijmout a zpracovat thalamokortikální systém) a distribuována různými formami (kompaktní disky, internet, atd.). V případě lokality Ancient Arrow je zde dvacet čtyři komnat, protože to místo se týká genetické stavby neuro-anatomické struktury. Lokalita je zašifrovaná informací, která je specifická pro genetiku, takže její stavba vypadá jako jednoduchá spirála s komnatami, obrazně řečeno odpočívajícími, či právě aktivovanými proteinovými shluky, které změní vědomí na šestismyslovou lidskou existenci. Zbývajících šest lokalit má odlišnou symbolickou strukturu, než Ancient Arrow, i když zde jsou jisté podobnosti. Všechny jsou syntézou umění, hudby, poezie, jazyka, vědy a filosofie, protože to vše jsou vlastnosti podpůrných zón. Některé lokality kladou větší důraz na hudbu nebo umění, než poezii či vědu v závislosti na symbolickém zaměření té které podpůrné zóny. Všechny podpůrné zóny společně pak odhalí nové zásadní skutečnosti, které budou nezbytné pro objev Velkého portálu.

Každému, kdo má zájem dozvědět se víc o struktuře těchto lokalit, bych doporučil přečíst si třetí kapitolu knihy "Projekt Ancient Arrow" a filosofii Čtvrté komnaty.

Velice málo tzv.Mistrů učí, jak přejít od dominantní reality lidské mysli k dominantní realitě lidské duše. Ještě méně jich učí, jak přejít ke vědomí a funkčnosti stavu Svrchované jednoty. Mohu vám říct jedno, nevěřte žádným prohlášením, ale namísto toho zkoumejte důkladně ovoce, které nese domnělý mistr a zjistěte, jak vás zmocní, abyste se stali svými vlastními učiteli. Jestliže to zjistíte, pak jste našli mistra, který je hoden vašeho času a úsilí.

Tvůrci křídel komunikují s lidmi přibližně jedenáct tisíc let, a připravují je na objev Velkého portálu. Jsou schopni kontaktovat lidi jak za pomoci intervenčních technologií, tak i bez nich. Poznáte je podle rovnováhy, kterou vyjadřují mezi uměním, vědou, a filozofií, a stejně tak mezi emocemi, myslí a duší. Soustřeďují se obzvláště na výcvik a podporu jednotlivců, kteří pak slouží objevu Velkého portálu.

Budha uvádí: "Všechna skutečnost je mýtem. Mýtus se někdy stává bližší realitě." Schopnost rozlišování bytosti je přímo úměrná její schopnosti urychlit svůj přesun do stavu vědomí Svrchované jednoty. Takový filozofický systém, jako tento, vyžaduje vysokou schopnost rozlišování, a proto tedy vyučuje na vícero úrovních současně tím, že míchá pravdu s fikcí.

Jestli chcete komunikovat s Tvůrci křídel, jednoduše použijte techniky popsané ve filosofii Čtvrté komnaty a aplikujte principy, naznačené ve filosofii První komnaty. Tyto dva dokumenty jsou velmi mocnými prvky pro naladění na frekvence Tvůrců křídel. To není v tom, že byste měli komunikovat slovy, ale spíše se budete těšit neklamné přítomnosti jejich vědomí. Samo o sobě je to klíčový přístup k tomu, abyste se srovnali s univerzálními cíli.

Tvůrci křídel převážně komunikují s lidmi ve snu, protože brány thalamokortikálního systému jsou poměrně uzavřeny, a takto se dá plně soustředit na vnitřní komunikaci. Jestliže jste se s radostí zahloubali do materiálů Tvůrců křídel, můžete zcela jistě předpokládat, že již s členy této studijní organizace ve styku. Ve snu pravděpodobně zažíváte podpůrné zóny pod dozorem jednoho, či více těchto učitelů. Otevřete se této možnosti a sněte živě vašimi smysly.

http://www.sweb.cz/WINGMAKERS/tvurci/q_a_1.htm

„senzorická bilokace“ (SBL) je od normálního dálnovidění odlišná, protože je spíše součástí vyšší mysli, než psychických kanálů astrálního vidění. Kvůli tomuto rozdílu SBL umožňuje navíc analyzovat motiv a záměr, na rozdíl od techniky dálnovidění, která umožňuje pouze smyslové vnímání. SBL se také více soustřeďuje na aktivní výběr smyslového kanálu spíše, než na výběr reaktivní, jako je to v případě dálnovidění.

Jsem členem studijního řádu, který existoval již před vznikem této Země. Vím, že se to může zdát jako nemožné, ale přesto je to tak. Tento studijní řád je spřízněn s esoterickými řády země. Řád ve vašem světě není znám, protože bylo rozhodnuto, že zůstane utajen dokud nebude zveřejněn objev Velkého Portálu. Tento řád můžete nazývat Lyricus. Je to významově nejbližší název ve vašem rodném jazyce, který se vibračně podobá jeho pravému jménu. Lyricus je rovný Centrální rase, čili Tvůrcům křídel, a velká většina jeho členů pochází z Centrální rasy. V řádu je výuka soustředěna do sedmi hlavních disciplin. Zahrnuje oblast genetiky, kosmologické vědy, metafyziku, datové toky smyslů, psychickou koherenci a kulturní evoluci. Jak můžete vidět, nejsme výhradně zaměřeni na filosofii či duchovní nauku. Našim ústředním cílem je nezvratný objev humanoidní duše na planetách, nesoucích život ve třetí dimenzi. Lyricus se dá přirovnat k řádu Jesuitů, či Tibetským mnichům Centrální rasy, kromě toho, že dávají mnohem větší důraz na vztah integrovaných věd a umění. Lyricus používá k probuzení druhů datové toky různých smyslů, od hudby, přes knihy, umění, vědu, kulturu, až k mytologii. Většinou jsou to samostatné projevy, ale když se druhy blíží k Velkému portálu, je potřeba použít datové toky, které jsou stále více integrované, zakódované, a představující mocné síly expanze vědomí. Na zemi existuje řád učitelů, kteří nejsou ve hmotných tělech, se kterými koordinujeme naši činnosti a hlavní cíle. Tito učitelé mají zkušenosti ze svých vtělení takže mají rozhodující zkušenosti v oblasti soucitu a schopnosti vyciťování, které my, členové Lyricu, mnohdy postrádáme. Jsem učitel šifrovaných datových toků a byl jsem vycvičen, na svou žádost, abych ztělesňoval galaktické Podpůrné zóny, jako lidský překladatel, a činil je srozumitelnými pro lidskou civilizaci dvacátého prvního století. Tvůrci křídel se mi objevují stejně, jako tví lidští přátelé se objevují tobě.

Narodil jsem se jako člověk ze stejně lidské matky. Kdyby někdo prozkoumal mou DNK po narození, nalezl by v ní velice nepatrné rozdíly oproti té tvé. Ten rozdíl je v tom, že mé vědomí bylo svobodné od energetického systému založeného na přežití, který podmiňuje lidi aby svůj vrozený smysl života realizovali velice konkrétním způsobem. Mé vědomí bylo napojeno na svůj účel a rodokmen a plně odhalovalo indoktrinační procesy, které potenciálně podmiňují všechny ostatní lidi. Bylo to ono sjednocení se s mým smyslem života, které způsobilo že jsem se ve svém raném věku rozpomněl na to, jaký je cíl tohoto mého lidského vtělení.

7 Podpůrných zón(další AA) ani tak nebude objeveno, jako odhaleno. Toto odhalení je postupným rozložením datových proudů, které jsou zakódovány v četných „spouštěčích“, které se budou hluboce dotýkat příštích třech generací vybraných lidí, inkarnujících se na Zemi. Tyto smyslové datové proudy vlastně vykrystalizují finální úkol jednotlivce a zpřístupní ho jeho mysli. Toto působení může být velice nenápadné a může se projevovat například volbou kariéry vědeckého výzkumníka v oblasti genetiky, nebo třeba jako mocné probuzení stavu vědomí Svrchované jednoty.

Když bude odhaleno sedm Podpůrných zón, objeví se Velký portál. Každá ze sedmi disciplín Lyricu je napojena na jednu Podpůrnou zónu. Jinými slovy, jedna z Podpůrných zón, známá jako lokalita Ancient Arrow, se zaměřuje na lidský genom. Další lokalita, která bude odhalena, se soustřeďuje na kosmologické vědy, a tak dále. Každá z těchto oblastí působení je zakódovaným subtilním projevem smyslových datových toků které náleží k těmto lokalitám a spouští probuzení mysli příjemce...

Sedm Podpůrných zón existuje jako místa průzkumu a šíření znalostí. Jsou vytvořena Centrální rasou, potažmo řádem Lyricus. I když je pravda, že existují v nejvnitřnějších oblastech každého ze sedmi hierarchických vesmírů, byly exportovány do každé galaxie, nějak podobně jako se převáží knihovny. Takže, každá galaxie vlastní sedm Podpůrných zón, které pochází z archetypických verzí, jenž existují v nejvnitřnější části vesmíru, patřící té které galaxii. Každá Podpůrná zóna je vyladěna na jedinečné vlastnosti lidských druhů jednotlivého hierarchického vesmíru a do určité míry i galaxie.

Zatímco pozemské fyzické události a stav vývoje lidstva má vliv na načasování fyzického odhalení těchto Podpůrných zón, neurčují odhalení těchto mysteriózních míst pokud jde o jednotlivce. Směrem, pomocí kterého se lidstvo vynořuje z relativní temnoty třetí dimenze a vkračuje do čtvrté dimenze, je nekoncepční varianta hnutí Nového věku. Lidstvo se vyvíjí, aby uchopilo vesmír a jak se vyvíjí, objevuje, že Všehomír je přístupný pomocí lidské mysli a to způsoby, které popírají logiku. Toto je stupeň, na který lidstvo vstupuje, ale není to vzestup na vibrace vyšší dimenze, ale spíše je to interakce s širším všehomírem inteligence, které byla dosud schopna pouze hrstka nejlepších zástupců lidstva.

Lidstvo zůstane ve třetí dimenzi, ale stane se pronikavěji vědomé si vyšších dimenzí, zatím co přebývá v dimenzi třetí, stejně jako Prvotní zdroj. Prvotní zdroj žije ve třetí dimenzi, ale současně si uvědomuje sebe v celém spektru Všehomíru. Skrze Zdrojovou inteligenci si je vědom všech živých forem ve všech dimenzích. Lidstvo konečně dosáhne stejnou perspektivu tím, že použije Velký portál, jako „čočku“, skrze kterou získá přístup k vědomí Prvotního zdroje, který je méně Bohem, než archetyp Navigátora jednoty.

Všude na zemi jsou mimozemšťané. Vašim vědcům je dobře známo, že atomární struktura lidské formy pochází z hvězd. Takže, lidský nástroj je v podstatě mimozemského původu.

Co oživuje lidský nástroj? Co je vtěleno do tohoto nosiče? Není to vědomí porozumění, rozený archetyp duše, který je známý jako Prvotní zdroj? Není tento mimozemského původu?

Oživující síla a stejně tak těla, kterými se tato síla projevuje, nepochází z této Země. To, co nazýváte lidmi, my voláme Svrchovanými bytostmi Ústředního vesmíru (Sovereign Entities of the Central Universe (SECU - Sikju). Svrchované bytosti jsou alfou a omegou. Neváže je čas a neomezuje je tělesná schránka. Jsou prvotní formou, svým stvořitelem dovedenou k dokonalosti a v tom jsme všichni úplně stejní. Lidský genom, stejně jako genom mnohých mimozemských ras je v podstatě stejný. Budou zde v příštím desetiletí mimozemšťané odlišného ražení, ale nebudou zasahovat do sociálního řádu. Když lidské ruce odhalí Velký portál, vyvoláte pozornost Galaktické federace a lidstvo bude přizváno k působení v událostech galaktické rodiny. Tehdy se uzná rozmanitost lidských druhů. Právě kvůli tomu se musí nejdříve lidstvo poznat jako Svrchovaná bytost Ústředního vesmíru a pak teprve jako člověk. Mezi jádrem učitelů vládne obecné porozumění v tom, že je nevyhnutné sjednocení vědy, umění a náboženství a toto sjednocení vyvrcholí v objev lidské duše a obzvlášť toho, jakým způsobem je duše navržena. Podobně, jako hmotné tělo obsahuje lidský genom,  duchovní tělo, čili Navigátor jednoty, obsahuje duchovní genom. Je daleko důležitější pochopit tento duchovní genom, protože je původcem, zatímco lidský genom je příjemcem.

Neosobní Kristus je spásou člověka od represivního energetického systému, který uvrhuje lidské bytosti do vědomí založeném na přežití. Kristus je Velkým portálem. Antikrist pak představuje soubor sil, které vzdorují objevu Velkého portálu ze strachu ze změn, které tento objev přinese. Paradoxně jsou tyto síly vytvářeny náboženskými středisky a následkem toho  vlády, v mnoha ohledech, jsou přinuceny je následovat.

Kdybych řekl, že Antikristem je organizované náboženství, bylo by to příliš generalizující tvrzení. Mohu vám pouze říct, že větší náboženské organizace lidstva se posléze spojí a budou celou svou mocí odporovat objevu Velkého portálu. Toto bylo nastíněno v mnohých proroctvích, ale náboženské autority to sdělují pouze neochotně. V náboženských kruzích se to obvykle nechápe, ale v největších mocenských centrech náboženských aktivit na Zemi existují úzké skupiny autorit a tito jednotlivci si jsou přinejmenším matně vědomi těchto proroctví a v tomto případě je nad slunce jasnější, co se bude dít ve dvacátém prvním století.

Například pro mne je význam měřítkem toho, jak se lidstvo přiblíží k objevu Velkého portálu. Takže, dle mých kritérií není rok 2012 nějakým významným rokem. Nicméně, jestliže je někdo více naladěn na hmotné prostředí, rok 2012 pro něj může znamenat několik významných událostí.

Srovnávání materiálů Tvůrců křídel (s Biblí, Koránem, Knihou Urantie, pokyny Nanebevzatých Mistrů etc.) nevyústí automaticky v pochopení, ale spíše ve zmatek. Tyto materiály jsou navrženy odlišně od všechno, co kdy bylo na Zemi projeveno. Je to soubor zakódovaných smyslových datových toků, které jsou určeny pro platformu spotřebitelské technologie, která právě začíná dozrávat v vývojových laboratořích.

Chci povzbudit každého, kdo své vědomí ponoří do těchto materiálů, aby v době, kdy je bude vstřebávat, činil tak beze srovnávání. Tyto Podpůrné zóny mají v sobě ukryto více informací, než kolik je schopna přijmout a pochopit lidská mysl. Jestliže je jedinec zaměstnán srovnáváním, nemůže pracovat na pochopení hlubšího smyslu Podpůrných zón na úrovni, kde jsou ukryty zakódované informace. Objevit zakódovanou informaci je velice citlivá záležitost. Vyžaduje pružnou inteligenci, otevřenou mysl, rozjímavou perspektivu, a zvědavost systematického pozorování. To není boj vůle, či mysli s hmotou.

Sedm galaktických Podpůrných zón existuje blízko samého středu Mléčné dráhy a jsou lidstvu nepřístupné. Toto je prvotním důvodem pro potřebu překladu- míra vibrací Podpůrných zón je úmyslně zvýšena, aby do nich mohli vstoupit pouze bytosti s podobnými vibracemi. V galaxii existují humanoidní druhy, které navštěvují tato místa ve snu, nebo v meditacích.

WEBSITE ODKAZY:

http://gnosis9.net/ - internetový magazín

http://www.demiurg.cz/  únosy a implantáty biologického kreatinu a dvou „T“destiček silně magnetických

http://www.matrix-2001. Nibiru versus Atlantida seriálI-V.

 

Keltové

http://druidova.mysteria.cz/ - most do říše snů, odkaz Keltů, význam stromů, výživa

http://www.taxoft.cz/nemeton/odkazy/odkazy.php - keltské slovníky, pověsti Keltů aj.

http://www.beltine.cz – bratrstvo Keltů

http://www.sumava-gabreta.com/Keltove/soc1.htm Keltové v Čechách (dipl.práce)

http://eldar.cz/hade/nibiru.html - Hadovy stránky o Nibiru, Keltové, megality aj

http://boiohaemum.cz/ - o keltech, archeologie, Slované,Germáni, stromokruh Keltů aj.

http://pohanstvi.net/inde.php?menu=keltioppida – opidda podrobně OK

http://keltoman.sweb.cz/  - keltská ezoterika, akce, druidové, nálezy v ČR

 

šamanismus, okultismus, sekty

http://zahady.mysteria.cz/ telepatie, okultismus, čarodějnictví, články záhad aj.

http://www.ao-institut.cz/cs_index.html -nové články ve světle pravdy

http://www.osud.cz/cs/index.php  osud-články bohužel většina jen pro členy  i titulky napoví

http://www.duchovnisetkani.cz/phoenix/ - články z čas.Phoenix

http://www.okultismus.mysteria.cz/index2.php  alchymie, kabala, magie

 

Alchymie, hermetismus, esoterika

http://www.fysis.cz/hnauky/hfil.htm Hermetická filosofie- Smaragdová deska OK

http://www.grimoar.cz/index.php - esoterická knihovna (Bardon, magie, alchymie) OK !!

http://gnosis9.net/ - hledání světla- články

http://www.frabato.wz.cz/rawn/index.htm cesta k jednotě a Brána k opravdovému zasvěcení !

http://cybertempli.mysteria.cz/  - saturnismus (evokace) , články alchymie, magie, orgone

http://www.ceskaliteratura.cz/studie/kabala.htm - Kabala 10 sefirot z Příběhů ZOHARU

http://www.mystika.cz/nabozentsvi/judaismus/juda-genesis-pozn.htm - kabalistický výklad genesis , obecně website o mystických místech ČR a víře, náboženstvích

 

Egypt

http://referaty-seminarky.cz/egypt-nabozenstvi/ - náboženství Egypta

http://chramyudalosti.savana.cz/PDF/smaragdove-desky.pdf - smaragdové desky

Skutečná meditace

http://www.abardoncompanion.com/CZ-Attend.html  Rawn Clark Cesta k jednotě OK

http://vzestup.webzdarma.cz/ - duchovní růst, fialový plamen aj.

http://www.transformace.info/view.php?cisloclanku=2004110312 – 7 zákl.paprsků výklad

http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2003112704 učení mistrů (výklad)

 

Přechod ze 3D do 4D resp. 5D

http://vzestup.stesticko.cz/moudra/lyara19990704.html  - poselství Nebes o Teře a přechodu

http://www.wingmakers.com/downloads.html - česká verze interwiev I-III.

http://www.lyricus.cz/

http://www.sweb.cz/WINGMAKERS/interview/interview4.htm - česká verze

http://www.sweb.cz/WINGMAKERS/glosar/glosar.htm - základní pojmy

http://www.bubulaci.mysteria.cz/ - přehled článků

http://vzestup.webpark.cz/wm/aap1_cz.pdf - kniha Ancient Arrow jak objevili WM

http://portalprvotnihozdroje.sweb.cz/ portál od r.2007-česky, 6 ctností srdce aj.

http://www.transformace.info - cenné překlady a poznámky Lenky Zárubové a kol.

http://www.metatron.bloguje.cz/ podpůrný web

http://sirver.neutral.cz/ - esoterická knihovna

http://vzestup.webzdarma.cz/ základní portál Karen Danrich

http://www.ascendpress.org/

http://www.medo.cz/ vše začíná odkrytím jména a sestupem do Duše...


 

 

TOPlist