Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Úvod

    PROPATOR (PraOtec)- ProArche (Prapůvod) - Bythos (Hlubina)  tvoří původní Trojjedinou Bytost (Tohu va Bohu), jež se rozhodla pojmout všechny energie do rovnováhy. Tak tato Prabytost spolu se Sígou (Tichostí) porodila Mysl, Slovo a Rozum, které pak vytvořili Zemi, Nebesa a Vesmír.

 

Portál pro vzestup 2012-2016

        Přichází tolik očekávaná doba- vyvrcholení posledního soudu (Harmagedonu). V tuto dobu jsou zde všechny dychtící duše, které se přišli zúčastnit velkého přechodu do 5D. Jednak přišli, ti kteří se nejvíce "zasloužili" o daný vývoj od potopení Atlantidy (před více jak 9000 lety), jednak prastaré duše z jiných systémů tohoto vesmíru (Orion, Plejády,...) ale i z našeho slunečního systému (Mars, Venuše,..). Někteří sdílejí stejná hostitelská zvířata jako my, jiní jsou v nehmotných tělech, ale všichni jsou stejně dychtiví.

Tož vítejte u nás !

Namaste

6.noc a nový cyklus času

 

 

Sledujte Aktuálně Doba Dětství (2017-2025) -naše poselství jsou připravena tak, aby vám pomohla přejít přes práh do NOVÉHO SVĚTA !

Hodně pomůže i regenerovat vaši DNA podle tohoto návodu:

Těsně před spaním přikaž každou noc, abys prozkoumal karmickou příčinu základu nemocných nebo problematických oblastí formy, uvolnil karmu a znovu reorganizoval molekulární strukturu a rozvodnou síť.

 

1. Regenerace molekulární struktury : „Já zamýšlím:

 znovu nabýt všechny molekuly ztracené v průběhu doby v mém rodu a mé současné životní zkušenosti.    

 uvolnit veškerou karmu, která mi způsobuje, že dávám své molekuly jiným a všechny vzory, které mi způsobují, že věřím, že musím chránit ostatní.

 dostat se na původní příčinu molekulární ztráty kterékoli části formy, která je nemocná nebo by časem mohla onemocnět při mém pokračujícím vzestupování.“

 

2. Urovnání v rámci kšeftování s hmotou: „Já zamýšlím:

 návrat všech molekul, získaných v průběhu času v mém rodu a mé současné životní zkušenosti, které patří jiným.

 uvolnit veškerou karmu, která mi způsobuje, že beru druhým jejich molekuly.

 dostat se na původní příčinu molekulárního zisku z kterékoli části formy, která způsobila růst, nadměrné přibrání na váze nebo deformaci v mém rodu, nebo která by to mohla způsobit při mém pokračujícím vzestupu.“

 

3. Regenerace genetických záznamů:  „Já zamýšlím :

 obnovit všechny genetické materiály ztracené v nukleárních výpadcích v celém mém rodu.

 uvolnit původní karmickou příčinu toho, proč se roztřepil můj genetický materiál.

 přebudovat genetickým materiálem, abych měl kompletní váleček informací a abych byl v krystalické formě v každém bodě vzestupu.“

 

4. Regenerace rozvodné sítě: „Já zamýšlím:

 vrátit všechnu rozvodnou síť, která není mé vlastní osobní energetické signatury z éterického těla, genetické rozvodné sítě, rozvodné sítě vzestupu, jemnotěl (mentálního, emocionálního, intuitivního a tvořivého) spolu se světelným tělem, čakerním systémem a větším aurickým polem.

 znovu získat veškerou rozvodnou síť od všech ostatních, kteří mi ji vzali a  požádat andělskou říši, aby každá část mého pole byla znovu utkána, jakmile se rozvodná síť vrátí.

 napojit se na mé vzestupující předky ze všech částí světa během času snění (v rovině snu), abychom mohli sdílet holografické záznamy.

 oddělit se od strojů nemocí v éteričnu podle svých nejlepších schopností v mé dané úrovni vzestupu.“

 

5. Zabránění ztrátám čchi:  „Já zamýšlím:

 uvolnit všechny karmické smlouvy k dávání chi nějakým jiným lidem na Zemi nebo v nějakém jiném stvoření v každé době a prostoru a formě.

 znovu utkat díry v mém poli a požádat o to anděly, kteří dohlíží na můj holografický éterický plán.

 sesbírat všechny mé předky udržující nefyzický poživot a požádat je, aby se se mnou sloučili, což přinese konec tance nefyzické nesmrtelnosti a konec cyklu zániku, který to doprovází.

 aby to byli pouze ti předkové, kteří jsou spojeni s mým dědičným splynutím a všichni ostatní se vrátili do Aurory ve středu Země.“

 

6. regenerace čaker a meridiánů: „Já zamýšlím otevřít všechny čakry v každém meridiánu uvnitř éterického těla formy, spolu se všemi čakrami v mém poli a světelném těle. Já volím, aby všechny čakry rotovaly v synchronním načasování, které je vyrovnané a v rovnováze. Já sbírám čakry či části čaker, které jsem v průběhu času ztratil v životě mého rodu i v životě současném; já také zamýšlím vrátit části čaker, které patří jiným a uvolnit příslušnou karmu. Já zamýšlím otevřít všechny nové meridiány, nezbytné k poskytnutí dostatečného množství chi ke vzkříšení a vzestupu mé formy v každé úrovni vzestupování. Já zamýšlím napustit všechny meridiány dostatkem ohně a chi pro pokračování vzkříšení mé formy při vzestupu. Já vytahuji chi z Matky Země skrze má chodidla k dodání energie všem meridiánům mé éterické nádoby nepřetržitým a souvislým způsobem a zamýšlím uvolnit veškerou karmu, vzory a stroje, které mne odpojují od takového energetického toku.“

 

7. Obnovení rozvodné sítě: „Já zamýšlím:

 znovu nabýt a  utkat díry a trhliny v mé rozvodné síti vzestupu a poučit anděly, aby to tak nyní dělali.

 aby byla má rozvodná síť vzestupu složena pouze z genetických informací mého vlastního rodu. Jakoukoli rozvodnou síť, která není má vlastní vracím k odesílateli a uvolňuji mezi námi karmu.

 aby všechny rodové linie v mém rodu byly pouze mého pravého dědictví a aby pouze DNA rudého rodu byla použita při budování mé rozvodné sítě vzestupu. Rodové linie a příslušnou rozvodnou síť vzestupu vracím k odesílateli. Já znovu nabývám rodové linie a příslušnou rozvodnou síť vzestupu od těch, kteří mi ji vzali a uvolňuji mezi námi karmu.“

 

8. Regenerace dysfunkčních andělů, dévů a hadů „Já zamýšlím:

 rozpustit a vymazat jakékoli mechanizované dévy nebo anděly, kterých si lze všimnout při mém dosavadním vzestupu a nahradit je vědomými anděly a dévy z mé duše, nadduše a zdroje.

 odstranit veškeré genetické materiály spojené s otrockým dědictvím a nahradit je novými genetickými materiály, které jsou krystalické a z mého rudého dědictví.

 obnovit nevědomé buňky v éteričnu, aby se staly vědomím RNA a DNA, které je rudého krystalického původu.“

 

9. Obnova funkčního Anděla strážného: „Já zamýšlím mít funkčního Strážce Záznamu Akashic, který pracuje v nejlepším zájmu pro můj vzestup. Jestliže můj Strážce Záznamu Akashic chybí nebo se stal zmanipulovaným, vracím jej mé duši, nadduši a zdroji a žádám, aby byl na jeho místo poslán nový anděl. Já zamýšlím zrušit všechny manipulace, které se objevily jako výsledek dysfunkčního Strážce Záznamu Akashic. Já zamýšlím znovu nabýt chybějící Světelný Jazyk a uvolnit karmu s těmi, kteří mi vzali mé tóny stvoření. Já zamýšlím, abych měl pravý hologram pro mé původní dědictví a já zamýšlím znovu jej nabýt a nahradit, jestliže byl zmanipulovaný.“

 

 10. Regenerace dysfunkčního strážce biologického záznamu„Já zamýšlím mít funkčního Strážce Biologického Záznamu, který pracuje v nejlepším zájmu pro můj vzestup. Jestliže můj Strážce Biologického Záznamu chybí nebo se stal zmanipulovaným, vracím jej mé duši, nadduši a zdroji a žádám, aby na jeho místo byl poslán nový anděl. Já zamýšlím :

 zrušit všechny manipulace, které se objevily jako výsledek dysfunkčního Strážce Biolog. Záznamu.

 znovu nabýt chybějící biologické záznamy,

 uvolnit karmu s těmi, kteří mi vzali mé informace

 vzestupovat pouze do mých vlastních biologických informací z mého pravého rudého dědictví.“

 

11. Regenerace dysfunkčního strážce Rodového záznamu: „Já zamýšlím mít funkčního Strážce Rodového Záznamu, který pracuje v nejlepším zájmu pro můj vzestup. Pokud můj Strážce Rodového Záznamu chybí nebo se stal zmanipulovaným, vracím jej mé duši, nadduši a zdroji a žádám, aby byl na jeho místo poslán nový anděl. Já zamýšlím :

zrušit všechny manipulace, které se vyskytly jako výsledek dysfunkčního Strážce Rodového Záznamu. 

znovu nabýt chybějící rodové linie nebo části rodových linií, které odešly k jiným a vrátit rodové linie nebo části rodových linií, které patří jiným a uvolňuji při tom veškerou související karmu.

do sebe natánout pouze mé pravé dědictví k vytvoření mé cesty vzestupu.

vrátit karmu z mé rodové linie, která mi není vlastní a znovu nabýt svou vlastní karmu a odpustit sobě i všem ostatním.“

 

12. Urovnání manipulací s jemnotěly: „Já zamýšlím znovu nabýt kteroukoli chybějící část mého mentálního, emocionálního, intuitivního a tvořivého těla. Já zamýšlím jiným vrátit jejich mentální, emocionální, intuitivní nebo tvořivá těla. Já nyní přikazuji andělům, aby znovu utkali má jemnotěla a roztočili je ve zvyšující se rychlosti, abych vstoupil do stavu věčnosti, je-li to možné. Já uvolňuji veškerou karmu s ostatními, kteří v průběhu doby zmanipulovali má jemnotěla v celém mém rodu a v tomto životě.“

 

13. Odstranění manipulací se světelným tělem: „Já zamýšlím vrátit kteroukoli část mého světelného pole, která není má vlastní. Já zamýšlím znovu nabýt kteroukoli část mého světelného těla, která je držena někým jiným a já zamýšlím uvolnit příslušnou karmu. Já zamýšlím znovu nabýt chybějící světelná těla, která byla vzata pro rozvodnou síť v souvislosti s bývalými rovinami Mahatma. Já rozpouštím všechna získaná světelná těla a jejich příslušné stříbrné vlákno, které se připojilo k mému solar plexu. Já zamýšlím roztočit mé světelné tělo a větší aurické pole na dostatečně vysokou rychlost a sladění k zajištění rovnovážného pole, které může pokračovat vzestupovat.“

 

14. Vymazání destruktivních tónů stvoření: „Já zamýšlím oddělit od rovin zániku to, co bylo zkonstruováno tajnou nefyzickou vládou Země. Já zamýšlím uvolnit všechny holografické dohody k podílení se na tanci zániku. Já zamýšlím vystrčit všechny jedovaté hady z mého éterického těla, jemnotěl, čakerního systému, světelného těla a většího aurického pole, kterých si lze dodnes povšimnout v mém vzestupu. Já je nahrazuji novými hady, kteří jsou na bázi světelného jazyka a jsou nabízeni mou duší, nadduší a zdrojem. Já uvolňuji veškerou karmu pro to, jak každá sada jedovatých hadů přišla, aby byla v mém poli a rodu. Já také zamýšlím znovu nabýt všechny jedovaté hady, které jsem nevědomě a neznale poslal do polí druhých a posílám je do Aurory k rozpuštění. Já zamýšlím vystoupit z tance otravy a nemoci.“  

 

15. Vyčištění otravy mezi lidmi: „Já zamýšlím uvolnit všechny dohody ke smrtelné otravě druhých, i když byly vytvořené skrze můj rod. Já znovu nabývám všechny škodlivé hady a jedy, které jsme v průběhu doby já nebo moji předkové poslali do polí ostatních a posílám je do Aurory k rozpuštění

 Já zamýšlím:

 uvolnit všechny dohody s ostatními, aby mne smrtelně otrávili, i když byly vytvořené skrze můj rod a lze si jich dodnes povšimnout při mém vzestupu

vystěhovat všechny jedovaté hady z celého mého pole a formy, kteří s tímto souvisí a nahradit je hady udržujícími tóny stvoření světelného jazyka.

 nahradit všechny anděly, dévy, DNA a duše udržující jedovaté hady na jejich místě novými informacemi z mého rudého rodu a novými anděly a dévy z mé duše, nadduše a zdroje.“ 

 

16. Uvolnění karmy nukleární otravy: : „Já zamýšlím :

uvolnit veškerou karmu pro nukleární zničení v mém rodua pro válčení a konstruování nukleárních zbraní.

vystěhovat všechny radioaktivní hady z celého mého pole a formy, kteří s tímto souvisí a lze si jich dodnes všimnout při mém vzestupu a já zamýšlím nahradit je hady udržujícími tóny stvoření světelného jazyka.

nahradit všechny anděly, dévy, DNA a duše udržující na místě radioaktivní hady novými informacemi z mého rudého rodu a novými anděly a dévy z mé duše, nadduše a zdroje

 odpojit se od všech příslušných strojů nemoci.“ 

 

17. Vyčištění od toxických látek : „Já zamýšlím denně :

spustit detoxikační tóny stvoření, které jsou stříbrné a bledě modré a zelené skrze mou kundalini.

dělat cokoli je nezbytné pro podpoření mé formy při vzestupu, včetně vytrvání v denních detoxikačních rituálech, které jsou nezbytné k zajištění nevzestupu do nemoci.

dokončit svou karmu s městy a předměstími, v nichž žiji a přesunout se na venkov, kde to je méně toxické a vytváří jemnější tempo života, které lépe podporuje mou volbu vzestupovat.“

 

18. Odstranění slizu, hnisu a červů : „Já zamýšlím :

 odkrýt původní příčinu vzorů, které způsobily mé formě, že se stala nemocnou, nebo které by mé formě způsobily, že by se stala nemocnou při mém budoucím vzestupu.

 podpořit formu ve volbě zůstat bez nemoci neboli vzestoupit z nemoci věnováním se mým denním detoxikačním rituálům.

odčervit se jednou do roka, dokud mé „plavidlo“ neudržuje dostatečně vysokou teplotu, aby zabíjela parazity z mé vlastní vůle.“

 

V Praze 1.10.2008 upravil D.O.L. EJAL               Více v liště Obsah nebo forma

 

 

 

 

 

 

TOPlist