Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie lidstva

History Universe

 

950 miliard let ago – vznik našeho vesmíru (dle Azuritů)

625 miliard YA – vznik Země (dle Plejád) rozuměj ve vyšší dimenzi (12D )

5 miliard let ago vznik naší Sluneční soustavy, původně jen Slunce, Mumu(Merkur) a Tiamat(Země). Teprve        mnohem později Kishar, Anshar, Uran, Neptun.  Tiamát je dosud žhavá a obíhá ve vzdálenosti     dnešního pásu asteroidů (což je prakticky ½ bývalé planety), mnohé části vesmíru jsou starší !!

 

4.9 miliard  objevuje se NIBIRU (sum.Křižující resp. Cherper-eg.Objevujícíse)vetřelec má dobu oběhu                                 3600 let pak konflikt s Tamát, kterou roztříští a zbytek posune na oběžnou dráhu dnešní Venuše(ta                     ještě nebyla).Země ztrácí své měsíce a zůstává jen KINGU (částečně měsíce Nibiru)

4 miliard let  Vznik jednolité pevniny v Atlantiku, dutiny vytvoří kry: Asie, Austrálie, Mu (Antarktida) a Afrika

3.8 miliardy    Příchod inteligentních mimozemšťanů tzv.Starší (žili pod mořem teprve později města na pólech                     – 1.epocha zv.Polární (měli hnědou kůži))

3.5 -0.5 mlrd   postupné osídlování pevniny, vznik dalších měst a posléze stavba Síně Amenti (pod dnešní                                 pyramidou) cca 1km pod zemí !

1.97 miliard    zrození Brahmy -2.epocha Hyperborejská

445 miliónů        příchod civilizace z NIBIRU tzv. Starých (lyřané s bílou kůží), kteří vyhání Starší. Budování základen (Abydu a podsvětí-těžba Au)-Aldebarané pochází ze Summi Er (kolonizace TIR(Marduk) a jeho měsíce (dnešní Mars)), Elohim ?                                 

218 mil. let     Alfa Centauri (Greys a Reptiloids) vytváří Dinosaury (křemíková DNA) a ještěry. S nimi zde                                 pralidé obřích rozměrů-civilizace MASMA

64 mil.let        přílet Venuše – kolize se Zemí a její vytlačení na vnější oběžnou dráhu  Přistání Innany(Afrodity),                         ale katastrofa zahubila téměř vše živé na povrchu Země (skříží se s tapírem)

18 mil. let       7 velikých Duchů Hierarchie vládne Lemurii (zbytek dnešní Habešané),                                                                 kdy se vtělili do jejich králů (zpočátků byli 18 m vysocí pak jen 6 m)

6 mil. let         Obsazení tzv.Tajnou Vládou Země-díky  Arkturianům, kteří zde zamrazili na pólech                                                nebezpečné entity, které převzali VLÁDU nad Zemí- doba ledová a vyhasnutí dinosaurů

5.5 mil. let

 dochází ke spálení karmy tajnou vládou Země (beztrestně!!) je postavena SFINX  z kusu skály (pravá tlapa je vstup)

5 mil. let           postupný zánik 3.rasy Lemuřanů a vývoj 4.rasy (měří již jen 6 m)

4.3 mil. let        návrat Starších- osídlení Medvědů a bizonů tzv.Zahradníků země, postupné genetické                         vytvoření ČLOVĚKA- PŮVODNĚ JSOU BEZPOHLAVNÍ , pak bipohlavní jakokoule tzv. 1.věk

3.4 mil. let        Země opouští hranice dosahu VCS (fotonového pásu), vzestup Síria, Arkturuse a Orionu

2.6 mil. let        začíná 2 .věk (do 1.3 mil.let) na Mukulii vznik císařství + 36 království,dochází ke                                               křížení s mimozemskými entitami, země se vzdaluje od VCS  propad do TEMNOTY

1.305600          3. věk lidstva (do 441600) konflikt centrální země Mu s Rámovýmkrálovstvím (Indie)

700-800 tis.     1.katastrofa v aplikaci atomových zbraní a porážka MU, silná destabilizace podloží                                            (dnešní USA) část se potopila- úprk do Asie, Austrálie a Již.Ameriky- Hopiové                                                     Srážka  Země s asteroidem – pozůstatky Vel.ostrov a Nan Madol

441.6 tisíc let    4. věk lidstva (do9.6 tisíc let)-návrat Starších a přesuny celých kmenů, centrum Atlantis (mezi                         Amerikou a Afrikou – dnešní Antarktida)

300 tis.let        implantace Rudých hologramů 1-8- částečně vědomá rasa- 7 barev

248 500 př.Kr. Vytvoření současného těla 3D podle záznamů Aldebaranů, selekce 1.rasy civilizací                                            Lyřanů (ze 7 hvězd Plejád

208 216 př.n.l.    Chrámové války vedly ke zničení Urtitů a jejich kultury

200-184 tis.    2. katastrofa- rozbití Atlantis na 2 ostrovy Ruta a Daitio, pád Země z 12-5D,

                        příchod Velkých Mistrů (48) ze Síria- spálení jejich karmy v nefyzičnu ale  jejich děti mají vzory                         Rudých hologramů 9-18 (plná DNA s 36000 vlákny)

192 tis. let       příchod stvoření Abyreonu (magnetiční ale opačně než my) jsou z jiného času a                                       přináši vzory hologramů o 4 živlech (jsou zničeni tajnou vládou země)

152 tis. let       dohody k vzájemným otravám aby tělo onemocnělo a zemřelo

 

120 tis.let       Nukleární otrava válkou rodiny ANU (1/3 světa poušť- Sahara, Gobi)vznik                                 radioaktivních hadů- odtud bude jaderný konflikt ještě 18x !!

72-80. tis.let   tzv.éra Mahavišňu další nukleární velké ničení spolu s 3.katastrofou zničení                                Atlantidy – zbyl jen ostrůvek Poseidonis, vývoj 19 ras lidí redukován na jediný druh!

52.000 let       

 Atlantský kněz Arlich Vomalites (později známý jako Thoth,Thovt, Hermes) vládne pak v Africe 16.000 let a na Zemi je do r.1991 s manželkou SEŠAT

48 459  př.n.l. postavení Velké pyramidy v Gíze – ukotvení mostu Palaidor se Síriem B (dle Thovta byla ale                             postavena před 38 tis.lety nad Síněmi Amenti ?)

40 tis. let   pád Atlantidy a vláda polobohů, poslední nukleární zničení, mutace DNA            z 5000 na 2 vlákna šroubovice,1. potopa světa (38 300 př.Kr.),přichází Grays a Reptiloids., ale jejich hologramy nejsou součástí naší DNA

30 tis. let          vládne 1. Kišská dynastie

28 tis.př.n.l     roztočení Merkaby (krystal.generátor) na max.výkon bay pronikly do Agarty                              způsobil výbuch a zkázu Atlantidy (přetažení do systému Slunce Alcyon)

25 500 př.n.l.    obsazení Sluneční brány- síť Slunce- Nibiru- Země(Stonehenge)

13 000  př.Kr.  říše Akakor – tzv.bílý indiáni – rozkvět, Metatron.inverze Merkaby a její reverz.kódování

                        přílet NIBIRU a opět návrat „Bohů“, posuv zemské osy (na jih), z Atlantis =  Antarktida,

                        začíná 5.věk lidstva, vytvoření ochranné frekvenční ohrady (vyšší vědomí se odpojilo)

9.558 př.n.l       4.katastrofa – potopení Poseidonis a zalednění zbytků Atlantidy, odchod  Atlanťanů do Alžíru                             (Duát) stavba pyramid, konec krystalové volné energie

8498 př.n.l.       5.7. rok 0 Mayů (linie Země-Merkur-Venuše) asteroid 10 km pád, Templářské pečetě DNA Hebrejcům

5900 př.n.l.       Kentaurské války- o schránu úmluvy, snaha přepólovat Zemi

6.351 př.n.l.      zánik říše Akakor a přesun do podzemních měst

3470 př.n.l.       zkáza Babylonu – zhroucení EM pole a mutace DNA (zkrácení života)

3166 př.n.l        návrat „Bohů“ do Akakoru- začíná 1. egyptská dynastie (sjednocení)

2409 př.n.l.       návrat sféry Amenti z D4 do jádra Země (Aurora)

2040 př.n.l.      Henoch píše 3+3 knihy (uvězněn v Egyptě pak zachráněn, zničení Sodomy a                                                      Gomory lucifer.útokem

1670 př.n.l.     invaze Hyksósů do Egypta jako farao DJOSER a následně jejich Exodus proti                                        Hebrejcům do Izraele (viz Mojses)

1398 př.n.l.    zrození Achnatona a spor mezi Serres a A-Melchizedeky způsobil průnik D1 a D2 a vniknutí temných sil do sféry Amenti – blokace 666 a léčení duší (cyklus Plejády-Arkturus-Andromeda-Země)

906 př.n.l.         pád Šalamounova chrámu (ukradl schránu úmluvy),otec Hyksós-matka Serres

26   př.n.l.         invaze Drakoniánců na Iónské území – vznik Říše římské, proti vzniká mise                                           ESSENCŮ – (ježíš, Marie, Jan) – oprava Síní Amenti (Evangelium)

12 (7) př.n.l.     narození Kristovského a Anunnackého Ježíše , kompletace 12 vláken DNA(rasaT-1) –                                     křemíkový gen – nebeští lidé - vzestup

10 n.l.    Odchod Plejáďanů vzestup, nechali Immanuela (ježíše) s ním lyřanka Marie

1989 n.l.  únor –vytvoření další Kristovy sítě (lze vzestoupit) kolem Země (výška 999 km) a současně aktivace bitevního plavidla- vyhnání Greys a agresivních mimozemšťanů

1.1.2000          zahájení sestupu Modrého Plamene do sféry Amenti !

2001          Země prochází 1 branou (z 48) fotonového pásu od VCS a je to návrat z Temnoty po 2.4 mil. Letech (velká perioda kolem jádra VCS je 225 mil.let)

 

Nejúžasnější projekt Planety ZEMĚ  se dovršuje !

Povzbuzující videa o Učitelích (šamani a volchvové) a Cestě:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10267495111-samani-odchazeji/21056226959/

 

 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist