Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

telegonie

Telegonie je jev, na který prvně v moderní době narazil anglický věděc, současník Charlese Darwina, i když naši předkové jej znali již před tisíceletími, a také díky tomuto poznání se řídili zákony RITA.

Dítě je potomkem otce, který jej zplodil. To je pro nás, odchovance moderní biologie, samozřejmostí. Leč nebylo tomu tak vždy. Podivná nauka s ještě podivnějším názvem – telegonie – v sedmnáctém století podepřela vědeckými poznatky myšlenu rozšířenou už v dobách dřívějších. Jejím klíčovým pojmem byl primus conceptus – první početí.

Již v prastarých védách je o této problematice psáno:

" V slovansko-árijské společnosti se dívky mohli vdávat 16-ti leté, ale chlapci až po dovršení 21. roku. Volný sex nebyl v žádném případě tolerovaný, protože při prvním pohlavním styku  se  ve smyslu prastarých krevních zákonů zvaných RITA, přenáší na sexuální partnery navzájem „obraz krve“ Predků. Znamená to, že první pohlavní partner sa natrvale „zapíše“ do genetického kódu druhého partnera. V průběhu dalšího života už pak nezáleží kdo je další sexuální partner, protože děti vždy dostávají genetickou informáci prvního partnera. Existuje určitá technika kterou lze přepsat  tento genetický otisk, ale tam je nevyhnutelnou podmínkou Velká láska. Tento jev dnešní věda označuje pojmem „telegónie" .“

 

Jistý vědec, současník Darwina, provedl následující pokus: nejprve skřížil čistokrevnou klisnu se zebrou, jak se dalo čekat k oplodění a graviditě nedošlo. Poté tutéž klisnu skřížil s plnokrevným hřebcem. Narozená hříbata měla po stranách stopy pruhů, ačkoliv geneticky se jednalo o stoprocentní plnokrevníky. Nabízí se otázka, platí toto i pro lidi? Odpověd zní ano, a bylo na toto téma provedeno mnoho pokusů vesměs ve čtyřčicátých letech, ale ty byly vědou "zapomenuty", neb se to nehodilo do plánované změny společenského názoru na téma volného sexu (hnutí hippies, květinových dětí apod.)

Potvrzení tohoto nastalo i jedním kuriózním způsobem během olympiády v Moskvě v roce 1980, kdy se do země poprvé po velmi dlouhé době dostalo množství "exotických" cizinců - sportovců, nepochybně velmi atraktivních pro ruské atletky.  Něteré děti narozené třeba i o mnoho let později tehdejším ruským sportovkyním a atletkám vykazovali různé znaky jiných ras (zešikmené oči, barva kůže, například), i když jejich biologický otec a matka byli stoprocentní rusové.

Protože člověk se sekládá z fyzického, a několika dalších materiálních těl, ve skutečnosti fyzické tělo tvoří pouze asi 5 procent "člověka", vše ostatní a důležitejší se nachází ve vyšších materiálních tělech. Během prvního pohlavního kontaktu ženy dojde i ke komplexní energgetické výměně, "otisku" materiálních těl partnera. Dítě této ženy, narozené třeba i o mnoho let později, je nezávisle na tom kdo je biologický otec, z 95% potomkem prvního partnera, a pouze ze zbylých 5% (fyzické tělo + geny) je potomkem biologického otce. To je důvod, proř naši předkové tak dbali na dodržování zákonů RITA - měli velmi jasno v tom, jaké důsledky na budoucnost rodu by mělo jejich nedodržování.

První početí
Podle objevitele krevního oběhu Williama Harveyho první početí – a pouze první početí – vyvolávalo ve vajíčku ženy či samice chemické změny, které prosákly do krve a prostoupily celým organismem jako infekce, kterou nelze z ženina těla už nikdy odstranit. Ostatní těhotenství byla pak už jen vnější povahy a zasahovala pouze dělohu.

Nevěra nevadí
Následkem této „infekce prvním oplozením“ bylo, že všechny děti, které žena porodila, byly vlastně potomky muže, s nímž počala poprvé, a to bez ohledu na to, jestli ono první dítě donosila a porodila. Tato teorie vytvářela specifické společenské problémy. Podle ní si totiž muž, který si vzal pannu a zplodil s ní dítě, mohl být jist, že i všichni ostatní potomci dotyčné ženy budou jeho, i kdyby mu manželka byla nevěrná.

Jen jeden muž
Z téhož důvodu bylo pro muže, kteří chtěli vlastní děti, naprosto nevhodné vzít si vdovu, byť by byla sebepočestnější. Pokud už někdy v životě počala, ač v řádném svazku manželském, byly všechny děti potomky prvního, a nikoliv druhého muže. Ve fyziologickém smyslu tak vlastně neexistoval druhý sňatek a věda potvrdila dávnou myšlenku některých křesťanských filosofů, že žena má mít za život jen jednoho muže.

Vyřadit!
Tato teorie se promítla i do chovatelství zvířat – především psů – a naneštěstí je v některých chovatelských klubech považována za platnou dodnes. Fena, která byla připuštěna nečistokrevným psem, bývá stále ještě občas trvale vyřazena z chovu, přesto, že jinak plně odpovídá standardu plemene a po čistokrevném otci by mohla dát výborná štěňata.

Do žíly
Harvey vůbec vnesl do medicíny řadu zajímavých inovací. Po jeho objevu krevního oběhu se krev dostala v medicíně náramně do módy. Sir Christopher Wren, všestranný muž, který postavil londýnskou katedrálu sv. Pavla, ale zajímal se i o medicínu, přišel s myšlenkou vstřikovat léky rovnou do žíly. Někteří lékaři se zase domnívali, že jejich pacienti potřebují více krve, a dávali jim tedy transfuze krve ovčí.

Řešte to transfuzí
Harveyho teze o prvním početí vedla k myšlence, že všechny lidské vlastnosti jsou obsaženy v krvi a že by se tedy pomocí transfuzí dala měnit povaha lidí. Horkokrevným lidem by se dávala krev flegmatiků a naopak, starci by mládli po transfuzi dětské krve a manželé by se, alespoň podle Berlíňana Sigmunda Elsholze, usmířili po několika vzájemných transfuzích.

Neznalost Rh faktoru a zpočátku i krevních skupin vedla při podobných pokusech často k tragickým následkům. Teorie o prvním početí zase znesnadnila sňatky vdov a podpořila požadavek na panenství manželky (úryvek z knihy R. L. Mora - Světové dějiny sexuality)

Jak nepřímo indikuje následující úryvek z Tóry (Pentateuch),  judejci o tomto principu měli také povědomí:

«zabte všechny děti mužského rodu a všechny ženy, které již poznali muže. Ale můžete si pro sebe vzít a nechat si všechny dívky, které nepoznali muže». [Numeri 31: 17-18].

Rodový soulad je staré slovanské umění, které používali naši předkové k tvoření prostoru lásky. Učí člověka být zdrojem lásky a souladu ve světě. Samotná PříRoda je zdrojem pravidel Rodového souladu. Učí, jak si vybírat ženu a muže, jak se připravovat na početí dítěte, jak a kde si budovat dům, jak vytvářet nové osady,jak udělat rodový stát bohatým a silným.
Více v knize :

Anastasia - 8.2. díl

Je láska pouhý cit? Proč přichází a zase odchází? Jaký je význam dětské lásky? Měli bychom hledat svou druhou polovičku? Co je to telegonie a zdali existují obřady, které by pomohly zachovat lásku a učinit z ní „plnoprávného člena rodiny“? Nejen o těchto tématech je druhá část osmého dílu z edice Zvonící cedry Ruska.
 

Autor: Vladimír Megre
Překlad: Valentýna Lymarenko-Novodarská
Stran: 208
Rok: 2010 (druhé vydání)
ISBN: 978-80-87454-02-2

 

TOPlist