Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

texty k přechodu

SDĚLENÍ VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE

     V současnosti každý prochází postupně (2000-2012) skrze brány z celkem 48 požadovaných k průchodu před vstupem do kůry samého Slunce, jež jsou také známé jako fotonový pás. Každá brána, z nichž Země v této době v jejím globálním vzestupu zvládne zhruba dvě ročně, zvyšuje množství fotonové energie dostupné ke zrození genetických změn spojených s biologickým vzestupem.

Mnozí lidé jsou stále pod nesprávným pojmenováváním, že biologie nepotřebuje vzestoupit; žel, jediný prostředek zabudování chi a vibrace je úprava biologie na krystalickou genetickou strukturu.

Jedním ze znaků vzestupu je růst formy dokonce ve zralé dospělosti a rozvinutí „Budhova bříška“, které je ve skutečnosti krystalickou bránicí. Krystalická bránice vyrůstá pod hrudním košem a obsahuje četné váčky, v nichž je krev přeměněna na cukr k výživě metabolismu krystalické formy. Rozvinutím této bránice spolu s mnoha dalšími krystalickými orgány dostal Budha takový „buclatý“ vzhled později při svém vzestupu.

Krystalická forma vyžaduje o 150% více kalorií, aby sebe samu udržela při životě; a přesto k udržení nové biologie spojené s vzestupující formou člověk nemusí dostatečně jíst. Měli jsme iniciáty, kteří došlí k týdennímu ovocnému půstu za detoxikačními účely a neztratili ani unci tělesné váhy; proč? Jednoduše díky tomu, že bránice přeměnila dostatek kyslíku na cukr, nehladověli během jejich půstu. Což přináší Zemi do dalšího bodu a to, že člověk nemusí při vzestupu tolik jíst, protože příjem potravy bude mít málo co do činění s přibýváním na váze, poté co se zformovalo Budhovo bříško.

Tolik lidí je ve stavu pokračující preference vyzáblého těla; tato forma bude postupně zastavována, nejen pro lidský druh, ale pro všechny druhy na Zemi. Krystalická forma je celkově o 25% větší, jakmile je zvládnutý plně vědomý stav a také o hodně „kulatější“ kvůli vyčnívání bránici; každému druhu spolu s lidským naroste „Budhovo bříško“. Většina takového růstu přijde prostřednictvím budoucí generace ještě nenarozené, které budou mnohem vyšší nebo širší postavy a větší buněčné struktury spolu s lebeční dutinou. Hlava také roste těm, kteří vzestupují minimálně k 3000 vláknům DNA (jeden plný váleček DNA z 12 válečků požadovaných k udržení plného vědomi). Mozek roste, aby sloužil vzniklé hypofýze (cz – podvěsek mozkový) a žlázám šišinky; žláza hypofýzy začíná pučet s doplňkovými 250 uzlinami při vzestupu ke 3000 a 600 uzlinami při vzestupu k vývojové úrovni Bodhisattvy. Každá uzlina produkuje nezbytné biochemické substance k umožnění pokračujícího fyzického vzestupu.

Vývojová úroveň Bodhisattva zvládá soucit v akci; avšak nejdříve tělo a buněčná struktura vzestupuje do soucitu na biologické úrovni. Biologický soucit se rovná regenerační buněčné struktuře, v níž vše, co je nezbytné k poskytování zdraví a pocitu pohody je dostupně vytvořeno; to zahrnuje cukr, kyslík a všechny živiny. Kromě toho viry a bakterie, které by mohly kazit nebo způsobovat stárnutí formy jsou také překročené.

Svět, který odráží soucit v akci ve fyzičnu by to také umožnil každému člověku se všemi nezbytnostmi na fyzické rovině; mír by panoval nad lidstvem, jakmile by byl vnitřní mír v každé buněčné struktuře, která by odrážela vnější realitu. Válka je pouze odraz válčení, které je biologické; biologické válčení je způsobeno agenty, kteří ničí fyzické buňky, tak jako bakterie a viry.

Vnější hybná síla v lidském vyjádření je pouze odrazem vnitřního nesouladu nitra, jež je buněčné. Současná válka v Iráku je výsledek toho, jak lidstvo kolektivně prosazuje svůj vnitřní nesoulad do několika oblastí na Zemi, včetně Iráku, Izraele a Palestiny spolu s částí Afriky a Jižní Ameriky. Jakmile dostatečné množství lidí zvládne vývojovou úroveň Bodhisattvy, bude na Zemi mír, protože vnitřní mír zvládnutý na biologické úrovni se může odrazit zpět navenek ve všech lidských vztazích.

    Země je vždy udivena navýšenými cenami bydlení a živobytí ve většině oblastí. Banky jsou samozřejmě za tímto tancem s jejich úrokovými sazbami, které plodí peníze za nicnedělání a získávají bohatství z bez starostí. Bezstarostnost je výsledkem Annanuki, kteří nedělali celé věky víc než nic. Žili z prosperity zlata vydolovaného jinými a byli obskakováni od hlavy až k patě. Ti, kteří to dnes napodobují pouze žijí karmu svých předchůdců, kteří existovali stejným způsobem.

Dny velkého bohatství nebo velké chudoby v pravý čas skončí. Příčina může být spojena s velkým počtem lidí, opouštějícími fyzickou rovinu, než s čímkoli jiným. Jakmile hodně lidí zemře, kdo bude platit hypotéku? Kdo bude platit dluh nahromaděný v daném životě? Budou to banky, které nejdříve a především hodně utrpí, s mnoha kolapsy jak půjčka za půjčkou bude nesplacená kvůli epidemiím žádajícími si životy milionů lidí. Celá vaše civilizace při tom zakusí trošku bankrotu, jak zde možná nebude dost práce pro udržení současného způsobu, v němž obrovská většina lidstva žije a živí se. Kdo bude pěstovat zeleninu na farmě, když farmáři zemřou? A co když rostliny a zvířata zemřou na neznámé viry a epidemie, tak jako váš lidský protějšek?

Rostliny a živočichové chovaní na farmách v nevědomém způsobu nebo to, co je geneticky modifikováno (upraveno) si vybrali opustit fyzično v této době a v následujících deseti letech. Žádná duše si nevybírá oduševnit to, co je vypěstováno tímto způsobem, neboť je to velice bolestivé. Malé příklady tohoto jsou již k vidění na celém světě s novými viry, ničícími úrody, nebo dokonce počasí hrající nezávisle svou úlohu. Vědomí rostlinné říše je v současnosti dostatečně silné na to, aby upravilo počasí, je-li to jeho volba pro stažení z fyzična.

Jaké je řešení? Jedno řešení je pro lidstvo, aby se více obracelo k organickému farmaření spolu s vytvářením své vlastní zahrady. Dokonce i když člověk není připraven přejít do komunity, je možná čas, aby vysadil svou vlastní zahradu. Organické farmy budou v budoucnu vzkvétat, jakmile byla uzavřena dohoda mezi vzestupujícími lidmi a dušemi oduševňujícími organické rostliny a zvířata chovaná pro mléko a vajíčka (ne pro potřebu masa) kvůli přežití přicházející doby čištění. Pro někoho to možná bude doba, kdy vybuduje nebo koupí organickou farmu určitého druhu dokonce i když to stojí více, aby byl více povzbuzený pro přesun k takovýmto farmářským praktikám. Přitom zde bude dostatek jídla pro ty, kteří zůstanou na fyzické rovině a v lidské formě.

Lidé vysoce platívali bydlení a málo za jídlo a oblečení. V následující době se to obrátí, milovaný; náhle bude mnoho domů prázdných kvůli nespočetným úmrtím na epidemie doposud neznámé. Bydlení se stane levným. Na druhou stranu jídlo velice podraží, jak farmáři zemřou a zanechají nesklizenou úrodu, nebo když se nepodaří sklizeň. Avšak Země to vidí tak, že vše se dostane do rovnováhy a přesto každý bude mít dostatek, aby přežil.

Společnosti budou muset poskytovat lepší užitek lidem, kteří budou chtít v následujících letech pracovat. Protože zde bude méně dostupných lidí kvůli epidemiím k naplnění velkého množství pracovních míst požadovaných pro pokračující pokus o běh civilizace v jejím současném standardu. Bude to velká změna v mnoha zemích, v nichž se očekává ve většině průmyslu 9 až 5 lidí pět dní v týdnu a 50 týdnů v roce.

Počasí je na své vlastní cestě, aby se znovu uvedlo do rovnováhy na celém světě rokem 2010. To přinese dešťové srážky do pouští v současné době historie a umožní to všemu, co žije v takové zemi, pěstovat cokoli budou potřebovat k životu. To přinese konec hladovění, které je převážně výsledkem obtížných vzorů počasí a neochoty lidí bohatších zemí, sdílet zdroje jídla. To také bude známkou zvyšující se rovnováhy mezi dáváním a přijímáním v tanci mezi přírodou a lidstvem.

Většina nejbohatších lidí nemá žádnou rodovou linii pro vzestup. To znamená, že i jejich děti zemřou v následujícím 25letém cyklu. Kdo zdědí jejich bohatství, nejsou-li zde žádní pozůstalí dědici? Asi lidé a to přinese konec extrémní nerovnováhy finančních zdrojů v lidském tanci. Toto je nový sen, který Země vysílá pro lidstvo z nových rovin snu.

Válka se bude ztrácet do vzdálené paměti, jak každá další epidemie poškodí lidské životy tisíců. Avšak ti, kteří vzestupují v dospělé formě spolu se vzestupujícími dětmi budou imunní vůči takovým obtížím, jakmile člověk zvýšil vibraci nad vlnovou délku, v níž se vyskytuje epidemie. Znovu je to karma z éry Anu a postihuje zejména jedince otrockého původu v genetice. Lidé s dávným rudým dědictvím nebo kteří jsou domorodí mají k podnícení odlišnou genetickou rezervu, aby vzestoupili rychleji v této době historie nad vibraci, kde se vyskytují epidemie.

bolest a zápas

Je zde nějaká možnost ke zmírnění bolesti a sporu? Může se někdo zajímat. Bolest a spor jsou převážně zkušenosti třetí dimenze; pro duši není žádná bolest a zápas; pouze čištění toho, co nemůže ve fyzičnu vzestoupit. Každý člověk, který umírá bude pokračovat jako žijící předek pro všechny další lidi po smrti. Není žádná jiná zakoušená ztráta, než ve fyzičnu.

Co se týče fyzična a těch, kteří vzestupují, vzestup vede k ne-připoutané životní zkušenosti, v níž je člověk radostný v přítomnosti, ať už se jedná o jakoukoli situaci. Člověk se přesouvá z žití v minulosti či přítomnosti do žití v PŘÍTOMNOSTI, zvláště jak zvládl vzestup k 6000. Ti, kteří vzestupují, se naučí opustit své přátele a rodinu, kteří odcházejí (pomíjí) spolu s domy a majetkem a půjčkami, jakmile zkolabuje bankovní systém. Ti, kteří zbudou, se naučí spojit své síly k obdělávání pole a zdokonalování, kvůli nedostatku základních potravin, když se ztratí nevědomě pěstovaná potrava.

Pro některé to bude těžká cesta od připoutání k nepřipoutání, od bolesti a zápasu k radosti. Avšak ti, kteří teď vzestupují vám mohou říci, že to je obtížná cesta, i když je vědomě zvolená; a to je prostě cesta vzestupu, milovaný. Je to tato cesta, která jakmile se rozvine pro masy lidí, vytvoří podmínku pro opuštění připoutání a pro naučení se žít spolu velice volně a ze země.

 Cesta vzestupu to vyžaduje; a jak každý člověk dosáhne stavu plného vědomí v roce 2075, vlastnictví a většina zkušeností, jak je znáte, jaksepatří pozvolna vymizí také do vzdálené paměti. Lidstvo je pro rychlý růst ve vědomí z vlastnictví a zotročené formy civilizace do úplné svobody; svoboda je a dělá to, co si člověk přeje; návrat do Rajské zahrady, kde ovoce roste z vinné révy a příroda poskytuje přirozené místo pro bydlení.

podstata plného vědomí

Plně vědomí lidé žijí v radosti a v tomto okamžiku. Není zde žádný způsob, jak přinutit plně vědomého člověka, aby dělal, co si sám nevybral nebo co mu nepřináší radost.

Jak bude civilizace vypadat, až všichni lidé budou plně vědomí a pouze schopní dělat to, co jim přináší radost? Radostná civilizace se objeví, v níž každý komunitě nebo kmenu přispěje tím, co má nejraději. Pro někoho to může být málo, neboť jsou mimo niterní duchovní hledání, které je vrhá do jejich nevědomí k účelu nekončícího vzestupu. Avšak každý, kdo vzestupuje, stále přispívá celku a tak takoví lidé také přispívají celkovému cíli nekončícího vzestupu kmene a Země.

Jaký druh oblečení, zařízení, vybavení (= i nářadí) a tak dále vytvoří plně vědomí lidé? Jakmile člověk tvoří pouze z radosti, pak tvoří kousek umění. Lidé budou žít mezi a v umění, které vytvoří a to také přinese radost jednotlivci, komunitě či kmenu. Co lidé udělají pro zábavu? Země předvídá určité nástroje, které jsou ne-elektrické, jako třeba kytara, buben, harfa (= i harmonika), piáno a tak dále, které budou po průchodu fotonovým pásem a že lidé budou používat tyto nástroje, aby se navzájem pobavili v komunitě či kmenu. Bude zde i potřeba zpívat a společně tančit. Taková doba možná bude připomínat éru „Veselého Vládce“ na Havaji, kdy Král Kalakaua přinesl z komory Hulu a dovolil ženám tancovat a rozhoupat své překrásné boky za rytmu tykve a bambusových hůlek a zvuku Havajských zpěvů a hudby.

V komunitách nebo kmenech nebo mezi kmeny bude láska a romantika; z takových milujících jednot se budou rodit nové vzestupující děti. Vztah se obrátí z nudného zmechanizovaného stavu často končícího rozvodem nebo odloučením na cestu dvou a to cestu založenou na lásce mezi dušemi. Měřítkem krásy bude světlo obklopující tvář a ne fyzická struktura. Vztahy mohou být homosexuální i heterosexuální a budou přijaty jako láska mezi dvěma bez ohledu na pohlaví. Láska je láska, bude si myslet kmen.

Budou zde starší, kteří budou řídit, povedou, budou radit a budou vychovávat mladé. Lidé každý den spojí své síly, aby vykonali nezbytné práce, což usnadní práci a dovolí čas pro vnitřní hledání, které vyžaduje vzestup. Duchovní mistři se objeví v každém kmeni a pomohou ve vedení skupiny skrze pokračující skupinové iniciace. Po roce 2100 zde bude tolik světla, že Země pronikne mnohem hlouběji do Velkého Centrálního Slunce a slunce nikdy nezapadne; se světlem okolo hodin vše poroste mnohem rychleji, dokud lidé, rostliny, zvířata, delfíni a velryby spolu se zemí a mořem nevystoupí do čtvrté dimenze. Předpokládá se, že se to stane kolem roku 2300.

Ve čtvrté dimenzi je větší rovnováha. Není zde žádné horko a zima, světlo a tma, silný a tenký, vůbec žádná forma extrémní polarity. To je to, jak vypadala kdysi dávno čtyř-dimenzionální Země. Magnetismus a čtyř-dimenzionální forma umožní člověku být světlem na vlastních nohou. Některým zvířatům znovu narostou křídla a začnou létat; odtud je vzpomínka na okřídlené koně a lvy (či draky), milovaný, neboť tomu tak bylo ve stavu čtvrté dimenze. Ve čtvrté dimenzi mohou plynout kouzla a lidé si vzpomenou věci jako je okamžité projevení (= i zjevení či objevení) a teleportace, neboť to již jednou byla část lidského života čtvrté a páté dimenze na Maldeku. Tak to také bude v této době, že ti, kteří zvládají vyšší iniciace začnou vzestupovat domů k Tau, aby pomohli Zemi při přípravě na tutéž cestu, jakmile konsensus překoná následující 1000letou periodu.

V průběhu následujících 100 let budou staženy lidské rodové linie, které nemohou vzestoupit. Rodové linie z otrocké rasy, které mají málo uvědomění zemřou nejdříve v nadcházejícím 25-ti letém cyklu; pak ty, které nesouvisí s prastarým dědictvím Velkých Mistrů, zemřou v následujících 50-ti letech. Život neskončí a každý, kdo projde bude pokračovat jako žijící předek těch, kteří zůstali a ponese svědectví o změnách v lidských vztazích a civilizaci spolu se vzestupem do další dimenze a domů k Tau. Nic není ztraceno; a omezení, bolest, hladovění, smrt, válka, brutalita, paraziti a parazitní chování, otroctví a nemoc odejdou navždy do pozadí.

povaha tance

Podotýkáme, že tu není žádný strach, ačkoli vidíme, že media v praxi rozhlašují strach do bodu teroru, obklopující takové věci jako jsou teroristické činy, nemoc, epidemie a válka. Proč media tak rozmazávají strach? Strach prodává noviny a nabádá lidi, aby četli nebo sledovali zprávy.

Skrze noviny (= i zprávy) společnosti za tím vším sbírají sílu a chi z mas lidí, které sledují, sledují, sledují teror. Ti, kteří jsou za těmito zprávami, se nafukují až jsou větší než život; je to v tom, že jsou větší než stav života, že nejbohatší lidé udržují své bohatství. Proto teror slouží.

Vybízíme vzestupující iniciáty a ty, kteří čtou tyto materiály, aby vypnuli televizor; aby přestali poslouchat zprávy; aby přestali surfovat na webu a naučili se obracet se do skutečných zpráv. Co jsou skutečné zprávy? Skutečné zprávy jsou, že Země vzestupuje; že Země prochází svou iniciací v každé rostoucí hvězdné bráně směrem k Velkému Centrálnímu Slunci. Skutečné zprávy jsou, že vše se změní, nicméně změny nemusí být bez strachu - jenom bez pochopení obšírnějšího popisu toho, co se děje a proč.

Proč je válka v Iráku? Urovnává se karma. Proč jsou epidemie? Urovnává se karma. Proč jsou vraždy, teroristické útoky, skupiny střílející proti sobě, mizící děti a další zdánlivé katastrofy? Urovnává se karma ve zkušenosti, abychom mohli všichni jít domů, milovaný. Proč se nedaří úrodě potravin a proč umírají hospodářská zvířata? Takové říše mají ukončenu svou karmu s lidstvem. Je zde nějaký jiný způsob k vyčištění vaší lidské reality než ukončení (kompletace) karmy? Ne, milovaný, není; avšak za každým incidentem a zvláště smrtí si každý člověk vzpomene; vzpomenou si, proč si zvolili tento určitý život, jaká karma byla uvolněna, a větší podrobnosti vzestupu, který byl sjednán již velmi dávno. Co se lidstva týče, to se dohodlo o vzestupu se Zemí v původním vysetí rudé lidské rasy ze Síria na Zemi.

S pochopením tohoto není žádná nutnost žít v teroru. Každý má svou roli ke hře; každý má karmu k urovnání v tomto životě; každý má příležitost vzestoupit skrze karmu, která by mohla vytvořit katastrofu v jedincově životní zkušenosti, pokud se jí nedbá. Mnoho lidí bude mít prostřednictvím vzestupu příležitost být svědkem rozvinutí nové éry a svědkem vstupu do Velkého Centrálního Slunce. A i když člověk nežije, aby to viděl, zakusí to přesto jako žijící předek pro všechny spojené s jeho dědictvím.Prostě se vracíme domů........

 

                Byl vyvinut Světelný Jazyk jako most, aby Země mohla projít první vesmírnou bránou  Velkého Centrálního Slunce. Pomocí Světelného Jazyka mohou být nyní, poprvé po milionu let, záznamy ze Země přezkoumány  Velkým Centrálním Sluncem.

Vesmír, kterého je Země součástí, byl promíchán a propojen s jiným vesmírem z jiného stvoření. Opravdu, mnoho duší z vedení Země v posledním miliónu let pochází z tohoto jiného vesmíru. Před 3,4 milióny lety opustila Země hranice Velkého Centrálního Slunce a dostala se do oblasti jeho nevědomí. Ve skutečnosti Sírius, Arkturus a Orion vzestoupily v průběhu posledního milionu let. Všichni vstoupily do oblasti nevědomí, navrátily se a přinesly s sebou dary pochopení a osvícení. To se neuskuteční rychle, ale jakmile poslední planeta třetí dimenze vzestoupí, celé nevědomí Velkého Centrálního Slunce bude znovu absorbováno. Předpokládá se, že celý tento proces potrvá dalších 3,5 miliónu let a vyžaduje, aby dalších 23 planet vzestoupilo tak jako Země.

Některé duše, které náleží k Aténě jsou ze sousedního stvoření, které obsahuje sluneční systém nazývaný Alfa Centauri. Tento sluneční systém obsahuje duše, které se staly elektrické, neboť se inkarnovaly do ztělesnění druhu Šedých a Ještírků.

Tyto druhy se staly elektrické díky vývoji zařízení a technologií, které byly založené na elektřině. Během času elektrické vibrace pokřivily biologii i duši natolik, že se staly ve své podstatě elektrické. Z toho je vidět, jak technologie znečišťuje nebo pokřivuje, když není v rezonanci se stvořením.

Vzestup Země vyžaduje, aby úplně všechny druhy se staly pouze magnetické opět začaly rezonovat s Velkým Centrálním Sluncem. Díky lidskému experimentování s elektrickými přístroji, byla elektřina v lidském tanci životem zdůrazněna. Někteří lidé jsou dnes téměř tak električtí, jako samotní Šedí a Ještírci. Takoví lidé nebudou schopni vzestupu, dokud neuvolní veškeré elektrické pokřivení. Pokračující vývoj na Zemi si vynutí opuštění všech forem elektrických a radioaktivních zařízení na kterých je lidstvo závislé a ti, kteří budou vytrvale závislí na těchto formách energie prostě zmizí jakmile se Země ještě více posune k Velkému Centrálnímu Slunci. Lidská genetika se stala elektrickou za posledních 100 let, kdy se lidé obklopují elektrickými zařízeními. Radioaktivní část DNA pochází ze smíšení z genetikou, která nepochází z původní lidské rasy. Cesta vzestupu vytváří posuv od elektřiny a radioaktivity k magnetickým zdrojům čchi v lidské biologii, což umožňuje zakotvit v těle čistě magnetickou duši.

Některé nerezonující duše na Zemi pocházejí ještě z jiného stvoření - z Andromedy. Tyto duše mají radioaktivní podstatu. Andromeda pochází ze stvoření, které má zdroj čchi radioaktivní. Jak je vidět, vždy, když se nechá část něčeho mimo, vytvoří to záznam, nahrávku jestli chcete, které se říká karma. Karma zaručí, že se to bude opakovat dokud nebude uvolněna. Protože karma způsobená pádem Šedých a Ještírků nebyla vyřešena při vzestupu Atény, způsobila znovu podobný pád u dalších dvou stvořitelů, kteří udržovali prostor ve stejné oblasti svého původu. Aténa je jedním ze 144 000 stvořitelů ve vašem Jádru, kteří udržují stvoření uvnitř času a prostoru. Učí se a roste podobně jako současný stvořitel vašeho stvoření. Je to pravděpodobně nedostatečná komunikace mezi tělem a duší, která zanechává lidstvo ve velkém strachu ve kterém nyní je.Nemoce, smrt a stárnutí přicházejí jako důsledek ztráty čchi. Ztráta čchi je důsledek dvou věcí. Jedna je nerezonující energetická kombinace, která není slučitelná. V neslučitelném mixu magnetické, elektrické a radioaktivní energie je vylučováno více energie, než může být generováno. A tak tomu je u všech lidí v současné době inkarnovaných na Zemi. Druhý důvod ztráty čchi na Zemi pochází od cizích ras z jiných hvězdných systémů které též nerezonují a vyžadují více čchi než mohou generovat aby si prodloužily dobu života. Tyto rasy musí odebírat čchi od druhých a Země byla po určitou dobu takovým zdrojem.

Současná lidská genetika je směsí Sírianské DNA (která je čistě magnetická), Plejádské DNA (která je radioaktivní), Andromeďanské DNA (která je radioaktivní), s DNA Šedých a Ještírků (která je elektrická). Jakmile je při vzestupu všechna cizí DNA přeměněna a jedinec se vrátí ke genetické struktuře z původního osídlení Země Sírianskou rasou, stane se opět výhradně magnetický.

Tato původní předloha je čistě magnetická a je v rezonanci s Velkým Centrálním Sluncem a při takové rezonanci se nestárne ani neumírá a nedochází ke ztrátě čchi. Předloha vytvořená pro vzestup umožňuje takovou restrukturalizaci tělesné formy v časovém rozpětí zhruba 8 až 10 let. Ten kdo má dobré zdraví patří k nejlepším kandidátům tohoto procesu, neboť při restrukturalizaci dochází k odstraňování tak velkého množství toxinů, že zchátralá tělesná forma s větší pravděpodobností zemře dříve, než dosáhne stanoveného cíle vzestupu. Chceme však poukázat na to, že smrt není koncem. Smrt je jednoduše pokračováním vědomí. I když pouze malý počet lidí vzestoupí, všem se to podaří, protože jste jeden druh, jedna rasa.

Možná vypadá že je ztraceno po nějakou dobu, jako je to v případě zkušenosti vašich bratrů a sester Šedých a Ještírků. Nazýváme je bratry a sestrami, i když snad jejich únosy a nepochopení lidských emocí vám způsobily bolest. Zpracujte bolest a odpusťte. Odpusťte jim jejich zapomnětlivost. Cožpak nejsou stejně zapomětliví jako vy? Vy snad nezraňujete druhé ve své zapomnětlivosti? A dokonce i když vy osobně nikomu neublížíte, garantujeme vám, že houf předků jejichž vy jste v současné době vyjádřením, působil bolest jiným, včetně vražd, smrti, násilí, válek, hladu a podobně. Odpusťte sobě a svým předkům za svá vlastní zvěrstva při tanci života na Zemi a odpusťte všem ostatním. Jen v odpuštění a skrze odpuštění můžete vzestoupit. Je mnoho hvězdných bran vedoucích k hranicím Velkého Centrálního Slunce, kterými budete v následujícím 18ti letém  cyklu procházet. Za každou bránou se zvětší magnetická energie přítomná na Zemi. Při každém průchodu musí Země dosáhnout další vyšší vibrace aby mohla být aktivována a schopná projít další etapou energií Velkého Centrálního Slunce. Každý průchod bude vyžadovat pokračování detoxifikace všech nerezonujících energetických podpisů na Zemi a zvýšení magnetického energetického toku u všech druhů na ní. Mezi roky 2017 a 2018 vstoupí Země plně do dosahu působení Velkého Centrálního Slunce. Nejprve bude světlo zářit ve formě současné aury nebo "svatozáře". Později bude vše živé zářit zevnitř ven, jako by v sobě mělo rozsvícenou žárovku. Světlo bude postupně narůstat, až vše pevné bude vypadat zpola éterické, neboli bude vidět skrz. V tomto bodě Země vstoupí do čtvrté dimenze. Předpokládá se, že Země nevstoupí plně do čtvrté dimenze dříve, než za nějakých 300 let. Z pohledu třetí dimenze začne Země "roztávat" a většina skal a kamenů jak je dnes znáte bude tekutá. Ale z pohledu čtvrté dimenze budou formy nadále pevné. Jak oheň z pohledu třetí dimenze bude zvětšovat "horko" a narůstat světlo. Vzestup do páté dimenze bude trvat dalších 1000 let po samotném vstupu do oblasti Velkého Centrálního Slunce, a dalekosáhlé změny. Všechny větve neschopné vzestupu jakéhokoliv druhu, včetně lidí, vymizí a nebudou se již více rozmnožovat!

Některá zvířata v péči lidí si nezvolila vzestup, neboť tyto zvířata nemají duši. Tato zvířata vyhynou na různé neznámé druhy nemocí v následujícím čtvrt století. Může to být problematické, protože jsou většinou hlavním zdrojem potravy lidí. Je vidět, že se lidstvo pomalu přesouvá od masité stravy k vegetariánské a toto možná bude pádným důvodem.

Rostliny v péči lidí jsou též často bez duše, když je neošetřují lidi, kteří si zvolili vzestoupit. Z toho vyplývá, že tyto rostliny též nebudou schopné vzestoupit a možná vymizí na nevysvětlitelné choroby v následujících letech.

Nom nomi nanu nonu mon.

  Z Jediného jsi vzešel a do Jediného se zase navrátíš.

Namaste VCS

 

 


Poimandres - Svrchovaná Mysl

            Kdysi, když jsem začal rozjímat o tom, co existuje, a mé myšlenky se vznesly velmi vysoko, zatímco mé tělesné smysly byly utlumeny spánkem, který však nebyl takový, jaký tíží člověka po přemíře stravy či tělesné únavě, se mi zdálo, že ke mně přišla bytost ohromné a bezbřehé velikosti, která mne oslovila jménem a řekla mi: "Co si přeješ slyšet, spatřit, naučit se a poznat [silou] myšlenky?" "Kdo jsi?" zeptal jsem se. "Jsem Poimandres - Svrchovaná Mysl", odpověděla. "Rád bych poznal to, co je, a porozuměl zákonitostem existujícího a [tak] poznal Boha. O tom bych chtěl slyšet." Odpověděla mi: "Vím, čeho si žádáš, protože jsem s tebou vpravdě všude. Budeš-li soustředěn na vše, co si přeješ poznat, budu tě učit." Když to řekla, ihned se změnila podoba všeho přede mnou i bylo mi vše v mžiku zjeveno.

 

     Naskytl se mi neomezený pohled. Vše se změnilo ve světlo, mírné a radostné světlo, i podivoval jsem se, když jsem to spatřil. Po chvíli počala vznikat v jedné části dolů směřující temnota, [i byla] strašná a hrozná. Poté jsem viděl, jak se temnota mění na vodnatou látku, která se nepopsatelně zmítala a vydávala dým, jakoby z ohně; i slyšel jsem nepopsatelný zvuk nářku, neboť z ní vycházel nevyslovitelný křik. I vyšlo ze Světla svaté Slovo, které se usadilo na vodnaté látce, a z toho Slova vyšel hlas Světla. I přikázala mi Poimandres, abych [jí] naslouchal, a zeptala se mne: "Porozuměl jsi smyslu toho, co jsi spatřil?" "Prozraď mi význam toho," odvětil jsem, "a budu jej znát!" "To Světlo jsem já," řekla, "a stejně tak Mysl - první bůh, který existoval již před tím, nežli se vodnatá látka vynořila z temnoty. Ono slovo, které vyšlo z temnoty, je bohem." Jak to?" otázal jsem se. "Co tím myslím, můžeš poznat jen tak, že budeš hledět na to, co je v tobě, neboť i v tobě je slovo Synem a Mysl Otcem toho slova. Nejsou od sebe odděleni, neboť život je jednotou slova a mysli." "Děkuji ti za to," řekl jsem..

 

PRAVÉ POZNÁNÍ LEŽÍ VE TVÉ MYSLI

 

     "Nyní upni svou mysl na Světlo," řekla, "a nauč se jej chápat." A když takto promluvila, dlouze se mi zadívala do očí, oko do oka, takže jsem se třásl před jejím pohledem. Když jsem opět pozvedl hlavu, spatřil jsem v mysli, že ono světlo sestávalo z nesčetných Mocí. Stalo se sice uspořádaným světlem, avšak bez hranic. Toto jsem vnímal v myšlenkách, chápaje smysl slov, která ke mně pronesla Poimandres. A když jsem byl udiven, znovu promluvila i řekla mi: "Ve své mysli jsi spatřil archetypální útvar, který předcházel počátku věcí a byl bez omezení. " Tak ke mně promluvila Poimandres.

 

VZNIK PRVKŮ

     "Ale pověz mi," zeptal jsem se, "jak vznikly přírodní prvky?" "Vyšly z božího úmyslu [a poté jej] reprodukovaly [co by] tento krásný svět! Vodnatá látka poté, co přijala Slovo, se uskupila do světa a oddělily se od ní prvky a z nich vzešly živoucí bytosti. Nesmíšený Oheň vyskočil z vodnaté látky a stoupal do výše, jsa jasný, pronikavý a činný. Stejně tak učinil průzračný Vzduch, následující Oheň, který stoupal do výše, až jej dohonil, odděluje [tak] Zemi od Vody, takže se zdálo, jako by byl Vzduch zavěšen z Ohně. I byl Oheň obklopen mocnou silou a byl pevně svírán, a proto stál nehnutě. Země a Voda však zůstaly na svém [původním] místě vzájemně promíšeny, jako by se nikdy neměly oddělit. Stále se však pohybovaly [vlivem] rozumu duchovního Slova, které se pohybovalo nad vodní hladinou: Tak zrodila Mysl, ta Mysl, která je Životem i Ohněm jsouc oboupohlavní, jinou Mysl, Tvůrce věcí, a tato druhá Mysl vytvořila z Ohně a Vzduchu sedm Správců, kteří svými oběžnými dráhami obsáhli svět vnímatelný smysly a jejichž správa se nazývá Osud. Vzápětí vniklo Boží Slovo z dolů směřujících přírodních prvků do čistého těla, které již bylo vytvořeno. Spojilo se s Myslí - Tvůrcem, neboť Slovo bylo stejné podstaty jako ona Mysl. I byly dolů směřující přírodní prvky ponechány prosty rozumu, aby z nich vznikla pouhá hmota. I působila Mysl -Tvůrce spolu se Slovem, uzavírajíc oběžné dráhy Správců, vířících kolem překotným pohybem, i stabilizovala obíhající tělesa, která vytvořila, a nechala je obíhat tak, že se nepohybují od žádného pevného výchozího bodu k žádnému danému cíli, neboť jejich oběh začíná tam, kde i končí.

       A Příroda, jak si přála Mysl -Tvůrce, vytvořila z dolů směřujících prvků zvířata bez rozumu, protože u nich Slovo již nebylo. Vzduch vytvořil ptáky a Voda ryby. Poté se oddělily Země a Voda, i utvořila Země čtyřnohé tvory, lezoucí bytosti a divou i krotkou zvěř. Avšak člověka, který je jí podoben, zrodila Mysl - Otec všeho, která je Životem i Světlem. I zalíbilo se jí v člověku, který byl jejím dítětem, neboť bylo pěkné na něho pohledět, on připomínal svého Otce. Bůh měl dobrý důvod mít potěšení z člověka, protože byl boží podobou, v níž měl Bůh zalíbení. I svěřil Bůh člověku vše, co bylo učiněno.

 I byl člověk postaven na sféru Tvůrce a sledoval věci vytvořené svým bratrem, kterému byla svěřena oblast Ohně, a pozoruje Tvůrcovo tvoření v oblasti Ohně, chtěl sám vytvářet. I dal mu jeho otec povolení. Začal se tedy zabývat Správci a ti v něm našli zalíbení a každý mu věnoval část své podstaty. Poté, co poznal Správce a dostal díl jejich podstaty, si přál prolomit kruh ohraničující jejich oběžné dráhy, a když tuto sféru prolomil a pohlédl dolů hierarchií nebes, ukázal dolů směřující Přírodě nádhernou podobu Boha. A Příroda, vidouc krásu boží podoby, se smála šíleným smíchem člověka, pozorujícího odraz té nejkrásnější podoby ve vodě nebo jejího stínu na zemi. A on, vida tento odraz, tolik mu podobný na zemi i ve vodě, toužil po něm a chtěl tam přebývat. I následovalo rychlé rozhodnutí a usadil se v hmotě prosté rozumu. A Příroda poté, co se zmocnila toho, jehož milovala, jej zahalila ve svém objetí, i byli propleteni v jedno, neboť se milovali. Proto je člověk, na rozdíl od ostatních živoucích bytostí na zemi, podvojný. Je smrtelný z hlediska svého těla a zároveň je nesmrtelný z hlediska lidské věčné podstaty. Je nesmrtelný a vše má ve své moci, ačkoli trpí smrtelností, protože je podřízen Osudu. Je nadřazen uskupení nebes, a přece se rodí jako otrok Osudu. Je dvojpohlavní, protože i jeho Otec je dvojpohlavní, a nikdy nespí, neboť ani jeho Otec nespí! I přesto je ovládán zvířecí touhou a zapomnětlivostí."

 

     Na to jsem řekl: »Prozraď mi i zbytek, ó, Mysli, protože i já jsem ovládán touhou naslouchat tvému učení." Poimandres odvětila: "Toto je tajemství, jež bylo dodnes ukrýváno. Příroda, propletená v manželství s člověkem, vytvořila nejzázračnější zázrak. Poněvadž si člověk podržel ze struktury nebes vlastnosti sedmi Správců, kteří byli vytvořeni, jak jsem ti již řekla, z Ohně a Vzduchu, neotálela a neprodleně zrodila sedm lidí podle vlastností sedmi Správců a tato sedmice lidí byla oboupohlavní." Poté jsem pronesl: „Nyní je, Poimandre, má touha skutečně silná a chci slyšet [tvůj výklad], neuhýbej tedy." „Nebudu, a buď tiše," řekla Poimandres, „ještě jsem neskončila výklad prvé otázky." „Hle, jsem tichý," řekl jsem. „Touto moudrostí bylo tedy vytvořeno oněch sedm lidí. Příroda utvořila jejich těla, Země byla ženským a Voda mužským prvkem a z éteru dostali životní sílu. Jejich nehmotná část byla utvořena v podobě člověka a ten se v nich přeměnil ze Života a Světla do duše a mysli; duše z Života a mysl ze Světla. A tak vše zůstalo až do konce tohoto období."

 

VZNIK JEDNOPOHLAVNÍCH TVORŮ

     "A nyní ti povím o tom, co jsi toužil slyšet. Když toto období skončilo, vazba, jíž bylo vše spoutáno dohromady, byla z božího rozkazu uvolněna a všichni živoucí tvorové, byvše do té doby oboupohlavní, byli rozděleni. Tak tomu bylo i s člověkem, a tak se stalo, že muži byli na jedné straně a ženy na druhé." Poté pronesl Bůh svatou řeč: "Nechť přibývá a množí se v hojnosti vše, co bylo stvořeno a učiněno. A nechť je člověk nadán myslí, aby poznal, že je nesmrtelný a že [jedinou] příčinou jeho smrti je zvířecí žádostivost. [Jen] ten, kdo se poznal, vstoupí do Dobra." Když takto Bůh promluvil, jeho Prozřetelnost nastolila spojení muže a ženy, působením Osudu a uskupením nebes. I počalo rození a všichni tvorové se množili podle jejich vzoru. Ten, kdo poznal sama sebe, vstoupil do Dobra, které je nad vším bytím, avšak ten, kdo byl sveden živočišnou žádostivostí a přilnul k tělu, putuje i nadále temnotou světa smyslů, trpě mnoho smrtí." Řekl jsem: "Jakého těžkého hříchu se dopouštějí ti, kdož setrvávají v nevědomosti, že by měli být zbaveni nesmrtelnosti?"           

       „Ó, člověče, zdá se, že nedbáš toho, co jsi slyšel! Cožpak jsi nevěnoval pozornost mým slovům?" „Věnoval, a podržel jsem si v paměti vše, co jsi mi řekla, a jsem ti za to velmi vděčný." "Pokud jsi tedy věnoval mým slovům pozornost, řekni mi, proč si ti, kdož setrvávají v nevědomosti, zaslouží smrt." Odvětil jsem: "Je tomu tak kvůli zdroji, z něhož vzešlo hmotné tělo, ten je onou hroznou temnotou. Z něho pochází i vodnatá látka, z níž je tělo složeno. Ti, kdož se upjali k tělu, si tudíž zaslouží být zajatci ve světě smyslů, z čehož plyne jako důsledek smrt." ,,Ó, člověče, porozuměl jsi správně. Proč však ten, kdo se poznal, vstupuje do Dobra, jak bylo řečeno v řeči Boha?" Na to jsem odpověděl: "Je tomu tak proto, že Otec všeho je složen ze Světla a Života a právě z něho vzešel člověk." "Máš pravdu, a až pochopíš, že jsi ze Světla a Života, zase se do nich vrátíš." Tak pravila Poimandres.

 

O LIDSKÉ MYSLI

      "Vysvětli mi však i toto. Bůh řekl: Nechť člověk, který je nadán myslí, pozná sebe sama. Což však nejsou myslí obdařeni všichni lidé?" „Ó, člověče," řekla mi Mysl, "tak nemluv, já - klidná Mysl, přicházím [jen] k těm, kdož jsou svatí a dobří, čistí a milosrdní, a můj příchod je pro ně podporou a jím poznávají vše a získávají Otcovu milost milujícím uctíváním a děkují mu, chválíce a zpívajíce mu povznesenými srdci v synovské oddanosti. Před tím, nežli odevzdají tělo smrti, které patří, zoškliví si tělesné smysly, vědouce, co způsobují.

“Je tomu vpravdě tak, že já, klidná Mysl, nemohu působit v těle, jsem-li vyrušována útoky smyslů. Střežím [proto] všechny brány a bráním vstupu přízemních a zlých podnětů těchto smyslů tím, že od nich odvracím všechny myšlenky. Proto se držím daleko od lidí, kteří jsou pošetilí, zlí, zkažení, závistiví, žádostiví, vražední, bezbožní a otvírají se démonu pomsty, který je nutí snášet spalující žár ohně a mučí je, zmítaje jimi ve vřavě smyslů, a co nejvíce člověka podporuje v jeho protizákonných činech, aby si tak vysloužil větší trest. Takový člověk nepřestává slepě zápasit, dávaje průchod svým bezbřehým chtíčům, a jeho žádostivost je neuhasitelná. Svým vlastním přičiněním tak rozdmychává oheň, aby byl pro jeho mučení ještě vřelejší."

 

O VZESTUPU ČLOVĚKA

 

     "Učila jsi mne důkladně, ó, Mysli, právě tak, jak jsem si přál. Řekni mi však ještě o vzestupu, jímž lidé stoupají vzhůru. Řekni mi, jak vstoupím do života." [Na to] Poimandres odvětila: »Při rozpadu tvého hmotného těla se nejdřív musíš zříci těla: aby ses [mohl] změnit, a viditelný tvar, který nosíš, přestane být vidět. Pak se zřekni i svého vitálního ducha a nech jej rozplynout, takže v tobě přestane působit. Tělesné smysly se navrátí ke svým zdrojům, stanou se částmi vesmíru a vejdou do nových kombinací, aby vykonávaly jiné práce. Teprve pak začne člověk stoupat vzhůru strukturou nebes. V prvé oblasti nebe se vzdává síly, jíž se dílo zvětšuje a jíž se dílo zmenšuje. Ve druhé oblasti zanikají sklony proradné úskočnosti. Ve třetí žádostivost, jíž jsou lidé klamáni. Ve čtvrté převládající arogance. V páté bezbožná smělost a zbrklá opovážlivost. V šesté falešná honba za bohatstvím. V sedmé faleš, která číhá, kde by uškodila. Teprve poté, co se zbaví všeho, co bylo na něho přeneseno strukturou nebes, vystoupí k osmé sféře, jsa nyní nadán svou skutečnou mocí, zpívaje s ostatními, kdož tam přebývají oslavujíce Otce. Ti, kdož tam jsou, se z jeho příchodu radují. Poté, co se stane takovým jako ostatní, s nimiž přebývá, uslyší Moci ovládající podstatu osmé sféry, zpívajíce oslavu Boha hlasem, který je jen jejich. Nato, jeden po druhém, vystupují vzhůru k Otci a zbavujíce se Mocí, stávají se Mocemi samými. Tak vstupují do Boha. Ten je [skutečným] Dobrem, toto je dovršením pro ty, kdož dosáhli poznání."

 

VÝZVA K HLÁSÁNÍ SVATÝCH NAUK

     "Proč ještě prodléváš, vida, že jsi již získal vše? Proč se nestaneš vůdcem těch, kdož jsou hodni dobrodiní, aby lidé poznali, že budou Bohem spaseni?" Poté, co ke mně Poimandres takto promluvila, smísila se s Mocemi a já jsem si v mysli zapsal Poimandřino dobrodiní a byl jsem přešťasten, neboť jsem byl přesycen tím, po čem jsem prahl. Můj tělesný spánek se změnil ve střídmou probudilost duše a zavření očí ve skutečný pohled. Má tichost byla plná dobroty a má [předchozí] planost řeči potokem svatých myšlenek. To vše se mi přihodilo, zatímco jsem přijímal od Poimandres, to jest od Svrchované Mysli, učení pravdy, čímž, jsa inspirován Bohem, jsem dosáhl svrchované Pravdy. Pročež jsem celou svou duší a vší svou silou vzdal chválu Bohu Otci, řka:

     "Svatý je Bůh Otec všech, který byl před prvým počátkem, Svatý je Bůh, jehož úmysl je vyplněn několika jeho Silami, Svatý je Bůh, jehož vůle bude poznána a je známa všem, kdož jsou jeho vlastními. Svatý jsi Ty, kdož jsi Slovem vytvořil vše, co je. Svatý jsi Ty, jehož jasná přirozenost nepotemněla, Svatý jsi Ty, jehož obrazem je celá příroda. Svatý jsi Ty, kdož jsi silnější než všechna moc. Svatý jsi Ty, kdož jsi větší nežli veškerá výbornost. Svatý jsi Ty, jehož žádná chvála nedokáže vystihnout. Přijmi tedy čisté obětiny řeči od duše a srdce pozvednutého k tobě, Ty, o němž slova nemohou vypovídat, žádný jazyk nemůže vyprávět, jehož může vyjádřit jen ticho. Modlím se, abych nikdy neodpadl od té znalosti o tobě, která je v souladu s naším bytím. Tobě budiž dána tato modlitba. Kéž je do mne vložena Moc, abych poté, co získám toto dobrodiní, mohl osvítit ty z mého plemene, kdož jsou v nevědomosti: mé bratry a Tvé syny. Pročež věřím a svědčím, že jsem vstoupil do Života a Světla. Bud požehnán, Otče. Tvůj Člověk usiluje, aby sdílel Tvou svatost, jak jsi mu k tomu dal práva." Pak jsem vzdal díky a chválu Otci všeho i byl jsem jím vyslán, [bych kázal] poté, co do mne vložil Moc a nechal mne poznat podstatu všeho, co existuje, a spatřit svrchovanou vizi.

     I počal jsem kázat lidem o kráse zbožnosti a o poznání Boha řka:

"Slyšte, lidé zrození ze Země, kdož jste se oddali opilosti a spánku z neznalosti Boha! Probuďte se ke střídmosti, přestaňte být prosyceni opojným nápojem a pohrouženi ve spánek zbavující rozumu!" A když [to] slyšeli, shlukli se okolo mne jako jeden muž. I řekl jsem [jim]: „Ó, lidé, proč jste se sami vydali na pospas smrti, když jste mohli sdílet nesmrtelnost [s Bohem]? Čiňte pokání, vy, kdož jste putovali v omylu, jsouce provázeni nevědomostí. Vezměte svůj podíl na nesmrtelnosti, zavrhujíce rozpad!" Někteří z nich se mým slovům pošklebovali a stáli opodál, neboť se vydali napospas smrti, ale jiní žádali pokání. To, co jsem zasel, bylo zalito vodou nesmrtelného Života. Když nadcházel večer a Světlo slunce se počalo vytrácet, žádal jsem je, aby hromadně vzdali díky Bohu. A když tak učinili, každý z nich ještě vzdával díky Bohu na svém loži... …….

 

 

Vy lidé, kam spěcháte zcela zpití tělesností, vy, kteří jste vypili v neztenčené míře celé učení nevědomosti, kterou však nemůžete strávit, kterou již dokonce vyplivujete? Vystřízlivějte a přidržte se vnitřního, dívejte se očima srdce! A jestli to všichni nedokážete, tedy alespoň ti, kteří to dovedou! Neboť zloba nevědomosti zaplaví celou zemi a zahubí všechny v tělech uvězněné duše a nedovolí, aby zakotvily v přístavu osvobození .

Nenechte se proto strhnout velkým proudem, využijte přílivu, vy, kteří jste schopni dosáhnout přístavu spásy (osvobození) a zakotvěte v něm. Vyhledejte si vůdce, který vás dovede k branám poznání, kde září světlo, které je nedotčené temnotou, kde není nikdo zpitý, nýbrž všichni vystřízlivělí, protože zde všichni svým srdcem hledí na Toho, který si přeje být spatřen, Toho, který nemůže být ani slyšen a pojmenován, kterého není možné ani spatřit očima, pouze duchem (Nus) a srdcem .

Nejdříve ale musíš roztrhnout ty šaty, které nosíš - tkanivo nevědomosti, základní příčinu zla, pouta záhuby (to, co tě váže k zániku), temnou zeď, živoucí Smrt, páchnoucího mrtvého (!), s tebou stále kráčející hrob těla, lupiče v tobě, toho, který skrze to, co miluje, nenávidí a skrze to, co nenávidí, závidí .

Takového druhu je tento nepřítel, kterého jsi oblékl jako šaty, který tě strhává k sobě dolů, abys neprohlédl a neviděl krásu pravdy a to dobré, co přináší. Pak bys nenáviděl jeho zlobu a poznal jeho lstivost, se kterou se ti stále lákavě nabízí, on, který ti znecitlivuje vnímání tím, že je zahlcuje hmotou a plní špinavou žádostí, abys ani neslyšel, co máš slyšet, ani neviděl, co máš vidět!


7 hermetických zákonů

 

1. Zákon mentalismu

2. Zákon shodnosti

3. Zákon vibrací

4. Zákon polarity

5. Zákon rytmu

6. Zákon príčiny a následku

7. Zákon pohlaví

 

jinak jsou 2 základní Kategorie: zákon HMOTY /Měsíc/ a zákon DUCHA/Slunce/

1. Zákon mentalizmu

 "Absolútno je myseľ. Vesmír v sebe zahŕňa duševnú podstatu." Kybalion

                Tento zákon vyjadruje pravdu, že "všetko je myseľ". Popisuje, že absolútno (teda skutočná realita, ktorá sa nachádza za vonkajšími tvarmi a formami, ktoré poznáme ako hmotný vesmír, život, matériu či energiu, skrátka všetko, čo vnímame vonkajšími zmyslami) je duch, ktorý je sám o sebe nepoznateľný a nedefinovateľný, ale ktorý je možné považovať za univerzálnu, nekonečnú a živú myseľ. Tento zákon takisto objasňuje, že celý svet tvarov či vesmír je jednoducho duševným výtvorom absolútna a riadi sa zákonmi stvorených vecí. Ukazuje, že vesmír ako celok i jeho súčasti existujú v mysli absolútna, v mysli, v ktorej sa nachádzame, pohybujeme a žijeme. Vďaka tomu, že tento zákon vymedzuje podstatu vesmíru ako duševnú, môžeme s jeho pomocou ľahko vysvetliť najrôznejšie duševné a paranormálne javy, ktoré výdatne priťahujú pozornosť širokej verejnosti a ktoré sú bez tohto vysvetlenia nepochopiteľné a vzpierajú sa vedeckému skúmaniu.

Pochopenie tohto veľkého hermetického zákona mentalizmu umožňuje každému jedincovi porozumieť zákonitostiam duševného vesmíru a využíval ich vo svoj prospech a pokrok. Študent hermetizmu môže duševné zákony aplikovať inteligentne miesto toho, aby ich používal neorganizovane a chaoticky. Ak drží študent vo svojich rukách univerzálny kľúč, môže odomknúť rad brán duševného a paranormálneho chrámu poznania a vstúpiť do neho slobodne a s rozumom. Tento zákon objasňuje skutočnú podstatu energie, sily a hmoty a takisto uvádza, z akého dôvodu a akým spôsobom podliehajú ovládaniu mysľou. Jeden z dávnych hermetických majstrov pred dlhou dobou napísal: "Ten, kto pochopil pravdu o duševnej podstate vesmíru, veľmi pokročil na ceste k majstrovstvu." Tieto slová platia dnes rovnako ako v dobe, kedy boli napísané prvý krát. Dosiahnuť majstrovstva bez tohto univerzálneho kľúča je nemožné. Bez jeho vlastníctva by študent iba nadarmo búchal na rad chrámových dvier.

2. Zákon zhodnosti

"Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore." Kybalion

                Tento zákon vyjadruje pravdu, že medzi pravidlami a javmi najrôznejších úrovní bytia a života vždy panuje istá zhoda. Starý hermetický axióm hovorí: "Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore." Pochopenie tohto zákona umožňuje vyriešiť rad skľučujúcich paradoxov a skrytých tajomstiev prírody. Existujú pláne, ktoré presahujú naše chápanie. Pokiaľ na ne však aplikujeme zákon zhodnosti, môžeme porozumieť radu vecí, ktoré by sme inak nikdy nepoznali. Tento zákon funguje na všetkých úrovniach hmotného, duševného i duchovného vesmíru – má univerzálnu platnosť. Starí hermetici považovali tento zákon za jeden z najdôležitejších duševných nástrojov, s ktorého pomocou je možné odstrániť prekážky, ktoré nám zabraňujú uvidieť to, čo je nepoznané. Jeho prostredníctvom je možné dokonca poodhrnúť závoj Isis, a letmo tak zahliadnuť tvár tejto bohyne. Znalosť geometrických zákonov dovoľuje človeku, ktorý sedí vo svojom observatóriu, pozorovať ďaleké slnká a zaznamenávať ich pohyb. Podobne nám znalosť zákona zhodnosti umožňuje, aby sme z toho, čo poznáme, vyvodzovali inteligentné závery o nepoznanom. Môžeme študovať monádu a pochopiť archanjelov.
 

3. Zákon vibrácií

"Nič sa nenachádza v kľude, všetko sa pohybuje, všetko vibruje." Kybalion

Tento zákon popisuje skutočnosť, že "sa všetko pohybuje, všetko vibruje a nič sa nenachádza v kľude". Uvádza pravdy, s ktorými súhlasí i moderná veda a ktorá podporuje každý nový vedecký objav.

 I tak tento zákon pred tisíckami rokov formulovali starí egyptskí majstri. Tento zákon objasňuje, že rozdiely medzi jednotlivými prejavmi hmoty, energie, mysle, a dokonca i ducha sú do značnej miery výsledkom rôznych vibračných frekvencií. Od absolútna, ktoré je rýdzim duchom, dole až po najhrubšie formy hmoty tvoria všetko vibrácie – čím vyššia vibrácia, tým vyššia pozícia na rebríčku. Duch vibruje s tak nesmiernou intenzitou a rýchlosťou, že prakticky spočíva v kľude – koleso, ktoré sa rýchlo otáča, v nás vzbudzuje dojem, že stojí na mieste. Na druhom konci rebríčka sa nachádzajú hrubé formy hmoty, ktorých vibrácie sú tak nízke, že sa takisto zdá, že sa nachádzajú v kľude. Medzi týmito dvomi pólmi existujú milióny a milióny najrôznejších vibračných frekvencií. Vibruje úplne všetko – od častíc a elektrónov, atómov a molekúl až po celé svety a vesmíry. To isté platí na úrovniach energie a sily (ktoré majú iba odlišnú vibračnú frekvenciu), pre mentálne pláne (ktorých stav závisí na vibráciách), a dokonca i pre duchovné sféry. Pochopenie tohto zákona a použitie príslušných formúl umožňuje študentom hermetiky ovládnuť jednak svoje duševné vibrácie, tak aj duševné vibrácie druhých ľudí. Majstri využívajú tento zákon tiež na to, aby si rôznym spôsobom podmanili prírodné javy. Ako hovorí jeden z dávnych autorov: "Ten, kto chápe zákon vibrácií, drží v ruke žezlo moci."

4. Zákon polarity

„Všetko je podvojné, všetko má dva póly, všetko má svoj opak. Podobné a nepodobné veci sú rovnaké, protiklady majú tú istú podstatu a líšia sa len formou. Protipóly sa stretávajú, každá pravda je len polopravdou a všetky paradoxy sa dajú vyriešiť.“ Kybalion
         Tento zákon vyjadruje pravdu, že „všetko je dvojité, všetko má dva póly, všetko má svoj opak“. To všetko sú prastaré hermetické axiómy. Vysvetľuje dávne paradoxy, ktoré poplietli hlavu celému radu ľudí a ktoré popisujú nasledujúce slová: „Tézy a antitézy sa zhodujú vo svojej podstate, ale odlišujú sa formou. Protiklady majú tú istú podstatu a líšia sa len stavom. Dva opačné póly je možné spojiť, extrémy sa stretávajú, všetko súčasne je i nie je, každá pravda je polovičnou lžou, všetko má dve strany a tak ďalej.“ Tento zákon objasňuje, že vo všetkom sa nachádzajú dva póly, dva opačné aspekty a že protiklady sú v skutočnosti len dva extrémy toho istého, dva tiene tej istej záležitosti, ktoré sa odlišujú iba svojou intenzitou. Môžeme si to vysvetliť na príklade – trebárs teplo a chlad tvoria protiklady, v skutočnosti sa jedná o ten istý jav s rozdielnou intenzitou. Pozrite sa na teplomer a povedzte, či dokážete rozlíšiť, kde končí teplo a začína chlad! Nič také, ako absolútne teplo ani absolútny chlad neexistuj. Slová teplo a chlad prosto popisujú rôznu intenzitu toho istého javu a ten istý jav, ktorý sa prejavuje ako teplo a chlad, je len formou, druhom a frekvenciou vibrácií. Teplo a chlad teda predstavujú dva póly fenoménu, ktorý nazývame teplota, a javy, ktoré ho sprevádzajú, sú výsledkom pôsobenia zákona polarity. Rovnaký zákon sa prejavuje v prípade svetla a tmy, ktoré sú vyjadrením toho istého úkazu a líšia sa iba svojou silou. Kde končí tma a začína svetlo? Aký je rozdiel medzi veľkým a malým? Medzi tvrdým a mäkkým? Medzi čiernym a bielym? Medzi ostrým a tupým? Medzi hlasným a tichým? Medzi vysokým a nízkym? Medzi pozitívnym a negatívnym? Zákon polarity tieto paradoxy vysvetľuje a žiadny iný zákon ho nemôže nahradiť. Rovnaký zákon pôsobí na duševnej úrovni. Ukážme si to na extrémnom príklade lásky a nenávisti – dvoch duševných stavoch, ktoré sa od seba očividne líšia. I tak existujú rôzne stupne nenávisti i lásky a stredový bod, v ktorom hovoríme, že niečo máme radi alebo naopak nemáme. Pocity náklonnosti však prechádzajú do pocitov odporu postupne, že si občas nie sme istí, či máme niečo radi, neradi, alebo je nám to jedno. Všetko sú to iba stupne toho istého, čo vám bude jasné, pokiaľ sa čo i len na chvíľku nad tým zamyslíte. Okrem iného je toto niečo, čomu hermetici prikladajú väčšiu dôležitosť – je možné vibrácie nenávisti premieňať na vibrácie lásky, a to vo vlastnej mysli, ako aj v mysliach iných ľudí. Mnohí z vás, ktorí čítate tieto riadky, ste zažili na vlastnej koži nedobrovoľný a náhly prechod od pocitov lásky k nenávisti a naopak. Iste ste podobný úkaz pozorovali i u druhých. Z tohto dôvodu pre vás nebude ťažké pochopiť, že s pomocou hermetických formúl je to možné dosiahnuť prostredníctvom vôle. Dobro a zlo reprezentujú iba opačné póly toho istého fenoménu a hermetik vie, ako sa dá použitím zákona polarity premeniť zlo na dobro. Stručne povedané, umenie polarizácie je oblasťou duševnej alchýmie, ktorú poznali a praktikovali či už dávni, alebo moderní majstri hermetizmu. Ak tento zákon pochopíte a ak vynaložíte dostatok času a energie na to, aby ste umenie polarizácie ovládli, získate schopnosť meniť svoju polaritu, i polaritu druhých.

5. Zákon rytmu

„Všetko priteká a odteká, všetko má svoj príliv a odliv, všetko stúpa a klesá. Pohyb kyvadla sa prejavuje vo všetkých veciach. Miera výkyvu kyvadla doprava je rovnaká, ako miera jeho výkyvu doľava. Rytmus má vyrovnávajúci vplyv.“ Kybalion

Tento zákon popisuje skutočnosť, že vo všetkom prebieha medzi dvomi pólmi, ktoré existujú podľa zákona polarity: rovnovážny pohyb – sem a tam, nahor a nadol, dopredu a dozadu, príliv a odliv, pohyb podobný  kyvadlu. Neustále sa odohráva akcia a reakcia, postup a ústup, stúpanie a klesanie. Týka sa to vesmíru, sĺnc, zemí, ľudí, zvierat, mysle, energie i hmoty. Tento zákon sa prejavuje vo vzniku a zániku zemí, vzostupe a úpadku celých národov, v živote všetkých vecí a i v duševných stavoch človeka.

A práve táto súvislosť s psychickými stavmi predovšetkým je dôvod, prečo hermetici považujú porozumenie tohto zákona za tak dôležité. Hermetici tento zákon pochopili, našli jeho univerzálne použitie a tiež objavili určité formuly a metódy, s pomocou ktorých dokážu jeho účinky na svoju bytosť prekonať. Využívajú duševný zákon neutralizácie. Zákon rytmu nie je možné zrušiť alebo zastaviť, ale hermetici sa naučili, ako sa jeho vplyvu dá do istej miery, ktorá záleží na tom, ako ho ovládajú, vyhnúť. Naučili sa ho využívať miesto toho, aby boli využívaní ním. Táto metóda a ďalšie podobné tvoria umenie hermetikov. Majster hermetickej náuky sa spolarizuje do bodu, v ktorom si praje spočinúť a následne zneutralizuje pohyb kyvadla, ktorý by ho vychýlil k opačnému pólu. Všetci jedinci, ktorí dosiahli určitého stupňa sebaovládania, tak do určitej miery činia, avšak majster sa takto chová vedome a zo svojej vôle. Dosahuje takú duševnú rovnováhu a stabilitu, akú si davy obyčajných ľudí, ktoré sa potácajú sem a tam ako kyvadlo, nedokážu vôbec predstaviť. Hermetici zákony rytmu a polarity starostlivo študovali a metódy, ako proti nim pôsobiť, ako ich neutralizovať a používať, tvoria dôležitú súčasť hermetickej duševnej alchýmie.

6. Zákon príčiny a následku

„Každá príčina má svoj následok a každý následok má svoju príčinu. Všetko sa deje v súlade so zákonom. Náhoda je len nerozpoznaný zákon. Existuje mnoho kauzálnych plání, ale zákon nič neobíde.“ Kybalion

                Tento zákon objasňuje skutočnosť, že každý následok má svoju príčinu a každá príčina svoj následok. Vyjadruje, že „všetko sa deje podľa zákona“, že sa nič „nedeje náhodou“, že nič také ako náhoda neexistuje a že i keď existujú rôzne úrovne príčin a následkov, z ktorých tie vyššie ovládajú tie nižšie, nič sa z pôsobenia tohto zákona nemôže úplne vymaniť. Hermetici ovládajú umenie a metódy, ako sa do určitej miery povzniesť nad bežnú úroveň príčiny a následku. Tým, že sa duševne povznesú na vyššiu úroveň, stanú sa skôr tými, ktorí tvoria príčiny, než tými, ktorí nesú následky. Obyčajní ľudia sú unášaní prúdom, ovplyvňovaní prostredím a podliehajú vôli a túžbam silnejších jedincov. Dedičnosť, sugescia a ďalšie vonkajšie príčiny nimi pohybujú na šachovnici života ako pešiakmi. Majstri, ktorí sa povzniesli na vyššiu úroveň, naproti tomu ovládajú svoju náladu, povahu, vlastnosti, sily i prostredie, ktoré ich obklopuje. Miesto pešiakov sú tými, kto nimi posúva. Pomáhajú hrať hru života miesto toho, aby nimi bolo pohybované tak, ako si iní ľudia a vonkajšie prostredie zmyslí. Nie sú nástrojmi tohto zákona ale využívajú ho. Majstri sa riadia kauzalitou vyšších plání, avšak pomáhajú vládnuť na svojej úrovni. V tomto výroku sa nachádza koncentrované bohatstvo hermetického poznania – kto vieš čítať, čítaj!

7. Zákon pohlaví

„Všetko má pohlavie, všetko má svoj mužský a ženský aspekt. Existencia pohlavia sa prejavuje na všetkých úrovniach.“ Kybalion

                V tomto zákone sa odráža skutočnosť, že existencia pohlaví pôsobí na všetko – vplyv mužského a ženského aspektu nikdy neustáva. Toto neplatí iba na fyzickej úrovni, ale tiež na úrovni duševnej a dokonca i v duchovných sférach. Na fyzickej úrovni sa tento zákon prejavuje v podobe sexu. Na vyšších rovinách na seba prijíma vyššie formy, ale stále sa jedná o ten istý zákon. Bez tohto zákona nie je možné žiadne tvorenie – fyzické, duševné ani duchovné. Ak pochopíte, vyjasní sa vám mnoho problémov, nad ktorými si láme hlavu rad ľudí. Zákon pohlaví sa neustále podieľa na rozmnožovaní, obnove a tvorení. Každá vec i každý človek v sebe obsahuje dva elementy či princípy, alebo tento veliký zákon. Každá vec mužskej povahy v sebe nesie i ženský prvok. Každá žena v sebe obsahuje mužský princíp. Aby ste porozumeli filozofii duševného a duchovného tvorenia, rozmnožovania a obnovy, musíte študovať a pochopiť tento hermetický zákon. Je v ňom obsiahnutý kľúč k mnohým životným mystériám. Chceme vás varovať, že tento zákon nemá nič spoločné s radom primitívnych, zhubných, ponižujúcich a chlipných teórií, učení a praktík, ktoré sú vyučované pod vznešenými menami, avšak ktoré predstavujú len prostitúciu veľkého prirodzeného zákona pohlaví. Tieto prízemné pokusy o oživenie dávnych a neblaho preslávených uctievaní plodivej sily prírody ničí telo, myseľ i dušu. Hermetická filozofia odjakživa trúbila na poplach proti týmto degradovaným učeniam, ktoré vedú k žiadzi, samopaši a prekrúcaniu prírodných princípov. Ak hľadáte takúto náuku, musíte hľadať niekde inde – hermetizmus nič podobné neobsahuje. Čistému vše čisté, prízemnému vše prízemné.

 Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7
Z češtiny preložil: Ptah


7 světových paprsků

        Tyto řídící bytosti paprsků jsou chohan (čti šohan), archanděl a elohim. Chohanem se nazývá řídící bytost a tyto veliké bytosti jsou nanebevystoupení (nanebevzatí) mistři, nehmotné bytosti, které z největší části vsešli z našeho pozemského vývoje. Byli lidmi, tak jako jsme jimi my a přes mnohé inkarnace dosáhli své dokonalosti. Tyto bytosti zůstávají v našem pozemském rozvoji aby nám pomáhaly a rezignovaly na svoji "Nirvánu", na svoji blaženost, protože v hluboké lásce a milosrdenství chtějí zprostředkovat své vědění o možnosti vystoupení vzhůru pro člověka. Archandělé náležejí k jiné vývojové řadě, neboť ti na naší Zemi nikdy nebyli lidmi. Řídí nebeské sbory, které v každém případě přísluší jejich paprsku a jsou představiteli božských ctností. Elohimové jsou tvůrci světů, kteří vytvořili náš planetární systém. Jsou to tedy bytosti, které jsou prastaré, starší než náš planetární vývoj. Jsou nejvyššími řídícími bytostmi přírodních sil, které následují jejich příkazů.

"Maha Chohan" (Maha = Velký) je nejvyšší řídící bytostí sedmi Chohanů. Nazývají ho také představitelem Svatého Ducha pro Zemi. On sám k tomu jednou podal toto vysvětlení: "Starý pojem Duch svatý má ve svém obsahu čiré kosmické záření. Je to pojem, který si podržel svoji platnost po celý křesťanský věk. Tento Božský Duch svatý je životním elixírem pro všechny bytosti, které zalidňují světy. Je to životní síla, proudící přes vás, která udržuje váš život. Tuto životní sílu přijímáte také svojí potravou, vzduchem a vodou. Tato životní síla je všude obsažena a dostáváte ji ze všech stran. Vaše vnitřní světlo je ohniskem této životní síly. Také věky jsou podřízeny vždy jednomu právě platnému ze sedmi paprsků. Nyní zanikající věk Ryb stál pod vlivem šestého paprsku (mír, služba, oddanost a milost). Nový, nyní začínající věk Vodnáře podléhá sedmému paprsku svobody. Máme možnost také jako lidé ještě v omezeném stavu našeho vědomí začít spolupracovat se silami paprsků a s jejich velkými řídícími bytostmi a použít těchto mocných energií pro naše vlastní očišťování, pro proměnění poměrů na naší Zemi a dále pro očišťování nahromaděných stínů z minulých věků. Velikáni nám zprostředkovávají tyto prastaré znalosti, používané odedávna zasvěcenci. Je tomu tak vzhledem ke krátkosti doby, kterou máme k dispozici a také proto, aby co možná nejvíce z temnoty bylo odstraněno, dřív než se celý planetární systém při svém oběhu kolem velkého centrálního slunce vnoří do svého paprskového opasku a citelně se urychlí vibrace. S tímto zvyšováním vibrací vystupují na scénu mnohé změny, jako například rozrůstající se jasnovidnost a jasnosluch, takže lidem se stanou viditelné jejich nedobrá vyzařování a myšlenky a začne se kolem nich rozšiřovat zmatenost. S pomocí fialového záření máme možnost naše negativní myšlenkové formy a karmická zatížení pozvolna likvidovat a účastnit se na očišťování veškerého pozemského života. Nezapomínejme při tom na následující věc. Také naše negativní myšlenky a činy během věků společným dílem přispěly k tomu, že naše Země je taková, jaká nyní je. Tedy také my jsme spoluzodpovědní za očišťovací proces. Energie, která námi protéká jako životní síla, je neutrální. My jí vtiskujeme hodnotu naším myšlením a cítěním a tím jí vtiskujeme svoji značku. Tato energie se k nám ve velkém koloběhu jednoho dne navrátí a přinese s sebou to, co jsme jí vtiskli. Nazývá se to potom "karmou", to znamená zpětné působení našich dobrých, nebo nedobrých činů.

Síly těchto paprsků jsou schraňovány pro naši Zemi, jak již bylo řečeno, ve velkých světelných centrech. Jsou to mohutné nehmotné bytosti, které řídí takové světelné ohnisko, kde jsou energie odvíjeny dolů a jsou vyzařovány pro pozemský svět. Tato ohniska jsou prastará a byla vytvořena podle určitých zákonitostí a rozdělena po planetách. Nejvyšší ze světelných center je Shamballa (Šambala), to je sídlo božské hierarchie pro Zemi a v tomto sídle je udržován pro planetu trojplamen a je stále posilován, aby pozemský život mohl být odtud vyživován. Také my, lidé v sobě nosíme takové centrum světla a to je náš osobní díl Boha, naše nejvyšší centrum vibrací, ve kterém spočívají božské tvůrčí síly ve svém zárodku. Obsahují však veškeré čisté vlastnosti a síly, které nám jednou umožní, abychom vyrostli vzhůru k Božskému člověku, ke Kristu. Dojde k tomu tehdy, až se všemu naučíme budeme mít zažito všechno, co nám naše pozemská škola může nabídnout.

Toto vnitřní ohnisko Božského světla v nás se nazývá trojplamen a také pro ně ještě existuje básnické označení "klenot v srdci lotosu". Toto centrum v nás je vyživováno kosmickými silami, proudícími přes naši stříbrnou šňůru, která je světelným pásem, schopným rozšiřování. Od středu srdce vystupují síly směrem vzhůru do našeho mozku a rozdělují se přes nervové dráhy až do jednotlivých tělesných buněk a také do našich jednotlivých jemnohmotných těl. Toto vnitřní ohnisko je zárodkem dokonalého člověka, věrný Božský obraz, ke kterému jednou máme vyrůst. To je to největší dědictví, které jsme společně dostali od tvůrce na naši cestu životem. V tomto vnitřním ohnisku spočívají všechny možnosti našeho budoucího rozvoje, stejně, jako je už v semeni obsažen obraz dokonalé rostliny, nebo stromu. Podmínky pro růst ovšem musíme vytvářet my sami. Láska, oddanost dobré věci, soucit, mír a spojenectví s Bohem jsou podmínky pro proces zrání člověka, který se má vyvíjet až k božskému člověku. Kosmické zákony, které jsou podkladem pro život, jsou na rozdíl od pozemských zákonů platné na věky. Celkové stvoření se podle nich dokonává. Znalost těchto zákonů nám napomáhá ubírat se důsledně po duchovní dráze. Bez tohoto vědění nenalezneme cestu ke spokojenému a šťastnému životu.Když chceme rozpoznat duchovní pravdy a chceme nastoupit na duchovní stezku, musí náš rozum dát přednost intuici a vhledu. Kosmické paprsky jsou síly, dávané nám lidem k dispozici prostřednictvím nauk, které dostáváme. Tyto nauky přijímáme, abychom je nasměrovali do našeho světa, k našim bližním, abychom všude tam přinášeli pořádek a soulad, mír, léčivou sílu, čistotu a tak dále a abychom pomáhali na Zemi odstraňovat nedokonalosti. To je hlavní úloha žactva, které tím může pomáhat zmenšovat nejenom svá vlastní zatížení, ale také pomáhá zmenšovat zlo na světě. Jenom světlo je to jediné, co je schopné proměňovat pozemskou planetu.

Jednou z nejdůležitějších ze sedmi hlavních sil je fialové záření, síla umožňující proměnu, s jejíž pomocí opět dokážeme očišťovat rozladěné energie. Je to důležitá znalost, která nám je dopřána. Vždyť tím dostáváme možnost proměňovat naše karmické podmínky a pomáhat likvidovat nahromadění temných sil na naší planetě.

Když totiž řekneš a když procítíš tento pojem JÁ JSEM, uvolníš tím pramen stále trvajícího života, který bude nerušeně proudit ven. JÁ JSEM je plné vytváření Božství.Například: JÁ JSEM vzkříšení a život všeho dobrého v mém životním proudu. JÁ JSEM vzkříšení mého dokonalého zdraví. JÁ JSEM vzkříšení harmonie a míru v mém světě. JÁ JSEM mohutný fialový plamen, pronikající a očišťující moje nižší těla.

Podíváme-li se na význam slova modlitba, potom bychom zjistili, že například v němčině znamená gebet: Ge = Bůh, Duch a Bet = uložit se, uvelebit se. Potom tedy modlitba (gebet) by znamenala uložit sama sebe v Bohu a nikoliv prosit o něco. Jemnohmotná energie reaguje okamžitě na náš pokyn. Je tomu tak stejně, jak svojí řečí a myšlenkami nevědomky - často ale také vědomě - vytváříme negativní myšlenkové formy, které potom musíme také zlikvidovat. Tak můžeme cílevědomě vysílat dobro do světa, totiž záření přinášející mír a harmonii, očišťující a léčivé záření a tak dále.

Jako další prostředek pro naši službu máme vizualizaci, to znamená sílu představivosti, aniž se vysloví nějaké slovo. Tato představivost ale potřebuje více cvičení a může být spojována s odpovídající hudbou. Hudba sama je obohacením a přispívá ke zvýšení vibrací. Jsme našimi učiteli vedeni k proškolování síly představivosti a k tomu jsme dostali celou řadu cvičení. Také vizualizace je tvůrčí činností, je-li prováděna se soustředěním. Co si intenzivně představujeme, vytváří nejprve jemnohmotnou formu a jednoho dne se uskuteční to co jsme uvedli do chodu. Vyslovené slovo by ale stále mělo být základní podstatou naší práce.

DEN

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

 

PAPRSEK

první

druhý

třetí

čtvrtý

pátý

šestý

sedmý

 

BARVA

modrá s křišťálově bílými špicemi

zlatožlutá

růžová

křišťálově bílá

zelená se zlatými špicemi

rubínová se zlatými špicemi

fialová

 

HUDBA

Edgar:"Pomp and circum-stance"

Večernice

Marseillasa

Liszt:"Sen lásky"

Vpřed křesťanští vojáci

píseň "Dokonalý den" nebo vánoční písně Ježíše Krista

Příběhy z vídeňského lesa (valčíky)

 

MISTR

EL MORYA

KONFUCIUS

ROVENA

SERAPIS BEY

HILARION

NADA

ST. GERMAIN

 

ARCHANDĚL

MICHAEL
FAITH = SANTA FE

JOPHIEL
KONSTANTIA

SAMUEL
CHARITY

GABRIEL HOPE

RAPHAEL
MARIA

URIEL
DONA GRACIA

EZEKIEL
AMETYSTA

 

ELOHIM

HERKULES AMAZONE

CASSIOPEIA MINERVA

ORION ANGELIKA

CLAIRE ASTREA

VISTA KRISTAL

TRANQUILITAS PACIFICA

ARKTURUS DIANA

 

BOŽSKÉ
CTNOSTI

víra moc Boží vůle síla ochrana

moudrost osvícení láska mír pochopení

Boží láska uctívání zbožňování krása tolerance

čistota umění zmrtvých- vstání výstup

pravda vysvěcení soustředění léčení (fyzické)

mír a láska oddanost služba milost léčení (duchovní)

svoboda milosrdenství soucit vzývání proměna rytmus apelů

 
 
 
 
 

SÍDLO
CHRÁMU

Darjeeling - Indie

1.Kašmír – severní Indie

Chateau Liberte - jižní Francie

Luxor - Egypt

ostrov Kréta

"Templo Rubi" jižní Amerika

ostrov Kuba

 
 

2.Monte Rocky Wyoming(USA)

 
 
 
 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist