Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuálně doba dětství 2017-2025

Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.

A tak to je.Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/

aktuálně srpen 2018

Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/

Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/

https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/

 

 

Aktuálně doba dětství 2017-2025

Vítám všechny zvídavé duše, které hledají své JÁ JSEM !! PROŠLI JSTE PORODNÍMI BOLESTMI A VSTUPUJETE DO NOVÉ DOBY ( Tep tepi) která přinese ovoce vašich srdcí. JSEM S VÁMI !! Nejdříve poselství Kryona

a NASTAL čas změn....... nenechte se ovládat a buďte sami sebou síla není v penězích, moci a dokonce ani ve zdraví !

Musíte změnit sebe ! Svoji víru v sebe ! Třeba vám pomůže toto poselství...

Najdi svého Ducha a nech jej, aby tě vedl !! Jak sděluje Kryon :

Existuje váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. Je v tom víc, než byste si mysleli. Pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl. Ne ten Zdroj, který sedí na obloze, ale Zdroj uvnitř. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, a možná byste mohli začít takto: Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“
 

Konečně! Tohle je pomoc, o kterou jste žádali. Konečně! A nepřichází to z oblohy, ale úplně běžnou fyzikou, která je měřitelná. Na vašem dvorku je realita, která vám chce pomoci zaktivovat vnitřní kompas. Probudíte se ve tři hodiny ráno, v půl čtvrté, vím, kdo je zde (toto čte), a někteří z vás přemýšlejí: „Tak, a o co se budu strachovat teď?“ (Kryon se směje.) Protože to je ten vzorec, že? Po mnoho, mnoho let jste si shromažďovali obavy a strachy, udělali jste si seznam „špinavého prádla“ a potom jste to předložili Bohu. Ach, to je tak lineární!

Co kdybyste se probudili ve tři hodiny ráno a řekli: „Děkuji Ti Duchu (uvnitř), že jsi mne vzbudil… Drahý Bože ve mně, ukaž mi proč, jsem vzhůru. Aha, chápu – to abys mne mohl držet za ruku a řekl mi, že mne miluješ, takže se tedy mohu vrátit zpět do spánku a být mnohem klidnější než kdykoliv předtím, děkuji Ti, Bože uvnitř…“

 

Existuje váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. Je v tom víc, než byste si mysleli. Pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl. Ne ten Zdroj, který sedí na obloze, ale Zdroj uvnitř. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, a možná byste mohli začít takto: „Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“

Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/ztelesneni-boha-cast-1/
Existuje váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. Je v tom víc, než byste si mysleli. Pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl. Ne ten Zdroj, který sedí na obloze, ale Zdroj uvnitř. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, a možná byste mohli začít takto: „Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“

Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/ztelesneni-boha-cast-1/

Takže hledejte uvnitř sebe. Nepotřebujete žádného učitele, jen vy můžete být tím nejlepším učitelem jak objevit synchronicitu, která vám dá zpět vaše zdraví a mládí !

Jak už bylo mnohokrát řečeno vše je v kvantové části DNA. Proto je čas zahodit všechny strachy a nechat vykvést Bílý lotos ve svém Hara.....

váš Propator

Pozor od  roku 2018 budou další články až na konci channelingu. Takže na březen je poselství za rokem 2017

Existuje váš kousek, který je kvantový. U této velmi malinké části molekuly DNA bylo prokázáno, že má kvantové vlastnosti, což je pouze část toho, o čem hovoříme. Je v tom víc, než byste si mysleli. Pokud je Bůh uvnitř vás, můžete se posadit a meditovat, a začnete přitahovat, co potřebujete jako svůj vnitřní kompas, protože v tu chvíli voláte Zdroj, který tu vždy byl. Ne ten Zdroj, který sedí na obloze, ale Zdroj uvnitř. A aby to pro vás bylo snadnější, možná byste mohli změnit způsob, jakým hovoříte a přemýšlíte, a možná byste mohli začít takto: „Drahý Duchu ve mně, řekni mi, co potřebuji vědět? Zaktivuj můj vnitřní kompas, abych byl schopný ucítit směr a už ne strach. Drahý Duchu ve mně, utlum ten strach, který mám z čehokoliv. Drahý Duchu ve mně, ukaž mi mír, který přináší veškeré pochopení, protože se obávám. Drahý Duchu ve mně, mám strach, aktivuj to, o čem vím, že je uvnitř mne, aby každá jednotlivá buňka mohla cítit to, o čem vím, že tu je. Já jsem věčný, dej mi mír a klid a učiň tak nyní.“

Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/ztelesneni-boha-cast-1/

Dávejte svým buňkám příkazy NAHLAS

Dnes vám předáme něco nového a dokonce to pojmenujeme. Bude se to týkat všeho, co vám předáváme více než dvacet let. Už pár let vás vybízíme, abyste mluvili nahlas ke svým buňkám. Dřív to nebylo potřeba, ve staré energii jste nemuseli mluvit nahlas. Ale od r. 2012 se všechno změnilo. Teď je laskavost pole aktivnější. Pokud něco vyslovujete nahlas, působí to na všechno kolem vás. Slyšeli jste už někdy o myšlence, že to, co nějaký člověk vysloví nahlas, může být kvantovým způsobem slyšet kdekoli na Zemi? Všechno kvantově působí na všechno ostatní.   

Začali jsme vás vybízet, abyste se svou buněčnou strukturou mluvili nahlas. Říkali jsme vám, že se tímto způsobem můžete sami léčit. Opakovali jsme, že vám tělo naslouchá. Potvrdil to i výzkum a v experimentech bylo jednoznačně prokázáno, že buněčná struktura od vás očekává příkazy. Máte úplnou kontrolu, dokonce i nad svým stárnutím.

Toto poselství Kryon předává už déle než 20 let. Vím, že tomu věříte. Dokonce i ti, kteří teď právě tady v této místnosti nejsou, tomu rozumí. Je to jako esence, na jejímž základě funguje homeopatie. Pochopili jste to, drazí? Dáte si pod jazyk léčivou tinkturu, která je natolik zředěná, že je nemožné zjistit nějakou chemickou reakci. Homeopatie je signálem, který předáváte svému tělu, aby se uzdravilo. A vy víte, že to funguje. Buňky reagují na vaše příkazy, ať už jsou fyzické, prostřednictvím homeopatie, nebo nefyzické prostřednictvím vědomí – funguje to stejně. Proto vám říkáme: Buďte opatrní na to, co říkáte. Tělo vám naslouchá. Řeknete: „Kryone, to není nic nového,“ a máte pravdu. Ale to, co teď přijde, je nové. Začínáte se vyvíjet a některé staré duše začínají „dolovat“ Akášu, která je velmi moudrá – čerpat zdroje, o nichž jste ani netušili, že je máte. Dochází k tomu i u ostatních lidí, protože člověk začíná procházet posunem; i děti se mění.     

Síla a moc očekávání

Je to něco, co bych vám chtěl sdělit a určitým způsobem také pojmenovat: „Síla a moc očekávání“. Dlouho jsem vám předával informace o tom, že vám vaše buňky naslouchají. A teď vám říkám: naslouchá vám i vaše innate a vaše vědomí. A čemu naslouchají? Innate naslouchá vašemu 3D vědomí. A to způsobí, že co očekáváte, to také dostanete! Nemá to nic společného s buněčnou strukturou, souvisí to s vědomím. Něco očekáváte a vaše vědomí se toho chopí a dodá vám to. Není to nic chemického, je to ezoterické. Drazí, vzhledem k vašim určitým návykům bych byl rád, abyste si uvědomili následující: Pokud očekáváte, že z něčeho budete mít strach, tak to tak bude. Co očekáváte od druhých lidí? Když někam jdete a máte před sebou obchodní jednání, co očekáváte? Co když bude to jednání obtížné? Co když bude neúspěšné? Když jdete do banky a chcete půjčku, co očekáváte?

Dovolte, abych vám něco řekl. Ať očekáváte cokoli, tak jste to již dostali !!. Začíná to sílit a vy jste to ještě ani nerozpoznali. A bude to mnohem mocnější. Co očekáváš, že si o tobě druzí lidé pomyslí? Čeho se obáváš, že si o tobě myslí? Máš z toho strach? Jakou moc máte!

Popřemýšlejte o tom. Mnozí z vás teď řeknou: Počkej, Kryone, říkáš, že stačí jen něco očekávat a změní to realitu kolem nás i ostatních?Ach ano – a jak! Zkusme si to všechno spojit. Vstoupíte do nějaké místnosti a očekáváte nějaké problémy. Pochopitelně pak problémy nastanou. Tím vám chci říct, že jste lidský kvantový vysílač. Vaše Merkaba vás obklopuje v šířce asi 8 metrů. Obsahuje nejen energii, ale i vaši osobnost, vaši Akášu, vaše myšlenky. Kdybyste to mohli vidět! Když máte strach, křičí Merkaba: Bojím se, bojím se! Když vstupujete do určité situace plní strachu, všichni to hned vědí

Dám vám otázku. Jdete do divadla a posadíte se na své místo. Usadíte se vedle někoho, koho neznáte. Pak ale vstanete a přesunete se jinam. Proč? Už jste o tom někdy přemýšleli? Co jste právě vycítili? Merkabu někoho, vedle koho jste netoužili sedět. Je ten člověk nemocný? Možná. Má strach, je nevyrovnaný? Frustrovaný? Vnímáte to a vzdálíte se. Každý, kdo něco takového prožil, potvrdí, o čem mluvím. Vaše očekávání vás předcházejí. Pokud očekáváte, že někdo kolem vás bude něco určitým způsobem dělat nebo se chovat, je to kvantové poselství, které dorazí dřív než vy. Co očekáváte? Co očekáváš ohledně nemoci, kterou trpíš? Mluvím teď k určité osobě. Vím, kdo je tady. Bude v tom rozdíl, až  dočteš toto poselství?? Myslíš, že to nebude fungovat, jak to ani dosud nefungovalo? „Přítel, který mě vzal sebou, také říká, že to nebude fungovat.“ Mám pro tebe zprávu: Skutečně to nebude fungovat! Protože sis to tak vytvořil a svému tělu a svému vědomí jsi sdělil, že nemoc má zůstat. Slyšíš mě? Poslouchejte srdcem a mějte uši všude !! Nastal čas ZMĚN !!

Očekávejte dobré věci

Předám vám jedno tajné poselství. Je ve vaší moci očekávat jiné věci! Lidé nejsou zvyklí očekávat dobré věci. Rodiče vám vštěpovali: „Dávej pozor a dívej se kolem sebe, buď opatrný, aby ses nedostal do nějaké neočekávané situace.“ Jste takto vycvičeni. Nastal čas, abyste začali trénovat sami sebe a očekávali jen nádherné věci. Začněte se dívat na druhé lidi a vidět v jejich nitru Boha. Všechno se změní. Taková je moc a síla očekávání. Máte se zúčastnit těžké konference, s pár lidmi prodiskutovat problematické záležitosti. Můžete tam jít zcela pokojně a mírumilovně, protože budete očekávat řešení. Řeknu vám, co se stane. Bez ohledu na to, co si ostatní účastníci myslívaše laskavé nastavení na řešení je mocnější než jejich strach a očekávání problémů! V jediném okamžiku zvítězíte, získáte řešení s vlídností a laskavostí. Protože jste to očekávali a změnili jste to, co si ostatní mysleli. Vyrovnanou lidskou bytost berou všichni za vyrovnanou. Nevyrovnanou bytost všichni vnímají jako nevyrovnanou. Jediná osoba, která nepozná, zda je vyrovnaná, jste vy sami. Cožpak jste se nepodivovali nad tím, proč se k vám lidé chovají určitým způsobem? Očekáváte dramata nebo problémy? Nemohly by k vám přicházet, kdybyste je neočekávali, protože vysíláte své pocity. To je to nové! Staré duše o tom ví a už se s tím setkaly. Ostatní zatím ne, ale už se to mnohým začíná dít. Nechápou, že se něco děje jinak. Už dřív jsem vám říkal, že už nebudete moct „sedět na plotě“ (být nerozhodní a váhaví – pozn. překl.), když se fyzika vědomí začíná měnit a posouvat. Budete všechny tyto věci vidět černobíle. Ti, kteří jsou vyrovnaní, budou vyrovnaní a budou očekávat krásné věci a šířit Světlo, kamkoli přijdou. Taková je síla a moc očekávání! Zasahuje to mnohem víc, než jsme vás sdělili o „naslouchajících“ buňkách. Vaše vyšší já se začíná rozvíjet. Ať si o svém vyšším já myslíte cokoli, rád bych, abyste jej začali oslovovat novým jménem. Jste připraveni? Je to vaše andělské já, protože jste součástí Boha. Přemýšlejte o tom.

A tak to je.

Kryon 

Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/sila-ocekavani/

Začal rok "0" a jaro je tady tak do toho .......

Děje se to pomalu. Jeden krok kupředu, jeden krok zpátky. Dva kroky kupředu, jeden krok zpátky. A během let uvidíte postupnou a pomalou změnu. Nacházíte se v 36letém okně. Dvacet z těch 36 už  uplynulo. Je toho víc, co přijde. A jakmile se toto okno precese rovnodennosti uzavře, začne skutečný vzestup. Těchto 36 let je převážné o rekalibraci k novému normálu na této planetě. Lidé to nechtějí slyšet. Chtějí to zítra! (§§) Jste netrpěliví, protože jste na to čekali tak dlouho. Jste netrpěliví, protože někteří vidí jasně, jaké by to mohlo být. A pak jsou zde ostatní kolem vás, kteří nemohou nic z toho vidět. I to se časem změní.

Nic není náhoda – čas Jarní transformace

 

Žijete v systému POLE transformované Matkou Přírodou jež bývá vždy spíše vysvětlována než definována, jako konečný, uzavřený systém, jako krásné hodiny, plné života, Gaii, energie, světla a temnoty, všech elementů, které jsou dokonale spojené dohromady – a když je životní prostředí nedotčené, pak je příroda rovnováze. A tato rovnováha, kterou můžete vidět na polích, u zvířat, v případě kyslíku a oxidu uhličitého, ve vodách, cyklu a oběhu života, u hmyzu… vás přiměje stát opodál a připustit, že je Matka příroda nádherná. A pak odejdete. Jak to můžete dělat bez toho, abyste se zeptali: “Co je to?Prostě předpokládáte, že rovnováha nastává jen tak normálně, sama od sebe, bez jakéhokoliv systému? Myslíte si, že rovnováha je dílem náhody? Že planeta prostě jen tak sklouzne do svého “optimálního bodu náhodnosti” a bude perfektní? Někde, nějak, určitým způsobem se někdo zeptá: “Odkud se vlastnosti rovnováhy berou? Kdo ji vyrovnává? Je to příliš perfektní!


Věděli jste, že oceány této planety mají schopnost se dokonce samy vyčistit od ropných skvrn? Nikdy jste si neuvědomili, že než zde vůbec bylo nějaké lidstvo, byly zde ropné skvrny. Obrovské ropné skvrny, kdy ropa vybublávala na povrch z hlubiny moře. Je to stejné, jako ji nalézáte dnes! (smích). A všechny ty miliony litrů samy od sebe vybublávají na povrch, pokryjí oceán a pak zmizí pryč. Prostřednictvím “sebe-nápravy”. Věděli jste, že tohle byla také rovnováha? Lidé o tom pravděpodobně nikdy nepřemýšleli, protože, když vy máte ropné skvrny, je to katastrofa. Nevidíte vůbec žádnou důvěryhodnost v přirozené nápravě, dokonce ani v její existenci. Skoro jako byste vy vynalezli ropu.


Co se stane, když se environmentalista rozhodne změnit rovnováhu určité oblasti z ekonomických důvodů? Předně, environmentalista by tohle pravděpodobně neudělal… Samozřejmě pokud by nepracoval pro vládu. Jakmile změníte jednu věc, hodí to všechno ostatní mimo rovnováhu, a vy to okamžitě uvidíte. Uvidíte, jak jedna věc na to reaguje a tím ovlivňuje něco jiného a ta perfektní rovnováha je pryč. A pak si teprve lidé uvědomí chybu a snaží se to napravit znovunastolením rovnováhy, ale to nikdy nefunguje. Musíte si položit otázku: “Co je to? Co tvoří tu dokonalou rovnováhu?

A nyní vám to povím. Matka příroda nefunguje nahodile. Matka příroda je název pro POLE! Pole opět představuje fyziku, která chce a vyžaduje synchronizované jednání harmonie a rovnováhy, kdy věci nejsou ponechány sobě jen tak náhodně, drazí, dostávají se do rovnováhy. Dostávají se do vyrovnaného stavu dle svého účelu. A Matka příroda je ten nejlepší příklad, jaký vám mohu dát. Je to všude. Hovořím o tom, protože toto pole nabírá na síle a svém přístupu. Pole se bude snažit, co to dá, aby spolupracovalo s tužbami lidských bytostí a dosáhlo harmonie. Toto je nový nástroj na planetě. Znamená to, že je to víc, než jen otevření dveří k vědomí. Dveře se nyní rozletěly dokořán a vy si uvědomíte určité věci daleko dřív než kdykoli předtím, protože pole bude vlastně tlačit samo sebe, neboť jste o to požádali. Jen si představte energii laskavosti, která chce jen vytvářet harmonii všude tam, kudy procházíte. A je to tady. Můžete toto pole použít? Drazí, nejen, že ho můžete použít, může tvořit váš život.

Je to běžná fyzika kolem vás. Pole chce jen přinést synchronicitu a vzájemnou rovnováhu.

Jestliže oslavujete svůj život, vytváříte NĚCO společně s polem.

 Abyste mohli oslavovat svůj život a vidět ho očima opravdového, zdravého, současného, laskavého člověka, budete muset vejít do této nové energie jako nový člověk beze strachu. Můžete říci: “Kryone, já nemám obavy”. Jestliže chcete oddělit strach, pak ano, máte obavy. Protože součástí strachu je to, o čem bylo řečeno, že leží “pod tím”, co vy dokážete vnímat. Věci, které se možná bojíte udělat. Možná je to pocit, ale je to strach. Věci, o nichž říkáte: “To nejsem já, nechci to dělat.” Takže se jich obáváte. A pak základní věc, kterou je nedostatek sebeúcty, říká: “Já si to nezasloužím”, to je strach, který pokračuje v tom, že si to nezasloužíte. Vidíte to? Budete muset všechno tohle vyčistit, abyste dosáhli “ryzího” oslavování a napojili se na pole. Ale až to uděláte, jestliže můžete, jednotlivé vrstvy možná časem “odloupnou” ten odpor… jakmile se konečně začnete napojovat a budete oslavovat to, kdo jste, přijdou vám na mysl slova: “Já Jsem” a začnete si uvědomovat, jaké máte spojení se všemi věcmi. Budete tam sedět a začnete oslavovat, jací jste – zdraví, živí, radostní, usměvaví a tančící.

Oslava je to, že jste vlastně součástí samotného vesmíru. Oslava je to, že patříte k planetě. Patříte sem, bez ohledu na to, co vám kdykoli kdokoli řekl o tom, jací jste a proč existujete. Musíte zahodit všechny ty předsudky o tom, co kdy kdo řekl. Kdokoli. I to, co vás učili rodiče. Budete to muset “přepsat”. A proces přepisování znamená, že zacházíte s fakty, kterými jdete proti tomu, co vám řekli. Protože oni to neměli kompletní. Ne ve staré energii. Opravdu ne. Můžete milovat své rodiče, respektovat je, opatrovat je. Ale můžete si představit, že jdete proti tomu, co vám řekli? Je to vše součástí toho, jak přemýšlíte a kdo jste. Začínáte odlupovat vrstvy. A v tom je ten „trik“ – představuje to, jak si věci představujete a jak na nich pracujete. Můžete si vizualizovat své rodiče před sebou a říci jim: “Neudělali jste nic špatně, jen jste nevěděli… Je ale něco, co byste měli vědět.A pak můžete své rodiče informovat metafyzicky, v metaforách, ve své vlastní mysli. Sdílíte tak své objevy s těmi, kteří vám říkají určitou věc, která není přesně taková, jak opravdu funguje.

Můžete říci, že je to trik mysli, ale všechno je trik mysli. Musíte přesvědčit sami sebe o své vlastní realitě. Jste to VY kontrolující SEBE. Je to to, co je označeno jako nejvyšší úroveň lidských bytostí, které mají absolutní kontrolu nad svým vlastním bytím, nad vlastním procesem myšlení, nad všemi emocemi bez jakýchkoliv zásahů a vlivů od kohokoli jiného. Co s tím uděláte? Právě jsem vám předal něco, co je velmi staré. Někteří z těch, kteří započali spirituální systém víry na této planetě, říkali po léta: “Očistěte vše a napojte se.” To není příliš nové. Ale nová je spolupracující energie. Protože pole je živé a harmonické. Rád bych, abyste si představili miliardy malých rukou, které čekají na to, až vás vezmou na výlet plný laskavosti a harmonie, na místo, o něž jste žádali. Ale tyto malé ruce vás musí vzít skrz vrstvy viny, pochyb, nedostatku sebeúcty, které pocházejí pouze z toho všeho, co vám bylo řečeno. Je čas otočit vypínačem a říci: “Vím, co mi bylo řečeno, ale chystám se vyklidit plochu a přemýšlet sám za sebe o tom, co je tam venku”! O tom, co je tam opravdu! To je ten trik.

Představte si, že je pravda to, co jsme vám dnes řekli. A taky je. Chystáme se o poli hovořit více. Pole je všude převládající systém, v rámci fyziky. Můj partner se dokonce zmínil o tom, co nazýváte evoluce, jak ji vidí současní experti, a že postupuje příliš rychle ve srovnání s tím, co je běžné. A mají pravdu! Vítejte v poli! Tlačí to kupředu neuvěřitelnou rychlostí, která není náhodná. To je pole! Je s vámi navždy. Pomohlo vytvořit lidské bytostí, které zde vidíte, které jsou připravené vejít do statutu vzestupu na této planetě a v této nové energii. Čím vyššího vědomí dosáhnete, tím více a lépe bude pole spolupracovat. Toto je kvantové tajemství-  čím vyšší bude vědomí na této planetě, tím více bude spolupracovat samo se sebou. A jakmile budete více propojeni s “elegantním” myšlením, tím větší budou nápady, které se objeví, protože pole je postrčí, harmonickým způsobem, sladí vše dohromady a předá je VÁM, protože máte vyšší vědomí. To jste nevěděli! Není to lineární úsilí jako dřív. Je to něco, co přichází a co přesahuje vše, co jste kdy skutečně očekávali. Představte si to. Čím víc pomůžete sami sobě, tím víc pomoci od pole dostanete.

Dnes sedím v chrámu moudrosti, protože toto jsou moudré informace. Jsou to nové věci, a jsou pro vás. Jsou to pokročilé informace, abyste mohli žít ve světě, který se rekalibruje a obsahuje mnoho věcí, které často zraňují vaše srdce. Nacházíte se ve světě, kde se mnozí učí, že už není možné “sedět na plotě. Nemůžete už sedět na plotě s tímto druhem věcí. Buď jste soucitní, nebo nejste. Buď jste ochotni kráčet s těmito ezoterickými věcmi, nebo nejste. A nemůžete tedy stavět plot a říkat jednu věc jedné osobě a jinou věc jiné. Budete z plotu strženi! Úplně. Musíte být v jednom táboře, nebo v tom druhém. Toto je nová energie. Zvláště pro staré duše. Takže vyhlížejte tyto události v této energii. Ale právě jsem vám nastínil budoucnost. Je to pole.

A tak to je, že vám předáváme tyto informace, abyste o nich věděli. A rozpoznáte je svým vlastním tempem. Rozeznáte, zda jsou přesné, nebo zda pochází od lidí. Budete cítit energii, nebo nebudete. To je svobodná volba, která je vždy vaše. Vzít si to, co je vám předáváno a vstřebat to, nebo nikoliv. Ale drazí, dovolte mi vám něco říci. Nemůžete vstřebat pouze část. Je to buď všechno, nebo nic.


Více zde: http://kryon.webnode.cz/news/prechod-nic-neni-jen-nahoda/

 

 


 

Bůh je Mistr Fyzik

Jedno v minulosti předané poselství se jmenovalo „Kvantový faktor – fyzika s postojem“. Popisuje fyziku, která se liší od vašeho myšlení, protože se jeví jako zkreslená a předpojatá – to znamená, že není stejnoměrně vyvážená lineárním způsobem, jak byste čekali. Spojte si body a použijte na chvíli duchovní zdravý rozum. Kdo vytvořil fyziku? Kdo je stvořitelem všech věcí? Odpovědí je – velké JÁ JSEM, Tvořivý Zdroj, Bůh. Je to stejný Bůh, který je ve vás, který vás nesmírně miluje, a který stvořil přesně to místo reality, ve kterém sedíte a žijete. Takže realita všeho, fyzika všeho, byla stvořena z centrálního zdroje. Domníváte se, že by snad v té fyzice existovaly nějaké laskavé anomálie, které by naznačovaly, že Bůh je součástí obrazu? Domníváte se, že existují věci, které jste dosud neobjevili, které se právě teď zkoumají, a které by vám ukázaly něco, co nečekáte? Budeme trochu více hovořit o fyzice s postojem a tím postojem je harmonie, pospolitost, synchronicita a láska. O tom si přeji pohovořit.

 

Pole

Nebude to trvat zase tak dlouho, než vaši vědci spatří to, čemu říkám Pole! V menším rozsahu už bylo spatřeno a učí o něm velcí metafyzičtí učitelé dnešní doby. Je zde a je pozorováno a zkoumáno. Říkají: „Každý z vás má svou vlastní „vibraci“, tak jako vibruje struna na nástroji. Kdybyste vibrovali jen trochu odlišně, budete v harmonii s vesmírem.“ Používají příklad rezonančních frekvencí, které se vzájemně ovlivňují. Zpívali jste si někdy ve sprše? Při zpěvu určitých not bude prostor koupelny vibrovat hlasitěji. Je to tak proto, že nota, kterou si zpíváte, je frekvencí, která rezonuje s prostorem koupelny. Takže jste právě objevili frekvenci koupelny rezonující s vaším hlasem; zní hlasitěji a jasněji a zpívání vás o to víc těší.

Učitelé vám řeknou, že pokud na strunném nástroji dostatečně silně brnknete na jednu strunu, ovlivní se další strunný nástroj, který je vedle, a který má stejné ladění strun. Ten druhý nástroj začne také jemně vibrovat, aniž byste se ho vůbec dotkli. To je také výsledkem rezonančních frekvencí.

Moji drazí, fyzika planety je naplněná tímto jevem. To, co nazýváme Polem, je fyzický prostor kolem vás, který může rezonovat s dalším zdrojem. Bůh toto stvořil způsobem, který je předpojatý ve váš prospěch. Je to, jako byste byli navrženi, abyste rezonovali s něčím, čeho si nejste vědomi, pokud si právě to uvědomíte. Tento způsob rezonance je naladěn na pospolitost a harmonii a po vás se začíná požadovat, abyste s Polem začali rezonovat.

Pro tento jev se používají i další identifikační výrazy a někteří již Pole zažili. Existují channeleři i další, kteří popsali, jak se dostat na místo, kde rezonujete se svým okolím. Tím místem je Pole. Pole je laskavá, harmonická vibrace, a pokud se tam dostanete a budete s ním rezonovat v rámci svého vědomí, zaktivujete svou buněčnou strukturu a budete žít déle. Věděli jste, že harmonizování a rezonance s Polem ve vašem vědomí ve správný čas a na správném místě, může doopravdy způsobit spontánní uzdravení? Ptali jste se někdy, jak je to možné? Ti, kdo jsou schopni se dokonale s Polem zharmonizovat, mohou skutečně ovládat a měnit známou fyziku! Slyšeli jste někdy vyprávění o mistrovi, u kterého se zdálo, že dokáže ovládat fyziku? Pochopitelně byli mnozí, kteří to dokázali. I právě teď na této planetě žijí mistři, kteří to dokáží. Jeden takový nedávno zemřel v Indii.

Říkám vám něco, co v nové energii potřebujete znát. Od roku 2012 zvýšilo Pole své uvědomění a stále více starých duší vidí, že se mohou zharmonizovat a najít frekvence vědomí, které jsou v Poli. Jak jsme už řekli, vaši vědci pro to začínají nacházet výrazy, protože Pole vnímají a vidí ho. Je mimo linearitu a nazývají ho kvantové unášení či kvantové propojování. Pro stejnou věc existuje mnoho výrazů. Znamenají „věci, které spolu chtějí spolupracovat zvláštním nelineárním způsobem, který je laskavý a harmonický“. Doslova. Věci, které spolu normálně nepůsobí, tak činí, když jsou vystaveny Poli. Děje se to stále častěji.

 

Využití Pole

Chci vám říci, proč o tom mluvím. Drazí, mnozí z vás, jak tu sedíte, řeknete: „Víš, zkouším to i ono. Zkouším různé věci a to dokonalé místo prostě nemůžu najít. Nemůžu najít místo, které harmonizuje a vibruje s Tvořivým Zdrojem.“ Drazí, Pole bylo vytvořeno pro vás v této nové energii, pro staré duše. Doslova čeká jako rezonanční frekvence vašeho vědomí, abyste je aktivovali.

„Kryone, mluvíš v kruzích!“ Drazí, je složité předat vám takováto poselství týkající se skutečnosti, kterou jste dosud neviděli, a která není lineární ani nezapadá do vašeho systému víry. Nedává vám smysl, obzvláště v nové energii, že by Duch, Tvořivý Zdroj, nastavil fyziku tak, aby byla laskavá a nápomocná? Nedává vám smysl, že by mohl existovat bezpočet věcí, které byste mohli objevit, kterých byste se mohli chytit, které by dávaly smysl a nabízely by řešení?

Můj partner často hovoří o své zkušenosti s tvorbou synchronicity a s tím, co byste nazvali faktorem štěstí. Dělá se to s pomocí Pole. Když vystoupí z letadla, které se vrátilo zpět s mechanickou poruchou, očekává pomoc a rezonuje s Polem. To ho nasměruje k harmonickému řešení, na které by sám nikdy nepřišel. Můžete tomu říkat rozšířená intuice, chcete-li. Pole je to, co pomáhá těm, kteří se s ním sladí, a věci zkoordinuje. Spojuje věci. Přiměje rozdílné věci zharmonizovat se a naladit na stejnou frekvenci. To zharmonizování můžeme přeložit jako určitě řešení a život, který dává smysl. Je to energie, která reaguje na problémy, když jste si nemysleli, že by vůbec nějaká odpověď existovala!

Existuje jeden rychlostní systém, který vám pomůže vstoupit s Polem do styku. Mohli byste meditovat, mohli byste žádat, mohli byste se modlit, a tady s tím vám chci pomoci. Víte, co je innate? Innate se říká chytrému (moudrému) tělu lidské bytosti. Téměř jako vnímavost těla, která je mimo vás i ve vás, která je součástí těla, kterou můžete testovat (kineziologie). Věděli jste, že můžete položit svému tělu určitým způsobem otázky a dostat na ně odpovědi, které vaše vědomí nezná? To je to chytré tělo. Existuje součást těla, která ví víc než vy, a nazývá se innate. Součástí nové energie je atribut, který začíná stavět mosty mezi vámi (vaším vědomím – pozn.překl.) a innate. Až bude ten most nakonec hotov, všichni budete intuitivním léčitelem sami sebe! Teď nejste. Nicméně innate je klíčem a odpovědí k užívání Pole. Innate je již s Polem spojená. Což znamená, že VY už jste s Polem ve spojení.

Zajímalo vás někdy, jak funguje homeopatie? Dáte si pod jazyk tinkturu, která má tak málo částic na milion (jednotek), že jsou vědecky téměř neměřitelné. Tinktura je navrženým „programem záměru“, připravená tělu sdělit, co si přejete, aby udělalo. Signalizuje tělu instrukce nepatrnou chemií, která je příliš malá na to, aby vyvolala nějakou reakci, a přesto ji tělo okamžitě zpozoruje. Homeopatie se prosadila v mnoha zemích i přesto, že nemůže být vědecky potvrzená. Innate zpozoruje instrukce pod jazykem a pak dá okamžitě tělu pokyny. Chytré tělo je velice chytré. Má zodpovědnost zpozorovat ta sdělení a pracovat s nimi, abyste byli ve spojení s Polem. Pole je laskavý druh fyziky kolem vás, který posiluje uzdravování, vytváří mír, umožňuje vám sedět v radosti a je všude. Jednoho dne bude mít Pole jiné jméno, ale právě teď vám říkám, že je to klíč k nové energii.  Jestli se snažíte dostat s Polem do kontaktu, meditovali jste, žádali jste a byli jste frustrovaní, je načase, abyste se místo toho spojili s innate. Ta již existuje a je zabudovaná do vašeho těla.

Pohovořme na chvíli o tom, jak s innate můžete komunikovat. Rád bych, abyste porozuměli a podívali se na to, co už tři roky učíme. Existují nové mocné síly, o kterých nevíte, že tu jsou. Jsou ve vaší formě, hovoří k innate nahlas. Jste to vy, kdo dává tělu pokyny, říkáte mu to, co chcete, aby slyšelo. Je to mocné a naprosto nové vylepšení starého předpokladu. Největší, nejvlivnější a nejnovější jsou v tuto chvíli dobře sestavené afirmace. Hlasitě vyslovená afirmace je mocné pozitivní posílení toho, kým jste. Dobrou afirmací o nic nežádáte. Ani si nic nepřejete. Namísto toho prohlašujete něco, co je vaše, a innate je první, kdo to slyší a podle toho jedná. Innate naslouchá neustále! Po léta jste s  její pomocí  kineziologicky testovali. Po léta jste díky ní homeopaticky léčili! Je tady, má anténu, aby slyšela, a nic nemá větší vliv, než váš hlas a vědomí, které prohlašuje nahlas, čím jste.

Před mnoha a mnoha lety, ve starší energii, byl Kryon dotázán: Je zapotřebí vyslovovat afirmace nahlas nebo si je můžeme říkat jen ´v duchu´? Odpověď byla: „Říkejte si je vnitřně, protože v tom nebude žádný rozdíl.“ Nyní, v této energii, měním své sdělení. V této nové energii Pole zesílilo. Pro synchronizaci, pro propojení je Pole dostupnější než kdykoliv předtím. Je připraveno spojovat pro vás věci situačně, biologicky i vědomě. Je připraveno vystavit vás vašemu vyššímu já způsobem, ve který jste v minulosti pouze doufali. Hlavním nástrojem je vaše mluvení k němu a právě teď je ten nejlepší způsob prostřednictvím hlasové afirmace.

Proto spatříte po celé planetě úplnou explozi návrhů afirmací. Existují již déle než sto let, ale drazí, teď je čas, kdy pokvetou. To protože se nyní můžete dostat do styku s tím, co je vaším vlastním chytrým tělem a co je již propojeno s laskavostí fyziky, které se říká Pole.

Někteří tu sedí a říkají: „No, rád bych věděl, co Kryon říkal. Někdy je těžké si to představit.“ Je krásné, že to nemusíte vědět, že? Nemusíte to vědět! Předal jsem vám nástroj praktický pro 3D a řekl jsem vám, jak funguje, jeho podrobnosti i důvod pro jeho existenci. Nicméně pouze vy ho můžete ověřit. Jediné, co vám teď řeknu je, abyste si dávali pozor na to, co říkáte. To, co svému tělu řeknete, vytvořte pozitivním způsobem, je to vaším prohlášením o tom, kdo jste.

A teď buďte obezřetní, protože jsou mezi vámi tací, co jsou příliš lineární na to, aby to dělali. Jste nemocní a kašlete, a pak začnete afirmovat, že je vám dobře. Můžete to vidět a říci: Tím ale popírám ten fakt. Prohlašuji, že jsem zdravým a přitom tu kašlu?“ Nemůžete ani začít chápat fyziku multidimenzionálního kruhu. Posilujete tak totiž časový fraktál budoucnosti. Vytváříte to, co tu ještě není (podle vás), ale my to vidíme tak, že Pole už tu JE a pracuje na řešení. Už to existuje.

Dokážete v tom vidět ten potenciál? Dokážete udělat prohlášení bez toho, že by se vaše mysl pokoušela spolu spojit rozdílné věci? Nemocný člověk může nahlas říci: „Jsem uzdraven, jsem v pohodě, děkuji.“ A pak hned zakašle! Člověk, který nemá hojnost, může říci: „Mám hojnost na celý život a nemusím mít ze dne na den strach. Mám, co potřebuji, protože jsem toho hoden.“ V tu chvíli nemá nic na účtu. Člověk, kterého trápí situace a vztahy, může vyhlásit naprosté vítězství! „Jsem v klidu. Děkuji ti Duchu, že jsi mě dostal přes tuhle ošklivou věc.“ Když se pak probere z té afirmace, je stále uprostřed té ošklivé věci!

Chápete, co říkám? Začnete prohlašovat to, kým (už) jste, protože se tím stanete. Ve vašem lineárním čase se to ještě nestalo, ale pro nás už ano! Poslouchejte, o každém z vás, kdo to posloucháte, vím, že máte svému tělu co sdělit. Vím to. Je načase spojit se s Polem! Bude toho víc, protože přijde druhá část tohoto poselství.

Drazí, už máte vybavení. Vaše spojení s tímto polem už tu je. Fyzika má skutečně postoj. A tím postojem je laskavost s podanou rukou, která říká: „Pojď se podívat, s čím ti můžeme pomoci.“


Pole je něco, co je nad vším a mimo to všechno, a kvůli posunu se začíná na této planetě projevovat výraznějším způsobem.

Byl překročen milník

Když jste provedli v roce 2012 tento posun, drahé lidstvo, bylo to skoro jako byste udělali významné prohlášení „zůstávám.“ Je to evoluční proces, který se startuje, a my o tom diskutujeme stále znovu a znovu. Ale v tomto procesu jsou i katalyzátory, ke kterým začíná docházet. Je to katalyzátor, který ovlivňuje samotnou podstatu fyziky reality, která je kolem vás, a ta skutečně spolupracuje s harmonickými projevy, na kterých pracujete. Řekli jsme už mnohokrát dříve: “V této nové energii máte vítr v zádech.“ Je to víc než to.

Toto Pole, jak bylo dříve definováno, je jakási laskavá energie kolem vás, která si přeje vytvářet harmonii. Žene věci k sobě, aby vytvořila harmonii. Právě teď byste mohli říci: „Počkej na okamžik, o fyzice se předpokládá, že je něčím absolutním a statickým. Je to jakási sada pravidel, která definuje, jak věci fungují. Není to něco, co má vědomí.“  Vskutku, tak vás to učili; ale, já vám říkám, že existuje jeden fyzikální zákon, který má atribut, který se snaží spojovat věci. Může to tak být? Moji drazí, to není nic, co by bylo v rozporu s Matkou přírodou nebo Gaiou. Opravdu ne. Je to prostě jen jiný druh symbiotického vztahu, je pouze spojením nebo vztahem lidských bytostí s Tvořivým Zdrojem. Je to něco, co spojuje věci dohromady, způsobuje, že fungují jinak a otevírá dveře a přístup harmonii. Nazývá se to Polem. Budeme o tom mluvit mnohem více, ale právě teď se Pole stává patrným a více zřejmým, a začíná tvořit odlišné druhy věcí, než byste čekali.

Dříve dnešního rána

Vraťme se k poselství z dnešního rána. Začal jsem vám vyprávět, že existují důvody, proč lidské bytosti žijí v oblastech této planety, které nikdy neviděly válku. Když se podíváte, odkud pochází v uplynulých 25 letech nejvíce channelerů, bude to ze zemí, které nepoznaly válku. Je to proto, že krystalická mřížka této planety si pamatuje, co lidé dělali v průběhu staletí a představuje je v reálném čase těm, kteří tam teď žijí. Takže ti, kteří nalezli po celé planetě místa k životu, která jsou svěží, která nemají žádné vrstvy dramatu a války a smrti a utrpení, doslova sedí na zemi s panenským vědomím – nedotčené temnotou masového zabíjení lidí.

Propojení starých duší

Tento druh země také vytváří něco, co nyní vice využívá Pole. Mnozí jsou zváni do určitých oblastí po celé planetě a diví se, proč jsou tam zavoláni, proč tam žijí. Nezdá se, že by na to měla vliv teplota (smích – tento channeling byl na Aljašce). Přicházíte na nějaké místo a cítíte, že je to vaše místo, a že tam máte být. Dokonce i když odjedete, jste neustále přitahováni zpátky. Existuje určitý druh vědomí, které prostupuje místa s takovou povahou po celé planetě. O tom vám chci vyprávět.

Můj partner byl nedávno na místě zvaném Patagonie – nádherném, odlehlém, nedotčeném. Žije tam velmi málo lidí, ale ti, kdo tam jsou, vám řeknou, že tam budou bydlet. Pro ně neexistuje žádné jiné místo na planetě jako je toto. Možná, že cítí, že jsou tam dokonce přivoláni. Dokonce tam někteří z nich žijí sami. Existují i jiná místa přesně jako toto, kde nebyly žádné velké války, žádné masivní destrukce, a které mají vrstvy a vrstvy historie, která je čistá. Ti, kdo tam žijí, to cítí. Tato místa jsou také více spojená s Gaiou a přírodou než většina dalších míst na planetě.

A teď, toto vysvětlení by mělo pomoci vám, kteří to posloucháte a čtete, žijete na některém z těchto míst a divíte se proč. Mluvili jsme o tom, když jsme byli na pouštích, v divočině, na ostrovech a na vrcholcích hor. Mluvili jsme o tom po celé planetě, kde existují taková místa. Něco se vám děje. Jestliže žijete na jednom z takových míst, tak vám říkám, že v této nové energii, je tam díky Poli silnější spojení mezi vámi a celým lidstvem! A vy jste si připadali jako poustevník, že?

Vy z vás, kteří jste staré duše, jste spojení s ostatními starými dušemi. Věděli jste to? To spojení je ezoterické, ne fyzické. Je to vaše ezoterická rodina. Poslouchejte, existuje mnoho starých duší na místech, která nejsou čistá, a která nejsou vůbec svěží. Přemýšlejte o těch na Blízkém východě na opačné straně situace. Sedí na území plném konfliktů. Žijí na vrstvě za vrstvou hororu. Ať kopou jak chtějí hluboko, nalézají jiná města, která byla dobyta a zachvácena utrpením a smrtí. Jakou mají šanci, když vstoupí do stavu meditace? Jak se mohou dostat na nějaké místo neutrality vědomí? Jak mohou začít tvořit mírumilovnou rovnováhu, která přichází s čistou energií? Nějaká odpověď? Řeknu vám to poprvé: Pole je společně harmonizuje.

Mohou vstoupit do meditativního stavu a být spřízněni s tím, co je ve vaší oblasti, protože jste tam vy, kteří to nesete. Mohou pociťovat absolutní krásu, čerstvost a panenskost té země. Mohou využít spojení s Gaiou, které je na takových místech, a ani tam nemusí být! Je to proto, že ti, kdo jsou na takových místech, jim to přenášejí a ani o tom nevědí. Toto je součást toho, co dělají staré duše, co je nové a velmi ezoterické. Takže jestliže žijete na jednom z takových míst kdekoliv na planetě, a jste si vědomi těchto věcí, jste tím, co nazývám majákemvysílačem toho, co máte vy a co oni nemají, ale nezbytně to potřebují. To je důležité, abyste věděli. Na problematických místech po celé planetě jim je pomáháno, protože vy žijete v jedné z těch oblastí a přenecháváte jim tuto energii.

Je to úplně nová informace, protože Pole existovalo vždy, ale v této nové energii, po roce 2012, to je jeden z fyzických atributů Gaii, který se začíná měnit a posouvat. Tato změna v Poli se neděje jen kvůli posunu, ale je spouštěna uzly a nulami ⃰, o kterých jsme mluvili už před dlouhou dobou. To je spouštěčem pro něco, co se má stát na krystalické mřížce. Protože jak je těchto 12 párů uzlů a nul zaměstnáno v průběhu času, tak potom zarovnají krystalickou mřížku do mnohem lepší pozice, která bude spolupracovat s vyšším lidským vědomím. Gaia je v tom zde zapojena mnohem víc než kdy dřív, takže toto je dobrá zpráva pro ty, kdo chtějí sedět a cítit čistotu a nádheru Gaii na místě, které ji nemá.

Mnoho starých duší je na velmi obtížných místech. Možná jsou v centru nějakého velkoměsta, nepropojeni. Kolem nich mohou být mechanické věci, magnetická pole, která interferují se životem. Jak a kdy by mohli cítit nádheru a divy Gaii? Jim povím – jen se nalaďte, protože existují vysílače a majáky po celé této planetě v těch čistých oblastech, které jsou nádherné a propojené s Matkou přírodou způsobem, který je pevný a navždy. Zvu je, aby to pocítili. Je zde jen jedna nová věc. Staré duše začínají vysílat jedna k druhé. Nyní byste neměli být překvapeni, že se dějí takové věci.

Interakce s ostatními

Existuje také další atribut. Je obtížné o tom hovořit, protože to má co dělat s lidskou přirozeností, osobností, starými špatnými zvyky a strachy. Je to osobní, ale je nezbytné to vynést na světlo. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Pro každého, kdo právě poslouchá nebo čte, jak mluvíte s ostatními? Co je tím přirozeným, neutrálním bodem? Teď se obracím k publiku, které poslouchá a čte. Možná byste odpověděli: „No, musím být trochu důrazný, abych dostal to, co potřebuji, protože žiju v obtížném místě. Proto přistupuji k těmto věcem možná s trochu větší agresivitou než většina lidí.“ Rád bych vám položil otázku: „Znamená to, že jste k nim nelaskavý?“ Odpověď: „No, nemyslím, ale oni občas říkají, že ano. Ale toto je jediný způsob, jak mohu dostat to, co potřebuji.“ A já říkám: „Opravdu?“

Díky Poli se brzy něco stane, a já vám chci sdělit, co to je. Drazí, už mnoho let vám říkám, že v této nové energii nemůže být žádná další nerozhodnost (sezení na plotě). Tím myslím, že nemůžete prohlašovat, že jste něco a potom jít a být něčím jiným. Toto má mnoho jmen, ale váhavec – ten, který sedí na plotě, je tím nejlepším. Například máte rádi má poselství, ale nechcete se nutně zavazovat k těmto ezoterickým věcem, když channeling skončí.

Jak se chováte k obsluze, která přijde k vašemu stolu, když večeříte? Je to jen někdo z personálu nebo rodina? Jak se chováte k těm na ulici, kteří vás zastaví? Co říkáte o druhých, když nejsou přítomni? Teď byste mohli říci: „No, to je dobrá rada. Děkuji Kryone. Budu laskavější.“ O tom ale nemluvím. Chtěl bych vám sdělit, že zde něco probíhá. Víte, Pole vyžaduje harmonii. Snaží se spojovat věci a začíná zvyšovat jejich účinek. „Cože?“ můžete se ptát, „jak může fyzika něco ´chtít“? Voda teče dolů z kopce. Chce to fyzika? Ne na vědomé úrovni. Dělá to kvůli zákonu přitažlivosti. Co když existují další dodatečně zákony harmonie? Co když drsnost vede k nechtěným výsledkům? Sledujte mě i nadále.

Pole je všude kolem vás. Vy možná posloucháte Kryona, a možná jste byli na ezoterických setkáních. Slyšeli jste vše, co jsem říkal o kráse soucitu a jak se přesunujete do věku soucitnosti. Slyšeli jste někdy, co znamená soucitné jednání? Vy posloucháte a posloucháte, pokyvujete hlavou, potom odcházíte a děláte všechno, co chcete.

Když vám někdo není po chuti, jste k němu nelaskaví. A důvod? Zvyk. Je to jediný způsob, jakým jste dříve žili. Možná urážíte lidi a být hrubý vám přináší výsledky, a to vám funguje? Pro vás je to jediný způsob. Potom se vrátíte zpět na naše setkání, poslechnete si Kryona a cítíte se velmi dobře. Jste velmi duchovní, dokud to setkání neopustíte. Potom ten návyk pokračuje. Takto už to dál fungovat nebude. Dovolte, abych vám řekl proč.

Drazí, Pole chce vytvářet harmonii a spojovat věci dohromady. Jestliže Pole nemůže věci spojovat, pak se stávají méně vyrovnanými než kdy dříve. Když voda nemůže téci dolů z kopce v korytu, rozlije se do prostoru a způsobí záplavu a destrukci. Jak by se vám líbilo stárnout rychleji a rychleji? Pokud toto chcete, pak pokračujte, váhavci, protože samotná vaše buněčná struktura bude Polem tlačena směrem k harmonii, kterou odmítáte kvůli svým návykům. Takové chování způsobuje nerovnováhu ve vaší chemii. Ta bude mít za následek nerovnováhu ve vaší osobnosti. Existuje ještě další atribut pro tuto nerovnováhu, a někteří z vás jej pocítí a budou se ptát, proč jsou celou dobu tak unavení. Nejste v některém ohledu nerozhodnutí (pozn. překl.: nezvolili jste si stranu)?

Toto je tak základní, a přece mnoho z vás ani neví, že se to děje.  Povím vám, že ti, kteří se naučili soucitu, budou žít mnohem déle. Právě teď se dějí věci, o kterých jsme vám říkali, že se mohou dít, až překročíte milník. Když jsem sem před 26 lety přišel, řekl jsem vám, abyste očekávali některé z těchto věcí, a teď jsou tady. Jednou z nich je toto – nemůžete sedět na dvou židlích současně. Buď jste spojeni nějakým způsobem s Duchem na základě záměru, nebo nejste. Nemůžete nic předstírat, protože vaše tělo to pozná.

Drazí, toto není nějaký trest, ale spíše jakási rovnováha fyzikálního systému. Je to systém krásy.  Chce harmonizovat to, co děláte, a je to velmi laskavý systém. Někteří říkají: „No dobrá Kryone, slyším tě. Rád bych to tak dělal; rád bych harmonizoval více, ale tenhle návyk mám celý život. Je to prostě způsob, jakým funguji. Co můžu dělat?“ A já vám chci povědět: S touto novou energií přichází mnohem vyšší reakce na určité vědomí. Váš záměr a afirmace změnit se v soucitnějšího člověka, mohou způsobit zázraky. Dovolte svému tělu, aby to slyšelo, a Pole to uslyší také. Váš záměr je energie. Pole je energie. Toto je fyzika a Pole vám s tímto procesem pomůže. Bude větrem ve vašich zádech a vy se přistihnete, že o věcech přemýšlíte jinak, díváte se na ostatní jinak, používáte jiná slova a měníte své návyky.

Mnozí dokonce hlásí, že mají vice energie, a to díky této osvěžující změně. Pocítíte, jak se vaše buněčná struktura léčí, i když to nikdy dřív nedělala. Bolesti ve vašem těle se budou léčit rychleji, věděli jste to? To je realita. Vlasy a nehty vám porostou rychleji. A důvod? Protože je zde harmonie, která zde velmi dlouho nebyla. Vy tvoříte koryto pro vodu, které tam nikdy nebylo. Chtěli byste vzít všechno, co jsem v průběhu mnoha let řekl, a konečně to aplikovat na sebe, abyste se stali soucitnějším člověkem a méně se rozčilovali? To všechno je možné, protože Pole je na vaší straně. Přemýšlejte o něm jako o velkolepé andělské přítomnosti, která je připravena vám pomoci se vším, o co požádáte, abyste se tím stali – abyste byli soucitnější, víc jako mistři.

Už jsem vám sdělil výsledky, a není to v tom, že budete žít déle. Lidé si všimnou vašeho posunu, lidé přímo ve vašem okolí. Jste-li dostatečně mladí, všimnou si toho vaše děti. A všimnou si toho i vaše zvířata! Přijdou k vám, když k vám dříve nepřicházela, protože teď vyzařujete klid ze vzoru své Merkaby, multidimenzionálního vzoru, který se naprosto liší od toho dřívějšího. Zvířata to dovedou cítit. Žádný hněv, velmi málo dramatu, pohodová rovnováha – právě jste pozvali soucit!

Drazí, nedával bych vám tyto informace, kdyby tomu tak nebylo. Chci, abyste se připravili na více věcí. Začíná se to dít všude na planetě, ale mluvím zvláště ke starým duším, které jsou váhavé (sedí na plotě) a chtějí to změnit. Přijďte a užijte si tu energii! Zjistíte, že výsledky nového soucitu k druhým jsou mnohem velkolepější než výsledky toho, co byly schopné dělat vaše staré návyky.

Je načase, abyste se vyladili s Tvořivým Zdrojem, který je energií probuzení skrze celé vaše tělo. Je to zde pro vás a vždy bylo. Tou nejsnazší věcí, kterou můžete udělat, je uvolnit se a nalézt soucit, který zde vždy byl. Toto jsou informace, které jsem vám chtěl dnes sdělit. Toto jsou informace, které bylo potřeba sdělit. Toto se děje v rámci posunu. Uvidíte to mnoha způsoby, protože i ti na planetě, kteří se nevěnují spiritualitě, budou mít podobné výsledky při používání soucitu.

Poslouchejte, drazí, stará energie a temné způsoby s vámi budou dlouhou dobu, budou se snažit obnovit. Někteří vám budou dokonce říkat, že byste NEMĚLI být laskaví. Budou vám říkat, že laskavost je slabost a budou se ptát: „Chceš být slabý?“ je to stará hra jak vás obelstít, abyste se vrátili nazpět na cesty minulosti, a mnozí na to skočíte. Jaké jsou výsledky?

Ti, kdo jsou nelaskaví, přinesou nelaskavost; přinesou nerovnováhu; a způsobí svůj vlastní zánik. Ti, kdo jsou laskaví a soucitní, budou přitahovat to, co je krásné, a co funguje. Sledujte to. A také sledujte ty podvodníky, protože stále probíhá bitva. Kdysi bylo vaše jednání pro planetu neutrální. Dnes ne. Někteří se budou ptát:Jak je možné, že existují lidé, kteří jsou tak oškliví k druhým? Jak jen můžou v noci spát?Už jste to slyšeli dříve. Chci vám něco sdělit. Ty dny jsou pryč a oni nemohou spát. Vytvoří svůj vlastní zánik. Přicházejí situace, které vám právě toto ukážou.

Zde je odměna: Na planetě je více světla, než kdy dřív. To vytváří několik věcí, a to už jsme říkali. Sledujte temnotu, jak s vámi bojuje jako nikdy dřív, a sledujte Pole harmonie, jak vším proniká. Je to skoro jako by krása Matky přírody začínala ovlivňovat i lidstvo. Pole se bude snažit vytvářet symbiotický systém, který funguje společně se soucitem a krásou. To změní lidskou povahu, a i to jsme již řekli. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte to dobré, bez ohledu na to, co jste viděli nebo očekávali v minulosti.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a blahopřeji vám k vaší roli v posunu.

A tak to je.


Tak systém ukládání se trochu  změnil a tak poselství na březen 2018 je až zde !!

 

Tentokrát o základních živlech a současné době

Březen 2018


 

 

1. živel OHEŇ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Budeme diskutovat o metaforách čtyř živlů. Každý den pohovoříme o jednom živlu a pak k tomu bude následovat komentář, možná krátký channeling nebo další informace. Živly, které znáte a které tento týden zkoumáte, jsou oheň, vzduch, voda a země. Každý z živlů budeme také zkoumat jako metaforu.  

Tím prvním živlem, který budeme zkoumat neobvyklým způsobem, je oheň. Dělali jste k tomu cvičení a zkoumali potenciály, jak můžete oheň využít pro čištění. Zabývali jste se také tím, co je oheň sám o sobě a to bych teď chtěl s vámi prodiskutovat, neboť tento živel se liší od těch ostatních. Budeme také oheň zkoumat jako metaforu v nitru člověka, to znamená, že mu přiřadíme energii.

Oheň se odlišuje od těch ostatních tří živlů tím, že je na Zemi jediným živlem, který se kolem ní jen tak prostě nerozkládá. Dalo by se říct, že vzniká různými způsoby. Je téměř pořád k dispozici, často se však zvláštním způsobem rozdmýchává. Blesk není oheň, blesk je elektřina a ta vytváří oheň. Magma planety není oheň, ale magma, láva však vytváří oheň. Oheň je aktivní, zatímco ty tři ostatní živly jsou pasivní. Můžete udělat malý ohníček nebo velký oheň, ale nemůžete udělat malý nebo velký vzduch, malou nebo velkou vodu, malou nebo velkou zemi. Ostatní živly jsou, co jsou, využívají se, jsou tady a mají energii a vy se jejím prostřednictvím o nich učíte. Avšak u ohně je to jinak, máte volbu s ním navázat kontakt nebo ne. Oheň pro vás existuje nejen proto, abyste jej zvedli a přenášeli, jak to můžete udělat s vodou nebo zemí. Není pořád k dispozici jako je vzduch. Ve starých dobách měli domorodci strážce ohně, který byl zodpovědný za to, aby udržoval řeřavé uhlíky, když cestovali a zvlášť když bylo deštivo. Pro ně oheň znamenal teplo, život, vaření pokrmu. Potřebovali jej, ale museli udělat něco pro to, aby jej získali. Museli jej živit, starat se o něj, přenášet jej nebo jej třením znovu rozdělat, když nebyl zrovna k dispozici. Vidíte tedy, že oheň je mezi čtyřmi živly odlišný. 

Pojďme si teď oheň přiřadit k něčemu v nitru člověka. Metafory jsou zábavné, protože si z nich pak můžete vyvozovat různé věci, na které byste předtím pravděpodobně nepomysleli. Dovolte nám zažehnout ve vaší duši oheň a v tomto speciálním případě máte neuhasínající oheň, který nikdy nezhasne, přesto jej však můžete skrýt. Ne abyste mě špatně pochopili: oheň může být ostatními třemi živly doslova udušen. Můžete jej uhasit vodou, můžete mu odejmout kyslík, zasypat zemí. Máte tedy na výběr, jak velký chcete mít svůj oheň. Avšak vaše duše je věčná. Zatímco se nacházíte ve 3D, drazí, může být oheň ve vaší duši zatlačen do pozadí a natolik zkrocen, že sotva živoří a vy můžete žít tak, že si to ani nikdy neuvědomíte.    

Na druhé straně ale můžete oheň také živit, dávat mu lásku a soucit a nechat ho rozhořet do té míry, do jaké chcete. Můžete svůj oheň přeměnit do intuice nebo léčení, do vědění a moudrosti. Můžete vytvořit velký žhnoucí oheň a vyrovnaně se s ním procházet kolem tak, aby lidé mohli doslova vidět jeho světlo. Nebo jej můžete zhasnout jinými živly nebo něčím jiným, čím jej můžete zakrýt a udusit. To je svobodná volba lidí. Když oheň zhasnete, už nevyzařuje žádné světlo. Oheň je aktivní, oproti těm ostatním živlům, a proto dělá to, co dělá: vysílá sám sebe, vysílá energii, kterou lze nazvat teplem, žárem nebo světlem. V této metafoře tedy můžete vidět oheň, jaký máte, a můžete jej pozorovat dvěma způsoby. Co všechno může oheň pohltit, strávit, spálit? Je to nebezpečné? Může to být to, co chcete.   

Drazí, uzavřu to následujícím. Nechte oheň, který je soucitem Stvořitele ve vás, zářit tak jasně, že pohltí všechno, co není velkolepé. Nechte ohněm spálit každou myšlenku, která už k vám nepatří. Ať spálí všechno to, co zpochybňuje vaši velkolepost. Ať zlikviduje to, co už není přiměřené tomu, kým jste. Ať spálí jakoukoli nepravdu, kterou vás kdy učili, aniž byste je kvůli tomu odsuzovali. Ve všem a v každém postoji víry existuje určitá vhodnost a pak existuje ještě pravda Světla. Ať oheň vytváří toto Světlo, které zahrnuje čistotu toho, kým jste, a kterým může pronikat pravda Tvůrce. Ať vyžene nemoci z vašeho těla, znovunastolí rovnováhu a radost. Ať oheň natolik rozzáří vnitřní dítě, že se ráno budete probouzet šťastní a nikoli naopak. Ať je oheň takovým živlem, který můžete ovládat a pracovat s ním – a dělat ho tak velkým, jak si přejete.

2. živel ZEMĚ

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Ti, kteří ještě nikdy neviděli proces channelingu, se možná zeptají. „Jak je to možné, že lze tak rychle a snadno projít závojem?Ve staré energii to nešlo a to samotné ukazuje rozdíl mezi minulostí a současností. Závoj, kterým můj partner prochází, je mnohem tenčí než dřív, ale on se to také učil a zná postup. Dříve ve staré energii museli lidé provádět různé přípravy, aby mohli přenášet informace skrz hustý závoj. Tehdy dokonce reagovaly i buňky těla, dnes už to nedělají. Stále víc channelerů dokáže ihned vstoupit do tohoto stavu a stejně tak jej zas opustit. Drazí, mělo by vám to naznačit, že to můžete dokázat sami. Meditace, které vás učili, už nejsou stejné jako dřív, a stejně tak i jiné věci, které jste provozovali jako čištění a přípravy pro channelování v určité energii, už nejsou stejné. To vše jsou dobré zprávy, které mluví o novém člověku a jeho vztahu k Zemi.  

Dnes se budeme zabývat živlem země. Nepůjde o hlínu Země, ale o Gaiu. Zatímco oheň je tolik odlišný od ostatních živlů, země se odlišuje uvnitř sebe samé. Vnímá vás, má vědomí, je vaším partnerem. A tak se vás ptáme: „Jste vy sami naladěni na Gaiu a jste v souladu s tímto živlem?“ Kdybychom vzali nějakou metaforu pro lidské tělo, řekli bychom, že oheň reprezentuje duši, protože můžete ovládat jeho sílu podle toho, jak vytváříte větší oheň a jste si víc vědomi své duchovní Akáši, nebo jak oheň ztlumíte, což znamená, že si jí budete méně vědomi. Je to vaše svobodná volba. Pro živel země, zvaný také Gaia, je metaforou vaše vědomí. Takže vědomí lidské bytosti je metaforou živlu země. Začínáte se nyní učit, že lidské vědomí je skutečně propojeno s vědomím planety. Nemůžete to oddělit, stejně tak jako se nemůžete oddělit od své duše. A čím víc to chápete, tím víc si uvědomujete, že nikdy nejste sami.     

Pokud jste spojeni s planetou, nikdy nejste sami se všemi těmi tématy, která v sobě chcete změnit. Vidíte, kolik toho můžete udělat, kolik toho tady je? Věděli jste, jak moc se léčení, o které jste žádali a kvůli kterému jste sem přišli – vím, kdo tu je – vztahuje k tomu, co je kolem vás, k životnímu prostředí a celé planetě? Planeta vám poskytuje potravu a je zodpovědná za mnoho vašich myšlenek. Tato propojenost mezi vámi, zemí a Gaiou je jedním z tajemství dlouhého života.  Drazí lidé, neexistujete jako ostrovy obklopené věcmi, které by k vám nepatřily. Místo toho jste obklopení věcmi, jimiž jste vy sami. Půda, po které chodíte, rostliny, které vám dávají kyslík – to vše je nutné pro všechno, co jste si vyžádali: pro změnu vědomí, pro mír, léčení a delší život. Gaia do toho musí být zapojena. Gaia se od vás sama neoddělí a to partnerství je tak dokonalé, že ho musíte přijmout, věřit v něj, uznat ho a ocenit. To spojení je pro vás nezbytné, abyste mohli žít. 

To je dnešní poselství. Ty čtyři živly Země dalece přesahují jednotlivé čtyři živly. Přicházejí společně, zasahují dokonce do procesu života samotného. A proto, když tyto čtyři živly studujete, oslavujete a ctíte, pak také oslavujete i sebe samé a váš vztah ke všem čtyřem živlům. Dalo by se říct, že existuje vlastně pět živlů a tím pátým živlem by bylo vědomí člověka.


3. živel VODA

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Živel, který dnes budeme studovat, je voda. Chtěl bych vám sdělit, že voda znamená život. A pokud existuje nějaká metafora tohoto živlu ve vztahu k lidem, pak je to život sám. Život. Máte duše, máte vědomí, ale život – jak uvažujete o významu tohoto živlu?   

Drazí, už jste odhalili, že voda v krystalické formě vykazuje účinek lásky, soucitu a vědomí. To už víte. Někteří v této místnosti vědí o jemnohmotných energiích lidí. Tyto znalosti byly známé už prastarým a procesy, které se dnes využívají k užitku lidí, začíná odhalovat i západní medicína. Znáte tedy už sílu vědomí a víte, že může měnit energie. A víte, že energie mohou měnit způsob, jak lidé smýšlejí sami o sobě. Někteří děláte energetickou práci, kterou jste objevili před dlouhou dobou, a občas se setkáte s pacienty, kteří prostě jen sedí, přetrpí to a nevnímají žádné změny, zatímco jiní tento proces akceptují, vítají jej a dovolují, aby se uzdravili. Co to vypovídá o meridiánech? Jsou tu jen tak a dělají svou práci, nebo pracují jako antény, které přijímají záměr a vědomí lidí, umocňují je, odvádějí na odpovídající místa a na buněčné úrovni přímo ovlivňují život samotný, vodu? Zdá se, jako by každý proces, který jste vy terapeuti provedli, věděl, kdo jste, když jej provádíte. Vypadá to, jako by se naladil na člověka, který je částí všeho.    

Až odtud odejdete, i kdybyste si sebou nevzali nic z této série channelingů, rád bych, abyste si vzpomněli jen na jedno jediné: Jste silní, mocní! Víc než jen silní, ale také selektivně silní, to znamená, že můžete navrhnout, vyprojektovat, naplánovat, kým jste. Můžete si navrhnout nemoci, které si přivodíte, a pak je vyléčit. A to, jak o nich smýšlíte a uvědomujete si je, bude přes vás ležet jako kniha, kterou lze otevřít a číst si v ní, kdo jste: „Mám strach z toho a toho. Chytil jsem tamtu nemoc. V každém případě přežiji, protože nebudu nemocný, nic nechytnu, nebudu dělat to či tamto, nic mě nebude ohrožovat. Jsem zdravá osoba. Všechny mé buňky souhlasí a spolupracují. Vím, kdo jsem a ony také vědí, kdo jsem.“ Jakou knihu máte vy? V žádném okamžiku historie to nebylo víc významné a vzrušující jako dnes. 

Děje se toho víc, než tušíte. Posun, kterým jste v r. 2012 prošli, uvedl do pohybu tolik věcí a bude jich dál přibývat. Děje se to však pomalu, takže možná ani nerozpoznáváte, že to je v pohybu. Objeví se nové procesy a metody, jak je měřit. A uvidíte energie těla, začnete spolupracovat s energiemi vědomí člověka, který je využívá. Přitom zaregistrujete určitý ústup od alopatie, už to nebude léčba užíváním tabletek, které mění chemii a zároveň mohou způsobovat vedlejší účinky, ale uzdravování a změny, jak si je navrhnete. Bude existovat čistota vědomí, která prodchne veškeré přístroje a zařízení, pokud ještě takové budete vůbec potřebovat. Léčba bude probíhat ezotericky, prostřednictvím vědomí nebo jinými formami, a tělo to rozpozná. Co pro vás znamená homeopatie? Je to pilulka? Ne, je to signál a rozdíl je zřejmý. Homeopatie není žádný lék, ale signál, který byl vytvořen k tomu, aby mluvil s vaší innate. Vaše tělo zná plán, celé poselství, a může začít s uzdravováním. Co v sobě obsahuje homeopatická tinktura, že je to tak pozoruhodné? A jak by mohl signál přimět tělo k tomu, aby něco dělalo? Odpověď zní, že spolu se signálem, který tělu říká, co má dělat, přichází instrukce šéfa a tím jste vy. Protože vy jste si vložili tinkturu pod jazyk a naplnili ji svým záměrem. Jste šéfem, který hovoří s buňkami možná takovým způsobem, jaký už znali prastaří. 

Když provádíte akupunkturu, co vlastně děláte? Je to energie v meridiánech, v jehlách, v jemnohmotné energii? Nebo je to signál, využívající energie? Tím signálem jsou instrukce: „Vím, že tu je meridián se svou specifickou funkcí a instrukce přicházejí na základě záměru osoby, která ví, co pro své tělo chce.“ Všechna tato poselství budou v lidském těle předávána přímo zdroji života, vodě.

Co víte o vodě? Můžete ji svým vědomím restrukturalizovat. Co víte o spojení vody se životem samotným? Můžete ji svým vědomím změnit. Co už jste odhalili prostřednictvím procesů prastarých, o kterých jsme se zmínili? Léčení a instrukce pro tělo. Rád bych, abyste začali rozpoznávat, že v tom je ještě mnohem víc, než víte. Afirmace, které hlasitě vyslovujete, jsou zásadní. Vyslovíte je, projdou sluchem k vědomí a ovlivní to, kým jste.  Také meditace jsou velmi silné, protože člověk svým závěrem dává instrukce, nejsou to jen energie nebo modlitby. Vidíte ten rozdíl mezi „modlit se za něco“ a „dávat instrukce“? Je možné, že byste mohli dávat planetě instrukce? Je možné, že byste mohli dávat instrukce svým buňkám? Věříte, že tím vším si dokonce můžete prodloužit život a zastavit proces stárnutí? Tělo stárne proto, že nedostává žádné instrukce! Slyšeli jste dobře. Tělo stárne, protože nedostává žádné instrukce. Možná namítnete: „To je nesmysl, tělo stárne zcela přirozeným způsobem, na základě zkracování telomerů nebo na základě toho či onoho.“ Říkám vám však, drazí, že tělo bude dělat, co teď dělá, tak dlouho, dokud budete jen sedět a přihlížet. Takové je standardní nastavení, když tělo pracuje bez dalších instrukcí. Pokud mu však dáte pokyny, pak mu předáváte podklady pro to, jak se má reprodukovat, regenerovat a vyhýbat nevhodným věcem. Tím vám říkám, že nad tím máte kontrolu, můžete to řídit. Nikdy v historii jste neměli takovou kontrolu nad svým tělem jako nyní. Je to velkolepější cesta, než byste si mysleli. 

Ještě o tom uslyšíte víc, avšak říkám vám: Rád bych, abyste zkoumali prastaré a jejich předky. Vlastnili věci a schopnosti, které jste zahodili. Vlastnili moudrost, o které se nechcete informovat nebo o ní číst – například metody, jak postupovat v životě, nebo stará, hluboce moudrá přísloví a rčení, která jste nechali upadnout v zapomenutí, nebo ceremoniály, které fungovaly, protože ti, kdo je prováděli, byli stejného smýšlení a chápali, co dělají. „Kryone, tím myslíš, že bychom měli pořádat ceremoniály?“ Ano, měli byste je pořádat svým vlastním způsobem, moderním způsobem, dokonce třeba i v kanceláři. Myslíte si, že je něco takového možné? Ano, je, neboť když lidé odhalí něco, co funguje, pak to také dělají a otázky si kladou až později. To je to, co se teď děje a co se bude dít, například soucit na pracovišti. Na tolika místech světa se dějí věci, o kterých vám nikdo nedává zprávy a vy o nich nevíte. Uplynou léta, než se zpravodajství začne věnovat těmto příběhům. „Neobsahují dostatečné drama,“ řekli byste možná, a přesto je to to nejdramatičtější dění, které se teď na této planetě odehrává. Nakonec dojde k vytvoření soucitu a míru tam, kde předtím žádný mír nebyl, a mezi zeměmi dojde k jednání, která budou vypadat úplně jinak, než předtím. To přichází.

A teď vám říkáme, drazí, že je zapotřebí, abyste zachovali klid při tom všem, co uvidíte. Máte vědomí a lepší znalosti o věcech, které ostatním lidem budou nahánět strach. Pak řeknete: „Věci nejsou vždy takové, jaké se zdají být.“ Buďte klidní, protože vaše vyrovnanost bude působit na lidi kolem vás. Nakonec přijdou a řeknou: „Měl jsi pravdu. Možná jsem měl víc naslouchat. Možná jsem měl víc vědět o svých předcích a víc jim naslouchat. Možná jsem měl prozkoumat, čemu věřili a víc se tomu věnovat. “


4. živel VZDUCH

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Budeme se zabývat čtvrtým živlem, vzduchem. Je to další živel, který se zdá být neviditelný. Přesto můžete vzduch jasně vidět, nese jej vítr, je větrem. Ale všeobecně je pro vás vzduch něco velmi vzácného, protože jej potřebujete k životu, dokonce ještě víc než vodu. Potřebujete jej stále, v každém okamžiku. A existuje vztah mezi vzduchem a Gaiou. Kdybyste k tomu chtěli najít ezoterickou metaforu v lidském těle, čím by pro vás vzduch byl? Dovolte, abychom to vyjádřili takto: Je to váš tichý životní přítel. Něco, co je neviditelné, něco, co dostáváte zdarma, co potřebujete každý den v každém okamžiku. A když dojde, poznáte to a nemůžete přežít.

Můj partner dnes mluvil o věcech, které jsou skryté v historii. A čím víc se o tom učíte, tím víc víte o své vlastní velkoleposti, ale také o velkoleposti vašich předků. Říkali jsme vám, že na této planetě jsou dnes staří strážci moudrosti prastarých. Mají to, co chybí západnímu světu. Nesou si sebou moudrost z minulosti. Domorodci ji znají, a proto také uctívají své předky, naslouchají jim a předávají jejich učení dál svým dětem. Je to moudrá kultura, která zahrnuje předky jako součást výchovy a vzdělávání malých dětí. To jste nedělali. 

Co kdybych zašel dál a zeptal se: Kdo byli předkové těch starých? To je pak studium hvězd v galaxiích, které tu byly před vámi. Je možné, že jejich moudrost je také ve vás? A pak byste si museli položit otázku: „Odkud skutečně pocházíme?“ Je možné, že jste jako lidská duše rozšířením toho, co tu bylo ještě před vznikem Země a života na ní? A pokud to platí, máte pak moudrost, která přesahuje tuto planetu a kterou si můžete přivolat jako pomoc pro to, co se tady teď děje? Tento neviditelný přítel, který nazýváme vzduchem, je stará moudrost, kterou v sobě nesete. Co kdybyste si ji právě teď mohli vyzvednout? Něco vám řeknu, drazí. Mnozí v této místnosti to udělali a mnozí posluchači v budoucnu s tím začnou. Tato moudrost, o které mluvím, tento neviditelný přítel, jste vy sami ve své vlastní Akáše. V jejím spojení s Tvořivým zdrojem tkví tajemství pro mír na Zemi. Začínáte odhalovat určitou energii, která přesahuje energii, kterou potřebujete pro život. Je to energie uvnitř vašeho lidského těla. Jsou to specifické energie, které tu vždy byly, jak pro vaše lidství teď, tak pro biologii, kterou jste měli, než jste sem přišli. Co kdybych vám sdělil, že energie Tvořivého zdroje a energie vašeho těla byly týmiž energiemi pro jiné životní formy všude v této galaxii? Pochybovali byste o tom? Řekli byste: „Nu, ale ty jiné životní formy pravděpodobně nebyly humanoidní.“ Ale ano, byly. „Ale nebyli takoví, jací jsme my?“ Ale ano, byli. A opakujeme vám ještě jednou: Až se s nimi jednoho dne setkáte, budou vypadat hodně podobně jako vy.

Co jste se naučili, co nepochází ze Země a co právě teď máte ve své Akáše, něco, k čemu se intuitivně probouzíte a co pochází z hvězd? Jak to může vypadat? Říkám vám, že astrologové se probouzejí ke kvantové astrologii. Homeopati se probouzejí k ezoterické multidimenzionální homeopatii, k energiím, které jsou hodně vzdálené jejich tušením.  Některé z nejstarších a nejznámějších léčebných procesů budou mít stále víc multidimenzionálních vlastností. To je probouzení, které pochází z hvězd. Dosud jste to neměli, ale teď se to začíná objevovat ve vaší Akáše. Je to vás nejlepší přítel.

Živel vzduchu je tak zajímavý. Věděli jste, že tohle místo tady je jedno z nejčistších míst s nejčistším vzduchem na planetě? A že to má důvod? Ve škole jste se učili o fotosyntéze a rozumíte výměně kyslíku a kysličníku uhličitého. Víte, že Gaia, stromy, vám poskytují kyslík k životu a že jim za to zas dáváte něco, co potřebují. Zdalipak vám už někdy někdo řekl, na kterém místě se vyrábí nejvíc kyslíku na planetě? Pokud teď řeknete: „To musí být les“, pak je to špatně. Protože to jsou ty nejmenší rostlinky, jako jsou lišejníky a různé druhy mechu v deštných pralesích, které produkují víc kyslíku než stromy. Proto jste tady ve správném čase na správném místě, abyste se mohli jít projít ven a nadýchat se toho nejčistšího vzduchu, který pro vás produkuje vaše nejlepší přítelkyně Gaia.

V této metafoře máte ještě druhého nejlepšího přítele a tím je vaše Akáša. Dodává vám životní sílu, která má na této planetě vytvořit něco speciálního. Poskytuje vám nové informace o novém zdraví tak, že budete víc využívat energie meridiánů těla a ještě mnoho dalšího, mnoho dalšího. Energie lidského těla jsou tajemstvím dlouhého mládí a uzdravení. Bude toho ještě mnohem víc, než máte teď. Drazí, ve vašich buňkách je toho mnohem víc, než dokážete rozpoznat a o čem jste se nikdy neučili.    

Rád bych, abyste o tom přemýšleli, až opustíte toto místo. Jste teď obklopeni pestrobarevným vesmírem energií, které nesou vaše jména, kráčejí s vámi a kolují ve vaší Merkabě. Nesete si je částečně v sobě, ve své biologii, DNA a dokonce ve své duši – vše smíšené do něčeho božského a vzdáleného realitě, kterou chápete. Je to absolutní tajemství zdraví a života.  

A proto, až tyto věci v budoucnu odhalíte, nebude už docházet k přelidnění, protože budete dostatečně moudří, abyste věděli, co funguje a co ne, a bude existovat úplně jiný druh výroby potravin, elektřiny a vody. Nové paradigma života na planetě zažene všechny strachy, které teď momentálně ve 3D máte. Nevíte, co nevíte. (Kryon se směje.) Pokud si budete tuto vizi udržovat a pozitivně myslet, přenesete si tento pozitivní pocit i do příštího života. A až se pak znovu narodíte, budete mít v paměti své Akáši, že existuje naděje, že tu jste z určitého důvodu a že nemusíte trpět. Nová generace na planetě je klíčem ke všemu, co se bude dít. A postupem času vy budete tou novou generací. Přemýšlejte o tom.

Existuje tolik krásných, laskavých a probouzejících lekcí, které se lidé mohou naučit. A pro každého z vás jsou jedinečné a každý z vás se je učí způsobem, který je právě pro něj vhodný. Není to žádná velká lekce, ke které by se všichni shromáždili a společně se ji učili. Místo toho se setkávají skupiny lidí v energiích, které si začínají uvědomovat. Neučíte se při tom žádná fakta ani si nesepisujete žádné seznamy. Co vnímáte a co vás přivádí do soudržné jednoty, jsou vlastnosti lásky. Cítíte se v bezpečí a také si to uvědomujete. To je komunikace mezi pracovníky světlanení to to, co nazýváte systém víry.

Rád bych řekl, že byste to měli přestat označovat jako systém. Je láska systém? Není. Je soucit systém? Není. Ani žádný další vztah ke Stvořiteli není systém, prostě jen JE. Také ostatní lidé si začnou tyto energie uvědomovat, a to ne v nějakém systému, ale v této soucitné energii, která vás všechny obklopuje a která z vás dělá lepší lidi, protože jste soucitní a laskaví k sobě samým a následně pak i k ostatním lidem.

Mění to všechny atributy vašich očekávání, musí to však začít doma, u vás samotných. Vždycky jste slýchali: „Odpusťte sami sobě“, ale nejde ani tak o odpuštění jako mnohem víc o uvědomění si toho, kdo jste a toho, že možná ani nemusíte odpouštět. Je to uznání, že jste se narodili velkolepí. A nezáleží na tom, co si myslíte, kým jste byli – byli jste tím, čím jste byli jako děti a co jste si jako dítě mysleli, než jste dospěli a naučili se všechno chápat se soucitem a láskou. Že Bohem, který vás stvořil, jste vy sami. Znovu opakuji, že fráze „stvořeni k Jeho obrazu“, která se v minulosti tak často používala, aby popsala božství v lidech, není obraz (podoba) nějakého proroka nebo obraz božské tváře, ale obraz soucitu. Je to láska. „Stvořeni k Jeho obrazu“ znamená, že jste částí Stvořitele. Obraz Stvořitele je ve vašem nitru – to je to velkolepé!    

To je motor, který teď začínáte využívat, abyste si vytvořili to, co právě potřebujete. Potřebujete řešení pro své problémy, se kterými jste sem dnes přišli, nebo řešení svých zdravotních problémů – tady máte motor. Naposledy jsme vám říkali, drazí, jak můžete ten motor instruovat, aby se rozjel a zbavil vás všech těch věcí, které už nepotřebujete, nebo už jsou nevhodné ve vašem současném životě. Máte pocit, že váš život je ohraničený nebo brzo skončí? Říkám vám, že všechny tyto myšlenky pocházejí ze staré energie a 3D a dosud jste jim nějak věřili a nechápali, co znamená „stvořeni k Jeho obrazu“ – dnes už máte kontrolu nad délkou svého života a nic, co se právě teď děje ve vašem životě, není napořád. Můžete to dnes nebo zítra odstranit. Nevíte, co nevíte. A co nevíte, je to, jak jste silní. Síla je tu pro vás, aby vás změnila.

Drazí, nacházíte se na vodě (channeling je předáván při okružní jízdě na lodi – pozn. překl.) a tohle je okamžik, kdy bych vám rád předal pár věcí, o kterých jste opravdu dosud nikdy neuvažovali. Před pár desetiletími existovalo pár astronautů, kteří létali na Měsíc a úplně opustili gravitaci zemského pole. Bylo jich jen pár. Nehraje žádnou roli, zda přistáli nebo ne, ale pár týdnů nebyli nijak spojeni se zemským povrchem planety. Ten fakt, že byli zcela mimo pozemské magnetické pole, je významný. Vůbec nebyli uzemněni. Rád bych, abyste si trochu prostudovali, co se s těmi muži stalo. Jeden z nich se stal výtvarníkem, druhý básníkem. Další se stal vysoce spirituálním a chtěl mluvit jen o tom. Další zas vůbec nemluvili o tom, co se s nimi stalo, protože to bylo velice osobní. Tak velice osobní, že nechtěli mluvit ani o té cestě. Neboť každý z nich zažil zjevení, božský zážitek, jaký nečekali. Byli to vědci, piloti a astronauti, vybraní z těch nejinteligentnějších a nejvíc logicky uvažujících mužů – a na všechny to zapůsobilo.    

Řeknu vám, že po pár dnů jste tu nebyli uzemněni a energie na tomto místě dozrála pro změny, objevy, rozhodnutí a řešení. Znovu zopakuji – dozrála pro změny, objevy, řešení. Zda to využijete nebo ne, to je vaše svobodná volba. Mluvím teď k této malé skupině. A pro pozdější posluchače (a čtenáře) dodávám následující: vězte, že kdybyste se vydali na delší cestu po vodě, pak by to vytvořilo nádhernou kreativní dobu. Každý, kdo byste chtěli napsat knihu nebo báseň, vydejte se na okružní jízdu po moři. Každý, kdo potřebujete ve svém životě učinit rozhodnutí, ale nevidíte řešení, vydejte se na okružní jízdu po moři. Je to pro vás pozvání, abyste mysleli jinak nebo dokončili věci, které byste jinak asi nedovedli do konce. A až pak zas vystoupíte na pevninu, všechno začne mít smysl. Ohlédnete se na ten jeden nebo dva týdny zpátky a řeknete: „To bych si nikdy nepomyslel. Cítím se teď úplně jinak.“ A důvodem není to, že jste měli prázdniny, drazí, ostatně astronauté také neměli žádné prázdniny. Ten důvod je jiný: Vy s vámi – jeden z nejvelkolepějších nástrojů, které můžete mít.

A tak to je.


září 2018

Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.

A tak to je.Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/

Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.

A tak to je.Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/

 

 

Nacházíte se v TEĎ, ale stále dovolujete, aby minulost předpovídala budoucnost. Takže ačkoli žijete teď, je vás tolik, kteří jste stále v minulosti. Mnoha způsoby zatahujete tyto staré energie právě teď do svého života“. Moji drazí, to je zvyk.

Channelingy, které předáváme poslední den série setkání, jsou často více osobní než jindy. Občas vás žádáme, abyste se na chvíli posadili a ponořili se do energie, právě teď. Co to je, co je v tom TEĎ pro vás? Já však chci zajít dále než to, chci udělat jedno nebo dvě cvičení. V této nové energii se zabýváme novým vědomím. Včera jsme vám v otázce šest (předchozí channeling) řekli, že to, co neočekáváte a čemu opravdu nevěříte, je to, jak mocní jste. Vědomí je něco, co vítězí nad vším. Více než jakékoliv fyzické cvičení, o kterém jste se učili. Vědomí může udělat více pro to, aby vám pomohlo, než cokoli, co v tuto chvíli máte. A jednou z těch věcí, které jste neočekávali je, že vědomí může změnit minulost.

Chci, abyste se na chvíli zamysleli, drahé staré duše nad tím, co všechno může být ve vašem akášickém záznamu. Já vím, co tam máte, a je to udivující. Chápete a uvědomujete si v této skupině více než 100 lidí, kdo prožil více než tisíc životů a kolik životů je celkem zastoupeno v této místnosti? Přemýšlejte o tom. Je to skoro jeden plný stadion! Navíc, vy všichni máte společnou jednu věc. Všichni existujete skrze starou pozemskou energii.

Můžete nabídnout naprosto jedinečné zkušenosti, a mnohé z nich jsou velice dramatické. Je to tam vyryto a vy to víte. Moji drazí, řekli jsme to už dříve: Součástí bytí člověkem je svobodná volba, zda budete pracovat s Akášou. Také jsme vám řekli, že akášická energie minulosti se začíná měnit. Jak by se mohla minulost jednoduše změnit díky přítomnosti, která se přesouvá do jiné energie? Odpověď zní: Je to proto, že Akáša patří ke starší energii a přichází k vám z minulosti. Tudíž pokud změníte současnost, Akáša změní to, co přináší. Život za životem, život za životem, se zkušenosti nemohou projevovat stejným způsobem v novější energii. Přemýšlejte na okamžik o tom, co byste mohli zažít. Přemýšlejte o té hloubce, kým byste mohli být s tím vším, co se děje ve vašem nitru v tom, čemu říkáte minulost.

Chci, abyste provedli cvičení. Někteří říkají: Já nechci čekat generaci, až některé z těchto rozvinutých myšlenek začnou fungovat v mém vědomí. Nechci čekat, až se znovu narodím, možná v jiném těle, a začnu sbírat moudrost z minulosti. Já nechci čekat!“ Takže jestliže je zde teď někdo takový, máte velký náskok. Nemusíte čekat. Opravdu nemusíte čekat. Musíte poznat, přijmout za skutečnost, (věřit), že to můžete udělat teď. To, na co se vás teď zeptám je, „umíte to“? Otázka: Je možné, aby nějaká lidská bytost přepsala energii, kterou si pamatuje z doby před tisícem životů? Má lidstvo tuto moc?Odpověď je ano, ach ano. Dnes víc než kdy dřív.

Ach, moji drazí, ve starých dobách jste seděli u nohou guruů, kteří dokázali toto a mnohem víc. Měli kontrolu nad tím, co je ezoterické i fyzické. Teď se tomuto mistrovství učí každý z vás a změna Akáši je toho součástí. Věříte, že byste mohli vzít to, co se skrývá ve vaší Akáše, co vás tolika různými způsoby obtěžuje, protože to stará energie umožňuje, a změnili to? Zahrnuje to energii způsobů, jakými jste zemřeli; děti, které jste ztratili; války, ve kterých jste zahynuli; ty, které jste zabili, i ty, kteří zabili vás. Zažili jste všechny tyto okolnosti, které byly opravdu tak dramatické, a ještě víc. Prožili jste životy tak hrozné, že jste v nich nikdy nezažili žádnou radost. Některé životy byly krátké, plné strachu a opravdu hrozné. U každého z vás! Mnozí jste žili během epidemií v civilizacích, o kterých vaši archeologové ani nevědí, že existovaly! To je vaše Akáša. Zahrnuje dokonce i civilizace, které zmizely. Teď jsou ve vaší Akáše.

 „A co dobré věci, Kryone?“ Ty tam byly také, moji drazí! Zažili jste oslavy, radost, nádheru a lásku. TOTO je jádrem tohoto poselství. Umíte si představit, co vám vaše akášická energie předává v těchto nových časech! To je ta „změna minulosti“.

Dovolte nám provést cvičení, které by mělo změnit, co si pamatujete a jaké energie se vás dnes mohou dotknout. Ach, mistře, kterým se stáváš, proč nedáš příkazy akášickému záznamu, který ti patří, aby se transformoval do něčeho pozitivního a začal ti předávat moudrost, kterou jsi nasbíral v průběhu tisíce životů, namísto dramatu? Tolik vás to teď poslouchá, přikyvuje a říká: „Já vím, co myslíš!“

Minulý týden jsme si vyprávěli o „šumu”.  Tento šum je pozůstatkem něčeho, co jste vždy měli, protože na určité úrovni, všechny tyto minulé životy zde určitým způsobem leží. Dokonce i ve vašem tichu, vašich nejtišších chvílích, je obtížné se toho šumu zbavit. Tím šumem je to, co říkáte, „Nejsi hoden toho, abys tu byl. Zítra to bude stejně těžké, jako to bylo vždy.“ Dokonce, i když jste až doteď žili nádherný mladý život, ten šum je stále přítomný, protože to je starý akášický záznam, který si, téměř výhradně, vzpomíná na negativní věci.

Proč by tomu tak mělo být? Je to proto, že je to odraz energie, kterou lidstvo po staletí vytváří nízkým vědomím, válkou a ještě více válkami. V nové energii s menší temnotou a příslibem více světla, bude Akáša reagovat na příkazy ke změně.

Pokud to myslíte vážně, pojďme to udělat společně. Chci zapojit svého partnera. Teď ustupuje stranou, ale je zde. Ví, co se děje. Je také schopen dostávat informace ode mě současně s těmi, které předávám vám. On o tom nemluví často, ale může také dostávat odlišné informace od těch, které dostáváte vy. Je to součást jeho multidimenzionálního probouzení, proto mu předávám jiné informace než vám, protože to potřebuje dělat také. Potřebuje to dělat, kvůli tomu, co stále číhá v jeho vlastní Akáše, právě tak jako je tomu u vás.

Opět, pokud to myslíte vážně, chci, abyste zaujali pozici a připravili se na cvičení, které možná změní zbytek vašeho života. Chci, abyste si to zapamatovali, protože to možná budete chtít udělat znovu – ne, že by to na poprvé nefungovalo, ale protože lidské bytosti se pohybují na lineární časové ose a byli jste cvičeni, že když něco uděláte dvakrát nebo třikrát, bude to mít větší význam. Nechceme jít proti jádru vašeho výcviku. Jen vám chceme sdělit, že nebude ničemu vadit, když to zopakujete. Ale, moji drazí, pokud to myslíte vážně, a provedete to na 100 procent, v následujících dnech a týdnech pocítíte rozdíl.

 „Kryone, proč bych to měl dělat? Nejsem si jistý, že by mě moje Akáša nějak obtěžovala.“ Takže vy mládnete, je to tak? A jste dokonale zdraví? Vůbec žádné problémy? Možná odpovíte: „No, a co to má společného s mou Akášou?“ Odpověď zní: Absolutně všechno! Zdědili jste toho tolik z toho, co jste prožili, že si neuvědomujete, že to ovlivňuje skoro všechno, čím jste. Vaše Akáša ovlivňuje způsob vašeho myšlení, vaši osobnost, způsob, jakým vaše tělo přijímá útok nemoci, a jak se díváte sami na sebe i na svou duchovnost. To všechno je zděděný rys z vaší Akáši. Ano, vaši rodiče vám něco z toho předali, ale moji drazí, já vím, že jste si vědomi toho, že byste mohli mít dvě děti od stejných rodičů, a že by mohly být naprosto odlišné, skoro jako kdyby přišly z jiných planet! Jedno je stále zdravé, druhé stále nemocné. Jedno je sebejisté a druhé bázlivé. Víte, že život znamená více než jen chemii biologického dědictví. To je to, na co se právě díváte. To Akáša z vás dělá to, kým jste dnes.

Ještě než to provedeme, pochopte, že jen neodhazujete věci, které vás obtěžovaly ve vašich snech. Chystáte se „zahnout za roh“ pokud jde o to, jak vaše tělo vnímá Zemi dnes.

Právě teď chci, abyste se do toho zabrali tak hluboce, jak jen chcete, protože už jste připraveni oslovit svůj akášický záznam, jak jste nikdy dříve nebyli. Můžete potichu opakovat, jestliže nemáte svá vlastní slova. Zní to takto:

Drahá nádherná Akášo, která reprezentuješ mě a mou duši v tolika vyjádřeních, v této nové energii, dávám příkazy já.

Drahá Akášo, toto je moje esence a představuje vyjádření tisíců životů na této planetě. Dívej se na energii dneška, protože já dávám příkazy. Drahá Akášo, která jsi nádherná, protože ty jsi já a představuješ tu jedinou duši, kterou jsem byl po tisíce životů na této Zemi, věz toto: Přišla změna a já ji budu diktovat, protože jsem to já, kdo dává příkazy.

Zkrátka a dobře, já si určuji svůj život a poprvé chci, abys mě poslechla. Nařizuji laskavost ve vzpomínkách! Nařizuji, aby tato Akáša začala měnit to, co si pamatovala život za životem. Nastavuji zde omezení dramatu. Není dovoleno narušovat světlo mého života. Omezuji všechno negativní, všechen hněv, zklamání a hrůzy. Nastavuji omezení na všechno nevhodné. Ach, tyto věci zde mohou být stále, ale teď odcházejí do temnoty a zůstanou tam. Nařizuji negativitě, která je v mé Akáše, a byla tam: přesedni si na zadní sedadlo, protože dnes řídím já! Už není důvod, aby ses ukazovala, protože, víš, že já to všechno řídím. To mluvím já.

Chápete, co děláte? Často zde panuje pocit, a vždy tomu tak bylo, že možná nejste pány svého života. Mluvíte o akášickém záznamu, ale ten tady jen sedí, jako nějaká knihovna plná podráždění, že? Je to, jako byste neměli nic pod kontrolou. Avšak najednou vám říkám, že vy řídíte vše, vše. Pojďme to dokončit.

Drahá Akášo, nádherná a laskavá, ty jsi já a já jsem ty. Ať všechna krása, radost a moudrost, které se objevily v tisících mých životů, a vyspělost mé duše, se začnou prezentovat způsoby, které mně překvapí svou laskavostí. V dobrých věcech, v laskavých věcech, v pozitivních očekáváních. Ať můj akášický záznam obsahuje to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Ať můj život zrcadlí tento den a toto rozhodnutí. Jak jsem řekl. Já dávám příkazy.

Nejsme hotovi, protože pracujeme v „teď“, pamatujete? Je toho ještě víc, protože existují věci, které vás také právě teď trápí a které jsou velmi současné, a zatím ještě nejsou v Akáše. Víte, kam tím mířím? Přejete si dokončit práci?

Drahá buněčná bytosti, kterou jsem, já dávám příkazy. Ať všechno, co se v mém životě od narození až do této chvíle přihodilo, dostane výpověď. Ať vzpomínky v mém mozku, každá synapse, která je nese, dostane výpověď. Uvolněte a upusťte vše, co by bylo pod mou velkolepost coby Božího stvoření na této planetě. Nemáte dovoleno přehrávat tyto „pásky“. Ty „pásky“ jsou tyto: zrady, které jsem zažil, zármutek, špatný pocit, hněv, má nízká energie lidské přirozenosti, šum samotný. Uvolněte to a upusťte. Já dávám příkazy své paměti, a každá jednotlivá buňka souzní s mým vyšším já. Jsem toho součástí způsobem, který jsem nikdy dřív neznal. Dávám příkazy všemu, co jsem já. Přikazuji to, abych mohl odsud odejít a nemusel nést tyto negativní věci z mé vlastní minulosti, které se staly od doby mého současného zrození na této planetě.

Ještě jsem neskončil. Věříte, že můžete změnit své vlastní vědomí svou vlastní vůlí? Včera jsem vám řekl, že byste nevěřili tomu nástroji, který máte. Ukážu vám, jak funguje. Ještě nejsem hotov. Je toho mnohem víc. Váhám, kolik toho odhalit, abyste to byli schopni udělat. Můžete změnit to, co jste? Můžete vzít to, o čem si myslíte, že je to vaše vlastní osobní povaha a začít s tím pracovat? Můžete pracovat s touto skládačkou, abyste vytvarovali věci do toho, co chcete, místo do věcí, které nechcete? Můžete změnit výši svého věku? Ano.

Drahá buněčná strukturo, já dávám příkazy. Mluví šéf. Poslouchej: Nařizuji ti, abys viděla krásu a laskavost a Boha uvnitř každé buňky v mém těle. Nařizuji ti, abys byla odolnější vůči nemocem, než jsi byla kdy dřív. Víš, nemoci se nemohou připoutat ke světlu, a já nesu víc světla než kdy dřív. Nařizuji, aby to, co bylo ve mně, co je nevhodné, aby odešlo a změnilo se. Ať se chemie mého těla ukáže v příštích dnech, abych věděl, že je to skutečné. Přebírám kontrolu nad věcmi, o kterých mi nikdy nebylo řečeno, že nad nimi mohu převzít kontrolu. Je to vyřešeno.

To je to cvičení. Ach, je toho víc, ale to je pro tuto chvíli vše, protože se začínáme dostávat k naprosto neuvěřitelným věcem, které byste mohli v budoucnu dokázat. Právě teď, moji drazí, zůstaňte na této planetě velmi dlouhou dobu a přitom buďte radostní místo toho, abyste se báli. Ať jsou ty „knoflíky“, které by vás tlačily do hněvu, lítosti a strachu, vypnuté.

Takže teď se dostáváme na to prázdné místo, nádherné prázdné místo. Je to prostor, který vznikl velkou očistou. Všechny tyto věci a ještě víc, jsou nyní možné pro každého, bez ohledu na to, jak unikátní je, nebo kolik životů prožil. Toto plné akášické přesměrování ještě ani nemá jméno. Není to proces, který by byl zatím plně rozvinutý. Představte si, jak mocné by vaše vědomí bylo, kdyby se chopilo ezoteriky vašeho mozku, každé vzpomínky z vašich životů a přeměnilo je na laskavost, radost a světlo.

To je dnešní poselství. Je velkolepé, že? Jak plyne čas, bude vám odhaleno víc věcí a někteří to uslyší, otočí oči v sloup a řeknou: „To pro mě není. Ne dnes.“

Moji drazí, jste milovaní stejně jako kdokoliv jiný na této planetě. Svobodná volba prostřednictvím lásky, byla vždy možností dostupnou každé jednotlivé lidské bytosti. Nikdo vás kvůli tomu nebude nijak soudit. Chci, abyste odsud odešli bez pocitu viny a beze strachu. V průběhu příštích několika dnů možná pocítíte, že je „něco trochu jinak“. Možná se trochu posune zátěž. Je to ezoterická zátěž. Můžete říci. „Neumím to vysvětlit, ale pouze vím, že se cítím svobodněji, než jsem se cítil kdy dřív.“ Lidé vám možná řeknou, že myslíte a jednáte jinak. Pravdou je, že jste se spojili s významnou skupinou starých duší, která se učí rozšířit posun pro lidstvo, protože jste právě změnili sebe. Ostatní kolem vás z toho budou mít okamžitý přínos, protože vás spatří jako světlejší. Možná, že dokonce začnou vidět krásu ve vaší duši tam, kde ji dřív neviděli.

Taková je pravda. Toto je způsob, jakým takovéto věci jsou a fungují, a já jsem vám právě předal pokročilé informace pro každou starou duši. Nezaměňujte „starou“ duši za chronologii toho, kolik je vám let, protože někdy ti nejmladší jsou těmi nejmoudřejšími. Mnohokrát jsou zde ti nejmladší se seniory, protože chápou, že když jde o Akášu, tak neexistuje žádná mezigenerační propast. Odejděte odsud změněni. Přemítejte o tom, co jste dnes udělali.

A tak to je.Více zde: https://kryon.webnode.cz/news/instruovani-akasi/


 

 

TOPlist